Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Prawa dziecka PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Liszewska   
poniedziałek, 18 stycznia 2016
PRAWA DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce


Książki


 

 1. Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. W 70371, P 70370
 2. Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : "Continuo", 2005. W 67123
 3. Dziewczynka, która przestała się uśmiechać / Gilles Tibo, Zaü ; [tł. z jęz. fr. Elżbieta Zubrzycka]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004. W 55543, W 55544
 4. Karcenie dzieci : perspektywa prawna / Radosław Krajewski. - Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. P 70831
 5. Konwencja o prawach dziecka : analiza i wykładnia : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Smyczyńskiego ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. - Poznań : "Ars Boni et Aequi", 1999. P 53250
 6. Ochrona praw dziecka : w kontekście działalności UNICEF / Ewa Kantowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Żak, [1996]. W 72980, W 72981
 7. Pochodzenie dziecka : polskie regulacje prawne na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich / red. Stanisław Leszek Staniczeńko, Magdalena Gołowkin-Hudała ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. W 58903
 8. Powiedz komuś! / Elżbieta Zubrzycka ; il. Agnieszka Żelewska. - Wyd. 3. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2012]. W 70729
 9. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. W 61843
 10. Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.] ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. W 57069, W 73088, P 57068
 11. Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [et al.]. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. W 58647
 12. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [oprac. tekstu Elżbieta Cichy]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012. W 70132
 13. Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Impuls, 2007. W  60152
 14. Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak, Andrzej Mościskier. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002. W 51213, W 51214

Artykuły z czasopism


 

 1. Autoanaliza znajomości i przestrzegania praw dziecka - kwestionariusz dla nauczyciela /Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 26
 2. Autonomia małoletniego w zakresie leczenia /Aldona Michałek-Janiczek.// Państwo i Prawo. - 2009, nr 10, s.57-69
 3. Baśń o prawach dziecka : przedstawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka / Małgorzata Wielgosz.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 24-26
 4. Blaski i cienie konwencji o prawach dziecka /Aleksander Janik.// Edukacja i Dialog. - 1996, nr 10, s. 25-31
 5. Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda? /Jolanta Zozula.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 377-386
 6. Co nam wolno... : scenariusz zajęć / Dorota Demel.// Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 53-55
 7. Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? /Arleta Biegańska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15
 8. Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? /Lidia Wojtaszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23
 9. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... /Agnieszka Karasiewicz, Elwira Krajewska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. IV-V
 10. Dzieci głosu nie mają /Jarosław Sokołowski.// Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 10-11
 11. Dzieci i ryby głosu nie mają? : wywiad z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka, o edukacji w zakresie przestrzegania praw dziecka / rozmawiały: Kamila Sekułowicz, Marta Górcewicz.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 10-14
 12. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata /Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 49-50
 13. Jak mówić o prawach dziecka /Mirosław Kaczmarek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 19-21
 14. Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej - klasa V / Joanna Pelikan.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 17-19
 15. Koło biblioteczne w szkole podstawowej. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dydaktycznych Konwencji o Prawach Dziecka / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 10-12
 16. Konwencja o prawach dziecka. Vademecum / Marzena Kostka.// Edukacja i Dialog. - 1993, nr 3, s. 51-55
 17. Korczakowska idea praw dziecka /Barbara Smolińska-Theiss.// Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3/4, s. 7-19
 18. Kto wybiera szkołę i sposób kształcenia dziecka? /Anna Romaniuk.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 305-309
 19. Mam prawo do... /Małgorzata Wójtowicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 39-40
 20. Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 38-39
 21. Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2011, nr 9, s. 18-20
 22. Monitorowanie praw dziecka. Cz. 3 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 18-19
 23. Montaż słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka /Anna Zawadzka.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 22-24
 24. Nasze prawa : scenariusz zajęć / Lidia Wojtaszewska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-21
 25. Nauczyciel a ochrona praw dziecka / Ewa Jarosz.// Chowanna. - 2013, T. 2, s. 217-230
 26. Nie ma dziecka - jest człowiek, czyli o pedagogice Janusza Korczaka /Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 4-9
 27. (Nie)samotni rzecznicy / Alicja Quandli, Michał Tracz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 55-58
 28. Niska świadomość prawna uczniów / Adam Borowski.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 49-50
 29. O "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej - lekcja przybliżająca prawa dziecka /Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan.// Charaktery. - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, nr 6, s. VI-VIII
 30. O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej /Katarzyna Chrąściel.// Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 18-36
 31. O prawach małych dzieci wychowywanych poza rodziną /Maria Kolankiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3-9
 32. O uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu : apel - przesłanie małżonek głów państw / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 3-9
 33. Odebranie dziecka rodzicom w sytuacji przemocy domowej /Beata Krajewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 31-33
 34. Poszanowanie praw dziecka - między oficjalnym zakazem a akceptacją bicia dzieci /Ewa Jarosz.// Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 4, s. 29-44
 35. Potrzeby dziecka a środowisko rodzinne /Cezary Schiff.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 300-303
 36. Powiedzcie, gdzie mam szukać pomocy : scenariusz zajęć / Iwona Ambroziak, Ewa Piwczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 11-12
 37. Prawa dzieci a obowiązki rodziców i nauczycieli - zestawienie /oprac. Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 11 (46), s. 32-33
 38. Prawa dzieci : scenariusz zajęć dla uczniów klasy II-III szkoły podstawowej / Agnieszka Graczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 15-16
 39. Prawa dziecka - wartość i norma, a nie kodeks praw / Ewa Bąk.// Edukacja i Dialog. - 1996, nr 10, s. 32-36
 40. Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski.// Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9
 41. Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 16-24
 42. Prawa dziecka i ucznia w szkole / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 3, s. 11-14
 43. Prawa dziecka : inscenizacja / Alina Małko.// Nowe w Szkole. - 2002, nr 11, wkładka "Co głowa - to pomysł", s. III-IV
 44. Prawa dziecka / Joanna Kantyka.// Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 18-22
 45. Prawa dziecka : (konkurs dla uczniów szkoły podstawowej) / Danuta Dębska.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 12-14
 46. Prawa dziecka / Marek Dziewiecki.// Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 11
 47. Prawa dziecka to też prawo / Renata Flis.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 42-43
 48. Prawa dziecka w przedszkolu. Sprawdź, czy je respektujesz / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 4-9
 49. Prawa dziecka w wychowaniu rodzinnym : aspekty filozoficzne, pedagogiczne i prawne / Renata Matysiuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007.
 50. Prawa dziecka : wybór bibliografii / oprac. Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 61-64
 51. Prawa edukacyjne ucznia autystycznego / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 11, s. 49-52
 52. Prawa procesowe dziecka. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2013, nr 5, s. 23-25
 53. Prawa procesowe dziecka. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 28-30
 54. Prawa ucznia: wartość czy zagrożenie? / Andrzej Gracki.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 48-49
 55. Prawo do mądrości / Marek Dziewiecki.// Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 13
 56. Prawo dzieci do wiedzy o ich prawach wpisane w procesie edukacji / Beata Krajewska.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 8-14
 57. Prawo dziecka do dobrego wychowania / Jan Golc.// Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 15
 58. Prawo dziecka do głosu / Tatiana Kłosińska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-11
 59. Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi / Maria Braun-Gałkowska.// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 30-33
 60. Prawo dziecka do tajemnicy / Dorota Ruszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 17-20
 61. Problematyka ochrony praw dziecka w konwencjach Rady Europy / Klaudia Cenda-Cwer.// Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5/6, s. 71-88
 62. Projekt - "Kodeks ucznia" / Ferdynand Froissart.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 19-22
 63. Psychologiczne konsekwencje łamania praw dziecka. Cz. 2 / Irena Borecka.// Edukacja i Dialog. - 1993, nr 9, s. 45-50
 64. Psychopedagogiczne konsekwencje łamania praw dziecka. Cz. 1 / Irena Borecka.// Edukacja i Dialog. - 1993, nr 8, s. 32-37
 65. Realizacja prawa dzieci do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich / Janusz Szymborski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 9-13
 66. Realizacja prawa dziecka do wychowania się w rodzinie w Polsce / Jolanta Zozula.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 4, s. 298-307
 67. Realizacja zasady dobra dziecka przez sędziów rodzinnych / Magdalena Arczewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 3-9
 68. Rzecz o historii praw dziecka / Anna Rosner.// Mówią Wieki. - 2014, nr 12, s. 27-32
 69. Rzecznictwo i monitoring praw dziecka w 30 powiatach na terenie Polski : (raport z badań) / Barbara Głowacka.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 42-55
 70. Scenariusz apelu na temat postanowień Konwencji o Prawach Dziecka / Zofia Różycka.// Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 15-16
 71. Spór o "okna życia" / Tadeusz Perzanowski.// Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 11-13
 72. Szanujemy swoje prawa / Anna Pniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 40-41
 73. Uczniowie i nauczyciele nie mają równych praw / Wojciech Baryluk.// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 28-34
 74. Udział dzieci w postępowaniu karnym - wyniki badań, obserwacje, rekomendacje / Olga Trocha.// Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 4, s. 54-64
 75. W obronie praw dziecka do życia i rozwoju / Regina Pawłowska.// Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 5-6
 76. Wakacyjna historia praw dziecka / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 60-63
 77. Wokół praw dziecka / Maria Lewandowska.// Edukacja i Dialog. - 1993, nr 8, s. 29-31
 78. Wszystkim dzieciom słońca blask / Anna Kluska, Elżbieta Kwiecińska, Monika Tews-Ciężka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 59-60
 79. Wychowanie przedszkolne w świetle Konwencji Praw Dziecka / Krystyna Wierucka, Jerzy Duda.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 8, s. 455-460
 80. Z dziećmi o ich prawach / Renata Stęczniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 27-29
 81. Z przedszkolakami o prawach dziecka : scenariusz zajęć dla starszej grupy wiekowej / Anna Kordzińska-Grabowska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 36
 82. Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 56-58
 83. Zagadnienia definicyjne pojęcia "dziecko" w ujęciu prawnym / Barbara Kałdon.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 165-172
 84. Znam swoje prawa : (konkurs szkolny na temat praw dziecka) / Joanna Pelikan.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 18-19
 85. Zrozumieć dziecko : projekt edukacyjny / Dorota Maciejewska.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 3, s. 16-24
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce