Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Logopedia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Lachowska   
środa, 27 stycznia 2016
Logopedia
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


Książki


 1. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
 2. Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk.: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.
 3. Cienie logopedyczne : ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących / Maria Faściszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 4. Czy moje dziecko mówi poprawnie : poradnik logopedyczny / Katarzyna Wnukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 5. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.
 6. Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 7. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2005.
 8. Jąkanie : diagnoza - terapia - program / Mieczysław Chęciek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 9. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Wydaw. UO, 2003.
 10. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Wydaw. UO, 2003.
 11. Logopedia : teoria i praktyka / red. Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2005.
 12. Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk. Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.
 13. Łamigłówki logopedyczne : zadania ułatwiajace terapię logopedyczną głosek dentalizowanych / Romana Sprawka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
 14. Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
 15. NLP w logopedii / Harald Panknin, Urban Elsässer ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
 16. Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
 17. Sudoku logopedyczne : do ćwiczenia wymowy głoski R / Magdalena Hinz ; [il. Agnieszka "Teya" Skulska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 18. System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007.
 19. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 20. Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011.
 21. Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego / Krystyna Błachnio. - Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium ; Parkowo : Wydawnictwo KMB-Druk, 2011.
 22. Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.
 23. Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / Anna Sołtys-Chmielowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
 24. Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002.
 25. Zagadki logopedyczne : szereg syczący i szumiący / zagadki Arkadiusz Maćkowiak ; il. Agnieszka "Teya" Skulska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

Artykuły z czasopism


 1. Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej (zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią) / Olga Jauer-Niworowska, Bożena Strachalska.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 264-270
 2. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 30-34
 3. Czuj się dobrze, mów dobrze - logopedyczna bajka terapeutyczna / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 3-8
 4. Dlaczego pomoc logopedy jest tak ważna? / Róża Sobocińska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 33-34
 5. Dotychczasowe możliwości kształcenia logopedów w Polsce / Marzenna Zaorska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 6, s. 3-8
 6. Forum logopedów / Alicja Melon, Katarzyna Rokicka.// Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 58-59
 7. Jakość i zakres funkcjonowania systemu opieki logopedycznej w ocenach nauczycieli, logopedów i rodziców / Beata Pituła, Małgorzata Kitlińska-Król.// Chowanna. - 2009, T. 1, s. 187-205
 8. Logopeda w szkole / Alicja Wiland.// Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 43-45
 9. Logopeda w szkole / Marzena Piotrowska.// Życie Szkoły. - 2008, nr 7, s. 32-34
 10. Logopedyczna bajka terapeutyczna - nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 39-43
 11. Logopedyczne zabawy dla małego przedszkolaka - do wykorzystania w przedszkolu i w domu / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 5 (29), s. 51-53
 12. Logopedyczne zabawy dla przedszkolaków / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 11, s. 60-62
 13. Model diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z rozległymi uszkodzeniami neurologicznymi / Elżbieta Maria Minczakiewicz.// Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 29-43
 14. Profilaktyka i terapia logopedyczna w Polsce - refleksje w kontekście zmian w zakresie opieki, edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Kinga Kuszak.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 22-27
 15. Profilaktyka logopedyczna / Anna Błaszczyk-Sadowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s.56-59
 16. Profilaktyka logopedyczna / Małgorzata Kubacik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 48-49
 17. Program aktywności M. i Ch. Knill`ów w terapii logopedycznej / Joanna Mikulska.// Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 136-141
 18. Scenariusz zajęć logopedycznych z rodzicami dla 5-latków / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 5 (29), s. 34-35
 19. Scenariusze zajęć logopedycznych / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 11 (23), s. 36-37
 20. Seplenienie się nie zmieni, gdy terapii nie docenisz / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 1, s. 56-60
 21. Spotkanie logopedy z rodzicami / Katarzyna Pardej.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.47-51
 22. Śniadanie misia : zabawy logopedyczne / Magdalena Bocheńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 11, s. 52-53
 23. Terminy medyczne pomocne w praktyce logopedycznej : (objaśnienia i komentarz do wybranych zagadnień) / Barbara Wiśniewska.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 126-136
 24. Uczeń ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI) / Monika Biała.// Szkoła Specjalna. - 2015, nr 1, s. 61-69
 25. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szymańska-Paruszkiewicz.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 35-38
 26. Wczesna profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 50-53
 27. Wierszyki logopedyczne / Magdalena Rybak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 48
 28. Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej / Olga Jauer-Niworowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 275-286
 29. Zaburzenia komunikacji w autyzmie – podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska.// Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. 36-51
 30. Zajęcia logopedyczne / Lucyna Belka-Sendłak.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 13-15
 31. Zrównoważone listy zdaniowe jako narzędzie w praktyce logopedycznej / Katarzyna Bieńkowska, Natalia Siudzińska, Marzena Stępień.// Poradnik Językowy. - 2014, nr 10, s. 55-67Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce