Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Dojrzałość szkolna PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Lachowska   
środa, 27 stycznia 2016
Dojrzałość szkolna
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Książki


 1. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy / Frauke Meinders-Lücking, Susanne Loy ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009.
 2. Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szkołą? / Jaroslava Budíková, Patricie Krušinová, Pavla Kuncová ; [tł. Izabela Mroczek]. - Gliwice : Helion, cop. 2006.
 3. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej : kwestionariusz zgodny z nową podstawą programową / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 4. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Anna Kałużny ; [il. Lidia Nowak-Chomicz]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o, cop. 2012.
 5. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
 6. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla ucznia / [aut. Ewa Czech]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009.
 7. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" / Anna Frydrychowicz [et al.] ; aut. metody Skala Gotowości Szkolnej Elżbieta Koźniewska ; aut. programu komputerowego Andrzej Misiński. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2006.
 8. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.
 9. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony i rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.
 10. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony i rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red Haliny Sowińskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.
 11. Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.
 12. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : rozwojowe testy przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
 13. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006.
 14. Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 15. Mam 6 lat i idę do szkoły : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Bożena Janiszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2010.
 16. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.
 17. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2008.
 18. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011.
 19. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010.
 20. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2012.
 21. Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Dorota Sumińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
 22. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2009.
 23. Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.

Artykuły z czasopism


 1. Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman.// Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s.34-45
 2. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 11-15
 3. Co dalej z sześciolatkami ? / Małgorzata Narożnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.35-36
 4. Co robić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska-Borys.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 48-51
 5. Co umieją sześciolatki / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 43-48
 6. Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? W związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków" / Krzysztof Ziemba.// Lider. - 2010, nr 3, s. 25-26
 7. Co z tą dojrzałością szkolną? / Bożena Janiszewska.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 33-37
 8. Czy daleka droga sześciolatka do szkoły? / Elżbieta Stój.// Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s.60-62
 9. Czy posłać sześciolatka do szkoły? / Dorota Michałek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 57
 10. Czy sześciolatki dorosły do szkoły? / Ewa Maksymowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s.48-50
 11. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97-105
 12. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dorota Salamon.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5
 13. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 346-357
 14. Diagnoza przedszkolna - klucz do nauki w klasie pierwszej / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 4-9
 15. Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 5-11
 16. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 23-28
 17. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s.174-183
 18. Dojrzałości szkolnej nie da się wywołać / Agnieszka Stein ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 4-7
 19. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz.// Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 10-11
 20. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s.13-18
 21. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 14-15
 22. Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna - granice pojęć / Aldona Kopik.// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 7-15
 23. Dziecko 6-letnie w szkole / Zdzisław Ratajek.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s.82-89
 24. Edukacja elementarna - sześciolatek na progu szkoły / Ewa Brańska, Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 10-11
 25. Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53
 26. Gotowi do szkoły / Anna Meslin.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 58-61
 27. Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.20-23
 28. Gotowość do podjęcia nauki w szkole / Mirosława Pleskot.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 39-40
 29. Gotowość do roli ucznia / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 22
 30. Gotowość dzieci i gotowość szkoły do uczenia się : rozważania wokół problematyki diagnozowania jakości wczesnej edukacji / Małgorzata Żytko.// Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 111-122
 31. Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6
 32. Indywidualne przygotowanie dziecka do szkoły, czyli realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego po nowemu / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 11 (56), s. 15-16
 33. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej / oprac. Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 4 (41), s. 24-26
 34. Informacja o gotowości szkolnej dziecka / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 20-21
 35. Informacja o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - przykład / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 25-26
 36. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka-Słyk.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19
 37. Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Bożena Janiszewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 18-25
 38. Już do szkoły czy jeszcze w przedszkolu? / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 3 (40), s. 48-50
 39. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska.// Remedium - 2012, nr 10, s. 4-5
 40. Kręta droga sześciolatka / Piotr Kowalczuk.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 12, s. 20-21
 41. Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia Paszkiewicz [et al.].// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 50-53
 42. Mam 6 lat i co dalej? / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 4-10
 43. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 20-22
 44. Moim zdaniem... / Karolina Elbanowska ; rozm. Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 19-22
 45. Możliwości i potrzeby dzieci / Piotr Wiliński.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 9 (11), s. 56-58
 46. Nauczyciele we współpracy z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 11 (56), s. 4-9
 47. Nie infantylizujemy naszych dzieci / Aleksandra Piotrowska ; rozm. przepr. Dominika Stefanowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 14-16
 48. Niedoceniana psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej : komunikat z badań / Agata Nowak, Anna Romanowska-Tołłoczko.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 6, s. 26-28
 49. Niełatwe początki szkolnej inicjacji / Grażyna Rura.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 18-23
 50. O 6-latkach w szkole : racjonalnie i innowacyjnie / Jan Fazlagić.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 41-43
 51. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s.46-51
 52. Oczami praktyka : sześciolatek w szkolnej ławce / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz.// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16
 53. Oddajemy głos sześciolatkom / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 14-17
 54. Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) / Marta Moczarska, Dorota Rojek.// Lider. - 2011, nr 11/12, s. 21-25
 55. Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) / Marta Moczarska, Dorota Rojek.// Kultura Fizyczna. - 2011, nr 1/4, s. 34-39
 56. Ostatni dzwonek! Przygotowanie dziecka do szkoły / Anna I. Brzezińska.// Remedium - 2013, nr 1, s. 10-12
 57. Problem dojrzałości szkolnej - w świetle auksologii / Napoleon Wolański.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 14-20
 58. Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka / Patrycja Kozera-Mikuła.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 12-20
 59. Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 52-54
 60. Przyczyny odroczenia obowiązku szkolnego / Marta Nakonieczna, Elżbieta Rodzeń.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, s. 50-52
 61. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.24-28
 62. Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej / Anna Skibicka, Zuzanna Walczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 52-55
 63. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, dod. Wkładka metodyczna nr 6, s. VII-VIII
 64. Rozpoznanie potrzeb rozwojowych dziecka przed rozpoczęciem nauki w szkole / Wioletta Bartoszewska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 4 (51), s. 18-19
 65. Samodzielność dziecka a jego gotowość do nauki / Bogumiła Ogrodowczyk.// Meritum. - 2013, nr 2, s. 23-27
 66. Samodzielny sześciolatek w szkole / Karolina Morawska.// Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 12-14
 67. Studium przypadku w służbie diagnozy sześciolatka / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 56-60
 68. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 88-93
 69. Sześciolatek do szkoły? / Małgorzata Gaweł.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 56-57
 70. Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować / Bożena Janiszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 17-20
 71. Sześciolatek na starcie. Cz. 2 / Bożena Janiszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 19-21
 72. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-29
 73. Sześciolatek w szkole - przywilej czy obowiązek? / Ewa Norkowska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 6, s. 16-17
 74. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek.// Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s.5-10
 75. Sześciolatek w szkole. Społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56
 76. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-52
 77. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s.48-52
 78. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s.52-56
 79. Sześciolatki do szkoły - rozterki rodziców / Magdalena Czub, Joanna Matejczuk.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 57-65
 80. Sześciolatki w pierwszej klasie / Dorota Rączyńska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s.58-61
 81. Sześciolatki w szkole / Anna Kałuba-Korczak.// Życie Szkoły. - 2015, nr 7, s. 2-6
 82. Sześciolatki w szkole. Fakty i mity / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 4 (41), s. 50-52
 83. Sześciolatki w szkole. Fakty i mity / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5, s. 60-61
 84. Sześciolatki w szkołach / Maria Halińska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 17-21
 85. Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę / Lidia Jastrzębska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 16-18
 86. Tornister rozwojowy, czyli potrzeby przedszkolaka / Joanna Matejczuk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 8, s. 5-9
 87. Waga wychowania przedszkolnego w procesie przygotowawczym dziecka do podjęcia nauki w szkole / Aneta Jegier.// Meritum. - 2013, nr 2, s. 17-22
 88. Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas 1-3 : analiza porównawcza / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka.// Edukacja. - 2015, nr 1, s. 7-19
 89. Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym / Krzysztof Konarzewski.// Edukacja. - 2013, nr 4, s. 5-19
 90. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Iwona Otrębska, Joanna Waleczek.// Lider. - 2010, nr 7/8, s. 25-26
 91. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik.// Edukacja. - 2012, nr 1, s. 7-22
 92. Wszystko, co aktualne w kwestii gotowości szkolnej / Anna Kordzińska-Grabowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 5 (52), s. 49-52
 93. Wszystko, co aktualne w kwestii gotowości szkolnej : obowiązki przedszkola w okresie przejściowym, kontrowersje wokół gotowości szkolnej, prawa i obowiązki przedszkola i opiekunów dziecka / Anna Kordzińska-Grabowska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 4 (28), s. 42-47
 94. Zanim nasze dzieci pójdą do szkoły... / Lidia Kołodziejska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 1 (25), s. 4-8
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce