Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Dopalacze PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 15 czerwca 2016
DOPALACZE
Zestawienie bibliograficzne książek, artykułów z czasopism i zbiorów audiowizualnych dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.

Książki


 1. Dzieci nocy : dyskoteki, ecstasy i alkohol : nowe rodzaje samotności czy ciemność wymagająca razjaśnienia? / Carlo Climati. - Kielce : "Jedność", 2003.  W   52572
 2. Nałogowy człowiek / Anna Dodziuk, Leszek Kapler. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, cop. 2007. W  61925
 3. Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009  P   64253
 4. Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.  W   68317
 5. Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. W   65764, P   65763
 6. Polityka narkotykowa : przewodnik Krytyki Politycznej / [red. Julian Kutyła et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009. W   73039
 7. Postępowanie w uzależnieniach i innych patologiach w szkole : wskazówki dla studentów pedagogiki, nauczycieli oraz szkolnego personelu medycznego / Jan Lechicki. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2007. W   62591
 8. Procesy planowania w uwalnianiu się młodzieży z nałogu / Marcin Szulc. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. W   61196
 9. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : Difin, 2014.  W   71837
 10. Profilaktyka uzależnień /[aut. Beata Kiełbasa]. - Sosnowiec : Wydaw. Projekt-Kom, cop. 2007. P   59546
 11. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr , 2012. W   70047
 12. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych : podstawy pomocy przedmedycznej : zagrożenia narkotykowe. Jak postępować, jak pomagać? Algorytmy postępowania / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr ; 2015. W   75256, P   75255
 13. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003.   P   51830
 14. Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2009.     W   64523
 15. Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania / Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek Walancik. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu ; Milanówek : Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, 2013. W   71241, W   71242
 16. "Zawirowany" świat ponowoczesności : w poszukiwaniu etiologii zaburzeń, dysfunkcji, zachowań kompulsywnych, ryzykownych i dewiacji / Mariusz Zbigniew Jędrzejko ; [współpr. aut. Michał Safjański, Katarzyna Świerszcz, Wiesław Bożejewicz]. - Warszawa ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015. W   75618, W   75653

Artykuły z czasopism


 1. Ankieta dla uczniów diagnozująca poziom wiedzy i skalę problemu uzależnień /Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 39-40
 2. Będziemy działać tak długo, jak długo będzie występował problem : rozmowa z Jarosławem Buczkiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, koordynatorem działań w ramach kampanii "Dopalacze kradną życie" / Jarosław Buczek ; rozm. Anna Przybył.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 10, s. 12-13
 3. Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof Andrzej Wojcieszek.// Remedium. - 2010, nr 11, s. 1-3
 4. Dopalacze - nowe wyzwanie socjopedagogiczne / Anna Karłyk- Ćwik.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 10/11, s. 27-33
 5. "Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27
 6. "Dopalacze" A.D. 2014 : nowe otwarcie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 1, s. 24-25
 7. "Dopalacze" A.D. 2014 : nowe otwarcie. Cz. 2 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 2, s. 28-29
 8. "Dopalacze" coraz bardziej niebezpieczne / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 9, s. 24-25
 9. Dopalacze jak czkawka / Roman Pomianowski.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16
 10. "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej - wyniki badań / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31
 11. Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof Andrzej Wojcieszek.// Remedium. - 2010, nr 11, s. 1-3
 12. Dopalacze / Małgorzata Stępień-Kęsik.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 25
 13. Dopalacze nadal groźne / Marcin Majchrzak.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 12, s. 41-43
 14. "Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27
 15. Dopalacze : skala problemu oraz przeciwdziałanie / Artur Malczewski.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2015, nr 1, s. 27-30
 16. "Dopalacze" : sytuacja epidemiologiczna, rynek oraz kontrola / Artur Malczewski.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 5, s. 19-22
 17. "Dopalacze" w europejskim systemie reagowania / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 50-51
 18. "Dopalacze” w Europie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 26-27
 19. Iniekcyjne używanie narkotyków w Polsce / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 30-31
 20. Kac po ekstazie / Andy C. Parrott.// Charaktery. - 2009, nr 8, s. 88-91
 21. Koks, prima, teściu, czyli sterydowe ABC / Anna Biernacka.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 41-43
 22. Kultura młodzieżowa i narkotyki - kierunki przemian / Beata Hoffmann.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 5, s. 20-33
 23. Materiały dla rodziców "Powrót dopalaczy" / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 38
 24. Międzynarodowa współpraca dotycząca "dopalaczy” / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 12, s. 30-31
 25. Młodzi 2011. Rozdział 9, Zdrowie i zachowania ryzykowne młodzieży / Krystyna Szafraniec, Piotr Arak, Michał Boni.// Lider. - 2012, nr 1, s. 4-22
 26. Młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich a używki — diagnoza i wnioski dla profilaktyki szkolnej / Anna Waligóra-Huk.// Chowanna. - 2012, T. 2, s. 109-124
 27. Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez osoby starsze / Agata Junger.// Praca Socjalna. - 2014, nr 6, s. 89-95
 28. Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel.// Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-34
 29. Narkotyki i dopalacze : skuteczna profilaktyka w szkole / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 5, s. 46-49
 30. Narkotyki i "dopalacze" w Europie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 9, s. 26-27
 31. %, skręty, szlugi... / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 4-7
 32. Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27
 33. Polska młodzież a narkotyki i "dopalacze" / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 5, s. 28-29
 34. Polska młodzież a substancje psychoaktywne /Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 3, s. 24-25
 35. Polska młodzież a substancje psychoaktywne.Cz. 2 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 4, s. 28-29
 36. Postawy i opinie dotyczące substancji psychoaktywnych /Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 50-51
 37. Profilaktyka uzależnień psychoaktywnych wśród młodzieży /Magdalena Gołek.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 35-38
 38. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży - przegląd wybranych koncepcji /Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 10/11, s. 10-16
 39. Recepta na odurzanie lekami /Marcin Majchrzak.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 11 (37), s. 46-48
 40. Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież /Monika Szpringer.// Edukacja. - 2006, nr 3, s. 29-46
 41. Samoocena jako czynnik ryzyka i czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych /Marta Klesińska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 8-10
 42. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie.Cz. 7, Używkom mówimy NIE! / Jagoda Wypyszyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 18
 43. Substancje psychoaktywne - postawy i zachowania /Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 10, s. 24-25
 44. Temat: Używkom mówimy: NIE! :lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 46-49
 45. Używanie leków w celu odurzania - skala problemu /Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 2, s. 30-31
 46. Używanie substancji psychoaktywnych przez dorosłych mieszkańców Polski /Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr 5, s. 28-29
 47. Używkom mówimy: nie! :lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 11, s. 38-40
 48. Wstępna ewaluacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” / Krzysztof A.Wojcieszek.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 1-3
 49. Wychowywani do dopalaczy. Analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 32-34
 50. Wypalacze mózgu /Szczepan Grzybowski.// Charaktery. - 2010, nr 9 s. 66-69
 51. Wzór szkolnej procedury postępowania z uczniami znajdującymi się pod wpływem środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tzw. dopalaczy).// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 12, s. 33-34

Zbiory audiowizualne


 1. Asertywność. Cz. 2, Witaminki [DVD] / scen. Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki ; reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt - Kom, 2011.  DVD 1994
 2. Dopalacze [DVD]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt - Kom, [2011]. DVD 1849
 3. Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze [DVD] / reż. Marcin Wołkowicz. - Warszawa : TUTTO Arts & Media, 2013.  DVD 2072
 4. Jak działają narkotyki [DVD] / reż. Gabriella Polletta, Bruce Fletcher, Tom Pearson. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2013]. DVD 2124
 5. Kokaina i amfetamina a organizm człowieka [Film] / real. John Ralmon. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN SA, 1998.  DZS   1792
 6. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń [DVD] : moda na dopalacze / scen. i reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011. DVD 1907
 7. Narkotyki [DVD] = Drugs Inc. / reż. George Hughes [et al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2013].  DVD 2123
 8. Narkotyki halucynogenne a organizm człowieka [Film] / [brak real.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN SA, 1999.  Tmgv 1676
 9. Narkotyki i mózg [DVD] / real. Christine Carriere, Matthias Sanderson. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007].  DVD 505
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce