Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Bajkoterapia, jako odmiana biblioterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą PDF Drukuj E-mail
Napisał Sylwia Jaworska   
czwartek, 16 czerwca 2016
Bajkoterapia, jako odmiana biblioterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą
zestawienie bibliograficzne w wyborze.
 
Dr Maria Molicka definiuje biblioterapię : "jako metodę psychoterapeutyczną, która ma za zadanie poprzez literaturę wzmocnić i wzbogacić zasoby osobiste jednostki lub je zmodyfikować, skorygować oraz obniżyć nieprzyjemne napięcie emocjonalne. Takie ujęcie umożliwia percepcję biblioterapii jako metody wspierającej proces leczenia czy rozwoju, a jednocześnie wskazuje na jej rolę w terapii".
Bajkoterapia jest odmianą biblioterapii, skierowaną ku dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  Poprzez odpowiednio dobraną literaturę pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami.
Zestawienie bibliograficzne zawiera pozycje książkowe (zbiory książkowe Biblioteki Pedagogicznej w Wyszkowie ) oraz artykuły z czasopism (baza on-line Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce i filii) z lat 1999 - 2016 (pierwsze półrocze).

Wydawnictwa zwarte


 1. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008.
 2. Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki : historie zmyślone, opatrzone pomocnym komentarzem / Wojciech Eichelberger, Agnieszka Suchowierska. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008.
 3. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : Media Rodzina, cop. 1999.
 4. Bajkoterapia czyli Dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / [aut. bajek] Krzysztof Ibisz [et al.] ; il. Marcin Piwowarski. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2009.
 5. Biblioterapia : dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006.
 6. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, 2011.
 7. Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka ; [Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu]. - Wałbrzych : Unus, 2002.
 8. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
 9. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 10. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
 11. "Czarodziejski pyłek", czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : Impuls, 2006.
 12. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska,Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005.
 13. Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. - Warszawa : Difin, 2015.
 14. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 15. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.
 16. Moc jest w nas : bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców / pod red. Kamili Zdanowicz-Kucharczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.
 17. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010.
 18. Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / red. nauk. Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2015.
 19. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010.
 20. Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : Żak, 2007.
 21. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

Wydawnictwa ciągłe


 1. Analiza treści bajek terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Anna Giniewska.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 17-27
 2. Babciu, opowiedz mi bajkę... / Kamila Dziemianczuk.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 75-76
 3. Bajarz/bajarka opowiada... / Dorota Mrozek.// Polonistyka. - 2011, nr 2, s. 50-53
 4. Bajeczki na smuteczki, czyli biblioterapia w bibliotece / Kinga Ratyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 10, s. 25-26
 5. Bajeczna terapia / Daria Grabda.// Charaktery. - 2016, nr 3, s. 44-45
 6. Bajka i teatr w terapii współuzależnienia / Lidia Krajczewska, Emilia Frąckiewicz.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 5, s. 31-33
 7. Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44
 8. Bajka o chłopcu, który myślał, że jest zły… / Joanna Karasowska, Aleksandra Karasowska.// Remedium. - 2012, nr 11, s. 10-12
 9. Bajka o chłopcu, który zmieniał postacie / Joanna Karasowska-Płotek.// Remedium. - 2013, nr 6, s. 10-12
 10. Bajka o księżniczce / Joanna Karasowska-płotek, Aleksandra Karasowska.// Remedium - 2013, nr 2, s. 11-13
 11. Bajka o Księżycowej Księżniczce / Jaśmina Morawiecka.// Biblioterapeuta. - 2012, nr 3, s. 24-28
 12. Bajka o Zuzi / Joanna Karasowska-Płotek.// Remedium. - 2014, nr 2, s. 20-22
 13. Bajka stymuluje rozwój moralny dziecka / Ewa Capińska.// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 65-71
 14. Bajka terapeutyczna. Cz. 2 / Aleksandra Karasowska, Joanna Karasowska.// Remedium - 2012, nr 10, s. 24-25
 15. Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych / Beata Hoffmann.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 24-28
 16. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 30-34
 17. Bajka terapeutyczna w pracy z chorymi na oddziałach onkologicznych / Beata Szewczyk.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 1, s. 2-34
 18. Bajka w pracy z dziećmi / Lucyna Markowicz.// Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s. 21
 19. Bajki jako forma wsparcia dziecka w żałobie / Edyta Sielicka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 18-23
 20. Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc.// Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11
 21. Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 12-17
 22. Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk.// Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10-13
 23. Bajki terapeutyczne i ich rola / Kamila Budzyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 8-9
 24. Bajki terapeutyczne w pracy z dziećmi / Genowefa Surniak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, Dodatek: Świat książki dziecięcej nr 1, s. 1-2
 25. Bajki w edukacji początkowej / Franciszka Dyka.// Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 62-65
 26. Bajkoterapia - jak napisać opowieść terapeutyczną? / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2015, nr 9, s. 26-27
 27. Bajkoterapia. Cz. 1 / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2015, nr 6, s. 24-25
 28. Bajkoterapia. Cz. 2 / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2015, nr 7/8, s. 56-57
 29. Bajkoterapia / Jadwiga Bibrzycka.// Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s. 16
 30. Bajkoterapia / Marta Niedźwiecka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 11, s. 60
 31. Bajkoterapia : olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 5, dod. Akademia Nauczyciela, s. 22-25
 32. Bajkoterapia pomaga dzieciom / Magdalena Budzyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 10, s. 21-22
 33. Bajkoterapia w pracy wychowawczej bibliotekarza / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 11, s. 4-8
 34. Bajkoterapia w szkole podstawowej / Renata Gromek.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5-6
 35. Bajkoterapia w zajęciach grupowych / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2015, nr 10, s. 28-29
 36. Baśniowe przygody uczą życia / Katarzyna Och.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 62-65
 37. "Baśniowe spotkania" w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych / Ewa Lejowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-12
 38. Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 8-10
 39. Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych / Agnieszka Bałka.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 28-29
 40. Bibliotekarz - biblioterapeuta / Irena Borecka.// Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 6, s. 13-15
 41. Bibliotekarze piszą bajki terapeutyczne / Anna Sabiłło.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 40-44
 42. Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : scenariusze zajęć / Mirosława Wójtowicz.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 19-26
 43. Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją / Mirosława Wójtowicz.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 9-17
 44. Biblioterapia / Krystyna Baranowicz.// Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 34-40
 45. Biblioterapia - poglądy, doświadczenia / Irena Borecka.// Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 1/2, s. 10-12
 46. Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 8-10
 47. Biblioterapia - warto spróbować / Irena Borecka.// Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 9, s. 11-14
 48. Biblioterapia a ergonomia / Inka Milewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 7-9
 49. Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych / Ewa Drawnel.// Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 38-40
 50. Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą / Agnieszka Miernik.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 29-38
 51. Biblioterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przykładowy scenariusz zajęć / Iwona Bukowska.// Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 20-23
 52. Biblioterapia jako metoda w pedagogice / Ewa Dunin-Wilczyńska.// Polonistyka. - 2016, nr 3, s. 28-31
 53. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 26-33
 54. Biblioterapia. Potrzeba nowego spojrzenia / Janina Kościów.// Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 1-3
 55. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14
 56. Biblioterapia w ICIM / Katarzyna Pytlakowska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 2, s. 14-16
 57. Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 36-37
 58. Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy / Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 9
 59. Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym / Hanna Hajzak.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 4, s. 1-17
 60. Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras.// Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8
 61. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 23-26
 62. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47
 63. Biblioterapia w szkole / Ewa Pałucka.// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 23
 64. Biblioterapia. Wspieranie rozwoju dziecka przez baśnie i bajki / Lidia Kołodziejska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 11 (33), s. 3-8
 65. Boimy się zasnąć - książki, które pomagają rozwiać wieczorne lęki / Maria Kulik.// Guliwer. - 2006, nr 2, s. 27-29
 66. Całe hospicjum czyta dzieciom, czyli bajkoterapia stosowana / Ewa Stadtmüller.// Guliwer. - 2013, nr 2, s. 53-55
 67. Co mam ci szepnąć, byś zakwitł? : przez bajkę do potrzeb dziecka / Marta Mytko.// Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 12-14
 68. Co masz zrobić, gdy spotkasz nieznajomą osobę? : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 11 (33), s. 32
 69. Co to znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 11-12
 70. Czerwony Kapturek : bajka profilaktyczna dla dzieci / Zofia Leciej, Agnieszka Michalska.// Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 29
 71. Czuj się dobrze, mów dobrze - logopedyczna bajka terapeutyczna / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 3-8
 72. Czy każdy może być radosny?: zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Anna Rogalska-Saramak, Katarzyna Pielak.// Biblioteka. - 2009, nr 6, s. 15-16
 73. Czy małe dziecko może być twórcą? / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12 (14), s. 42-47
 74. Czy to szczęście, czy to pech? : lekcja biblioteczna / Agnieszka Sikorska-Celejewska.// Biblioteka. - 2012, nr 1, s. 15
 75. Czym jest bajkoterapia / Iwona Czesiul-Przybył.// Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 12-16
 76. Dlaczego oni to zrobili? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie "Żółty balonik" Mariana Orłonia / Joanna Polaszczyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 3, s. 40-42
 77. Dobry przyjaciel : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 4-5 lat / Anna Walska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 12, s. 41-43
 78. Dręczenie i przemoc w szkole - scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 24-29
 79. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej : zajęcia biblioterapeutyczne połączone z treningiem umiejętności społecznej, wzmacniające poczucie własnej wartości. Opis i analiza przypadku edukacyjnego / Emilia Wyględowska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10
 80. "Franklin i książka z biblioteki" : scenariusz zajęć w elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 5-7 lat / Anna Walska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 11, s. 42-43
 81. "Frant z Czubkiem" : warsztaty baśnioterapii / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 18-19
 82. Gdy potwór się śni / Agnieszka Bisz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 42-46
 83. Gwiazdy - radosne, ożywione duchy, wielkie przyjaciółki dziecka... : (na przykładzie poezji Doroty Gellner) / Renata Grigoriew.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 15-19
 84. Igła do cerowania. Czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości: scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14-15
 85. Innych przybywa... Rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7/8, s. 51-56
 86. Ja też coś potrafię : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Krystyna Janeczko-Witkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 41-42
 87. Ja, ty ona, my - czyli o problemach wspólnego życia : program zajęć z biblioterapii dla młodziaży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Danuta Kubiak.// Biblioterapeuta. - 2009, nr 2, s. 12-27
 88. Jak "jeża" pozbawić kolców : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla klas III-IV szkoły podstawowej / Iwona Bulik i in.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 10
 89. Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 35-36
 90. Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 19
 91. Jak ważny jest przyjaciel? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej / Edyta Lachowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7/8, s. 51-52
 92. Każdy ma swojego stracha : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Eriki Meyer-Glitza "Reportaż Marcina" / Maja Wilczewska-Wojczyszyn.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 14-1
 93. "Każdy z nas jest inny" : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Edyta Lachowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 39-41
 94. Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8-10
 95. Kiedy boję się szkoły?: metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
 96. Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37
 97. Klechda o żywej wodzie : scenariusz lekcji "żywego słowa" z elementami biblioterapii, dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Maria Kwiecień.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 20
 98. "Komputer nie jest realnym światem" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera / Lilla Pietrzykowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 31-32
 99. Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii : materiał na podstawie baśni "Brzydkie kaczątko" Hansa Christiana Andersena / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 16-17
 100. Kot w butach - opowieść o męskiej intuicji / Iwona Jędrusik.// Remedium. - 2014, nr 7/8, s. 49-52
 101. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 9-10
 102. "Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki / Agnieszka Zych, Renata Tuk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25-26
 103. Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12
 104. Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia - czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 10-11
 105. Książka wobec dzieci chorych / Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski.// Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 1, s. 8-10
 106. Książka zawsze pomoże / Agnieszka Chamera-Nowak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 5, s. 7-9
 107. Książka-zabawka w biblioterapii / Aldona Klein.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 27-28
 108. Książki do zadań specjalnych / Ilona Mazurkiewicz-Krause.// Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 20-25
 109. Książki leczą / Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz.// Meritum. - 2008, nr 2, s. 55-58
 110. Księżniczka na ziarnku grochu. Czyli o prawdzie w życiu: scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14-15
 111. Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15
 112. Leczenie książką / Alicja Strzelecka–Lemiech.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 6, s. 13-15
 113. Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga.// Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-27
 114. Lecznicza moc lektury : słowo o biblioterapii / Agnieszka Jakutajć-Zalewska.// Guliwer. - 2008, nr 2, s. 118-128
 115. Literatura pomagająca pokonać lęki dzieci rozpoczynających naukę przedszkolną i szkolną / Olga Konatowska-Ciszek.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 36-60
 116. Logopedyczna bajka terapeutyczna - nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 39-43
 117. Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 7-19
 118. Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej / Monika Lach.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 16-17
 119. Moja rodzina - "szczęśliwe gniazdo" czy "wielka pustynia"? : (scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum) / Krystyna Scheffs.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 9
 120. Możliwości wykorzystania plastykoterapii w zajęciach biblioterapeutycznych / Maria Widerowska.// Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 4-6
 121. " My i inni" : program zajęć z elementami biblioterapii dla świetlicy pozaszkolnej / Alicja Pogudz, Katarzyna Grela.// Biblioterapeuta. - 2008, nr 4, s. 7-22
 122. Na niepowodzenia w szkole - magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem "Bajki o mróweczce" Marii Molickiej / Grażyna Gajek.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15-16
 123. Nie jestem samotną wyspą / Małgorzata Niewierska.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 4, s. 18-32
 124. Nie porzucaj nadzieje... / Jadwiga Matys.// Biblioterapeuta. - 2008, nr 2, s. 3-5
 125. Nie szata zdobi człowieka : scenariusz / Marlena Kowalska.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 11-14
 126. Nie taki mrok straszny / Małgorzata Wróbel.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 48-49
 127. Niepełnosprawni są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum / Anna Jaroszewska, Joanna Mazińska, Anna Heinrich.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 17
 128. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : o rozwiązywaniu konfliktów między uczniami za pomocą tekstu biblioterapeutycznego (Mit o Demeter i Korze) : scenariusz zajęć dla klasy V szkoły podstawowej / Magdalena Jamka.// Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 26-28
 129. Nikt nie jest lepszy od nikogo : program biblioterapeutyczny / Elżbieta Owsińska.// Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 5-13
 130. Nikt nie jest lepszy od nikogo : program biblioterapeutyczny / Elżbieta Owsińska.// Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 5-13
 131. Od starej baśni do współczesnej bajki terapeutycznej / Marta Bolińska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 1, s. 18-32
 132. Oswajać lęki / Iwona Bukowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s.33-38
 133. Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 11
 134. Podróż kredek i piórnika z przedszkolnego kącika : scenariusz zajęć wychowawczo-terapeutycznych prowadzonych metodą biblioterapii.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 11 (33), s. 33-34
 135. Podstawy biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba.// Pedagogika Pracy. - 2007, nr 51, s. 156-162
 136. Pokonywanie słabości : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 39-40
 137. Pomarańczowa Lilijka / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 43-48
 138. Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19
 139. "Poznajmy się bliżej" : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie "Potworek" Marty Tomaszewskiej / Joanna Polaszczyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 42-44
 140. Program biblioterapeutyczny - oswajanie starszaków / Agata Widzowska-Pasiak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34-36
 141. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków / Agata Widzowska-Pasiak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39
 142. Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka, Wanda Stasiuk.// Biblioterapeuta. - 2007, nr 3, s. 10-23
 143. Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13
 144. Program "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-VI
 145. Program zajęć biblioterapeutycznych "Dodajemy sobie skrzydeł" / Natalia Wolko-Stempniewicz.// Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 6-17
 146. Program zajęć biblioterapeutycznych "Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą" / Lidia Ippoldt, Agnieszka Pospuła.// Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 3-20
 147. Program zajęć biblioterapeutycznych "Nasza klasa jest najważniejsza" / Lidia Ippoldt, Anna Stekla.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 29-39
 148. Program zajęć biblioterapeutycznych pt. "Nastolatek w strefie uczuć" / Barbara Nowak-Słomiany.// Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 7-19
 149. Program zajęć biblioterapeutycznych: uspołecznianie dzieci rozpoczynających naukę w szkole / Anna Borowska, Agnieszka Jurek, Jolanta Obrzut.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 27-40
 150. Przezorność i uczynność : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych na podstawie utworu "Konik polny i mrówka" Jeana de La Fontaine, dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej lub gimnazjum / Anna Borowska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, s. 14
 151. Przyjazna kreacja księżyca w poezji Doroty Gellner jako próba oswojenia dziecięcego strachu przed mrokiem / Renata Grigoriew.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 4-9
 152. "Przyjdź, usiądź, porozmawiaj i poczytaj... a będziesz ostrożniejszy" : program zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej / Joanna Jurkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 26-28
 153. Przypadek Brzydkiego kaczątka / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 1, s. 18-27
 154. " Razem przeciw agresji" program profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałania agresji z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych / Joanna Ambroży.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 16-27
 155. Roksana Jędrzejewska - Wróbel "Gębolud" / Helena Mużyłowska.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 18-20
 156. Rola baśni Hansa Christiana Andersena w odróżnianiu dobra od zła u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Scenariusze zajęć / Mariola Łyszczarz.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 9-27
 157. Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole - refleksje przed i pozajęciowe / Iwona Bukowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 40-41
 158. Rola marzeń w rozwoju dziecka / Aurelia Żuraw.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 1-11
 159. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych: "To nie chluba zgrywać samoluba!" Zajęcia psychoedukacyjne na temat dzielenia się z innymi / Małgorzata Rudnicka.// Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 12-13
 160. "Siedmiu Wspaniałych" - dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 41-43
 161. Siła oddziaływania bajki / Agnieszka Izdebska.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 39-42
 162. Spotkania w magicznym pokoju : program zajęć biblioterapeutycznych na temat lęków / Wioletta Trawińska.// Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 14-22
 163. Spotkanie międzykulturowe przy pomocy "opowiadających obrazów" / Susanne Brandt ; tł. Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 11/12, s. 77-80
 164. Sprawcza moc baśni / Agnieszka Chmura.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 38-41
 165. Sprostać nieznanemu, czyli o odwadze bycia sobą / Ewa Kasprzyk.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 7-18
 166. Stymulująca rola bajki w rozwoju dziecka / Sławomir Matuszewski.// Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 24
 167. Śmierć i rozstania. Program biblioterapeutyczny / Iwona Bukowska.// Biblioterapeuta. - 2009, nr 1, s. 6-25
 168. Terapeutyczna funkcja wierszy Danuty Wawiłow na przykładzie wybranych utworów / Ewa Bońdos.// Biblioterapeuta. - 2012, nr 2, s. 6-28
 169. Terapeutyczna rola literatury pięknej adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii poznawczej / Maria Molicka.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 60-68
 170. Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwość jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy / Marianna Borawska.// Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 2, s. 5-9
 171. Terapia bajką / Jolanta Bot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 53-56
 172. Tworzenie książki łatwej w czytaniu i książki zabawki : scenariusz zajęć warsztatowych / Maria Widerowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 37
 173. W krainie Czerwonego Kapturka czyli o wychowawczej roli baśni / Maria Molicka.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 10-15
 174. Warto mieć przyjaciela : konspekt zajęć czytelniczych z elementami bajkoterapii / Iwona Lelonek.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 9, s. 12-13
 175. "Wiosenna bajka" - warsztaty z elementami biblioterapii / Anna Dziełak, Anita Bałas.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 41-43
 176. Wioska wśród gór : bajka terapeutyczna / Alina Chlebicka.// Aura. - 2001, nr 8, dod. s. 9-10
 177. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 6, wkładka s. I-III
 178. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza "Rupaki" Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 45-55
 179. Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz "Kwiat kalafiora" / Grażyna Gajek.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 18-19
 180. Wzajemność pośrednia, czyli ty mnie, a ja jemu / M. Szcześniak, A. H. Świątek, G. Rondón.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 49-55
 181. Z Bajdulinkiem w krainie wartości i dziecięcej wyobraźni / Dariusz Szewczyk.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 9-38
 182. "Z Franklinem pod namiot" - zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii / Tomasz Kruszewski, Justyna Pałka.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. I-IV
 183. Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy / Lidia Wawryk, Krzysztof Grala.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-III
 184. Zastosowanie biblioterapii dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Kowalska.// Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 14-17
 185. "Zielone banany są smaczne". Program biblioterapeutyczny - twórcze warsztaty w elementami biblioterapii dla gimnazjalistów / Anna Sabiłło.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 18-36
 186. Zmartwienie Ewy : scenariusz / Mirosława Wójtowicz.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 7-11
 187. Żabi list : bajka ekologiczna / Agnieszka Tomalka-Sadownik.// Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 33-37
 188. Żeby bajka nie straszyła, a zabawa nie nudziła / Karolina Kossakowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 8, s. 24-27
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce