Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Empatia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 20 czerwca 2016
EMPATIA
Bibliografię opracowano na podstawie baz Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce i Biblioteki Narodowej. Spis zawiera książki, artykuły z czasopism oraz wykaz stron internetowych dotyczących empatii. Opis bibliograficzny książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce zawiera sygnaturę, natomiast artykuły oznaczono gwiazdką.

Książki


 1. Empatia : co potrafią lustrzane neurony / Joachim Bauer ; przekł. [z niem.] Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. W   62911
 2. Empatia : co to jest i dlaczego jest taka ważna / David Howe ; przekł. Danuta Golec. - Warszawa : Oficyna Ingenium, 2013. W   70763
 3. Empatia dzieci i młodzieży : komponenty informacyjne, decyzyjne i emocjonalne / Wojciech Gulin. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1994. W   46525, W   46526
 4. Empatia i rozwój moralny / Martin L. Hoffman ; przekład Olena Waśkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. W   57664, P   57400
 5. Empatia : najpiękniejszy rozkwit miłości / Osho ; przekł. z jęz. ang. Magdalena Stefańczuk. - Warszawa : Nowy Horyzont, 2008. W   61486
 6. Empatia : o umiejętności współodczuwania / Mark H. Davis ; tł. Jolanta Kubiak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999. W   47614
 7. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne / red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
 8. Empatia : studium psychologiczne / Józef Rembowski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.  W   41837
 9. Empatia w medycynie / Elżbieta Ziółkowska-Rudowicz, Aleksandra Kładna. - Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2014.
 10. Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy / Charles A. Smith ; il. Nancy L. Downing ; [tł. Joanna Sabbo-Gołębiowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007. W   W   62322
 11. Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy / Charles A. Smith ; il. Nancy L. Downing ; [tł. Joanna Sabbo-Gołębiowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. W   73229
 12. Nie mów przepraszam, nie mów kocham : książka o empatii wobec siebie i innych / Lucyna Wieczorek. - Warszawa ; Wydawnictwo Czarna Owca, 2013.
 13. Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa / Maria Kaźmierczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. W   72576
 14. Oblicza empatii w relacjach małżeńskich : perspektywa psychologiczna / Maria Kaźmierczak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. W   63891
 15. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i środowisku pracy / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2012.
 16. Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach" / pod red. nauk. Stanisława Rogali ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole :
 17. Tańcowała żyrafa z szakalem : cztery kroki empatycznej komunikacji / Serena Rust ; il. Stefan Stutz ; przeł. Ewa Noemi Orłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2010.
 18. Teoria zła : o empatii i genezie okrucieństwa / Simon Baron-Cohen ; przekł. Agnieszka Nowak. - Sopot : Smak Słowa, 2014.
 19. Uzdrowić zranione życie / Philippe Madre ; z fr. przeł. Maria Martyniak. - Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2010.
 20. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009.  W   66483, W   66830
 21. Wczuwanie się czyli Inteligencja serca / Jirina Prekop ; przeł. Marianna Świętek. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2003. W   63802
 22. Wrażliwość empatyczna dzieci z dysfunkcją narządu ruchu a ich środowisko rodzinne / Anna Gasiulowa. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw. Uczelniane, 1993. W   46117
 23. Wychowanie w duchu empatii : rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy / Marshall B. Rosenberg ; [przekł. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2012. W   70083
 24. Zrozumieć drugiego człowieka : empatia w medycynie i komunikacji społecznej / pod red. Jadwigi Jośko-Ochojskiej. - Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny, 2015.

Artykuły z czasopism


 1. Adaptacyjna rola empatii w różnych sytuacjach życiowych / Maria Kliś ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. // Horyzonty Psychologii. - T. 2 (2012), s. 147-171
 2. Agresja a empatia wśród studentów / Sławomir Ślaski, Iwona Puławska, Joanna Szwarc.// Remedium. - 2010, nr 12, s. 4-58*
 3. Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148*
 4. Czuję twój ból / Clare Allely.// Charaktery. - 2012, nr 3, s. 46-49*
 5. Co to jest empatia i jaki ma związek z miłością? / Marek Dziewiecki. // Katecheta. - R. 50, nr 10 (2006), s. 59-60
 6. "E" jak Empatia i Edukacja / Maria Kaźmierczak.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 96-103*
 7. Empatia a dynamika "spotkania" dzieci w sytuacjach konfliktu / Małgorzata Cywińska. // Pampaedia. - Nr 2/3 (2005/2006), s. 91-98
 8. Empatia a motywacja do pomagania u studentek pedagogiki i pielęgniarstwa / Lucyna Mac-Czarnik, Małgorzata Marmola.  // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. - Z. 5 (2009), s. 215-226
 9. Empatia - sztuka słuchania / Katarzyna Wojewódzka.// Lider. - 2010, nr 6, s. 17-18*
 10. Empatia – czy rzeczywiście jest potrzebna w terapii odwykowej / Katarzyna Dauter–Żaczek.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 6, s. 31-33*
 11. Empatia, czyli kwestia przetrwania / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 37-42*
 12. Empatia drogą do innego i do siebie / Ewa Trzebińska.// Charaktery. - 2006, nr 1, s.8-13*
 13. Empatia drogą do sukcesu / Katarzyna Stępień.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 25-30*
 14. Empatia i asertywność w komunikacji wychowawczej / Marek Dziewiecki. // Horyzonty Wychowania. - [R.] 9, nr 18 (2010), s. 145-176
 15. Empatia jako predykat doradcy zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda.// Pedagogika Pracy. - 2008, T. 53, s. 104-109*
 16. Empatia na wagę złota / Katarzyna Klimek-Michno.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 27-31*
 17. Empatia w hermeneutycznej interpretacji tekstu literackiego / Elżbieta Mikoś.// Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 6-12*
 18. Empatia rodziców jako korelat indywidualnych różnic w zakresie empatycznej troski u dzieci / Maria Kaźmierczak. // Psychologia Rozwojowa. - T. 13, nr 3 (2008), s. 41-55
 19. Empatia w poezji Miłosza / Marta Drażyńska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 17-24*
 20. Empatia w pomocowych oddziaływaniach wobec osób oczekujących pomocy i wsparcia / Krystyna Barłóg. // Niepełnosprawność. - Nr 12 (2013), s. 9-18
 21. Empatia w pracy nauczyciela / Ewa Noemi Orłowska.// Meritum. - 2010, nr 3, s. 28-30*
 22. Empatia w strukturach organizacyjnych / Maria Kaźmierczak. // Roczniki Psychologiczne. - T. 7, nr 2 (2004), s. 131-144
 23. Empatia : zestawienie tematyczne / Małgorzata Zaremba.// Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 26*
 24. Empatyczny mediator efektywnym "rozjemcą"? / Agnieszka Lewicka.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 32-33*
 25. Empatyczny świat ucznia uzdolnionego / Agnieszka Lewicka. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 18 (2005), s. 73-79
 26. Jak nauczyć dzieci zachowań empatycznych i wpoić im nawyk dzielenia się / Małgorzata Warzkiewicz.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3 (60), s. 51-54*
 27. Jak rozwijać empatię u dzieci? / Maciej Ciechomski.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 9, s. 27-33*
 28. Jak uczyć pomagania / Ina Pohorecka, Magdalena Sofulak.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 29-40*
 29. Kto jest za tym murem / Maria Król-Fijewska.// Charaktery. - 2006, nr 1, s. 16-17*
 30. Luksus empatii - nie dla każdego / Marta Kaczmarczyk.// Niebieska Linia. - 2013, nr 1, s. 27-29*
 31. Nastawienia empatyczne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich / Renata Biernat.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 109-124*
 32. O sztuce towarzyszenia dziecku / Marcin Jaroszewski.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 50-52*
 33. Po pierwsze - empatia / Janina Janowska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 109-116*
 34. Poziom empatii studentów pedagogiki a postawy wobec osób z lekkim upośledzeniem umysłowym : komunikat z badań / Zdzisław Kazanowski. // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 28 (2009), s. 55-66
 35. Regulacyjna funkcja empatii w postrzeganiu niepełnosprawności / Piotr Urbański.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 4, s. 26-34*
 36. Rola empatii w zawodzie nauczyciela-wychowawcy / Piotr Kwiatkowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 56-58*
 37. Rozumienie empatyczne innych ludzi a obraz samego siebie u młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną / Dorota Ryżanowska. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2007, nr 1, s. 57-76
 38. Rozwijanie empatii jako profilaktyka zachowań ryzykownych / Maja Łoś.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. I-VI*
 39. Skuteczność programu terapii empatii nieletnich z ośrodka wychowawczego / Magdalena Monist-Czerwińska. // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 26 (2006), s. 179-189
 40. Szuflada : scenariusz inscenizacji poświęcony tematowi empatii i tolerancji / Teresa Szpadzińska.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 33*
 41. W cudzych butach / Maciej Ciechomski.// Niebieska Linia. - 2014, nr 4, s. 14-17*
 42. Wartości ostateczne a poczucie bezpieczeństwa u studentów o różnym poziomie empatii / Stanisław Głaz. // Psychologia Rozwojowa. - T. 19, nr 1 (2014), s. 103-115
 43. Wartość empatii w prowadzeniu wywiadu na tle neokolonialności badań jakościowych w pedagogice / Karol Motyl. // Podstawy Edukacji. - T. 6 (2013), s. 257-268
 44. Z natury wrażliwi / Tomasz Kozłowski.// Charaktery. - 2011, nr 12, s. 24-27*
 45. Zdolność do rozpoznawania emocji i odczuwania empatii u osób popełniających przestępstwa / Agnieszka Nowogrodzka. // Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja.- T. 23 (2014), s. 7-17
 46. Zdolności empatyczne pedagogów specjalnych i studentów pedagogiki specjalnej / Mariola Wolan-Nowakowska ; Zakład Socjopedagogiki Specjalnej UMCS, Lublin. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2013, nr 2, s. 57-76
 47. Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży / Georges Steffgen, Andreas König, Jan Pfetsch, André Melzer.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 183-198*
 48. Znaczenie empatii w zawodzie nauczyciela / Beata Lewandowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 6-7*
Netografia

 1. Co to jest empatia i jaki ma ona związek z miłością? / Marek Dziewiecki. W: Opoka [on-line], [dostęp 17.06.2016]. Dostępny w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/empatia_zm.html
 2. Czym jest Empatia? W: Współpraca oparta na empatii [on-line], [dostęp 17.06.2016]. Dostępny w:   http://www.akcja-empatia.pl/2016/05/06/czym-jest-empatia/
 3. Empatia. W: Wikipedia [on-line], [dostęp 17.06.2016]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Empatia
 4. Empatia / Robert Schismak [on-line], [dostęp 17.06.2016]. Dostępny w:  http://www.spglobino.hg.pl/pliki/doc/empatia.pdf
 5. Empatia jako forma komunikacji w „świecie życia codziennego” / Barbara Szczepańska-Pabiszczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 79 [on-line], [dostęp 17.06.2016]. Dostępny w: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4367/1/4-szczepanska-pabiszczak.pdf
 6. Empatia oraz decentracja interpersonalna a radykalność postaw społecznych  /Aleksandra Jerzmanowska. W: Psychologia Społeczna. - 2013 tom 8, 1 (24), s.  67–79 [on-line], [dostęp 17.06.2016]. Dostępny w:  http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_1/Jerzmanowska_PS_1_2013.pdf
 7. Wychowanie do empatii :  opracowanie i ewaluacja programu edukacyjno-wychowawczego rozwijającego empatię u dzieci w wieku 9-10 lat  / Maciej Ciechomski ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Nauk Pedagogicznych [on-line], [dostęp 17.06.2016]. Dostępny w:  http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/sites/default/files/konspekt%20doktoratu%20Maciej%20Ciechomski.pdf Konspekt pracy doktorskiej.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce