Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Socjoterapia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 27 czerwca 2016
SOCJOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne

Książki


 1. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. P   57521
 2. Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne / Maciej Wilk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.  P   72109
 3. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. W   67927
 4. Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej : (program, plan zajęć, przykłady zajęć) / Danuta Sieczczyńska. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2005.  W 57777
 5. Profilaktyka na co dzień : jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. W   62718, P  58855
 6. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.  W   71586
 7. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999. W   58687
 8. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa : Difin, 2015.  W 72554
 9. Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007.   W 61478
 10. Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.  W 65086
 11. Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. W   76070
 12. Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki / red. nauk. Katarzyna Waszyńska, Monika Filipiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015.  W   76031
 13. Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej / Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006. W   58926

Artykuły z czasopism


 1. ABC socjoterapii / Joanna Kędzierzawska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 45-47
 2. Biblioteka szkolna i jej oddziaływanie socjoterapeutyczne /Krystyna Stefaniak.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, s. 5-6
 3. Dzieci ze świetlicy / Katarzyna Palus.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 54-57
 4. Kontakty z rówieśnikami / Anna Pawlukiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 27-29
 5. Kto może zostać szkolnym socjoterapeutą / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 5, s. 18-21
 6. Kwalifikacje prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne /Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 6, s. 22-26
 7. Metody i techniki stosowane w socjoterapii / Anna Matyja.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 20-25
 8. Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii / Małgorzata Flo Floryszczak.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 28-30
 9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii / Ewa Gabriel.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 28-30
 10. Moja praca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii / Gracjana Pawlak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 42-45
 11. Moja przygoda z socjoterapią / Jaromir Czerkawski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 47-48
 12. Moje doświadczenia w pracy z młodzieżą / Hanna Osińska.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 21
 13. (Nie)bezludna szkolna wyspa / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny - 2012, nr 10 (42), s. 42-43
 14. "Nigdy nie miałem takich urodzin" / Alina Szulirz.// Remedium. - 2010, nr 11, s. 10-11
 15. Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach / Anna Matyja.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 42-45
 16. Pedagog szkolny w świetlicy, czyli "Szkoła w barwach tęczy" : program zajęć socjoterapeutycznych / Monika Kulka.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 6, s. 13-14
 17. Podaj dalej... / Alina Szulirz.// Remedium. - 2010, nr 9, s. 6-7
 18. Program pracy grupy socjoterapeutycznej / Elżbieta Głogowska-Makoś.// Lider. - 2007, nr 11, s. 30
 19. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dorosłych osób uzależnionych od alkoholu / Andrzej Bałandynowicz.// Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 1, wkładka s. X-XII
 20. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych / Andrzej Bałandynowicz.// Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 1, wkładka s. VI-IX
 21. Propozycja programu socjoterapeutycznego / Krzysztof Nowakowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 46-52
 22. Przykładowe scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla gimnazjalistów i uczniów szkoły ponagimnazjalnej / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 5, s. 36-39
 23. Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego "Andrus" w klasie I / Danuta Siewierska.// Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 54-59
 24. Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej / Kazimierz Ostrowski.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 10-12
 25. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 2 / Tomasz Herman.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna , s. I-IV
 26. Socjoterapia szansą na dobry start /Joanna Barankiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 52-53
 27. Socjoterapia w codziennej pracy wychowawczej /Dorota Dolata.// Życie Szkoły. - 2014, nr 10, s. 10-12
 28. Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Anna Mierzwa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s.32-35
 29. Socjoterapia w szkole i w świetlicy terapeutycznej / Joanna Żabińska-Koster.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 13-14
 30. Socjoterapia w świetlicach : ostatnie dziesięciolecie / Anna Matyja.// Remedium. - 2010, nr 3, s. 10-11
 31. Sos dla zagubionej młodzieży / Dorota Nowicka.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 14-16
 32. Spotkanie z... sobą / Alina Szulirz.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 8-9
 33. Start w przyszłość / Adam Dąbrowski, Konrad Stępnik.// Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 31
 34. Szkoła w procesie wspomagania ucznia - przeszkoda czy zachęta? / Elżbieta Kucińska.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 5-11
 35. Świetlica socjoterapeutyczna / Natalia Maria Ruman.// Wychowawca 2012, nr 12, s. 22-24
 36. Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców / Anna Matyja.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 36-41
 37. Taniec jako element socjoterapii młodzieży ze środowisk zagrożonych / Jadwiga Niedbała.// Chowanna. - 2011, T. 1, s. 265-280
 38. W kierunku profilaktyki opartej na naukowych podstawach /Maria Deptuła.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 10/11, s. 4-9
 39. Zajęcia integrująco-wyciszające : (scenariusz) / Maria Witkoś.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 38-41
 40. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiany obrazu własnej osoby / Maria Fudali.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 26-31
 41. Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole /Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 18-23
 42. Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii / Barbara Krasiczyńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 40-47

Źródła w Internecie


 1. Główne czynniki zmiany w socjoterapii dzieci i młodzieży / Anna Słysz [on-line], [dostęp 27.06.2016]. Dostępny w:   http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sz6JGyxhVucJ:www.staff.amu.edu.pl/~aslysz/wp-content/uploads/2008/03/czynniki-zmiany-w-socjoterapii-dzieci-i-mlodziezy1.doc+&cd=7&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
 2. "Lubię siebie" : program zajęć socjoterapeutycznych / Agnieszka Żurakowska [on-line], [dostęp 27.06.2016]. Dostępny w:   https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:brF-5QkHU-AJ:https://womgorz.edu.pl/files/File/Zeszyt%2520metodyczny/Lubie_siebie_-_program_zaj_socjoter%5B1%5D.pdf+&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
 3. Pojęcie i cele socjoterapii. Metody pracy z grupą. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych / Magdalena Zdanowska  [on-line], [dostęp 27.06.2016]. Dostępny w:   http://www.zs11bialystok.pl/publikacje/Socjoterapia.pdf
 4. Socjoterapia / Anna Sochalska [on-line], [dostęp 27.06.2016]. Dostępny w:   http://www.edukacja.edux.pl/p-4218-socjoterapia.php
 5. Socjoterapia jako metoda pracy i forma pomocy dzieciom i młodzieży  / oprac. Beata Sikora [on-line], [dostęp 27.06.2016]. Dostępny w:   http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8_2Vl2B21SEJ:www.poradniaplock.com.pl/artykul_ppp2.doc+&cd=6&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
 6. Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. Kraków, 2007 [on-line], [dostęp 27.06.2016]. Dostępny w:  http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/714/socjoterapia_ozn.pdf

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce