Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Uniwersytety trzeciego wieku PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 01 lipca 2016
Uniwersytety trzeciego wieku
Zestawienie bibliograficzne za lata 2005-2016

Książki


 1. 40 lat ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce : 1975-2015 / [zespół red. Krystyna Bielowska, Krystyna Lewkowicz]. - Warszawa : Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc : Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", 2014.
 2. Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. - Warszawa:Difin,2015.  
 3. Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku : program edukacyjno-aktywizujący UTW : wybrane zagadnienia / Wiesława Borczyk, Zdzisława Zacłona. - Nowy Sącz : Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 2014.
 4. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2008.    
 5. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2006.    
 6. Tworzenie uniwersytetu trzeciego wieku - krok po kroku / Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa. - Nowy Sącz : Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 2012.
 7. Uniwersytety trzeciego wieku : przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Jacek Gulanowski.- Wrocław : Agencja Wydawnicza "Argi", 2012.

Artykuły z czasopism


 1. Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej / Anna Zawada.// Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 90-96
 2. Człowiek starszy a edukacja : realizacja potrzeb samodoskonalenia i samokształcenia na przykładzie Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Joanna Garbulińska.// Ogrody Nauk i Sztuk. -2014. T. 4, s. 378-383
 3. Działalność uniwersytetów trzeciego wieku w aktywizacji seniorów / Agnieszka Regulska. // Roczniki Pedagogiczne. - 2012, T. 4, nr 1, s. 109-127
 4. Edukacja jako sposób przygotowania do starości / Małgorzata Dzięgielewska.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 49-62
 5. Edukacja medialna seniorów w kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego / Paulina Woźniak-Chojnacka.// Dyskursy Młodych Andragogów. - 2015, [T.] 16, s. 175-185
 6. Edukacja seniorów priorytetem krajowym / Małgorzata Kacprzak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 59-62
 7. Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku / Andrzej Klimczuk.// E-Mentor. -  2013, nr 4, s. 72-77
 8. "Open Doors for Europe" - doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Małgorzata Maria Stanowska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 52-59
 9. Powołujemy Zwoleński Uniwersytet Seniorów / Henryk Bednarczyk, Maria Mendyk, Bogusława Jaworska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 4, s. 91-94    
 10. Problemy edukacyjne seniorów z Górnego Śląska na tle poczucia sensu życia w społeczeństwie wiedzy / Grażyna Kempa.// Chowanna. - 2012, t. 2, s. 415-428
 11. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w aktywnym starzeniu się / Zofia Hasińska, Ewa Tracz.// Nauki Społeczne. - 2013, [nr] 1, s. 91-102
 12. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w stymulowaniu aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych / Danuta Książek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 1, s. 167-174
 13. Senior - (nie)zwykły uczeń w centrum zainteresowania glottodydaktyki / Joanna Kic-Drgas.// Lingwistyka Stosowana . - 2010,  T. 3, s. 197-207
 14. Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku w rozbudowywaniu przestrzeni edukacyjnej / Grażyna Orzechowska.// Biblioteka Gerontologii Społecznej. - 2013, Nr 3, s. 127-136
 15. "Szkoła starości" - być, aby się uczyć / Agnieszka Stopińska-Pająk.// Chowanna. - 2009, T. 2, s. 11-23
 16. Uczelnia z misją - 35 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie / Beata Bugajska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 1, s. 62-75    
 17. Uniwersytet trzeciego wieku - centrum aktywności edukacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim / Aleksander Kobylarek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 1, nr 76-82
 18. Uniwersytet Trzeciego Wieku : edukacja zawsze na czasie / Anna Bielawska, Jadwiga Pieścikowska, Grażyna Bączyk, Monika Pyszczorska, Dorota Bernad, Beata Skokowska, Lucyna Gacek.// Nowiny Lekarskie. -  2012,  nr 1, s. 80-83
 19. Uniwersytety trzeciego wieku : element edukacji permanentnej / Katarzyna Miska, Agnieszka Musolf-Parol.// Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. - 2011, Nr 1, s. 123-128
 20. Uniwersytety III wieku - fenomen współczesności / Stanisław Turowski.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 32-33
 21. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca marginalizacji osób starszych / Aleksandra Marcinkiewicz.// Ogrody Nauk i Sztuk. - 2012, T. 2, s. 458-467
 22. Uniwersytety trzeciego wieku jako nowa forma nauczania technologii informacyjnych / Iwona Chomiak-Orsa.// Informatyka Ekonomiczna. -2010,  Nr 17, s. 49-58
 23. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze : badania własne / Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk.// Nowiny Lekarskie. -  2012,  nr 1, s. 31-35
 24. Uniwersytet trzeciego wieku jako instytucja realizująca ideę edukacji osób starszych / Paulina Świątek.// Studia Humanistyczne AGH . - 2012,  T. 11, [z.] 1, s. 153-168
 25. Uniwersytet Trzeciego Wieku - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Małgorzata Halicka, Krzysztof Czykier.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 132-137
 26. Uniwersytet trzeciego wieku w edukacji całożyciowej / Wanda Jakubaszek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 1, s. 83-98
 27. Uniwersytet trzeciego wieku wobec e-ekskluzji seniorów / Aleksander Marcinkiewicz.// Biblioteka Gerontologii Społecznej. - 2013, Nr 1/2, s. 133-143
 28. Uniwersytety III Wieku szansą na samorealizację / Joanna Garbulińska.// Pedagogika Katolicka. - 2013, nr 2, s. 129-137
 29. Zadania edukacyjno-wychowawcze nauczycieli uniwersytetu trzeciego wieku / Tomasz Kruszewski.// Studia Dydaktyczne. 2013, T. 24/25,  s. 63-78
 30. Zapotrzebowanie na wsparcie słuchaczy Uniwerystetu Trzeciego Wieku a odczuwanie samotności i utrzymywanie kontaktów z rodziną / Lucyna Smoleń, Lucyna Gazdowicz, Anita Żyłka-Reut.// Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. - 2011, T. 11, s. 38-46
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce