Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Powstanie Listopadowe PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 07 lipca 2016
Powstanie Listopadowe
Zestawienie bibliograficzne zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831– polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Źródło : Wikipedia

Książki


 1. 5 Pułk Ułanów im. Zamoyskich : 27 XII 1830 - 18 IX 1831 / Wacław Draczyński. - Częstochowa : Educator, 2002.  W 3284 br., W 3285 br.
 2. Ani triumf, ani zgon / Stanislaw Szenic. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1969.  W   11769
 3. Demokracja polska na emigracji / Wiktor Heltman, Jan Nepomucen Janowski; przedm. i przyp. Helena Rzadkowska. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1965.  W 9329
 4. Depesze z powstańczej Warszawy 1830-1831 : raporty konsula francuskiego w Królestwie Polskim / Raymond Durand ; przeł. [z fr. ], wstęp i przypisy Robert Bielecki. - Warszawa : Czytelnik, 1980.  W 26005
 5. Generalicja powstania listopadowego / Marek Tarczyński. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988.  W 40684
 6. Generalicja powstania listopadowego / Marek Tarczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. W  25624
 7. Generał Bem / Jadwiga Chudzikowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. W  44539
 8. Generał Józef Bem / Eligiusz Kozłowski ; [...] szkice wojskowo-historyczne oprac. przy współudziale Mariana Krwawicza i Tadeusza Nowaka ; Biuro Historyczne Wojska Polskiego. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1958.  W  2544
 9. Generał Ludwik Kicki bohater nie tylko Ostrołęki / Jerzy Dziewirski ; Koło 5 Pułku Ułanów Zasławskich ZSZ nr 2 w Ostrołęce, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki. - Ostrołęka : TPO, 1998. W  47624, W 3046 br.
 10. Koniec świata szwoleżerów. T. 4, Zmęczeni bohaterowie / Marian Brandys. - Warszawa : Iskry, 1976.  W   16810
 11. Kurpiowszczyzna w dobie powstania listopadowego / Adam Białczak. - Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, 2000.  W  49639
 12. Łuna nad Solcem 1830 : blaski i cienie nocy listopadowej / Władysław Bortnowski. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1982].  W  28835
 13. Materiały autobiograficzne / Joachim Lelewel ; oprac. Helena Więckowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. W 1905
 14. Maurycy Mochnacki : studium romantycznej świadomości / Stanisław Pieróg. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982.  W 30061
 15. Niezwykłe postacie z czasów Powstania Listopadowego / Stefan Majchrowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.  W  33885, W  44949
 16. Niezwykłe postacie z czasów Powstania Listopadowego / Stefan Majchrowski. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. W  41528
 17. Noc listopadowa 1830 / Andrzej Syta. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1973.  W 13938
 18. Pamiętnik 1809-1831 / Marcin Smarzewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1962.  W  5182
 19. Pamiętnik dowódcy rakietników konnych / Józef Jaszowski ; przedm. poprzedził Jerzy Łojek. - Warszawa : Instytut Wydaw. Pax, 1968. W 10213
 20. Pamiętnik ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej / Józef Święcicki ; oprac. i wstępem poprzedził Robert Bielecki. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982. W 28893
 21. Powstanie Listopadowe 1830-1831 : dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania / pod red. Władysława Zajewskiego ; prace Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980. W 27100
 22. Powstanie listopadowe / Tadeusz Łepkowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. W 40339
 23. Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. T. 1 / Maurycy Mochnacki ; oprac. i przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. W 33881
 24. Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. T. 2 / Maurycy Mochnacki ; oprac. i przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. W 33882
 25. Promienna : opowieść biograficzna o Klaudynie z Działyńskich Potockiej (1801-1836) / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1976. W   17242
 26. Prusy wobec powstania listopadowego / Henryk Kocój. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. W   26626
 27. Sercem i orężem ojczyźnie służyły : Emilia Plater i inne uczestniczki Powstania Listopadowego 1830-1831 / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982. W   29487
 28. Sprawa Migurskich / Leonid Bolszakow, Włodzimierz Djakow ; przeł. Ewa Korpała-Kirszak i Aleksandra Urbańska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1984. W   34493
 29. Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym / Maksymilian Meloch. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. W   12817
 30. Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa / Wacław Tokarz ; oprac.  Andrzej Zahorski. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. W   26144
 31. Stracone szanse : Wielka Emigracja o powstaniu listopadowym / Henryk Żaliński. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.  W   30787
 32. Szanse powstania listopadowego : rozważania historyczne / Jerzy Łojek. - Wyd. 3. - Warszawa : "Pax", 1986. W   39036
 33. Szanse powstania listopadowego : rozważania historyczne / Jerzy Łojek. - [Wyd. 2. poszerz.]. - Warszawa : "Pax", 1980. W   25584
 34. Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. Władysława Zajewskiego ; Instytut Historii. Polska Akademia Nauk. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2000. W   49043, W   49041
 35. Uczestnicy powstania listopadowego opowiadają : (wybór pamiętników) / Władysław Lewandowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. W  15706, W   4117
 36. Walki powstańcze 1830-1831 / Tadeusz Łepkowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. W 4119
 37. Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830-1831 / Władysław Zajewski. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1967. W  22482
 38. Warszawa w powstaniu listopadowym / Jerzy Skowronek, Irena Tessaro-Kosimowa. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. W 26367
 39. Warszawa w powstaniu listopadowym / Tadeusz Łepkowski. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965.  W 8338, W 8339
 40. Watykan wobec powstania listopadowego / Mieczysław Żywczyński. - [Wyd. 2 i. e. 1 powojenne]. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1995. W 47992
 41. Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym / Jerzy Zdrada. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. W 41030
 42. Wielki książę : z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1983. W  33100
 43. Wielkopolanie w powstaniu listopadowym 1830-1831 / Tadeusz Adam Jakubiak, Bogusław Polak. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka- Ruch", 1981. W 28294

Artykuły z czasopism


 1. 180. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego / Robert Beller.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 11, s. 39-41
 2. Apostaci w powstaniu listopadowym / Małgorzata Karpińska.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 74-77
 3. Boje korpusu gen. Jana Nepomucena Umińskiego pod Ostrołęką w marcu 1831 roku / Tomasz Strzeżek.// Zeszyty Naukowe. - 2012, nr 26, s. 127-141
 4. Buntownicy czy apostołowie wolności : Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego / Piotr Szlanta.// Mówią Wieki. - 2010, nr 11, s.50-54
 5. Cztery źródła rosyjskie do dziejów powstania listopadowego / Tomasz Strzeżek, Zofia Strzyżewska.// Przegląd Historyczny. - 1997, nr 3/4, s. 525-537
 6. Czy powstanie miało szanse? / Tomasz Łubieński, Andrzej Szwarc ; rozm. Tomasz Bohun, Jarosław Krawczyk, Bogusław Kubisz.// Mówią Wieki. - 2010, nr 11, s.9-13
 7. Dlaczego emigracja, i do tego wielka? / Martyna Deszczyńska.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 83-86
 8. Dziennik Aleksandra Krysińskiego z 1830/ 1831 r. / Jan Ziółek.// Przegląd Historyczny. - 1974, nr 2, s. 361-381
 9. Generał Józef Chłopicki - dyktatorskie dylematy patriotyzmu i carskiego wiernopoddaństwa / Zofia Wójcicka.// Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 3, s. 21-39
 10. Gubernator August Lobkowic o powstaniu listopadowym / Włodzimierz Borys.// Przegląd Historyczny. - 1981, nr 3, s. 485-494
 11. Hej, kto Polak, na rakiety / Damian Markowski.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 66-68
 12. I o czym tu mówić czyli powstanie listopadowe po 180 latach / Jarosław Czubaty.// Mówią Wieki. - 2010, nr 11, s.14-21
 13. Ja kocham cały naród... : scenariusz wieczoru poetyckiego poświęconego rocznicy wybuchu powstania listopadowego / Barbara Taras.// Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 10, s. 8-9
 14. Kalendarium Powstania Listopadowego / oprac. Andrzej Brzozowski.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 25-27
 15. Konferencje naukowe z okazji 150-lecia powstania listopadowego / Jerzy Skowronek.// Kwartalnik Historyczny. - 1982, nr 1, s. 77-89
 16. Królestwo Polskie kontra imperium rosyjskie / Tomasz Bohun.// Mówią Wieki. - 2010, nr 11, s.29-31
 17. Kunktatorzy? : wodzowie powstania listopadowego / Łukasz Wojtach.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 37-41
 18. Kurp nas prowadził / Adam Białczak.// Kurpie. - 2006, nr 2, s. 14-17
 19. Mogiły i upamiętnienia powstania listopadowego / Roman Wojno.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 87-91
 20. Na ostrzach bagnetów : Austria wobec powstania listopadowego / Piotr Szlanta.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 78-82
 21. Oręż wojny / Michał Mackiewicz.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 69-73
 22. Organizacja lokalnej siły zbrojnej w Obwodzie Ostrołęckim i Przasnyskim w czasie Powstania Listopadowego / Adam Białczak.// Zeszyty Naukowe. - 1996, [z.] 10, s. 72-85
 23. Ostatni powstańcy listopadowi / Andrzej Krzysztof Kunert.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 92-94
 24. Początek wojny polsko - rosyjskiej według Wacława Tokarza / Wacław Tokarz.// Mówią Wieki. - 2010, nr 11, s.32-37
 25. Pod Stoczkiem i Boremlem : boje gen. Dwernickiego / Michał Kopczyński.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 48-53
 26. "Podług miary krawca"? - próba portretu zbiorowego członków sejmu rewolucyjnego 1830-1831 / Małgorzta Karpińska.// Przegląd Historyczny. - 2003, nr 3, s. 269-290
 27. Podoficerowie i oficerowie powstania listopadowego z obwodów: ostrołęckiego i przasnyskiego / Adam Białczak.// Zeszyty Naukowe. - 1999, [z.] 13, s. 95-106
 28. Pomniki bitwy pod Ostrołęką / Barbara Kalinowska.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 96-99
 29. Powstanie listopadowe i styczniowe na terenie Puszczy Białowieskiej / Piotr Bajko.// Mówią Wieki. - 1979, nr 10, s. 27-31
 30. Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie / Andrzej Wroński.// Przegląd Historyczny. - 1987, nr 4, s. 627-654
 31. Powstanie nad Wisłą / Dariusz Taźbirek.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 54-58
 32. Powstanie narodowe w latach 1830-1831 / Andrzej Janusz Piotrowski.// Biblioteka. - 2010, nr 6, s. 16-18
 33. Powstanie w oczach Rosjanina / oprac. Andrzej Nieuważny.// Mówią Wieki 2011, nr 11, s. 63-65
 34. Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca i kwietnia 1831 roku / Tomasz Strzeżek.// Zeszyty Naukowe. - 2013, nr 27, s. 114-128
 35. Reduta Ordona : o pomyłkach, mitach i manipulacjach / Małgorzata Karpińska.// Mówią Wieki - 2012, nr 1, s. 20-24
 36. Rozsypana układanka / Maciej Krawczyk.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 28-31
 37. Satyra powstania listopadowego / Małgorzata Karpińska.// Mówią Wieki. - 2010, nr 11, s.42-45
 38. Społeczeństwo Kurpiowszczyzny wobec Powstania Listopadowego / Adam Białczak.// Zeszyty Naukowe. - 1997, [z.] 11, s. 101-110
 39. Społeczeństwo Kurpiowszczyzny wobec Powstania Listopadowego / Adam Białczak.// Kurpie. - 2011, nr 3, s. 9-11
 40. Spójrzmy na Powstanie z innej strony / Małgorzata Karpińska, rozm. przepr. Bogusław Kubisz.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 12-15
 41. Starania wokół odnowienia sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831 / Małgorzta Karpińska.// Przegląd Historyczny. - 2002, nr 3, s. 291-305
 42. Szlak bojowy Samuela Różyckiego / Wojciech Kalwat.// Mówią Wieki - 2011, nr 11, s. 59-62
 43. W imię cara i Finlandii / Jussi Jalonen ; przeł. Marcin Czajkowski.// Mówią Wieki. - 2010, nr 11, s.38-41
 44. Za okno ze zdrajcą ! : z atmosfery obrad sejmu powstańczego 1830-1831 / Sebastian Ziółek.// Mówią Wieki. - 2010, nr 11, s.46-49
 45. Zbiegowie : dezercja z armii polskiej podczas powstania listopadowego / Konrad Krzyżewski.// Mówią Wieki. - 2013, nr 11, s. 40-42
 46. Źródła do wojny 1831 roku i represji popowstaniowych w bibliotekach i archiwach kijowskich / Andrzej Szmyt.// Zeszyty Naukowe. - 2011, nr 25, s. 155-162

Zbiory audiowizualne


 1. Historia 4 [DVD] / scen. Maria Tymowska [et al.] ; real.Maria Pakuła [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].  DVD 1154
 2. Historia. Cz.4 [Film] / scen. Maria Tymowska [et al.] ; real.Maria Pakuła [et al.]. - Łódź : WFO, 1967-1973 ; Warszawa : WF "Czołówka", 1976-1978. Tmgv 599
 3. Z historii Polski [DVD] / scen. i reż. Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 2284
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce