Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 1/2016 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 14 czerwca 2016

SERWIS PRASOWY 1/2016


W bieżącym numerze Serwisu Prasowego zachęcamy do lektury miesięcznika poświęconego problemom profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego pt."Remedium". W zasobach Biblioteki Pedagogicznej dostępne są roczniki od 1999.
W numerze 4/2016 przeczytamy o sytuacji materialnej dzieci i ich rodzin. Mirosław Kaczmarek w artykule pt. "Bieda ma twarz dziecka - perspektywa krajowa" charakteryzuje miary biedy: skrajną biedę, granicę ustawową ubóstwa oraz ubóstwo relatywne.1. Autor przytacza statystyki opracowane przez GUS. Wynika z nich, że najczęściej ubóstwem ekonomicznym zagrożone są dzieci. "Czynnikiem znacznie zwiększającym zagrożenie ubóstwem jest obecność osoby (osób) niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym. Szczególnie dotyczy to rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi".2 W badaniach podkreślana jest również trudna sytuacja osób w podeszłym wieku, "które pomimo stosunkowo dobrej statystycznie sytuacji materialnej są samotne, wymagają często wsparcia, w tym emocjonalnego oraz różnego rodzaju usług specjalistycznych powiązanych z wiekiem".3 Mirosław Kaczmarek w podsumowaniu podkreśla, że odsetek osób dotkniętych skrajną biedą w latach 2013-2014 pozostaje na tym samym poziomie. Jest to około 2,8 mln osób, w tym ponad 900 tys. dzieci.
Aleksandra Kram i Marta Molińska podejmują temat budowania relacji nauczycieli z dorastającymi uczniami.4. Autorki wyjaśniają jak relacje nauczyciel - uczeń wpływają na motywację do nauki i jak przebiega rozwój samoregulacji w wieku nastoletnim. Podkreślają również, że przed wprowadzeniem różnych form pracy dydaktycznej stymulującej rozwój młodych ludzi warto dokonać autorefleksji i zastanowić się jakim jestem nauczycielem.
Problem radzenia sobie z emocjami podejmuje w swoim artykule Mieczysław Wojciechowski.5. Autor wyjaśnia, że postrzeganie emocji jako problemu skutkuje chęcią pozbycia się ich. Nie chcemy odczuwać strachu, frustracji, przygnębienia. "Kultura ignorująca emocje , a nawet traktująca je jako "problem" - pozbawia nas ważnego, podstawowego ogniwa dla rozumienia tego mechanizmu , a tym samym zdolności skutecznego radzenia sobie z naszymi problemami w życiu".6.
W numerze 4/2016 "Remedium" przeczytamy również o porozumieniu bez przemocy, o rozwoju małych dzieci w grupie przez zabawę, o bajkoterapii dla dzieci nieśmiałych.7.
Zachęcamy także do lektury magazynu psychologicznego pt."Charaktery". Jest to miesięcznik ukazujący się od 1997 r. W zasobach Biblioteki Pedagogicznej dostępne są roczniki od 2004 r.
W numerze 6/2016 "Charakterów" Michał Czernuszczyk pisze o wiecznej pogoni nie wiadomo za czym.8. Nad typami męskości zastanawia się Beata Banasiak-Parzych.9 Przeczytamy także o toksycznych współpracownikach, uzależnieniu od marihuany, problemach par leczących niepłodność.
Zachęcała do lektury
Edyta Dobek

1 Kaczmarek Mirosław : Bieda ma twarz dziecka - perspektywa krajowa. Remedium. - 2016, nr 4, s. 1-4
2 Tamże, s. 3
3 Tamże, s. 3
4 Kram Aleksandra , Molińska Marta : Nauczyciele - jak mogą budować relacje z nastolatkami? Remedium. - 2016, nr 4, s.7-9
5 Wojciechowski Mieczysław : Co to znaczy radzić sobie z emocjami? Remedium. - 2016, nr 4, s. 13-15
6 Tamże, s. 15
7 Komorowska Marta : Porozumienie bez przemocy jako forma wsparcia psychologicznego. Remedium. - 2016, nr 4, s. 16-18; Pietrzak Magdalena, Rybacka Agnieszka, Sławicz Ewa : Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę. Cz. 2. Remedium. - 2016, nr 4, s. 20-21; Kożuchowska Maria : Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 2. Remedium. - 2016, nr 4, s. 28-29
8 Czernuszczyk Michał : Chciwość i głód. Charaktery. - 2016, nr 6, s. 24-31
9 Banasiak-Parzych Beata: Książę i ...Drwal. Charaktery. - 2016, nr 6, s. 32-35

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce