Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 17 sierpnia 2022
 
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 09 grudnia 2016
KSZTAŁTOWANIE POSTAW. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI.
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce

 1. Aksjologiczne aspekty wychowania / Jan Czechowski. // Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 32-38
 2. Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej / Lech Sałaciński. // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 25-35
 3. Aksjologiczne "pułapki" współczesnej edukacji / Janusz Mastalski. // Nowa Szkoła. - 2016, nr 1, s. 13-22
 4. Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania / Janusz Mastalski. // Chowanna. - 2008, T. 1 (30), s.131-141
 5. Budować na skale : III Tydzień Wychowania / Marek Mendyk ; rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz. // Wychowawca. 2013, nr 9, s. 5-6
 6. Człowiek w świecie wartości : (scenariusz lekcji języka polskiego dla gimnazjalistów) / Justyna Fiedorczuk. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 7-8
 7. "Czy celem wychowania może być szczęście człowieka?" / Antonina Sawicka. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 1, s. 18-23
 8. Czy tradycja jest wartością? : w świetle wybranych dyskursów / Barbara Myrdzik. // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 12-17
 9. Czy wartość "wolność" determinuje postawy wobec wolności politycznej i osobistej? / Mirosława Czerniawska. // Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 3, s. 89-104
 10. Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? / Katarzyna Olbrycht. // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 26-32
 11. Duchowość, religia i wychowanie / Zbigniew Marek. // Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 1, s. 9-22
 12. Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum / Czesława Baś. // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32-33
 13. Edukacja a świat wartości : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 22-23
 14. Edukacja aksjologiczna fundamentem w procesie jednoczenia Europy / Piotr Mazur. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 20-22
 15. "Gdzie szukać dobroci?" / Wanda Dziewiczkiewicz. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 8, s. 480-483
 16. Harcerski system wartości w powieściach dla młodzieży / Katarzyna Slany. // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 21-31
 17. Humanistyczno - antropologiczne wizje edukacji / Janusz Gajda. // Pedagogika Pracy. - 2009, nr 55, s. 54-59
 18. Inercja wspaniałomyślności w procesie wychowania dzieci i młodzieży a dezyderat komunikacyjnej asertywności / Alicja Żywczok. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 3, s. 15-30
 19. Jak realizujemy program Wartości Życia / Joanna Pichlak, Agata Serzysko. // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s.91-92
 20. Jak się odnaleźć w chaosie wartości? / Joanna Zielińska. // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 3-9
 21. Jaka Polska w XXI wieku? / Jan A. Fazlagić. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 8-10
 22. Kierowanie rozwojem wartości / Elżbieta Madalińska. // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s. 40-46
 23. Kultura fizyczna w kategoriach wartości / Janusz Bielski. // Kultura Fizyczna. - 2011, nr 9/12, s. 1-6
 24. Kulturowo-aksjologiczne konteksty edukacji / Kazimierz Denek. // Nowa Szkoła. - 2015, nr 8, s. 7-14
 25. Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła. // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 7-16
 26. Literatura źródłem wiedzy o świecie / Aleksandra Wiśniewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 35-36
 27. Między wartościami : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s. 59-61
 28. Miejsce wartości w koncepcji pracy szkoły / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 28-30
 29. Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych / Krystyna Ostrowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8
 30. Motyw próby, czyli jak wyprodukować wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal. // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 52-65
 31. Nasza "Szkoła z charakterem". Jak wprowadzam dzieci w świat wartości / Lucyna Libera. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna, nr 9, s. V-VIII
 32. Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko. // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 18-19
 33. Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń. // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 119-129
 34. "Nie lękaj się" : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / oprac. zespół aut. Zofia Kijak [et al.]. // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 10-14
 35. Nieuniknione paradoksy wychowania / Małgorzata Nowotka. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 26-29
 36. O potrzebie szukania prawdy i wierze w jej istnienie - refleksja pedagogiczna / Beata Ecler-Nocoń. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 58-61
 37. O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł. // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 8-10
 38. O profilaktyce wychowawczej w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego / Lucjan Turos. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 38-42
 39. O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości / Mariusz Cichosz. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 3, s. 12-15
 40. O szkolnym odkrywaniu świata wartości (nie tylko Władysława Reymonta) / Maria Kwiatkowska-Ratajczak. // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 34-40
 41. O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 78-81
 42. O wartościach w życiu dzieci / Danuta Bula. // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 27-29
 43. Odległa bliskość, czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum / Ewa Nowel. // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 81-92
 44. Odpowiedzialność podmiotowa w procesie wychowania przez pracę / Józef Sowa. // Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 24-31
 45. Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci młodzieży / Józef Sowa. // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 35-41
 46. Pamięć zbiorowa i jej rola w wychowaniu / Wojciech Hausner. // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 16-17
 47. Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman. // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 6-7
 48. Piękno jako wartość : konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając. // Chowanna. - 2008, T. 1 (30), s.57-70
 49. Polonistyczna edukacja ku wartościom uniwersalnym / Eugeniusz Cyniak. // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 9-19
 50. Prawda, dobro i piękno przeciw cool i trendy / Marta Pieróg. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 19-24
 51. Prawda i dobro w wychowaniu / Sylwia Jakubiec. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 33-36
 52. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban. // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 16-18
 53. Prospero musi zrzucić płaszcz : wyczerpanie aksjologiczne w edukacji polonistycznej / Maciej Wróblewski. // Polonistyka. - 2011, nr 10, s. 39-43
 54. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia M. Ruman. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27
 55. Razem do wartości / Iwona Majewska-Opiełka. // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 14-17
 56. Religia, religijność i duchowość jako zasoby osobowe i kapitał społeczny w pedagogice społecznej/pracy socjalnej / Janusz Surzykiewicz. // Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 1, s. 23-71
 57. Samotność aksjonormatywna młodzieży / Katarzyna Wasilewska. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, s. 16-18
 58. Stawanie się osobą / Dorota Frączek. // Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 24-25
 59. Strach przed wartościami w wychowaniu? / Katarzyna Olbrycht. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 11-16
 60. Szkoła szacunku i dialogu / Wiesław Mariański. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 77-81
 61. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz. // Nauczanie Początkowe. -2005/2006, nr 1, s. 53-61
 62. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 34-43
 63. Sztuka dokonywania wyborów / Dariusz Sarzała. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 4-10
 64. Świat naszych wartości : konspekt lekcji wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Ewa Kadylak. // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26
 65. TOC - Theory of Constraints (Teoria Ograniczeń) - w wychowaniu ku wartościom / Agnieszka Dłużniewska. // Meritum. - 2008, nr 1, s. 21-25
 66. Tradycja, etyka, patriotyzm - świat wartości wczoraj i dziś : (zestawienie bibliograficzne) / Zofia Cybulska. // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 24-25
 67. Uczeń jako wartość i indywidualność / Michał Józef Kawecki. // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 12-19
 68. Uczymy wartości / Aneta Głuszniewska. // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s.89-90
 69. Uwagi o wartościach po seansie filmowym... / Roman Sowa. // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 78-83
 70. W stronę wartości w wychowaniu / Justyna Mielnik. // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 23-25
 71. Wartość i sens życia : scenariusz zajęć oazowych, kolonijnych, świetlicowych dla młodszych dzieci / Wirginia Lidia Mielcarek. // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 27
 72. Wartości - sumienie - wychowanie / Bogumiła Ewertowska. // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 12-14
 73. Wartości a wychowanie / Czesław Wiśniewski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 6-10
 74. Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz. // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 74-82
 75. Wartości i antywartości - aspekt edukacyjny / Mirosłwa J. Szymański. // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 19-27
 76. Wartości w edukacji szkolnej / Jerzy Ambroży. // Pedagogika Pracy. - 2009, nr 55, s. 94-97
 77. Wartości w edukacji w świetle międzynarodowych dokumentów oświatowych / Ewa Kula, Marzena Pękowska. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 49-52
 78. Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska. // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 14-15
 79. Wartości w wychowaniu / Lucyna Ćwiek. // Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 14-16
 80. Wprowadzanie dziecka w świat wartości / Wanda Papugowa. // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 8-11
 81. Wybrane obszary kryzysu szkoły / Jarosław Michalski. // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 1/2, s. 75-81
 82. Wychowanie do wartości / Anna Róg, Melania Orzechowska. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 11-18
 83. Wychowanie do wartości / Ewa Kordzińska, Jarosław Kordziński. // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 9, s. 25-27
 84. Wychowanie do wartości, autorytety w wychowaniu, odpowiedzialność w wychowaniu : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 / Anna Stefaniak. // Meritum. - 2008, nr 1, s. 58-66
 85. Wychowanie do życia wartościowego / Alicja Żywczok. // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s. 23-28
 86. Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska. // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 18-21
 87. Wychowanie jako proces kreowania ludzkich tożsamości. Wybrane aspekty / Elżbieta Mudrak. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2014, nr 4, s. 29-33
 88. Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 27-32
 89. Wychowanie ku wartościom według św. Jana Pawła II : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan. // Wychowawca. 2015, nr 12, s. 21
 90. Wychowanie oparte na chrześcijańskim systemie wartości / Mirosław Handke. // Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 8-11
 91. Wychowanie "pokolenia www" do wartości - podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 8-10
 92. Wychowanie religijno - moralne / Ewa Janek. // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 8-9
 93. Wychowanie w rodzinie jako profilaktyka patologii społecznych / Sylwester Bębas. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 18-23
 94. Wychowawcza misja szkoły / Mateusz Mazurek. // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 14-15
 95. Wyłącznie ludzka cecha / Małgorzata Wójtowicz-Dacka. // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 25-30
 96. Zaufanie we współczesnej edukacji / Aleksandra Minczanowska. // Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 2, s. 89-97
 97. Zestawienie bibliograficzne w wyborze dotyczące systemu wartości w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Klimaszewska. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 96-104
 98. Zmiany w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież niepełnosprawną ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników w latach 1995-2010 jako wyzwanie dla edukacji aksjologicznej / Karol Bidziński. // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 91-103
 99. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym / Ryszard Podgórski. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 44-49
 100. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym / Ryszard Podgórski. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 37-39
 101. Żyć według wartości / Krystyna Ostrowska. // Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 5-7
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce