Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 04 grudnia 2023
 
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 13 grudnia 2016
ROZWIJANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH.
Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.
 
Książki

 1. Algorytmy ; Grafika ; Internet : program nauczania informatyki dla gimnazjum / Ewa Grabska [et al.] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999.
 2. Animacja komputerowa w procesie kształcenia / Rafał Wawer. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 3. Autorski program nauczania informatyki w gimnazjum : na bazie pracowni internetowej komputerów MacIntosh / Leszek Bernaczyk. - Poznań : Nakom, 1999.
 4. Dydaktyka informatyki : modelowanie i symulacje komputerowe / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
 5. Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.
 6. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej / Stanisław Juszczyk [oraz] Janusz Janczyk, Danuta Morańska, Marcin Musioł. - Toruń : Adam Marszałek, 2006.
 7. Edukacja informatyczna w polskim szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym w latach 1990-2007 / Agata Waszek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
 8. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008.
 9. Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości = Technology & computer education : ideas, challenges and possibilities / pod red. Marii Kajdasz-Aouil i Andrzeja Michalskiego. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
 10. Informatyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Krzysztof Loryś, Zygmunt Mazur, Rafał Nowak ; konsultacja Tomasz Greczyło, Maria Szecówka-Nowak. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013.
 11. Informatyka : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres rozszerzony / Ireneusz Bujnowski, Zbigniew Talaga. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003.
 12. Informatyka 2000 : program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [Janusz Białowąs et al.]. - Bydgoszcz : Czarny Kruk, 1999.
 13. Informatyka dla gimnazjalistów : program nauczania / Zbigniew Granica, Andrzej Walat. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1999.
 14. Informatyka. Technologia informacyjna : program nauczania dla szkoły podstawowej / Ewa Gurbiel [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
 15. Informatyka. Technologia informacyjna : program nauczania dla gimnazjum / Ewa Gurbiel [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
 16. Informatyka w szkole : poradnik dla nauczyciela / Jacek Lewicki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001.
 17. Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum : program Interblok / [aut. programu Zdzisław Bednarek et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega,2013.
 18. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
 19. Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela / Andrzej Serdyński ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.
 20. Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych / Tomasz Huk. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
 21. Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia / Grażyna Penkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.
 22. Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008.
 23. Metodyka edukacji techniczno-informatycznej / Henryk Noga. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.
 24. Metodyka nauczania informatyki w szkole : materiały metodyczne dla nauczycieli informatyki oraz słuchaczy nauczycielskich studiów podyplomowych z informatyki / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003.
 25. Młody mistrz programowania : języki Baltie i Scratch dla dzieci / Agnieszka Borkowska, Paweł Borkowski. - Gliwice : Helion, 2016.
 26. Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007.
 27. Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja" / Joanna Adamkiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 28. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : WSP ZNP ; Kraków : Impuls, 2005.
 29. Podręcznik multimedialny : teoria, metodologia, przykłady / Wojciech Walat. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 30. Poziom osiągnięć informatycznych gimnazjalistów / Janusz Nowak. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.
 31. Praktyczne zastosowania informatyki : program nauczania informatyki : III etap kształcenia - gimnazjum / Marek Kmita. - Kraków : LO PP Prezentek, 1999.
 32. Program nauczania informatyki dla gimnazjum / Grażyna Koba, Józef Bock. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999.
 33. Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych : badania porównawcze polsko-amerykańskie / Mateusz Muchacki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.
 34. Technika. Informatyka w gimnazjum : program nauczania / Waldemar Furmanek, Wojciech Walat. - Rzeszów : Fosze, 1999.
 35. Technika, informatyka w szkole podstawowej : program nauczania dla klas 4-6 / Waldemar Furmanek, Wojciech Walat. - Rzeszów : Fosze, 1999.
 36. Technologia informacyjna : program nauczania : przewodnik metodyczny : zasadnicza szkoła zawodowa / Edward Krawczyński, Maria Wilk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003.
 37. Technologia informacyjna : program kształcenia w zakresie podstawowym do liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników / pod red. Andrzeja Walata. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002.
 38. Technologia informacyjna : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Ewa Gurbiel [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2002].
 39. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008.
 40. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.
 41. Umiejętności informacyjne gimnazjalistów / Małgorzata Skibińska. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
 42. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemienicki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.

Artykuły


 1. Algorytmy, magiczne bloczki i jajko na miękko / Krystyna Sitko. // IT w Edukacji. - 2014, nr 4, s. 44-48
 2. Czego uczymy się, programując? : refleksje o nauczaniu programowania w szkole podstawowej / Katarzyna Olędzka, Wanda Jochemczyk. // Meritum. - 2014, nr 3, s. 82-88
 3. Czy i po co nauczać małe dzieci programowania? / Dorota Janczak. // Meritum. - 2013, nr 2, s. 68-72
 4. Czy warto być wikipedystą? Jakie umiejętności kształtuje redagowanie encyklopedii? / Anna Burchard, Marta Wnukowicz. // Meritum. - 2012, nr 4, s. 41-44
 5. Dane a informacje - propozycja metodyczna / Klemens Stróżyński. // Matematyka. - 2007, nr 1, s. 34-41
 6. Drużyna Alice / Robert Pypkowski. // IT w Edukacji. - 2015, nr 3, s. 71-73
 7. Dziecko : mały uczeń w świecie współczesnym / Dorota Janczak. // Meritum. - 2009, nr 4, s. 70-73
 8. Elementarz z komputerem i Logomocja / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka. // Meritum. - 2009, nr 4, s. 66-69
 9. Euro 2012 na lekcji informatyki / Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz. // Matematyka. - 2012, nr 6, s. 37-40
 10. FinalCutX, czyli szkoła jak z Hollywood / Rafał Zawiślak. // IT w Edukacji. - 2014, nr 4, s. 62-64
 11. Fotomontaż : (konspekt 2-godzinnych zajęć z informatyki dla kl. II szkoły ponadgimnazjalnej) / Henryk Kraszkiewicz. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 11
 12. Geometry Expressions / Kamila Majewska. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 5-6
 13. In Europe in English - edukacja europejska na lekcjach języka angielskiego i informatyki / Beata Jurek-Rech. // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s.59-65
 14. Informatyka na szachownicy : o szyfrowaniu / Paweł Perekietka. // Matematyka. - 2013, nr 5, s. 12-16
 15. Informatyka, szkoła, życie / Antoni Kościelski. // Matematyka. - 2007, nr 2, s. 111-119
 16. Integracja techniki i informatyki / Beata Sosnowska-Rutka. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 1, s. 42-44
 17. Jak nauczyć maszynę pisać... / Jadwiga Bąk, Włodzimierz Bąk. // Matematyka. - 2009, nr 5, s. 296-298
 18. Klawiaturka. Program zajęć koła komputerowego : do wykorzystania np. podczas godzin karcianych / Agata Korzeń. // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 18-19
 19. Kodowanie w chmurze / Grażyna Chmielewska. // Meritum. - 2015, nr 4, s. 79-86
 20. Kognitywizm w edukacji ogólnotechnicznej i informatyczno-medialnej / Andrzej Serdyński. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4/5, s. 22-25
 21. Kolorowy świat figur : wykorzystanie edytora graficznego Paint / Iwona Budzińska, Jerzy Budziński. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 9, s. 11
 22. Komputer pomaga przełamać lody / Agnieszka Harasimiuk. // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 88-94
 23. Kosmos - pilnie poszukiwany / Kosmos - dringend gesucht, czyli o projekcie łączącym nauczanie fizyki, informatyki i języka niemieckiego / Elżbieta Leniart, Agnieszka Balcerska. // Języki Obce w Szkole 2010, nr specjalny 6, s. 141-146
 24. Menedżer prezentacji wePresent 920 / Mariusz Rosiak. // IT w Edukacji. - 2015, nr 3, s. 46-48
 25. Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej / Grażyna Miłkowska. // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 41-47
 26. Monolog pasjonatki, czyli o dziesięciu latach z informatyką w szkole / Jolanta Dobska. // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 49-51
 27. Mysz i ja : przygoda z komputerem / Ewa Fura. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 25-28
 28. Nauczanie informatyki w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Mieczan. // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 3, s. 49-53
 29. O edukacji informatycznej w gimnazjum / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch. // Nowa Szkoła. - 2012, nr 4, s. 12-27
 30. Osiągnięcia z informatyki uczniów gimnazjów - wyniki badań i ich analiza / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch. // Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 29-47
 31. Pierwsza wizyta na zapleczu internetu / Krystyna Sitko. // IT w Edukacji. - 2014, nr 2, s. 40-44
 32. Platforma e-lerningowa Moodle w kształceniu informatycznie uzdolnionych dzieci / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska. // Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 28-30
 33. Polskie parki narodowe na lekcjach informatyki. Cz. 2 / Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz. // Matematyka. - 2011, nr 5, s.41-45
 34. Polskie parki narodowe na lekcjach informatyki / Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz. // Matematyka. - 2011, nr 3, s. 48-51
 35. Porządkujemy wyrazy - wykorzystanie narzędzi edytora graficznego Paint : (scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej) / Mirosława Krzyśka. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 9, s. 8-9
 36. Poszukiwanie liczb pierwszych programem Derive / Jan Ulman. // Matematyka. - 2007, nr 8, s. 492-495
 37. POV-Ray - nauczmy się pisać własne obrazy / Jakub Kowalski. // Matematyka. - 2010, nr 3, s. 175-179
 38. Poziom osiągnięć gimnazjalistów z informatyki : czy płeć może mieć wpływ na osiągnięcia z informatyki? / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch. // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s. 29-35
 39. Pozyskiwanie informacji z Internetu : scenariusz zajęć komputerowych - klasa V / Ewa Gałązka. // Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 32-33
 40. Praca z warstwami w programie GIMP / Mariusz Rosiak. // IT w Edukacji. - 2013, nr 1, s. 28-31
 41. Prawo autorskie oraz domena publiczna (scenariusz zdalnej lekcji z zakresu informatyki z wykorzystaniem środowiska Adobe Connect w szkole ponadgimnazjalnej) / Dominik Mirosław Piotrowski. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 3, dod. Wkładka metodyczna nr 3, s. VII-VIII
 42. Program Geogebra w nauczaniu matematyki / Magdalena Kucio, Marzena Płachciok. // Matematyka. - 2010, nr 9, s. 559-562
 43. Programowanie Kinecta - pierwsza prosta gra / Michał Sitko. // IT w Edukacji. - 2014, nr 1, s. 39-44
 44. Programowanie z czarodziejem / Beata Zawisła. // IT w Edukacji. - 2013, nr 1, s. 20-22
 45. Projekt "Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej" / Agnieszka Borowiecka. // Meritum. - 2009, nr 4, s. 74-79
 46. Robinsonada - projekt edukacyjny / Elżbieta Rzepecka-Roszak. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 63-73
 47. Rysowanie znaków drogowych w edytorze grafiki Paint / Elżbieta Paliczuk. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 1, s. 45-51
 48. Rzutnik, tablica i stół interaktywny w jednym / Mariusz Rosiak. // IT w Edukacji. - 2015, nr 2, s. 42-45
 49. Slow motion i time-lapse - nagrywanie wideo / Rafał Zawiślak. // IT w Edukacji. - 2015, nr 1, s. 33-35
 50. Spotkanie z komputerem / Teresa Makowiak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 298-299
 51. "Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji" w formowaniu kompetencji InfoTechnicznych : pogłębiona diagnoza jakości kształcenia informatyczno-technicznego w polskiej szkole / Karolina Bartołd-Michalak. // Meritum. - 2012, nr 4, s. 32-35
 52. Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy / Renata Zaborek. // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 16-22
 53. Technologia w szkole / Izabela Breguła. // Życie Szkoły. - 2015, nr 10, s. 2-5
 54. Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu przestrzeni edukacyjnej / Wielisława Osmańska-Furmanek, Jacek Jędryczkowski. // Chowanna. - 2012, T. 2, s. 253-263
 55. Treści edukacyjne zajęć komputerowych w klasach I-III / Magdalena Buzor. // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 50-58
 56. Tworzenie testów z informatyki przy pomocy formularzy (instrukcja obsługi) / Jolanta Fieducik. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4/5, s. 35-40
 57. Tworzymy domino - wykorzystanie narzędzi edytora graficznego Paint : (scenariusz zajęć dla klasy II szkoły podstawowej) / Mirosława Krzyśka. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 9, s. 7
 58. Ucząc informatyki na biologii / Bożena Niechoda, Joanna Bagińska. // IT w Edukacji. - 2015, nr 3, s. 66-68
 59. Uczymy się z "Klikiem" / Mariola Fegon, Renata Monasterska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 296-298
 60. W pracowni komputerowej / Ewa Barczewska. // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 41-43
 61. Web 2.0 zjawiskiem Internetu nowej generacji : scenariusze zajęć z zakresu informatyki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Marta Tyszkowska. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. V-VIII
 62. Wirtualne ZOO : scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych / Maria Gron. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 2, s. 17
 63. Wstawianie i formatowanie kolumn - tworzenie folderu szkoły : propozycja lekcji dla klasy VI / Anna Choroszewska. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 22
 64. Wszystko w jednym / Mariusz Rosiak. // IT w Edukacji. - 2014, nr 2, s. 52-53
 65. Wycieczka do Zakopanego : propozycja zajęć z technologii informacyjnej dla uczniów szkoły podstawowej / Monika Bolanowska, Ewa Misiejuk. // Matematyka. - 2009, nr 9, s. 552-561
 66. Z edytorem tekstu łatwiej tworzyć korespondencje seryjną / Jolanta Fieducik. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 65-67
 67. Z GeoGebrą od "podstawówki" do matury : twierdzenie Pitagorasa / Magdalena Kucio, Marzena Płachciok. // Matematyka. - 2011, nr 6, s. 48-53
 68. Zabawa w robotykę na poważnie / Małgorzata Rabenda. // IT w Edukacji. - 2015, nr 2, s. 34-36
 69. Zachowania informacyjne młodzieży a elementy edukacji informacyjnej w Polsce / Justyna Jasiewicz. // Przegląd Biblioteczny. - 2011, nr 3, s. 356-376
 70. Zainteresować tematem : lekcje z wykorzystaniem Internetu w szóstej klasie / Jolanta Ostrowska. // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 35, s. 22-23
 71. Zastosowanie informatyki w pedagogice / Elżbieta Oleś. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 60 - 64
 72. Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych / Marcin Musioł. // Chowanna. - 2012, T. 2, s. 313-323
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce