Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Wychowanie do wartości (Cz. 2) PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
poniedziałek, 23 stycznia 2017
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI (Cz. 2)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2016

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Bezpieczeństwo człowieka a wartości : zbiór prac. T. 1, Aspekty filozoficzne i edukacyjne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010.
 2. Bezpieczeństwo człowieka a wartości : zbiór prac. T. 2, Aspekty społeczne i polityczne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010.
 3. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012.
 4. Filmowe obrazy szkoły : pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem / Ewelina Konieczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011.
 5. Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości : zbiór gier i zabaw grupowych wzmacniających samoocenę dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.
 6. Religia - pomoc czy zagrożenie dla edukacji? / Zbigniew Marek. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2014.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Aksjologiczne "pułapki" współczesnej edukacji / Janusz Mastalski. // Nowa Szkoła. - 2016, nr 1, s. 13-22
 2. Budować na skale : III Tydzień Wychowania / Marek Mendyk ; rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz. // Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 5-6
 3. Czy wartość "wolność" determinuje postawy wobec wolności politycznej i osobistej? / Mirosława Czerniawska. // Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 3, s. 89-104
 4. Do czego wychowujemy dzieci i młodzież? / Małgorzata Łoskot. // Polonistyka. - 2016, nr 6, s. 35-37
 5. Do czego wychowujemy dzieci i młodzież? Oto jest pytanie! / Małgorzata Łoskot. // Życie Szkoły. - 2016, nr 10, s. 2-7
 6. Duchowość, religia i wychowanie / Zbigniew Marek. // Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 1, s. 9-22
 7. Inercja wspaniałomyślności w procesie wychowania dzieci i młodzieży a dezyderat komunikacyjnej asertywności / Alicja Żywczok. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 3, s. 15-30
 8. Kierowanie rozwojem wartości / Elżbieta Madalińska. // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s. 40-46
 9. Kultura fizyczna w kategoriach wartości / Janusz Bielski. // Kultura Fizyczna. - 2011, nr 9/12, s. 1-6
 10. Kulturowo-aksjologiczne konteksty edukacji / Kazimierz Denek. // Nowa Szkoła. - 2015, nr 8, s. 7-14
 11. Literatura źródłem wiedzy o świecie / Aleksandra Wiśniewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 35-36
 12. Między wartościami : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s. 59-61
 13. Miejsce wartości w koncepcji pracy szkoły / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 28-30
 14. Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń. // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 119-129
 15. O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł. // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 8-10
 16. O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości / Mariusz Cichosz. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 3, s. 12-15
 17. O wartościach w życiu dzieci / Danuta Bula. // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 27-29
 18. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia M. Ruman. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27
 19. Religia, religijność i duchowość jako zasoby osobowe i kapitał społeczny w pedagogice społecznej/pracy socjalnej / Janusz Surzykiewicz. // Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 1, s. 23-71
 20. Stawanie się osobą / Dorota Frączek. // Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 24-25
 21. System wartości we Władcy Lewawu Doroty Terakowskiej : propozycje pracy z lekturą w szkole podstawowej / Marzena Tyl. // Polonistyka. - 2016, nr 6, s. 50-53
 22. Tradycja, etyka, patriotyzm - świat wartości wczoraj i dziś : (zestawienie bibliograficzne) / Zofia Cybulska. // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 24-25
 23. W stronę wartości w wychowaniu / Justyna Mielnik. // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 23-25
 24. Wartości - sumienie - wychowanie / Bogumiła Ewertowska. // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 12-14
 25. Wartości i antywartości - aspekt edukacyjny / Mirosłwa J. Szymański. // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 19-27
 26. Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska. // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 14-15
 27. Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska. // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 18-21
 28. Wychowanie jako proces kreowania ludzkich tożsamości. Wybrane aspekty / Elżbieta Mudrak. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2014, nr 4, s. 29-33
 29. Wychowanie ku wartościom według św. Jana Pawła II : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan. // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 21
 30. Wychowawcza misja szkoły / Mateusz Mazurek. // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 14-15
 31. Wyłącznie ludzka cecha / Małgorzata Wójtowicz-Dacka. // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 25-30
 32. Zaufanie we współczesnej edukacji / Aleksandra Minczanowska. // Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 2, s. 89-97

FILMY


 1. Ciekawy świat [DVD] / scen. Tomasz Mucha, Dariusz Fedorowicz ; reż. Renata Zając, Tomasz Mucha, Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2014]

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce