Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Awans zawodowy nauczyciela PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Magdalena Lachowska   
poniedziałek, 06 lutego 2017
Awans zawodowy nauczyciela
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism w wyborze
Artykuły z czasopism:

 1. ABC awansu zawodowego nauczyciela / Lucyna Gromiec.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 1-4
 2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3 (60), s. 29
 3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 31
 4. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3 (60), s. 30
 5. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3 (60), s. 31
 6. Awans bez tajemnic / Jan Lewandowski ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 4 (18), s. 12-18
 7. Awans bez tajemnic / Jan Lewandowski ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 5, s. 8-13
 8. Awans nauczyciela - obowiązek dyrektora : wywiad z Izabelą Suckiel, konsultantką ds. doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej oświaty, o roli dyrektora na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela / Izabela Suckiel ; rozm. przepr. Agata Kapela, Klaudia Elert.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 4 (51), s. 10-14
 9. Awans nauczyciela - obowiązki dyrektora / Jacek Stec.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 4-7
 10. Awans zawodowy nauczycieli - zadania dyrektora / Dorota Igielska.// Dyrektor Szkoły. - 2013,nr 8, dod.Niezbędnik Dyrektora, s. 74-78
 11. Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach / Joanna Lesińska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 11 (56), s. 17-20
 12. Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach / Joanna Lesińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 2, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 34-36
 13. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 32
 14. Dokąd nas prowadzą ścieżki awansu zawodowego? / Grażyna Jańczyk.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 1/2, s. 32-35
 15. Dokumentowanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego / Anna Kiełb, Zenon Decyk.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 27-28
 16. Dokumentowanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego / Anna Kiełb, Zenon Decyk.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 3 (17), s. 28
 17. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i związane z tym powinności dyrektora szkoły / Danuta Rodziewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 48-51
 18. Dyrektor szkoły na ścieżce awansu / Jan Chojnacki.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, s. 36-40
 19. Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą / Anna Kiełb.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 10 (22), s. 26
 20. Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą / Anna Kiełb.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 10 (52), s. 24
 21. Jak być dobrym opiekunem stażu? / Anna Kiełb.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 10 (22), s. 62-63
 22. Jak być dobrym opiekunem stażu? / Anna Kiełb.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 10 (52), s. 51-53
 23. Jak cię widzą... Czyli jak dobrze wypaść podczas egzaminu, prezentacji własnego dorobku zawodowego / Renata Gromek.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7/8, s. 8-10
 24. Komentarz do pojęć związanych z opisem i analizą wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego / Maria Pecyna.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 24-25
 25. Koniec stażu i co dalej? / Małgorzata Narożnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 7-8
 26. Koniec stażu i co dalej? Czyli jak napisać dobre sprawozdanie / Renata Gromek.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 6-8
 27. Monitorowanie awansu zawodowego nauczyciela przez dyrektora / Elżbieta Korczewska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 1, s. 46-48
 28. Monitorowanie przez dyrektora awansu zawodowego nauczyciela / Elżbieta Korczewska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 1 (48), s. 57-59
 29. Najczęstsze błędy w zakresie awansu zawodowego nauczycieli / Marta Handzlik.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 11 (56), s. 21-26
 30. Nauczyciel awansuje, dyrektor nadzoruje : zadania dyrektora szkoły związane z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5, s. 4-8
 31. Nieobecności przedłużające staż / Marta Handzlik.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 2 (49), s. 48-50
 32. Nowe regulacje w sprawie awansu zawodowego nauczycieli / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 9 (44), s. 44-45
 33. Nowe regulacje w sprawie awansu zawodowego nauczycieli / Wiesława Mądrowska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 11, s. 54-55
 34. Ocena dorobku zawodowego / Anna Kiełb.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 1 (15), s. 54-57
 35. Ocena dorobku zawodowego : awans zawodowy / Anna Kiełb.// Głos Pedagogiczny - 2013, nr 1 (45), s. 54-56
 36. Ocena i awans zawodowy nauczycieli - różne perspektywy i różne oczekiwania / Anna Zielińska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2014, nr 1/2, s. 181-201
 37. Okiem doradcy metodycznego : czyli jak prawidłowo przygotować plan rozwoju zawodowego / Anna Bentyn.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 1, s. 26-29
 38. Opis i analiza przypadku jako szczególne zadanie kandydatów na stopień nauczyciela dyplomowanego / Jan Lewandowski.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 50-54
 39. Opis i analiza wymagania § 8 ust. 2 pkt 5 / Anna Kiełb, Zenon Decyk.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 3 (17), s. 29
 40. Opis i analiza wymagania § 8 ust. 2 pkt 5 / Anna Kiełb, Zenon Decyk.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 29
 41. Opis i analiza wymagań / Maria Pecyna.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 3 (17), s. 56-59
 42. Opis i analiza wymagań : awans zawodowy / Maria Pecyna.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 55-57
 43. Otwarcie stażu i przydzielenie opiekuna stażu.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 26
 44. Plan rozwoju zawodowego - drogą do sukcesu w awansie zawodowym nauczyciela / Jan Lewandowski.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 10, s. 20-24
 45. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego / Ewelina Jońca.// Świetlica w Szkole. - 2014, nr 5, s. 7-8
 46. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola / Maria Pecyna.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, 10 (32), s. 40-43
 47. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela : powszechna konieczność czy strategia samorealizacji? / Małgorzata Ofman.// Magazyn Trenera. - 2013, nr 3 (26), s. 63-67
 48. Procedura nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5, s. 34-40
 49. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 27
 50. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3 (60), s. 32
 51. Protokół posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3 (60), s. 33-34
 52. Przedłużanie stażu / Marianna Grelewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 50
 53. Przerwy w odbywaniu stażu : przedłużanie i kontynuacja / Maria Pecyna.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 5, s. 57-59
 54. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego / Anna Kiełb.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 40
 55. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 1 (15), s. 24
 56. Regulamin pracy komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, powołanej przez dyrektora szkoły.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3 (60), s. 35
 57. Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3 (60), s. 36-39
 58. Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 28-29
 59. Rola i zadania opiekuna stażu awansującego nauczyciela / Jan Lewandowski.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 20-24
 60. Rola współczesnego dyrektora w awansie zawodowym / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 5 (62), s. 42-47
 61. Samodzielność w rozwoju zawodowym nauczycieli języków obcych / Agnieszka Szplit.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 124-131
 62. Schemat sprawozdania opisowego z realizacji planu rozwoju zawodowego / Maria Pecyna.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 5, s. 26-27
 63. Schemat sprawozdania opisowego z realizacji planu rozwoju zawodowego / Maria Pecyna.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 5 (19), s. 26
 64. Sens i bezsens państwowego systemu awansu zawodowego nauczycieli / Anna Wiłkomirska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2014, nr 1/2, s. 167-180
 65. Sprawozdanie na piątkę / Maria Pecyna.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 5 (19), s. 60-61
 66. Sprawozdanie na piątkę / Maria Pecyna.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 5, s. 54-55
 67. Sprawozdanie z planu pracy pedagoga szkolnego z roku szkolnego.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 5, s. 34-39
 68. Szkolna procedura postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5, s. 26-33
 69. Urlop rodzicielski a kwestie przedłużania stażu nauczycielskiego / Marta Handzlik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 36
 70. Wniosek nauczyciela kontraktowego o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 34
 71. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 26
 72. Wniosek o włączenie w skład komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego / Anna Kiełb, Zenon Decyk.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 5, s. 28
 73. Wniosek o wszczęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 30
 74. Wydłużyć staż czy zacząć od nowa? / Ewa Norkowska.// Doradca Dyrektora Szkoły - 2013, nr 1 (29), s. 18-20
 75. Wzór pisma przekazującego odwołanie nauczyciela od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 33
 76. Wzór powiadomienia o planowanym terminie zakończenia stażu.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 5, s. 40
 77. Wzór wniosku nauczyciela o kontynuację stażu.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 5, s. 41
 78. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 36
 79. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 35
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce