Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Inteligencja emocjonalna PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Magdalena Lachowska   
poniedziałek, 06 lutego 2017
Inteligencja emocjonalna
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Książki:

 1. Coaching inteligencji emocjonalnej / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson ; przeł. Marta Werbanowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : International Publishing Service, 2010.
 2. Doładuj mózg... : trening inteligencji społecznej, kreatywnej, emocjonalnej / [praca zbiorowa]; przeł. Dariusz Rossowski. - Łódź : Wydawnictwo Aha!, 2006.
 3. Inteligencja emocjonalna / Daniel Goleman ; przeł. Andrzej Jankowski. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2012.
 4. Inteligencja emocjonalna / red. nauk. Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 5. Inteligencja emocjonalna : poradnik z zestawem ćwiczeń / Stefan Konrad, Claudia Hendl ; z jęz. niem. przeł. Maria dos Santos. - Wyd. 2. - Katowice : Videograf II, 2005.
 6. Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego / Marta Taracha. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 7. Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów / Katarzyna Szorc. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii. Uniwersytet w Białymstoku, 2013.
 8. Inteligencja emocjonalna u dzieci : 12-dniowy kurs dla rodziców / S. D. Annamalay ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005.
 9. Inteligentne emocje / Frances Wilks ; przekł. Krzysztof Mazurek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & Co, 2004.
 10. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną : 50 pomysłów ćwiczeń : kształcenie zintegrowane / Dianne Schilling ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.
 11. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną : 50 pomysłów ćwiczeń : poziom podstawowy / Dianne Schilling ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.
 12. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną : 50 pomysłów ćwiczeń : poziom ponadpodstawowy / Dianne Schilling ; tł. Joanna Jedlińska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.
 13. Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych / Dagmara Maria Boruc. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 14. Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców i nauczycieli / Beata Dyrda (red.). - Kraków : "Impuls", 2004.
 15. Zarządzanie emocjami : komercjalizacja ludzkich uczuć / Arlie Russell Hochschild ; tł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 16. Zdrowie emocjonalne : przemień lęk, złość i zazdrość w twórczą energię / Osho ; przeł. Paweł Karpowicz. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2009.

Artykuły z czasopism:

 1. "Sposób na trudnego Alcybiadesa" : czyli kilka słów o roli inteligencji emocjonalnej w klasie / Zuzanna Taraszkiewicz.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-14
 2. Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej / Danuta Bula.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2012/2013, nr 4, s. 22-32
 3. Drama kreatywna a inteligencja emocjonalna : przykład wykorzystania wybranego modelu badań empirycznych / Alicja Gałązka.// Chowanna. - 2011, T.1, s. 83-104
 4. Inteligencja emocjonalna - kobiet i mężczyzn grających w pierwszej lidze koszykówki / Kamila Budzyńska, Al.-Sudani.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 28-31
 5. Inteligencja emocjonalna / Małgorzata Łada.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 38-41
 6. Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności (w aspekcie edukacyjnym) / Monika Wróblewska.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 85-89
 7. Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela / Irena Przybylska.// Chowanna. - 2006, T. 1 (26), s.85-95
 8. Inteligencja emocjonalna nauczycieli a typy zachowań i przeżyć w pracy / Joanna Jaskólska, Małgorzata A. Basińska.// Nowiny Psychologiczne. - 2007, nr 1, s. [65]-79
 9. Inteligencja emocjonalna w praktyce szkoły podstawowej / Agnieszka Antowska.// Polonistyka. - 2014, nr 4, s. 47-50
 10. Inteligencja emocjonalna w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 125-129
 11. Inteligentnie o emocjach / Peter Salovey ; tł. Agnieszka Chrzanowska.// Charaktery. - 2012, nr 5, s. 48-49
 12. Jak radzić sobie z emocjami, pracując w szkole? / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 10, s. 46-48
 13. Na marginesie zarządzania - inteligencja emocjonalna / Jadwiga Sadowska.// Bibliotekarz. - 2010, nr 4, s. 12-15
 14. Poznaj swoje emocje! / Anna Matczak.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 25-32
 15. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci / Alina Dziędziura, Monika Nachmann.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 39-40
 16. Serce i rozum : o inteligencji racjonalnej i emocjonalnej / Maria Jankowska.// Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 7-9
 17. Usłysz emocje i zrozum motywy / Agnieszka Kozak.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 15-24
 18. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w wychowaniu / Beata Hołdaj.// Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 16-17
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce