Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Serwis prasowy 3/2016 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 21 października 2016

SERWIS PRASOWY 3/2016


Wśród czasopism metodycznych skierowanych do nauczycieli języka polskiego istotne miejsce zajmują Zeszyty Kieleckie. Są to kwartalniki: "Język Polski w Szkole IV-VI", "Język Polski w Gimnazjum" i "Język Polski w Liceum". Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o. publikuje 4 zeszyty w roku szkolnym każdego tytułu.
Kwartalnik "Język Polski w Szkole IV-VI" dostępny jest w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce od 1999 r. Wcześniej wydawany był pt."Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII". W numerze 1 2016/2017 Elżbieta Szefler podejmuje rozważania o współczesnej edukacji polonistycznej w szkole podstawowej na przełomie I i II etapu kształcenia1. Zachęca do wykorzystania zabawnych wierszyków Agnieszki Frączek wytykających błędy językowe. Zuzanna Krótki proponuje scenariusz lekcji na temat "Z frazeologią za pan brat". Konspekt zawiera ćwiczenia i zabawy frazeologiczne dla uczniów klasy VI2. Materiały metodyczne opracowała również Urszula Wykurz. Autorka wykorzystała cykl powieści Johna Flanagana pt. "Zwiadowcy"3.
Czasopismo "Język Polski w Gimnazjum" powstało wraz z utworzeniem gimnazjów, tj. w 1999 r. i od tego rocznika jest prenumerowane w ostrołęckiej bibliotece. W numerze 1 2016/2017 Ewa Palka zachęcała do wykorzystania metody WebQuest w procesie kształcenia4. Autorka opisała metodę WebQuest, jej strukturę oraz podała przykłady szkolnych i edukacyjnych WebQuestów.
Beata Surdej zaproponowała nauczycielom gimnazjum scenariusze lekcji dotyczące "Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa5. Urszula Wykurz opracowała zestaw ćwiczeń przeznaczonych do pracy z cyklem powieści Ricka Riordana "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"6. Zadanie adresowane są do uczniów klasy II gimnazjum. Interesujące materiały metodyczne opublikowała Edyta Wójcicka "Poezja i metody aktywizujące. Scenariusze lekcji". Autorka pokazuje jak wykorzystać podczas lekcji języka polskiego piramidę priorytetów, drzewko decyzyjne oraz metodę "kosza i walizki"7.
Kwartalnik "Język Polski w Liceum" dostępny jest w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce od 2001 r. W numerze 1 2016/2017 zachęcam do lektury materiałów metodycznych. Jakub Padlewski proponuje zajęcia dziennikarskie, podczas których, w formie warsztatów czytania, teksty reportażowe "analizowane są przez pryzmat różnych koncepcji teoretycznoliterackich oraz zagadnień związanych z pracą dziennikarza"8. Ewa Nowel zachęca do niesztampowej pracy lekturami szkolnymi - "Alicji w krainie czarów" L.Carrolla i "Pióropusza" Mariana Pilota9. Zjawisko tutoringu szkolnego wyjaśnia w swoim artykule Adrianna Sarnat-Ciastko. Autorka wyjaśnia czym jest tutoring szkolny oraz przytacza wyniki własnych badań10.
 
Zachęcała do lektury
Edyta Dobek

1 Szefler Elżbieta : Uczniowie w roli tropicieli językowych "byków". Język Polski w Szkole IV-VI, 2016/2017, nr 1, s. 9-23
2 Krótki Zuzanna : Ćwiczenia i zabawy frazeologiczne w pracy z szóstoklasistami. Język Polski w Szkole IV-VI, 2016/2017, nr 1, s. 41-57
3 Wykurz Urszula : Tropiciel w pelerynie: J. Flanagan, "Zwiadowcy". Cz. 1 i 2. Język Polski w Szkole IV-VI, 2016/2017, nr 1, s. 66-109
4 Palka Ewa : Aktywne uczenie z wykorzystaniem metody WebQuest. Język Polski w Gimnazjum, 2016/2017, nr 1, s. 21-34
5 Surdej Beata : Na zmiany nigdy nie jest za późno. Karol Dickens "Opowieść wigilijna". Język Polski w Gimnazjum, 2016/2017, nr 1, s. 47-64
6 Wykurz Urszula : Nieśmiertelni on-line: "Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Język Polski w Gimnazjum, 2016/2017, nr 1, s. 65-89
7 Wójcicka Edyta : Poezja i metody aktywizujące. Scenariusze lekcji. Język Polski w Gimnazjum, 2016/2017, nr 1, s. 90-109
8 Padlewski Jakub : Miejsce, którego nie ma. Warsztaty dziennikarskie. Język Polski w Liceum, 2016/2017, nr 1, s. 51-58
9 Nowel Ewa : Lewis Carroll i Marian Pilot. Szkolny humanista doświadcza zwrotu językowego. Język Polski w Liceum, 2016/2017, nr 1, s. 59-75
10 Sarnat-Ciastko Adrianna : Komunikacja w tutoringu szkolnym z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej. 2016/2017, nr 1, s. 38-50

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce