Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Józef Piłsudski (1867 - 1935) PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 28 lutego 2017
Józef Piłsudski
(ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie)

Bibliografia przedmiotowa
Bibliografia zawiera wykaz książek, artykułów z czasopism oraz zbiorów audiowizualnych dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.

KSIĄŻKI


 1. Galicyjska działalność wojskowa Piłsudskiego 1906-1914 : dokumenty / zebrali i oprac. Stefan Arski i Józef Chudek. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. Sygn. W 9553
 2. Józef Piłsudski : 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2008. Sygn. W 63115
 3. Józef Piłsudski / Janusz Cisek. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, cop. 2007. Sygn. P 60957
 4. Józef Piłsudski / Andrzej Garlicki .- 1867-1935. - Warszawa : "Czytelnik", 1988. Sygn. W 40854
 5. Józef Piłsudski / Janusz Jędrzejewicz ; ze słowem wstępem Andrzeja Struga. - Warszawa : Ogniwo, 1920. Sygn. P 1910 br.
 6. Józef Piłsudski - legendy i fakty / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. Sygn. W 38903
 7. Józef Piłsudski 1867-1935 : życiorys / Wacław Jędrzejewicz. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2008. Sygn. W 64168
 8. Józef Piłsudski i jego legenda / pod red. Antoniego Czubińskiego ; oprac. A. Czubiński [et al.]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1988. Sygn. W 40613
 9. Józef Piłsudski o sobie : z pism, rozkazów i przemówień komendanta / zebrał i wydał Z. Zygmuntowicz. - Warszawa ; Lwów : "Omnipress", 1989. Sygn. W 42237
 10. Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski ; [aut.] Wincenty Witos [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1985]. Sygn. W 36323
 11. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Warszawa : "Śląsk", [1987]. Sygn. W 38846
 12. Marszałek Józef Piłsudski : Komendant, Naczelnik Państwa, pierwszy Marszałek Polski / Juliusz L. Englert, Grzegorz Nowik. - Warszawa : Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2007]. Sygn. P 63240
 13. Marszałek Piłsudski i Polacy w obronie Europy - cud nad Wisłą 1920 / Józef Szaniawski ; przedm. Radosław Sikorski. - Warszawa : Exlibris, 2007. Sygn. W 59104
 14. Nadzieje i złudzenia : legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978. Sygn. W 22452
 15. O kształt niepodległej / Andrzej Friszke. - Warszawa : Biblioteka "Więzi" : "Znak", 1989. Sygn. W 42263
 16. O państwie i armii. T. 1, Wybór pism / Józef Piłsudski ; wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1985. Sygn. W 35959
 17. O państwie i armii. T. 2, W świetle wspomnień i innych dokumentów : [aneks] / Józef Piłsudski ; wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1985. Sygn. W 35960
 18. Pakt Piłsudski-Hitler : polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku / Karol Lapter. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1962. Sygn. W 5914
 19. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego / Mieczysław Lepecki ; [oprac. nauk. i przedm. Andrzej Garlicki]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987. Sygn. W 39367
 20. Piłsudski, Sikorski... Mikołajczyk / Tadeusz Kisielewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991. Sygn. W 74177
 21. Przewrót majowy / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Czytelnik, 1979. Sygn. W 24767
 22. Przewrót majowy / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Czytelnik, 1978.  Sygn. W 21021
 23. Rok 1863 / Józef Piłsudski ; wstęp i oprac. Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1989. Sygn. W 42061
 24. Tajemnica Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Warszawa : BGW, 1997. Sygn. W 48647
 25. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. W 31401
 26. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. W 23275
 27. Wybór pism / Józef Piłsudski ; wstęp Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński ; wybór i oprac. Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. Sygn. W 51691

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Czy mógł powstać polski rząd obrony narodowej? / Paweł Duber. // Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 4, s. 37-42
 2. Generał Marian Kukiel jako szef Biura Historycznego Sztabu Generalnego i jego konflikt z marszałkiem Józefem  Piłsudskim w 1925 r. / Piotr Stawecki. // Przegląd Historyczny. - 1987, nr 3, s. 493-516
 3. "Ja wiem, com dla Polski uczynił" - Józef Piłsudski : montaż słowno-muzyczny / Barbara Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 7/8, s. 5-7
 4. Józef Piłsudski - Między popularnością a kultem / Piotr Okulewicz. // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 18-28
 5. Józef Piłsudski a mechanizm podejmowania decyzji wojskowych w latach 1926-1935 / Jerzy Halbersztadt. // Przegląd Historyczny. - 1983, nr 4, s. 677-724
 6. Józef Piłsudski i jego współpracownicy wobec problemu wyborów parlamentarnych w latach 1926-1928 / Jerzy Halbersztadt. // Dzieje Najnowsze. - 1984, nr 1, s. 3-34
 7. Józef Piłsudski i order Leopolda / Jerzy Gaul. // Przegląd Historyczny. - 2003, nr 2, s. 149-162
 8. Józefa Piłsudskiego idea federacyjnego związku państw wschodniej Europy (1918-1922) / Zbigniew Zaporowski. // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 3, s. 99-108
 9. Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie na 125-lecie urodzin : (5 XII 1867-12 V 1935) / Jolanta Kowalczykówna. // Biblioteka  w Szkole. - 1992, nr 10, s. 10-11
 10. Konflikt Naczelnika Państwa z Sejmem Ustawodawczym w 1922 roku / Janusz Faryś. // Dzieje Najnowsze. - 1975, nr 3, s. 39-52
 11. Koniec współpracy. Geneza konfliktu Sosnkowski-Piłsudski / Krzysztof Jaszczuk. // Przegląd Historyczny. - 1991, nr 2, s. 449-468
 12. Kwestia odzyskania niepodległości w działalności polskich partii politycznych w Galicji (1914-1918) / Uliana Klymiuk. // Studia Historyczne. - 2013, nr 2, s. 169-183
 13. Lekarka u boku marszałka : Józef Piłsudski i Eugenia Lewicka / Jarosław Molenda. // Mówią Wieki. - 2014, nr 10, s. 64-66
 14. Marszałek Piłsudski jako wódz / Zygmunt Matuszak. // Mówią Wieki. - 2008, nr 8, s. 46-50
 15. Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego : (teoria i praktyka) / Władysław Tadeusz Kulesza. // Przegląd Historyczny. - 1983, nr 1, s. 49-73
 16. Niepodległa i Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego : (gra dydaktyczna) / Monika Majdanik. // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 7-8
 17. "Od uwielbienia do negacji" : Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL / Henryk Składanowski. // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 30-38
 18. Polityczne aspekty uwolnienia Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w listopadzie 1918 r. / Jerzy Gaul. // Dzieje Najnowsze. - 2006, nr 3, s. 3-16
 19. Polityka Piłsudskiego wobec aktu 5 listopada 1916 / Ryszard Świętek. // Przegląd Historyczny. - 1986, nr 1, s. 71-95
 20. Polscy prezydenci / Ireneusz Wywiał. // Wiadomości Historyczne. - 2015, nr 3, s. 26-30
 21. Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych / Adam Suchoński, Marek Białokur. // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 3, s. 17-40
 22. Rola Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego / Kajetan Hądzelek, Maria Rotkiewicz, Jerzy Chełmecki, Waldemar Dorcz, Dobiesław Dudek. // Lider. - 2009, nr 12, s. 5-6
 23. Śmierć Józefa Piłsudskiego i jej postrzeganie w Stanach Zjednoczonych a zagadnienie żydowskie w Polsce / Przemysław Różański. // Dzieje Najnowsze. - 2008, nr 4, s. 145-157
 24. Śmierć Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach prasy amerykańskiej / Przemysław Różański. // Dzieje Najnowsze. - 2015, nr 4, s. 41-68
 25. U źródeł polskiej odmiany autorytaryzmu : geneza i kształt "grupy pułkowników" w latach 1926-1935 / Paweł Duber. // Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 3, s. 11-16
 26. W sprawie wizyty Józefa Piłsudskiego we Francji w 1921 roku / Ryszard Świętek. // Przegląd Historyczny. - 1983, nr 4, s. 725-737
 27. Wybór pism / Józef Piłsudski ; wstęp Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński ; wybór i oprac. Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.
 28. Z dziejów PPS: wileńskie reperkusje "wpadki" łódzkiej / Leszek Jaśkiewicz. // Przegląd Historyczny. - 1996, nr 4, s. 843-851
 29. Zdarzyło się... : 25 września 1921 roku : Zamach na Marszałka / Andrzej Brzozowski. // Mówią Wieki. - 2011, nr 9, s. 3

ZBIORY AUDIOWIZUALNE


 1. Historia. Cz.7 [Film] / real. Mikołaj Haremski, Krystyna Mokrosińska, Janusz Sijka [et al.]. - Warszawa : SFE "Nauka", 1976-1990.  Sygn. DZS 620
 2. Historia 7 [DVD] / real. Mikołaj Haremski, Krystyna Mokrosińska, Janusz Sijka [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].  Sygn.  DZS 1157
 3. Józef Piłsudski [GF] : życie i działalność. - Polska : Foto-Edytor, [1990]. Sygn. DZS 21 Materiały ikonograficzne.
 4. Józef Piłsudski. Droga do niepodległości [DVD] / real. Ryszard Ordyński. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].  Sygn. DZS 1057
 5. Marszałek Józef [DVD] / real. Adam Rogala. - Warszawa : TiM Film Studio, [2010].  Sygn. DZS 1901
 6. Sztandar wolności [DVD] : Józef Piłsudski / real. Ryszard Ordyński. - Warszawa : Falanga, 1935. DZS 911 , DZS 912
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce