Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Tadeusz Kościuszko (1746-1817) PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 07 kwietnia 2017
Tadeusz Kościuszko

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 w Solurze) – inżynier wojskowy, fortyfikator, polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794).  Źródło : Wikipedia
 
Zestawienie bibliograficzne zawiera wykaz książek, artykułów z czasopism oraz zbiorów audiowizualnych dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.

I. KSIĄŻKI


 1. Amerykańska wojna pułkownika Kościuszki / Wiktor Malski. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. Sygn. W 19480
 2. Kochanki pierwszych dni : opowieści o dziejach nieszczęśliwych miłości sławnych ludzi / Dionizja Wawrzykowska Wierciochowa.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. Sygn. W 40718
 3. Kopiec Kościuszki w Krakowie / Michał Rożek. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. Sygn. W 28231
 4. Kościuszko : opowieść / Karol Koźmiński. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. Sygn. W 6383
 5. Kościuszko nieznany / Jan Dihm. - Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1969. Sygn. W 10664
 6. Kościuszko po Insurekcji 1794-1817 : dwa fragmenty / Jan Lubicz-Pachoński. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986. Sygn. W 38802
 7. Kościuszko, Pułaski / Jan Stanisław Kopczewski. - Warszawa : Interpress, 1976. Sygn. W 17337
 8. Kościuszko, Pułaski i inni : o udziale Polaków w osadnictwie amerykańskim i w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych / Longin Pastusiak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977. Sygn. W 20241
 9. Myśl filozoficzna i społeczna Tadeusza Kościuszki : tradycje i współczesność / Józef Żuraw. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. Sygn. W 23148
 10. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu / [wybór i oprac. Andrzej Kijowski ; il.i nota ikonogr. Zdzisław Żygulski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1984. Sygn.  W 34699
 11. Pamiątki kościuszkowskie / Wiktor Gomulicki. - Poznań : nakł. Spółki Wydawniczej "Ostoja", 1917. Sygn. P 25452
 12. Pomiędzy plewą i manną / Jerzy Zawieyski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. Sygn. W 39561
 13. Tadeusz Kościuszko / Jan Stanisław Kopczewski. - Warszawa : Interpress, 1972. Sygn. W 13276
 14. Tadeusz Kościuszko 1746-1817 / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : "Bellona", 1991. Sygn. W 45379
 15. Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / Jerzy Śliziński. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1981. Sygn. W 27805
 16. Tadeusz, syn Ludwika i Tekli / Tadeusz Kruk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.  Sygn. W 24794
 17. W kręgu kultu Naczelnika : rapperswilskie inicjatywy kościuszkowskie (1894-1897) / Andrzej Feliks Grabski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. Sygn. W 27481
 18. Z czym do nieśmiertelności / Stefan Bratkowski. - Katowice : Śląsk, 1977.  Sygn. W 18994

II . ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Dwugłowy bohater / Andrzej Nieuważny. // Mówią Wieki. - 2014, nr 4, s. 66-67
 2. Fenomen Kościuszki / Andrzej Dusiewicz. // Mówią Wieki. - 2014, nr 4, dod. "Mówią Wieki" w Szkole nr 14, s. 12-13
 3. Językowy obraz wodza powstania z roku 1794 / Józef Jaworski. // Język Polski. - 2012, nr 1, s. 62-69
 4. Kościuszki droga do chwały / Miłosz Niewierowicz. // Mówią Wieki. - 2014, nr 4, s. 49-53
 5. Kościuszko : scenariusz apelu / Agnieszka Rottau-Bracka. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 23-25
 6. Kościuszko - bohater międzynarodowy / Jérôme Baconin. // Mówią Wieki - 2012, nr 10, s. 57
 7. Łopatą i rydlem / Marcin Czajkowski. // Mówią Wieki. - 2014, nr 4, s. 54-55
 8. Naczelnik upamiętniony : przejawy kultu Tadeusza Kościuszki w dobie zaborów / Mikołaj Getka-Kenig. // Mówią Wieki. - 2014, nr 4, s. 61-65
 9. Pan Kościuszko tutaj kroczy… : wybór utworów literackich / Jolanta Kowalczykówna. // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 1, s. 1-5
 10. Republikanin wśród cesarzy : Kościuszko po klęsce insurekcji / Jarosław Czubaty. // Mówią Wieki. - 2014, nr 4, s. 56-60
 11. Tadeusz Kościuszko : scenariusz wystawy / Janina Madejska, Maria Pawlikowska. // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 3, s. 38-41
 12. Tadeusz Kościuszko (1746-1817). W 200-lecie insurekcji 1794 / Jolanta Kowalczykówna. // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 2, s. 34-35
 13. Tadeusz Kościuszko i pierwszy etap reform włościańskich (28 marca - 1 maja 1794) / Andrzej Woltanowski. // Przegląd Historyczny. - 1987, nr 1, s. 19-44
 14. Tadeusz Kościuszko i powstańczy etos w szkolnych podręcznikach historii XXI wieku / Barbara Kubis. // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 27-37
 15. "Wielki przez rozum, cnoty i waleczne sprawy" : Tadeusz Kościuszko - inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Katarzyna Dyrcz. // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 34-35

III. ZBIORY AUDIOWIZUALNE


 1. Cywilizacja [DVD] / scen. Barbara Kościuszko, Franciszek Pyter, Mieczysław Woźny [et al.] ; reż. Franciszek Pyter,Józef Byrdy, Andrzej Flettner [et al.]. - Warszawa : Carisma Film Group Sp. z o.o., 2014. Sygn.  DZS 2201
 2. Historia 3 [DVD] / scen. i real. Stanisław Grabowski [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. Sygn. DZS 1153
 3. Wehikuł czasu [DVD] / scen. Czesław Białczyński [et al.] ; reż. Mikołaj Haremski, Paweł Siedlik. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 200?
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce