Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Dyskalkulia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 12 czerwca 2017
Dyskalkulia
Zestawienie bibliograficzne

Wykaz zawiera książki, artykuły z czasopism i zbiory audiowizualne dostępne w Bibliotece Pedagogicznej  w Ostrołęce.
Książki:

 1. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. - Warszawa : Arystoteles, 2010.Sygn. W 67071
 2. Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygn. W 76334
 3. Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. Sygn. W 61651
 4. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006. Sygn. W 57474, W 57475, W 57515
 5. Dyskalkulia / Karin Landerl, Liane Kaufmann ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. Sygn. P 72527
 6. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjnowyrównawcze/ Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013. Sygn. W 72008
 7. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjnowyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992  Sygn. W 44271, W 44272, W 44273
 8. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. Sygn. W 63106, W 63107
 9. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli / [aut. Emilia Wojdyła et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.  Sygn. W 68193, P 68192
 10. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami wliczeniu i zdobywaniu umiejętnośi matematycznych : edukacja matematyczna / Alicja Tanajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygn. W 76921
 11. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Sygn. W 61213
 12. Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce / Urszula Oszwa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Sygn. W 64389
 13. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Sygn. W 61268, W 66146, W 66147
 14. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Sygn. W 63440
 15. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Kraków : Impuls, 2005. Sygn. P 55294
 16. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Kraków : Impuls, 2006. Sygn. W 58877, W 58878

Artykuły z czasopism:

 1. Ćwiczenia do pracy z uczniem z dyskalkulią / Natalia Minge, Krzysztof Minge. // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3 (31), s. 56-58
 2. Ćwiczenie czyni mistrza / Natalia i Krzysztof Minge. // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 6, dod. urodzinowy s. 63-66
 3. Czy dziewięć jest większe od sześciu? / Magdalena Pitala. // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 61-68
 4. Dyskalkulia / Przemysław Bąbel, Ewa Srebro. // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s.13-17
 5. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? : [zestawienie bibliograficzne w wyborze] / Elżbieta Trojan. // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 11
 6. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? / Magdalena Pitala. // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 65-74
 7. Koszmarne liczby / Patricia Thivissen. // Charaktery. - 2013, nr 9, s. 78-80
 8. Magia cyfr / Andreas Nieder ; tł. Grzegorz Szczepański. // Charaktery. - 2011, nr 5, s. 46-50
 9. Mózg, który nie liczy / Szczepan Grzybowski. // Charaktery. - 2015, nr 12, s. 64-67
 10. Pokolenie "DYS" / Katarzyna Girczys-Połedniok. // Charaktery. - 2015, nr 5, s. 58-60
 11. Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s.50-56
 12. Sprawozdanie z konferencji : "Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza dysleksji i dyskalkulii - problemy i nowe rozwiązania", Warszawa 9 grudnia 2008 / Kamila Kozłowska. // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 228-231
 13. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji " Dyskalkulia - diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne. Gdańsk, 28-29 marca 2014 / Izabela Pietrowska. // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 375-378
 14. Szkolne potyczki z matematyką : czyli co o dyskalkulii każdy nauczyciel wiedzieć powinien / Aleksandra Kubala- Kulpińska. // Życie Szkoły. - 2015, nr 10, dod. Akademia Nauczyciela, s. 18-22
 15. Trudności u dzieci w uczeniu się matematyki - w świetle prac Urszuli Oszwy / Teresa Wejner. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. XI-XII
 16. Zadania dla ucznia klasy II gimnazjum ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki / Agnieszka Zielińska.// Matematyka. - 2016, nr 1, s. 22-24
Zbiory audiowizualne:

 1. Kinezjologia edukacyjna [DVD] : ćwiczenia, inspiracje, afirmacje / scen. Joanna Zwoleńska. - Warszawa : Kined, [2004]. Sygn. DVD 2294
 2. Trening matematyczny - pokonaj dyskalkulię [Dokument elektroniczny] / red. prowadzący Maciej Krzywda-Pogorzelski ; koncepcja metodyczna i scen. ćwiczeń Grażyna Krzywda-Pogorzelska ; kier. projektu Arkadiusz Rzekanowski ; programowanie Tomasz Misiewicz, Łukasz Koźmiński ; projekt graf. Jacek Szleszyński. - Wrocław : pwn.pl, cop. 2008. Sygn. CD 1512
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce