Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 04 grudnia 2023
 
Kinezjologia edukacyjna PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 12 czerwca 2017
Kinezjologia edukacyjna
Zestawienie bibliograficzne

Wykaz zawiera książki, artykuły z czasopism i zbiory audiowizualne dostępne w Bibliotece Pedagogicznej  w Ostrołęce.
Książki:

 1. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. W 72623, W 67347
 2. Kinezjologia dla dzieci / Ludwig Koneberg, Gabrielle Förder ; [tł. Joanna Wodzikowska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. Sygn. W 66948, W 66404
 3. Kinezjologia edukacyjna / Elżbieta Dzionek [et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Sygn. W 70943, W 77279, P 77280
 4. Kinezjologia edukacyjna : fenomen skuteczności / Hanna Nikodemska El Tairy. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2011. Sygn. W 68055
 5. Kinezjologia edukacyjna / Elżbieta Dzionek [et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn. W 67459, W 67460
 6. Kinezjologia edukacyjna / Elżbieta Dzionek [et al.]. - Kraków : Impuls, 2007. Sygn. W 63383
 7. Kinezjologia edukacyjna : nauka, pseudonauka czy manipulacja? / pod red. nauk. Kazimierza Koraba we współpr. z Renatą Borowiecką i Ewą Petrykiewicz. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008. Sygn. W 63544, W 63193, P 62201
 8. Kinezjologia edukacyjna : metoda wspomagania rozwoju i terapii psychomotorycznej / Celestyna Grzywniak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. Sygn. P 57561
 9. Kreowanie rozwoju dziecka : kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce / Izabela Mańkowska. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2005. Sygn. W 62516
 10. Neuroedukacja : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Sikorskiego. - Słupsk : Dobra Literatura, 2015. Sygn. P 75541
 11. Odruchy, uczenie i zachowanie : klucz do umysłu dziecka : nieinwazyjne metody rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się i zachowaniem / Sally Goddard ; [tł. Magdalena Macińska]. - [Warszawa] : Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, 2005. Sygn. W 72657, W 58314
 12. Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu / Dorota Kornas-Biela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Sygn. W 67381
 13. Pomóż dziecku w nauce przez ćwiczenia ruchowe : koncentracja, ortografia i matematyka, koordynacja ruchowa, sprawdziany! : porady kinezjologiczne dla rodziców / Helga Baureis, Claudia Wagenmann ; przekł. Urszula Szymanderska. - Łódź : JK, 2007. Sygn. W 62286, W 62287
 14. Twórcza kinezjologia w praktyce : propozycje dla każdego : praca zbiorowa / [wybór scenariuszy oraz red. merytoryczna Joanna Zwoleńska]. - Warszawa : Kined - Joanna Zwoleńska, 2004. Sygn. W 62642
 15. Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł : [podstawy kinezjologii edukacyjnej] / Carla Hannaford. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów : "Medyk", 1998. Sygn. W 51171
Artykuły z czasopism:

 1. Elementy kinezjologii edukacyjnej : jako przykład usprawniania małej i dużej motoryki / Agata Glapa, Małgorzata Naskręt. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 10, s. 31-37
 2. Fałszywe przekonania na temat działania mózgu i zjawisk psychicznych, czyli neuromity i psychomity w edukacji / Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora. // Edukacja. - 2014, nr 2, s. 53-66
 3. "Gimnastyka mózgu" i doskonalenie umysłu / Krystyna Kuryła. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 39-42
 4. Kinezjologia edukacyjna / Małgorzata Machoń. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 45-47
 5. Kinezjologia edukacyjna / Sylwia Malinowska. // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 42-46
 6. Kinezjologia edukacyjna w nauczaniu dzieci młodszych / Ewa Ostarek. // Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s. 6-12
 7. Kinezjologia edukacyjna w nauczaniu dzieci młodszych / Ewa Ostarek. // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 3, s. 61-64
 8. Kinezjologia edukacyjna w pracy nauczyciela bibliotekarza / Józefa Bednarz, Joanna Garstka. // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 13-14
 9. Między rozumem i emocjami a ciałem / Natalia Maria Ruman. // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 15-17
 10. Między rozumem i emocjami a ciałem / Natalia Maria Ruman. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 21-25
 11. Możliwości zastosowania kinezjologii edukacyjnej i hatha jogi w procesie uczenia się w ruchu / Renata Śleboda. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 7-9
 12. Nie chcę być Einsteinem! / Elżbieta Bernaciak. // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 43-46
 13. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-6 lat - wybrane metody terapeutyczne / Anna Urban, Leszek Szewczyk. // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 44-50
 14. Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną : pierwsze chwile w szkole, pierwszy kontakt z pseudonauką : kinezjologia edukacyjna / Tomasz Witkowski. // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 19-40
 
Zbiory audiowizualne:

 1. Get Ready to Learn [Dokument dźwiękowy] : warming up your body and brain. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, cop. 2005. Sygn. CD 1521
 2. Kinezjologia edukacyjna [Film] / scen. Joanna Zwoleńska. - Warszawa : Kined, 200? Sygn. Tmgv 2554
 3. Kinezjologia edukacyjna [DVD] : ćwiczenia, inspiracje, afirmacje / scen. Joanna Zwoleńska. - Warszawa : Kined, [2004]. Sygn. DVD 2294
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce