Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Serwis prasowy 1/2017 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 19 czerwca 2017

SERWIS PRASOWY 1/2017


W bieżącym Serwisie Prasowym polecamy czasopisma dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczania początkowego.
"Monitor Dyrektora Przedszkola" jest miesięcznikiem podejmującym tematy dotyczące organizacji pracy przedszkola zgodnie z aktualnym prawem i przepisami, realizacji zajęć z uwzględnieniem zmian w zakresie organizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Czasopismo pomaga właściwe zaplanować i realizować nadzór pedagogiczny.
Czytelnicy znajdą tu również wytyczne inspektorów PIP, Sanepidu, Straży Pożarnej oraz NB, zasady zatrudniania i oceniania nauczycieli oraz pracowników samorządowych, a także dokumentację osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc i ewakuację. "Monitor Dyrektora Przedszkola" dostępny jest w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej od 2015 r.
W numerze 2/2017 "Monitora Dyrektora Przedszkola" Wiesława Dąbrowska porusza zagadnienie wniosków z nadzoru pedagogicznego i ich znaczenia w budowaniu jakości pracy przedszkola1. Autorka podkreśla, ze wnioski należy formułować mądrze i odważnie, nawet jeśli nie są pozytywne. "Tylko rzetelne sprawowanie nadzoru pedagogicznego wraz z właściwą analizą i oceną daje możliwość określenia realnych wniosków i podjęcia adekwatnych działań"2.
Marta Handzlik w swoim artykule wyjaśnia kwestie prawne związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej w przedszkolu3. Autorka informuje m. in. kto wchodzi w skład rady pedagogicznej, jakie są zadania i kompetencje rady pedagogicznej.
Metody pracy z dziećmi w przedszkolu charakteryzuje Aneta Buczkowska4. Autorka opisuje metody oglądowe, słowne i praktycznego działania (czyli metody czynne) oraz podaje przykłady wykorzystania aktywności ruchowej i tańca, metody aktywne oraz techniki parateatralne.
W numerze 2/2017 "Monitora Dyrektora Przedszkola" przeczytamy również m.in. o doskonaleniu zawodowym nauczycieli, o dotacjach w niepublicznym przedszkolu oraz o raporcie z ewaluacji5.
"Życie Szkoły" jest miesięcznikiem poświęconym edukacji wczesnoszkolnej. W Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce dostępne są roczniki od 1963 r.
W numerze 2/2017 Małgorzata Łoskot porusza zagadnienie dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera6. Autorka stara się wyjaśnić etiologię autyzmu i odpowiedzieć na pytanie o przyczyny wzrostu zachorowań. Małgorzata Łoskot podkreśla znaczenie wczesnej diagnozy. "Niedopuszczalne jest diagnozowanie u dziecka zespołu Aspergera wyłącznie na podstawie obserwacji rodziców i nauczycieli oraz wyników poradnianych badań psychologiczno-pedagogicznych7.
Nauczycieli z pewnością zainteresuje artykuł Ewy Ostarek pt.: "Kinezjologia edukacyjna w nauczaniu dzieci młodszych"8. Autorka wyjaśnia czym jest kinezjologia edukacyjna oraz podkreśla znaczenie naszego mózgu. Ewa Ostarek opisuje ćwiczenia ruchowe oraz ćwiczenia dodające energii. "Gimnastyka Umysłu daje szeroki wachlarz na wszechstronny rozwój dzieci.[...] Metoda ta wspiera rozwój dzieci, które posiadają swoiste problemy z nauką, jak i rozwija umysły dzieci, które nie posiadają żadnych deficytów.9"
Halina Wachowska pisze o indywidualizacji nauczania języka obcego.10 Autorka twierdzi, że podczas indywidualizacji należy uwzględnić możliwości poznawcze ucznia, tempo uczenia się, styl uczenia się, zainteresowania i chęć do nauki.
W numerze 2/2017 "Życia Szkoły" przeczytamy również o zaburzeniach percepcji wzrokowej, matematycznych zabawach logicznych oraz scenariusze zajęć.11

1 Mądrowska W.: Wnioski z nadzoru pedagogicznego - ważny element budowania jakości pracy. Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 4-9
2 Tamże, s. 8
3 Handzlik M. Rada pedagogiczna w przedszkolu. Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 41-43
4 Buczkowska A. : Metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Cz. 1. Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 15-19
5 Szataniak A.: Doskonalenie zawodowe nauczycieli - kilka słów o tym, jak sprawnie podnosić poziom dydaktyczno-wychowawczy placówki przedszkolnej. Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 20-24, Pecyna M.: Dotacje w niepublicznych przedszkolach od I stycznia 2017 roku - zmiany w przepisach. Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 54-58, Pecyna M. : Komu i w jakiej formie zaprezentować raport z ewaluacji? Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 47-49
6 M.: Uczeń ze "szczyptą autyzmu". Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s. 2-5
7 Tamże, s. 3
8 Ostarek E. : Kinezjologia edukacyjna w nauczaniu dzieci młodszych. Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s. 6-12
9 Tamże, s. 12
10 Wachowska H.: Indywidualizacja nauczania języka obcego w grupie zróżnicowanej. Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s. 13-16
10 Szczepkowska E. : Zaburzenia percepcji wzrokowej. Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s. 17-23 , Piechota F., Szymczak E.: Matematyczne zabawy logiczne dla dzieci na pierwszym etapie kształcenia. Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s.33-35

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce