Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 23 lipca 2024
 
Serwis prasowy 3/2007 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 21 stycznia 2008
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 3/2007
Czytelników interesujących się historią oferta Czytelni Biblioteki Pedagogicznej powinna usatysfakcjonować. Z tej dziedziny wiedzy prenumerujemy czasopisma naukowe i popularnonaukowe.
Na początek chciałabym zaproponować lekturę czasopisma „Mówią Wieki”. Ten miesięcznik ukazuje się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego a jego wydawcą jest Dom Wydawniczy „Bellona”. W ostatnim, sierpniowym numerze (8/2007) polecam artykuł Rafała Roszkowskiego pt. ”Staropolskie łowy”.1 Autor opisuje staropolskie zwyczaje łowieckie na podstawie XVI wiecznych książek. Są to Tomasza Bielawskiego „Myśliwiec” (1595) i Mateusza Cygańskiego „Myślistwo ptasie” (1584). Na ich podstawie dowiadujemy się na jakie gatunki zwierząt polowano, które z nich były wyjątkowo cenione. T.Bielawski zamieszcza w swojej publikacji nawet opis polowania na lwy, krokodyle i smoki.
Czytelników lubiących czytać książki Aleksandra Dumasa zainteresuje z pewnością artykuł Anny Marii Jackowskiej pt. „D`Artagnan – żywot muszkietera”.2 Autorka dowodzi, że pamiętniki d`Artagnana spisał zapomniany siedemnastowieczny pisarz Courtilz de Sandras. Był on również przez pewien czas muszkieterem, jednak utracił stanowisko podczas redukcji wojsk dokonanej po zawarciu przez Francję pokoju w Nimwegen (1678). Od tego czasu poświęcił się twórczości literackiej. Spośród wszystkich dzieł, jakie napisał, właśnie pseudopamiętniki d`Artagnana (wydane pierwszy raz w 1700 roku) odniosły największy sukces. Courtilz pozwolił sobie na dużo swobody przy opisie postaci d`Artagnana. Przypisał mu wiele przygód i przeżyć.
Inne artykuły również zainteresują czytelników, m.in. artykuł Łukasza Orbitowskiego i Jarosława Urbaniuka „Zastraszyć wroga!. Japońska propaganda podczas drugiej wojny światowej”, Rafała Ciastonia „Odwet za perl Harbor”, czy Stanisława Barańskiego „Lekcja w Muzeum”3. Ten ostatni artykuł dotyczy prac nad utworzeniem Warszawskiego Muzeum Postępowych i Rewolucyjnych Tradycji Narodu Polskiego. Autor opisuje jak zakłamywano historię. „Okres zaborów ukazany został w kontekście feudalnego ucisku chłopów. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku autorzy też potraktowali jako bezpośrednie następstwo rewolucji październikowej (znamienne, ze ekspozycja poświęcona okresowi międzywojennemu nie rozpoczynała się w listopadzie 1918 roku, lecz rok wcześniej, w momencie przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików). W scenariuszach [ekspozycji] bardzo wiele miejsca poświęcono rosyjskim działaczom komunistycznym, przede wszystkim Leniowi i Stalinowi”4.
Kwartalnik „Studia Historyczne” wydawany jest pod patronatem Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk. Poza artykułami i rozprawami w każdym z numerów znajdują się następujące działy: materiały i miscellanea, recenzje i sprawozdania oraz kronika z życia naukowego. W numerze 2/2007 czytelnicy znajdą artykuły na temat organizacji i obsady personalnej naczelnego dowództwa sił zbrojnych Rosji w latach 1914-1917, sytuacji geomilitarnej Afryki Południowo-Zachodniej będącą kolonią niemiecką czy o obozie stanisławowskim na Litwie w latach 1733-1734.
Polecam artykuł Stanisława Stępki pt. ”Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia (1958-1966)”5. Autor odsłania kulisy powstania Krajowego Komitetu SFBS, jego skład i kompetencje. Interesujące są informacje nt. form i rozmiarów świadczeń na rzecz budowy szkół. Jak autor dowodzi akcja ta miała niewiele wspólnego ze społecznym charakterem, a obywatelską normę” świadczeń społecznych ustaliła odgórnie instrukcja Zarządu SFBS.

1 R.Roszkowski: Staropolskie łowy. Mówią Wieki. – 2007, nr 8, s. 16-19
2 A,M.Jackowska: D`Artagnan – żywot muszkietera. Mówią Wieki. – 2007, nr 8, s. 20-24
3 Ł. Orbisowski, J. Urbaniuka: Zastraszyć wroga!. Japońska propaganda podczas drugiej wojny światowej. Mówią Wieki. – 2007, nr 8, s.30-34, R. Ciastoń: Odwet za perl Harbor. Mówią Wieki. – 2007, nr 8, s. 35-39, S. Barański: Lekcja w Muzeum. Mówią Wieki. – 2007, nr 8, s. 46-49
4 S. Barański: Lekcja w Muzeum. Mówią Wieki. – 2007, nr 8, s. 48

5 S.Stępka: Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia (1958-1966). Studia Historyczne. – 2007, nr 2, s. 233-242

 

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce