Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Serwis prasowy 4/2007 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 21 stycznia 2008
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 4/2007
Wpływ literatury i książki na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci został już dawno udowodniony. Liczne akcje podejmowane w celu popularyzacji czytelnictwa mają pomóc w zadomowieniu się codziennej lektury i zachęcić do czytania.
Są książki cenne, warte polecenia. Są książki, na które szkoda czasu. Jak je wybrać z bogatej oferty wydawniczej? Pomóc w tym może czasopismo o książce dla dziecka pt. „Guliwer”. Jest to kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Numer 2/2007 „Guliwer” poświęcony jest twórczości Jana Brzechwy.
Grzegorz Leszczyński pisze” Kochany i niekochany. Podziwiany i poniewierany. Moralista i skandalista. Człowiek jakby przykrojony do naszych medialnych czasów, w których właśnie kontrowersyjność przysparza chwały. […]. Największą zasługą Brzechwy było przełamanie obowiązującego w polskiej poezji dla dzieci w XIX wieku modelu Jachowiczowskiej bajki i powiastki oraz odejście od rozpowszechnionego w latach dwudziestych wzorca wiersza Konopnickiej.”1
Autor zauważa, że Brzechwa jest prekursorem współczesnych tendencji antypedagogicznych. Brzechwa ośmiesza małostkowość dorosłych jednocześnie pozwala dziecku zaakceptować samego siebie. Grzegorz Leszczyński ostrzega nas przed wykorzystywaniem poezji Brzechwy w celu umoralniania dzieci. „Poezja nie służy wychowaniu – ten cel realizują rodzice, szkoła, kościół, dziesiątki instytucji i setki osób. Wiersze Brzechwy drwią z języka i świata, wyrastają z podziwu dla dziecięcej odkrywczości językowej, dziecięcej wyobraźni i swobody twórczej”2.
Liliana Bardijewska stwierdza, że poezja Brzechwy „Czytana w zaciszu domowym budzi uśmiech i zadumę. Recytowana na głos – wzbudza huragany śmiechu i prowokuje do riposty. Dlaczego? Bo podszyta jest teatrem! Większość Brzechowskich wierszy to przewrotnie skonstruowane monologi i dialogi, zakładające żywą reakcję odbiorców – śmiech, dopowiadanie rymów. Nawet w tych najbardziej narracyjnych zakodowany jest podskórny dialog ze słuchaczem, rodzaj ukrytej gawędy, której mimowolnie się poddajemy”3.
Maria Ostasz natomiast dostrzega w poezji Jana Brzechwy walory kształcące młodego odbiorcę w zakresie wiedzy matematycznej, przyrodniczej i geograficznej4. Autorka przywołuje wiersze „Stonoga”, „Ptasie plotki”, „Siedmiomilowe buty”. „Teksty te są literackimi scenariuszami zabawy polegającej na nazywaniu liczb do 100, nazywaniu gatunków ptaków oraz nazywaniu polskich miast”5.
Poza tym w omawianym numerze „Guliwera” Magdalena Nowacka zapoznaje nas z twórczością pisarek brytyjskich Anne Fine i Jacqueline Wilson6, Krystyna Heska-Kwaśniewicz zastanawia się nad fenomenem pisarstwa Ewy Nowak7.
W stałym dziale „Guliwer” Na ladach księgarskich znajdują się recenzje nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.
Cenne informacje nt. literatury dziecięcej i młodzieżowej zawiera dodatek do „Poradnika Bibliotekarza” pt. „Świat książki dziecięcej”. W numerze 10/2007 czytelnicy znajdą informacje o bibliotekach dziecięcych w niektórych krajach Unii Europejskiej8. Autorka informuje o ofercie bibliotecznej i działaniach podejmowanych przez biblioteki publiczne w Belgii, Danii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Portugalii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.
Dodatek zawiera także recenzje. Bibliotekarzy zainteresują z pewnością metody i formy pracy w promowaniu czytelnictwa. W bieżącym numerze Jolanta Kurczak dzieli się doświadczeniami przy organizacji obchodów Tygodnia Bibliotek w MBP w Siemianowicach Śląskich9.
Recenzje książek dla dzieci i młodzieży czytelnicy znajdą także w miesięczniku „Nowe Książki”. W numerze 10/2007 opublikowano recenzje m.in. książek Ewy Banieckiej, Ewy Barańskiej, Elżbiety Wojnarowskiej i Ewy Nowak10.

1 G. Leszczyński: Skandalista Jan B. Guliwer. – 2007, nr 2, s. 11
2 Tamże, s. 16
3 L. Bardijewska: Podszyty teatrem. Guliwer. – 2007, nr 2, s. 18
4 M. Ostasz: Brzechowskie lekcje matematyki, przyrody i geografii. Guliwer. – 2007, nr 2, s. 30-34
5 Tamże, s. 33
6 M. Nowacka: Obraz rodziny we współczesnej brytyjskiej prozie dziecięcej autorstwa Anne Fine i Jacqueline Wilson. Guliwer. – 2007, nr 2, s. 54-59
7 K. Heska-Kwaśniewicz: Fenomen pisarstwa Ewy Nowak. Guliwer. – 2007, nr 2, s. 61-
8 G. Bilska: Biblioteki dziecięce w niektórych krajach Unii Europejskiej. Poradnik Bibliotekarza. – 2007, dodatek nr 10, s. 1-4
9 J. Kurczak: Tydzień Bibliotek w MBP w Siemianowicach Śl. Poradnik Bibliotekarza. – 2007, dodatek nr 10, s. 6-8
10 Świerczyńska-Jelonek: Nieznośny ciężar bytu. Nowe Książki. – 2007, nr 10, s. 72-74

 

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce