Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Maria Montessori PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 21 stycznia 2008
MARIA MONTESSORI
(31.08.1870 - 06.05.1952)

Wydawnictwa zwarte


 1. BADURA-STRZELCZYK Gabriela - Pomóż mi zrobić to samemu : jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności / Gabriela Badura-Strzelczyk. - Kraków : Impuls, 1998. - 140 s. : il. kolor. ; 23 cm 
 2. BEDNARCZUK Beata - Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne / Beata Bednarczuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.  - 124 s. : il. ; 25 cm 
 3. BERG Horst Klaus - Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne / Horst Klaus Berg. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007. - 222 s. ; 21 cm 
 4. CAVALETTI Sofia - Potencjał duchowy dziecka : doświadczenia z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat / Sofia Cavalletti ; przekł. Krzysztof Stopa.- Kraków : Wydaw. WAM, 2001. - 245, [3] s., [62] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm 
 5. CAVALETTI Sofia - Potencjał duchowy dziecka w wieku od 6 do 12 lat : opis doświadczenia / Sofia Cavalletti ; przedm. Mauro Laeng ; przekł. Krzysztof Stopa. - Kraków : Wydaw. WAM, 2003. - 202, [2] s., [36] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm 
 6. DYBIEC Julia - Maria Montessori w Polsce / Julia Dybiec. -  [S.l. : s.n., 1983]. – s. [1], 6-27 ; 24 cm 
 7. GUZ Sabina - Edukacja w systemie Montessori. T. 1 / Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - 167, [3] s., [134] s. tabl. (w tym kolor.) : fot., rys. ; 24 cm 
 8. GUZ Sabina - Edukacja w systemie Montessori. T. 2 / Sabina Guz.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.- 104, [4] s., [115] s. tabl. (w tym kolor.) : fot., rys. ; 24 cm 
 9. GUZ Sabina - Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 314 s., [37] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm 
 10. ŁATACZ Ewa - Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939 / Ewa Łatacz. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego , 1996. - 184 s. : 1 faks., fot., 3 portr. ; 24 cm 
 11. Metoda Marii Montessori : historia i współczesność : materiały z międzynarodowej konferencji 25-26 listopada 1993 r. / pod red. Sabiny Guz ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. - Lublin : Wydaw. UMCS , 1994. - 155 s. ; 24 cm 
 12. MIKSZA Małgorzata - Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza. – Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004. - 87, [1] s., [15] s. tabl. kolor. : fot., rys. ; 24 cm 
 13. SKJOLD-WENNERSTROM Kristina, BRODERMAN-SMEDS Mari - Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / Kristina Skjold-Wennerstrom, Mari Broderman-Smeds ; z jęz. szwedz. przeł. Ilona Łabędzka-Karlof. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. - 148, [2] s. : il. ; 24 cm 
 14. STEENBERG Ulrich - Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu / Ulrich Steenberg ; [tł. Magdalena Jałowiec].- Wyd. 2.- Kielce : "Jedność" ; Freiburg im Breisgau : "Herder", 2004. - 78 s. : fot. ; 24 cm 
 15. STEIN Barbara - Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej / Barbara Stein ; [tł. Magdalena Jałowiec].- Kielce : "Jedność", 2003.- 156 s. : fot. ; 21 cm 
 16. SZUKSTA Magdalena - Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta i R. Steinera - na przykładzie jednej ze szkół społecznych w Gdańsku / Magdalena Szuksta i Maria Mendel. - Płock : "Iwanowski", 1995. - 128 s. : il. kolor. ; 21 cm
Artykuły z czasopism
 1. Antropologiczne podstawy metody Marii Montessori / Monika Mariola Kondracka // Test. - 1996 , nr 3 , s. 23-31 
 2. Ćwiczenia codziennego dnia w teorii pedagogicznej Marii Montessori / Renata Szmytka // Wychowanie Na Co Dzień. - 1998 , nr 7/8 , s. 11-14 
 3. Działanie pedagogiczne (dydaktyczno-wychowawcze) na szczeblu elementarnym w poglądach i pracy Marii Montessori / Bożena Matyjas // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne Z. 35. - (1999) , s. 11-24 
 4. Dziecko niepełnosprawne jako podmiot procesu nauczania w świetle pedagogiki i psychologii humanistycznej / Alicja Rozdzialik // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2000 , nr 1 , s. 116-118 
 5. Dziecko w twórczości pedagogicznej włoskiej lekarki Marii Montessori (1870-1952) / Barbara Surma //  Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2004, s. 125-139 
 6. Edukacja globalna w ujęciu Marii Montessori / Beata Bednarczuk //Lubelski Rocznik Pedagogiczny  T. 21. - (2001) , s. 107-112
 7. Edukacja językowa w ujęciu Marii Montessori jako przygotowanie do czynnego i twórczego uczestnictwa w logosferze / Ewa Łatacz //Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.-2001 nr 3 s. 119-131 
 8. Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori / Sabina Guz // Wychowanie Na Co Dzień. - 2004 , nr 1-2 , s. 3-7 
 9. Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001 , nr 4/5 , s. 9-11 
 10. Główne funkcje nauczyciela w świetle metody Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 17. - (1995/1996) , s. 113-118 
 11. Idea i dorobek pedagogiczny Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo / Zofia Żółtak // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 4, s. 227-229
 12. Idea "kosmicznej edukacji" Marii Montessori próbą całościowego spojrzenia na świat / Beata Bednarczuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 18. - (1997) , s. 143-147 
 13. Istota integralnej edukacji wczesnoszkolnej / Lucyna Belka-Sendłak // Lider. - 2001 , nr 9 , s. 12-13 
 14. Jak upływa czas? / Beata Bednarczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003 , nr 1 , s. 32-35 
 15. Jeden dzień z życia przedszkola Montessori / Iwona Sikorska, Beata Strzępek //Wychowanie w Przedszkolu. - 2000 nr 6 s. 362-367 
 16. Kierunki rozwoju ruchu montessoriańskiego w Polsce po roku 1990 / Małgorzata Miksza // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 2, s. 4-7 
 17. Kilka uwag o Montessoriańskim pojmowaniu wolności i dyscypliny / Mieczysława Materniak // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. - Z. 4 (2004), s. 113-117 
 18. Korelacja zajęć ruchowych o charakterze ogólnorozwojowym z matematyką w edukacji klasycznej i montessoriańskiej / Renata Włodarczyk //Wychowanie Na Co Dzień .- 1998,  nr 6 dod. s. I-IV 
 19. Kosmiczna edukacja w klasach Montessori / Sabina Guz // Życie Szkoły. – 2004, nr 1, s. 8-14 
 20. Maria Montessori - droga do sukcesu / Ryszard Kucha // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005 , nr 2, s. 82 - 87 
 21. Maria Montessori, Rudolf Steiner. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Małgorzata Bzibziak // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 4, s. 11-13 
 22. Maria Montessori (1870-1952) / Rohrs Herman // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1999, nr 3/4, s. 52-69 
 23. Maria Montessori (1870-1952) : dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych / Ryszard Kucha // Wychowanie w Przedszkolu. -  2004 , nr 5 , s. 268 - 274 
 24. Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka / Sabina Guz  // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 5, s. 3-11 
 25. Metoda Montessori a zachowania społeczne dzieci / Sabina Guz //Wychowanie w Przedszkolu. - 2002 nr 9 s. 515-520 
 26. Metoda Marii Montessori - historia czy współczesność pedagogiki? / Bogusława Skwarka // Życie Szkoły. – 1993, nr 10, s. 633-635
 27. Metoda Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia Baran, Alfreda Cyran, Zofia Momora // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002 , nr 6 , s. 341-343 
 28. Metoda Marii Montessori w Polsce – sprawozdanie z konferencji / Grażyna Gwizda // Życie Szkoły. – 1995, nr 1, s. 60-62 
 29. Moje doświadczenie ze szkołą Montessori / Izabela Krokowska // Auxilium Sociale. - 1999 , nr 3/4 , s. 204-207 
 30. Może za rok / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 1999 , nr 27 , s. 10-11 
 31. Nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci / Małgorzata Miksza // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 111-122 
 32. kształceniu zmysłów w pedagogice Marii Montessori / Bernadeta Sierszecka //Katecheta .-2003 nr 5 s. 52-57 
 33. pedagogice Marii Montessori i mojej szkole / Magdalena Szablewska // Życie Szkoły. - 1999 , nr 10 , s. 788-790 
 34. Obserwuj dziecko w rozwoju / Izabela Stawiarska, Elżbieta Hila // Edukacja i Dialog. - 2004 , nr 7 , s. 27-28 
 35. Ocena pracy dziecka według Montessori / Beata Bednarczuk // Edukacja i Dialog. - 2002 , nr 7 , s. 66-72 
 36. Opinie współczesnych uczonych amerykańskich o metodzie Montessori / Sabina Guz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 20. - (2000) , s. 33-42 
 37. Organizacja pracy uczniów w średniej szkole Montessori : na przykładzie Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas / Sabina Guz //Wychowanie Na Co Dzień .- 2000 nr 1/2 s. 3-7 
 38. Pedagogika Marii Montessori / Teresa Podemska, Grażyna Walewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 2, s. 23-24 
 39. Pedagogika Marii Montessori - próba wykorzystania w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Ewa Łatacz // Rocznik Pedagogiki Specjalnej  T. 11. - (2000) , s. 42-46 
 40. Pedagogika Marii Montessori w Polsce / Bogusław Śliwerski // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002 , nr 12 , s.7-9 
 41. Podobieństwa metod pedagogicznych Marii Montessori i Marii Grzegorzewskiej / Ewa Łatacz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica [Z.] 2. - (1999) , s. 15-19 
 42. Poziom przystosowania szkolnego dziewięcioletnich uczniów z klasy konwencjonalnej i grupy Montessori / Beata Bednarczuk // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej Z. 12. - (2000) , s. 21-32 
 43. Poziom stanu i cechy lęku uczniów klas początkowych (kształconych w systemie klasowo-lekcyjnym i metodą Montessori) / Beata Bednarczuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 17 (2004), s. 39-49 
 44. Praca według założeń Marii Montessori / Maria Rabiańska, Jolanta Kruk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997 , nr 6 , s. 348-349 
 45. Program językowy dla klas początkowych w szkołach Montessori / Małgorzata Tarnowska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 2, s. 16-20 
 46. Psychologiczne podstawy pedagogiki Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. 13 . - (2000) , s. 117-131 
 47. Rozwój społeczno - moralny dziecka w świetle poglądów Marii Montessori / Monika Mariola Kondracka // Test. - 1996 , nr 4 , s. 84-92 
 48. System Marii Montessori w pracy z małym dzieckiem / Urszula Ordon // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie  .-Z. 8/10 .-(1999/2001) s. 203-209
 49. Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Życie Szkoły. - 2001 , nr 1 , s. 52-58 
 50. Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości / Ewa Łatacz // Wychowanie Na Co Dzień. - 1998 , nr 1/2 , s. 36-38 
 51. Wybrane elementy dydaktyczno-wychowawcze systemu edukacyjnego Marii Montessori w katechezie wczesnoszkolnej / Anna Zellma //Katecheta .-2003 nr 5 s. 3-11 
 52. Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori - historia i współczesność / Teresa Rawska // Paedagogia Christiana [T.] 3. - (1999) , s. 105-115
 53. Wychowani według metody Montessori / Daria Muzyczka // Edukacja i Dialog . - 2007, nr 1, s. 26-30 
 54. Wykorzystanie idei i dorobku pedagogicznego Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo : (na przykładzie wdrożenia metody w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 102 w Poznaniu) / Zofia Żółtak // Wychowanie Na Co Dzień. - 1995 , nr 6 , s. 5-6 
 55. Wykorzystanie pedagogiki Montessori w kształceniu nauczycieli i edukacji dzieci w Polsce / Sabina Guz //Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003 nr 1 s. 43-54 
 56. Życie i działalność pedagogiczna Marii Montessori po roku 1910 / Ewa Łatacz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica [Z.] 35. - (1995) , s. 45-61 
 57. 100-lecie pedagogiki Montessori / Alicja Jordan // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 5, s. 10-13

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce