Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Wychowanie przez teatr PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 22 stycznia 2008
WYCHOWANIE PRZEZ TEATR
zestawienia bibliograficzne

Książki


 1. DZIEDZIC Anna - Drama w kształceniu i wychowaniu młodzieży : materiały szkoleniowe / Anna Dziedzic. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury , 1988. - 41, [3] s. 
 2. KOWALCZYK Małgorzata - Przedpola sztuki : (amatorski ruch teatralny w szkołach zawodowych) / Małgorzata Kowalczyk ; [Instytut Kultury]. - Warszawa : IK , 1990. - 256 s.
 3. RYBOTYCKA Lidia - Gry dramatyczne : teatr młodzieży / Lidia Rybotycka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury , 1990. - 130, [2] s., 23 s. fot. 
 4. SZCZEPAŃSKA Mariola - Edukacja teatralna a rozwój kompetencji społecznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP , 1999. - 200 s. 
 5. TRZECIAK Krystyna - Możliwości aktywizowania rozwoju mowy literackiej dziecka klas początkowych w zajęciach pozalekcyjnych teatru szkolnego / Krystyna Trzeciak ; Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w Zielonej Górze. - Zielona Góra : ODN : WRPP , 1989. - 51 s. ; 24 cm. 
 6. WAY Brian - Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z ang. Elżbieta Nerwińska i Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1990. - 303, [1] s. 
 7. WIERZBICKA Urszula - Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym / Urszula Wierzbicka. - Warszawa : Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne , 1979. - 105, [3] s.
Artykuły z czasopism
 1. A my bawimy się w teatr / Jolanta Wolska // Logopedia. - (1999), [T.] 26 , s. 233-237 
 2. AKSJOLOGICZNE aspekty działań ekspresyjnych młodzieży na przykładzie teatru szkolnego / Barbara Turlejska  // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - (1996), Z. 25, s. 19-30 
 3. AKTYWNOŚĆ twórcza dzieci i młodzieży w ekspresyjnych formach edukacji teatralnej / Marek Świeca // Rocznik Świętokrzyski. Seria A - Nauki Humanistyczne. - (1997), T. 24 , s. 91-99 
 4. ANIMACJA szkolnych i pozaszkolnych zespołów teatralnych / Wiesław Żardecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 5, s. 28-31 
 5. ANIMACJE teatralne źródłem aktywności edukacyjnej dziecka / Beata Oziemblewska // Życie Szkoły. - 2001 , nr 5 , s. 297-301 
 6. BAWIMY się w teatr / Alina Gryń, Katarzyna Polcyn // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997 , nr 8 , s. 493-495 
 7. BAWIMY się w teatr : program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 1, s. 7-26 
 8. CZY teatr sprawdza się w szkole / Tamara Strzelecka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 35-38 
 9. DZIECI i ich teatry / Joanna Laskowska // Guliwer. - 2001 , nr 4 , s. 70-72 
 10. DIALOG młodzieży z teatrem w szkole / L. Kaczyńska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996. – nr 2, s. 88-94 
 11. DLACZEGO teatr? / Barbara Maria Płodzień // Nowa Polszczyzna. - 1998 , nr 2 , s. 21-23 
 12. DUŻO więcej / Halina Szczeklik ; rozm. przepr. Anna Waszczuk-Listowska // Dyrektor Szkoły. - 1999 , nr 11 , s. 41-42 
 13. DZIAŁANIA parateatralne / Bożena Ciesielska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 21-24 Przygotowanie inscenizacji, wybór technik dramowych
 14. DZIAŁANIA parateatralne w ośrodku wychowawczym / Bogdan Płocheć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6 , s. 27-30 
 15. DZIAŁANIE teatralne drogą ku rozpoznawaniu wspólnoty europejskiej / Iwo Scelina // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 17-18 
 16. DZIECKO i teatr... / Anna Drzewiecka // Życie Szkoły. - 2001  nr 10 , s. 604-607 
 17. EDUKACJA przez teatr / Stanisława Łożińska // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 6, s. 24-26 
 18. EDUKACJA teatralna / Magdalena Wasilewska // Wychowawca. – 2000, nr 9, s. 26-27 
 19. EDUKACJA teatralna / Marzenna Magda // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001 , nr 1/2 , s. 29-32 
 20. EDUKACJA teatralna / Wiesław Żardecki // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 27-33 
 21. EDUKACJA teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 46-51 
 22. EDUKACJA teatralna jako sposób na wychowanie / Barbara Broszkiewicz // Warsztaty Polonistyczne. - 2001 , nr 1 , s. 33-35 
 23. EDUKACJA teatralna w gimnazjum / Elżbieta Kąkiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9 , s. 35-36 
 24. EDUKACJA teatralna w przedszkolu / Barbara Uliszewska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2000, nr 4, s. 8-9 
 25. EDUKACJA teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // Wychowanie Na Co Dzień. – 2004, nr 7/8, wkładka s. VI-VII 
 26. EDUKACJA teatralna w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie / Joanna Salwerowicz, Bogumiła Irach // Dyrektor Szkoły. - 2001 , nr 4 , s. 13-15 
 27. EDUKACJA zza „parawanu” / Zofia Papużanka // Wychowawca. – 2000, nr 2, s. 42-43 
 28. FORMY wychowania teatralnego / Marek Świeca // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej. - (2000),  T. 2, s. 79-90 
 29. GRA planszowa jako teatr / Anna Renz-Ostrówka // Wychowanie Na Co Dzień. - 1997 , nr 7/8 , dod. s. III-IV 
 30. GRA planszowa jako teatr / Anna Renz-Ostrówka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997 , nr 8 , s. 479-481 
 31. GRANIE jest skuteczną metodą nauczania / Danuta Galant // Nowa Szkoła. - 2004 , nr 2 , s. 44-45 
 32. INSCENIZACJA jako jedna z form pracy nauczyciela / Anna Wróbel // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2002, nr 2, s. 25-31 
 33. INTEGRACJA działań teatralnych i wychowawczych na przykładzie Studia Poetyckiego działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu / Lucyna Sowińska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001 , nr 7/8 , s. 29-31 
 34. JAK kształcę kulturę teatralną moich uczniów / Teodozja Borowczuk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 30-34 
 35. JAK powstał teatr w Orelcu / Grażyna Kaznowska-Chrapko // Warsztaty Polonistyczne. - 2000 , nr 3, s. 72-76 
 36. JAK zachęcam młodzież gimnazjalną do aktywnego spędzania czasu wolnego w kółku teatralnym / Stanisława Zakrzewska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2003, nr 4, s. 24-25 
 37. KLASA szkolna – laboratorium teatralne? / Anna Bargielska // Drama. – 2006, z. 51, s. 9-17 
 38. KOŁO teatralne to szkoła współpracy, akceptacji i tolerancji / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2004 , nr 2 , s. 40-43 
 39. KÓŁKO teatralne w naszej szkole / Elżbieta Wojcieszek // Życie Szkoły. - 1997 , nr 7 , s. 397-400 
 40. KÓŁKO teatralne w naszej szkole / Arleta Konieczna // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 5, s. 56-58 
 41. KÓŁKO teatralne w naszej szkole / Arleta Konieczna // Życie Szkoły. - 2001 , nr 5 , s. 302-303
 42. "LEKCJE" dialogu we współczesnej szkole - przykład praktyczny / Jadwiga Toczek, Janusz Toczek // Horyzonty Wychowania. - 2002 , nr 2 , s. 261-266 
 43. LUBIMY teatr / Beata Szatan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4 , s. 248-249 
 44. LUBIMY teatr / Krystyna Prochowa // Nowe w Szkole. – 2003, nr 11, s. 10-12 Praca w klasie teatralnej.
 45. MAGIA teatru / Beata Kubica // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 10 , s. 766-769 
 46. MAŁE formy teatralne / Irena Domańska // Życie Szkoły. - 2002, nr 2 , s. 94-97 
 47. MIEJSCE i rola teatrzyku dziecięcego w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej : (na podstawie doświadczeń Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu) / Grażyna Janke, Teresa Lassota // Wychowanie Na Co Dzień. - 1995 , nr 10/11 , s. 15-17 
 48. MUZYCZNY teatrzyk dziecięcy - wprowadzanie liter / Dorota Oparkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999,  nr 6 , s. 436, 445-446 
 49. MUZYKA w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002,  nr 1 , s. 10-16 
 50. NASZ mały teatrzyk / Anna Renz-Ostrówka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 7 , s. 426-430 
 51. NASZ mały teatrzyk - czyli dziecko aktorem i twórcą teatralnym / Anna Renz-Ostrówka // Wychowanie Na Co Dzień. - 1997, nr 6 , s. 12-13 
 52. NIEMOŻLIWE stało się możliwe / Jolanta Luboińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004  nr 2 , s. 50-51 
 53. KSZTAŁCENIU teatralnym w szkole średniej / L. Kaczyńska // Polonistyka. – 1989, nr 10, s. 757-766 
 54. SYTUACJI mowy w życiu, szkole i szkolnym teatrze / Krzysztof Stróżyński // Warsztaty Polonistyczne. - 2000 , nr 3 , s. 60-71 
 55. TEATRALNYCH zajęciach z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą / Ryszard Polaszek // Szkoła Specjalna. - 2002 , nr 2 , s. 109-114 
 56. OD TEATRU szkolnego do teatru londyńskiego "The Globe" / Olga Łańcuta // Języki Obce w  Szkole. - 1995 , nr 5 , s. 470-472 
 57. ODDZIAŁYWANIE sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 34-36 
 58. "OJCZYZNO ma tyle razy..." : scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Bralski // Nowa Szkoła. - 2001 , nr 8 , s. 22-25 
 59. „ONI mają zasiać ziarno…” Aktor na lekcjach w szkole : o wychowaniu „ścieżką teatralną” / J. Tatarowicz // Drama. – 1995, nr 15, s. 12-15 
 60. PERCEPCJA przedstawień teatralnych przez dzieci / Monika Gędek // Życie Szkoły. - 1997,  nr 1 , s. 13-20 
 61. PODSTAWY oddziaływań wychowawczych teatru / Wiesław Żardecki // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1997, nr 1, s. 33-36 
 62. POGOTOWIE teatralne / Urszula Sadowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 39-41, 55 
 63. POWIATOWY Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych "Drama profilaktyczna" / Dorota Kostek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003 , [nr] 3/4 , s. 133-135 
 64. PRACA z klasowym zespołem teatralnym / Zdzisław E. Kloska // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 8-10 
 65. PRACA z teatralną grupą młodzieżową : pomysły, sposoby, uwagi praktyczne / Joanna Mendel-Gwizdała // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 14 
 66. PRZEZ teatr i do teatru / Małgorzata Nowak // Nowe w Szkole. – 2001/2002,  nr 2, s. 16-20 
 67. RADOŚĆ tworzenia i przeżywania / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 3, s. 33-35 
 68. ROZWIJANIE zainteresowań dzieci i młodzieży teatrem - na przykładzie historii  i działalności artystycznej amatorskiego Teatru "Skene" we Włocławku / Piotr Szarszewski // Debaty Naukowe WSHE. - (2003), T. 4, s. 123-131 
 69. SCENA uczy i wychowuje / Katarzyna Przybysz // Nowe w Szkole. – 2004, nr 2, s. 7-9 
 70. SPEKTAKLE "O złym królu i odważnym Andrzeju" oraz "Królewna żabka" : efekty korelacji języka polskiego, techniki i plastyki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo / Jolanta Smeja // Szkoła Specjalna. - 1997 , nr 5 , s. 303-305 
 71. SPOŁECZNA integracja zespołu teatralnego : (opis i analiza problemu) / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 74-84 
 72. STOWARZYSZENIE żywych poetów / Ewa Obrębowska-Piasecka // Czas Kultury. - 1996,  nr 5/6, s. 95-96 
 73. SWOBODNA twórczość dziecięca inspirowana grami dramowymi / Małgorzata Lenczewska, Elżbieta Ziółkowska, Zofia Olek-Redlarska // Życie Szkoły. - 1996 , nr 4 , s. 239-241 
 74. SZKOLNE teatry dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne publikacji polskich / Mirosław Mikołajczyk // Biuletyn Pedagogiczny. – 1989, nr 3, s. 24-31 
 75. SZKOLNE zabawy w teatr / Danuta Galant // Nowa Szkoła. - 1998 , nr 8 , s. 28-30 
 76. SZKOLNY flirt z Melpomeną / S. Łozińska // Polonistyka. – 1995, nr 9, s. 603-605 Edukacja teatralna w szkole średniej.
 77. SZKOLNY teatr – sposób na kształtowanie osobowości ucznia / Beata Grygo // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 17-20 
 78. SZTUKA teatralna a wychowanie dziecka / Anna Asyngier-Kozieł // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. - (2000), T. 13, s. 61-80 
 79. TEATR amatorski w wychowaniu młodzieży / Irena Hlubek // Wychowawca. - 2003 , nr 7/8 , s. 6 
 80. TEATR bawi, uczy, wychowuje / Anna Bielawska // Wychowawca. – 2006, nr 7/8, s. 6 
 81. TEATR dramatyczny w szkole zawodowej / S. Rojek // Polonistyka. – 1991, nr 6, s. 371-382 
 82. TEATR dzieci i młodzieży w świetle zadań wychowawczych szkoły / Renata Kurkowska // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - (1997), T. 4, s. 65-69 
 83. TEATR – dziecko – edukacja / Anna Asyngier-Kozieł // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 119-132 
 84. TEATR na Poddaszu / Elżbieta Jeziorek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998 , nr 8 , s. 608-610 
 85. TEATR szkolny i edukacja / Jerzy Skotnicki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997 , nr 5, s. 34-36 
 86. TEATR szkolny i jego funkcja wychowawcza / Anna Biedroń //Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2003, nr 1(17), s. 170-173 
 87. TEATR szkolny. Jaki jest? Jaki być powinien? / Tadeusz Broś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 4, wkładka s. 7-9 
 88. TEATR szkolny – metodyka, dydaktyka, wychowanie / Wiesław Krzysztoforski // Oświata i Wychowanie. – 1989, nr 33, s. 19-21 
 89. TEATR w nauczaniu języka angielskiego / Krystyna Łęska-Chabrowska // Języki Obce w Szkole. - 2001 , nr 2 , s. 111-113 
 90. TEATR w nauczaniu języków obcych / Beata Bek // Języki Obce w Szkole. - 2003 , nr 1 , s. 165-167 
 91. TEATR w przedszkolu / Maria Witt // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999 , nr 6 , s. 434-436 
 92. TEATR w szkole / Małgorzata Kozłowska, Ewa Nawrocka // Wychowawca. - 2003 , nr 7/8, s. 5 
 93. TEATR z niczego... / Alicja Baluch // Guliwer. - 2003 , nr 3 , s. 74-75 
 94. TEATROTERAPIA w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 17-20 
 95. TEATROTERAPIA w pracy z dziećmi i młodzieżą / Danuta Wosik-Kawala // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 38-40 
 96. TEATRZYK dziecięcy - czy tylko zabawa? / Wiesława Kleszczewska-Pietrzak // Szkoła Specjalna. - 1999 , nr 2 , s. 108-110 
 97. TEATRZYK "Maja" drogą do uspośecznienia dzieci upośledzonych umysłowo / Maria Leśniak, Jadwiga Jędrzejowska-Mitas // Szkoła Specjalna. - 2000 , nr 5 , s. 262-268 
 98. TEATRZYK szkolny jako kreator postaw twórczych dzieci / Ewa Gawron, Małgorzata Gwóźdź // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. - (1999),  Z. 5, s. 283-290 
 99. TEATRZYK szkolny – zagrożenia i szanse / Agata Maciejewska // Nowe w Szkole. – 2003, nr 5, s. 15-16 
 100. TEATRZYK w niższych klasach szkoły podstawowej / Katarzyna Tekielska // Języki Obce w Szkole. - 1997 , nr 5 , s. 418-421 
 101. TECHNIKI teatralne w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Lipińska // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 168-169 
 102. TO jest ten sam świat / Anna Waszczuk-Listowska // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 2, s. 7-8 Teatroterapia.
 103. TRZY spotkania i turniej / Krystyna Stachoń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000 , nr 8 , s. 496-498 
 104. "TYM się żyje i przed, i po i w trakcie..." / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. - 1996 , nr 4 , s. 45-47 
 105. TYTUŁ? Wymyśl sobie sam! : scenariusz na podstawie gier językowych prowadzonych na zajęciach koła teatralnego z dziećmi w wieku 10-12 lat / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2004 , nr 1 , s. 7-12 
 106. UROCZYSTOŚCI szkolne w klasach początkowych / Renata Srebro // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001 , nr 3 , s. 64-76 
 107. URUCHOMIĆ wyobraźnię / Milan Kwiatkowski ; rozm. przepr. Joanna Ciechanowska // Polonistyka. - 1995 , nr 9 , s. 612-615
 108. W KRĘGU Melpomeny / Adam Sznajderski // Oświata i Wychowanie. – 1989, nr 25, s. 22-26 
 109. W POSZUKIWANIU przestrzeni spotkania. O ,,innym” i teatrze w edukacji / Izabela Skórzyńska // Edukacja Medialna. – 2000, nr 2, s. 11-19 
 110. W PRAWDZIWYM teatrze / Danuta Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999 , nr 4 , s. 293-294 
 111. WESOŁE zabawy z wiatrem : zabawy w teatr / Krystyna Polcyn // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997 , nr 7 , s. 426-428 
 112. WSPÓŁCZESNE poglądy na temat zintegrowanej edukacji teatralnej / Anna Asyngier-Kozieł // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4 s. 157-181 
 113. WYCHOWANIE moralne w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 3, s. 88-101 
 114. WYCHOWANIE i nauczanie przez teatr : korelacja zajęć teatralnych z nauczaniem języka polskiego i planem wychowawczym / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2004 , nr 1 , s. 3-6 
 115. WYCHOWANIE przez teatr / Grażyna Jasikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995 , nr 8 , s. 30-31 
 116. WYCHOWANIE przez teatr / Grażyna Ożarek, Renata Skoczylas // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1 , s. 58-60 
 117. WYCHOWANIE przez teatr i dla teatru / B. Jaworowicz // Polonistyka. – 1992, nr 6, s. 354-359 
 118. WYCHOWANIE teatralne jako element kształtowania kultury estetycznej / Wanda Renikowa // Oświata i Wychowanie. – 1988, nr 40, s. 16-19 
 119. WYCHOWAWCZA rola teatru / J. Małuszyńska // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1989/1990, nr 2/3, s. 233-236 
 120. Z RADOŚCIĄ i zabawą po sukces / Alina Małko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002 , nr 7 , s. 435-436 
 121. ZABAWA w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Wychowanie Na Co Dzień. – 2007, nr 1/2, wkładka s. VI-VII 
 122. ZABAWOWY teatr dziecięcy w rozwijaniu wyobraźni dziecka / Rafał Kojs // Chowanna. - 1999 , t. 1/2 , s. 69-85 
 123. ZABAWY teatralne w moim doświadczeniu / Jadwiga Tumanowicz // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 1, s. 13-15 
 124. ZNALEŹĆ odpowiednie miejsce / Iza Krupa // Pogranicza. - 2000 , nr 1/2 , s. 156-158 
 125. ZWERBALIZOWAĆ czas : kształtowanie umiejętności relacjonowania przeszłości przy pomocy różnych technik teatralnych / Wioletta Piegzik // Języki Obce w Szkole. - 2002 , nr 3 , s. 28-30 
 126. ŻEGNAMY jesień teatrem żywym / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001 , nr 8 , s. 472-478 
 127. ŻYĆ teatrem / Stanisława Mojska // Głos Nauczycielski. - 2000 , nr 18 , s. 8

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce