Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Marketing i public relations w bibliotece PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 22 stycznia 2008
MARKETING I PUBLIC RELATIONS W BIBLIOTECE
zestawienia bibliograficzne
Gwiazdką oznaczono książki i artykuły z czasopism dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce

Książki


 1. Marketing i jakość usług bibliotek akademickich : ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, Wrocław, 9-11 maja 2002 roku / pod red. Stefana Kubowa ; Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP. - Wrocław : DSWE TWP , [2002]. - 146, [9] s. : il. ; 23 cm 
 2. Marketing w bibliotece / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP , 1993. - 183, [1] s. ; 21 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 4)* 
 3. Plan marketingowy dla biblioteki fachowej : (na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu) / Janina Przybysz, Paweł Pioterek. - Warszawa : Wydaw. SBP , 2000. - 34, [2] s. ; 21 cm. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Polish Librarians Association ; 39) 
 4. Promocja w strategii marketingowej biblioteki / Jan Sójka. - Poznań : Wydaw. AE , 1994. - 111, [1] s. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu . Seria 2, Prace Habilitacyjne , ISSN 1230-6673 ; z. 136) 
 5. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych / red. nauk. A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Instytut Zarządzania Organizacjami. - Sosnowiec : Wydaw. WSZiM , 2002. - 175 s. : il. ; 24 cm
Artykuły z czasopism
 1. Analiza marketingowa i kierunki rozwoju działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie / Wiesław Niesiobędzki // Bibliotekarz. – 1993, nr 9, s. 14-19  *
 2. Badania wpływu marketingu na wykorzystanie zbiorów Biblioteki Filologii Polskiej i Słowiańskiej / Dorota Gill-Tarnowska // Biblioteka Zachodnio-Pomorska. - 2002 , nr 1 , s. 34-41 
 3. Bariera strachu paraliżuje postęp / Radosław Cybulski // Bibliotekarz. - 1996, nr 7/8, s. 10-12 
 4. „Biblioteka. Co to jest? Czyli o reklamie i marketingu bibliotecznym” / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 4, s. 13-14 
 5. Budowanie strategii tożsamości biblioteki / Olimpia Kielecka // Ekonomia i Humanistyka. - 2000 , nr 4 , s. 36-44 
 6. Cele i założenia planu marketingowego biblioteki / Anna Fidziukiewicz // Biblioteka Zachodnio-Pomorska. - 2000 , nr 1 , s. 41-46 
 7. Direct marketing jako promocja Biblioteki British Council w Szczecinie / Jolanta Smyczyńska // Bibliotekarz. – 2000, nr 6, s. 14-17 * 
 8. Działalność promocyjna Biblioteki Politechniki Wrocławskiej wśród potencjalnych użytkowników / Marek Jurgowski // Bibliotekarz. - 2002 , nr 10 , s. 18-21 * 
 9. Działalność promocyjna w bibliotece : dlaczego, jak, dla kogo? / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2001 , [nr] 4 , s. 3-8 
 10. Działania marketingowe prowadzone przez biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego - opracowanie ankiety / Renata Pietrulewicz, Danuta Kazaniecka // Biblioteka Warmińsko-Mazurska. - 2000 , nr 3/4 , s. 134-142 
 11. Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 9, s. 8-11 * 
 12. Działania marketingowe w bibliotece szkolnej / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 5, s. 28 * 
 13. Działania public relations i reklamy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu / Dagmara Czekaj // Bibliotekarz. - 2003 , nr 10 , s. 23-25 * 
 14. Działania z zakresu public relations w Bibliotece Pedagogicznej w Wejherowie / Alina Hope // Bibliotekarz. – 2003, nr 7/8, s. 31-33 
 15. Jak promować bibliotekę? / Stefan Kubów // Bibliotekarz. – 2006, nr 9, s. 10-15 * 
 16. Konferencja nt. marketingu i jakości usług bibliotek niepaństwowych szkół wyższych / Anna Andrejów-Kubów, Małgorzata Podgórska // Bibliotekarz. - 2002 , nr 9 , s. 24-26 * 
 17. Marketing - image – ryzyko / Radosław Cybulski // Notes Wydawniczy. - 1997 , nr 2 , s. 30-32 
 18. Marketing relacji w procesie budowy wizerunku biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2002 , nr 1 , s. 5-17 * 
 19. Marketing - sposób nowoczesnego myślenia i działania / Radosław Cybulski // Roczniki Biblioteczne . - (1998), R. 42. -  s. 3-20 
 20. Marketing w bibliotece / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 2, s. 23-25 
 21. Marketing w bibliotece / Katarzyna Łączkowska // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1998, nr 1 , s. 57-63 
 22. Marketing w bibliotece / Ryszard Dorożyński // Poradnik Bibliotekarza. -  1990, nr 11/12, s. 3-5 
 23. Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych / Ewa Głowacka // Przegląd Bibliotekarza. - 2001 , z. 4 , s. 347-355  *
 24. Marketing w bibliotece szkolnej – czyli jak zdobyć fundusze na powiększenie księgozbioru? / Ewa Szyguła // Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 6, wkładka s. VII-VIII * 
 25. Marketing w bibliotece szkolnej : na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu / Maria Klimuk, Hanna Trybińska // Biblioteka w Szkole. - 2003 , nr 6 , s. 20-21 *
 26. Marketing w bibliotekach - kooperacja i specjalna oferta usługowa jako warunki nowoczesnego marketingu w bibliotekach" - sympozjum polsko-niemieckie. Berlin, 19-22 II 1996 r. / Stefan Kubów // Bibliotekarz. - 1996 , [nr] 7/8 , s. 34-37 * 
 27. Marketing w bibliotekach publicznych: bariery i wyzwania / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza. - 2005 , nr 12 , s. 4-9 * 
 28. Marketing w bibliotekarstwie polskim. Ogon jako noga : polem. / Radosław Cybulski Jacek Wojciechowski // Rocznik Biblioteki Narodowej. - (1996), T. 32,  s. 159-176 
 29. Marketing wewnętrzny / Radosław Cybulski // Bibliotekarz. – 1995, nr 6, s. 15-19 
 30. Marketingowa rola wystaw – bibliotekarstwo aktywne / Elżbieta Budkiewicz, Renata Mroczek // Bibliotekarz. – 1995, nr 11, s. 15-18 
 31. Narzędzia promocji w ujawnianiu potrzeb informacyjnych użytkowników bibliotek: z doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / Stanisława Wojnarowicz // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 2004 , nr 1 , s. 28-33 
 32. Nowe formy planowania i organizacji pracy, czyli próby stosowania marketingu w zarządzaniu / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 1999 , [nr] 2 , s. 15-19 
 33. Nowy sposób myślenia : skrót ref. / Radosław Cybulski // Nowe Książki. - 1997 , nr 8 , s. 79-80 
 34. Planowanie strategii marketingowej na przykładzie Biblioteki British Council w Szczecinie / Anna Gryta // Bibliotekarz. – 1999, nr 6, s. 15-18 
 35. Proces wprowadzania nowych usług bibliotecznych / Anna Fidziukiewicz // Biblioteka Zachodnio-Pomorska. - 2000 , nr 1 , s. 47-50 
 36. Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. Cz. 1 / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 7/8, s. 5-9 
 37. Promocja i estetyka biblioteki / Leokadia Ślubowska // Biblioteka Zachodnio-Pomorska. - 2001 , nr 4 , s. 61-64 
 38. Promocja w działalności marketingowej biblioteki / Edyta Gudek // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1999 , nr 1 , s. 99-108
 39. Promocja w strategii marketingowej biblioteki / Jan Sójka // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1999 , nr 4 , s. 119-120 
 40. Public relations biblioteki / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 12, s. 13-15 * 
 41. Public relations Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego / Jadwiga Kotulska // Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. 6. - (2002) , s. 39-45 
 42. Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa : Kraków 2-3.06.2003 / Remigiusz Sapa // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 2003 , nr 2/3 , s. 23-25 
 43. Public relations w bibliotece - nasze nastawienie do różnych kategorii odbiorców informacji / Małgorzata Witkowska // Bibliotekarz. - 1997 , nr 1 , s. 7-10 
 44. Rozwój orientacji marketingowej biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2000 , nr 4 , s. 24-29 
 45. Specyficzny rodzaj marketingu na przykładzie wystawy pt. "Napoleon i jego czasy" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu / Bogumił Skoczyński // Bibliotekarz. - 1997 , [nr] 12 , s. 12-15 
 46. Strategia promocyjna organizacji non-profit na przykładzie British Council Library w Szczecinie / Iga Szeszycka // Marketing i Rynek. - 1996 , nr 12 , s. 23-25 
 47. Strukturalizacja systemu "biblioteka" jako obiektu badań marketingowych / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2001 , nr 1 , s. 35-42 
 48. Usługi bibliotek akademickich a marketing / Maria Rekowska // Przegląd  Biblioteczny. - 2000 , z. 3 , s. 159-164 
 49. W kierunku biblioteki rynkowej. Marketing, promocja i public relation w bibliotece publicznej / Aleksander Żubrys // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 7-8, s. 4-9 * 
 50. W stronę marketingu .Cz. 1 / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 1 , s. 6-11 
 51. W stronę marketingu .Cz. 2 / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 2 , s. 18-22 
 52. Wizerunek biblioteki w strategii marketingowej / Radosław Cybulski // Bibliotekarz. - 1997, [nr] 7/8 , s. 8-10 
 53. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w orientacji marketingowej : o potrzebie badań marketingowych / Ewa Hadrian // Bibliotekarz Lubelski  Nr 128. - (1997) , s. 21- 23 
 54. Wstęp do marketingu bibliotecznego / Adam Bańdo // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie . - (1998),  Z. 9, s. 197-201 
 55. Wystawa książek jako środek promocji bibliotecznej / Marian Huczek // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1998 , nr 2 , s. 42-47 
 56. Zarządzanie marketingiem jako narzędzie budowy wizerunku biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2002 , nr 2 , s. 21-36 
 57. Zarządzanie marketingową działalnością biblioteki / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka.   - 2000 , nr 2 , s. 41-57 
 58. Zarządzanie public relations w bibliotece / Marian Huczek // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 2000 , nr 1 , s. 20-28
 59. Zastosowanie metod marketingowych w bibliotekarstwie / Radosław Cybulski // Bibliotekarz. – 1992, nr 7-8, s. 6-9   *

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce