Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Maria Grzegorzewska PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 24 stycznia 2008
MARIA GRZEGORZEWSKA
(1888-1967)

Pedagog i psycholog, twórca Instytutu Pedagogiki Specjalnej, organizator Państwowego Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie.

zestawienia bibliograficzne

Książki


 1. Maria Grzegorzewska - pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Żabczyńskiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 1985. - 245 s. : portr. ; 24 cm 
 2. Setna rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej : materiały z sesji naukowej / pod red. Marianny Ruka.-  Warszawa :  Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego,  Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, 1989.- 67 s. ; 21 cm 
 3. Tomasik Ewa - "Ocalić od zapomnienia..." - Maria Grzegorzewska w relacjach ze współczesnymi / Ewa Tomasik. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 1998. - 320 s., [23] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm 
 4. Wspomnienia o Marii Grzegorzewskiej /wybór i oprac. Urszula Eckert, Maria Gawarecka Warszawa : Wydaw. WSPS [Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej] , 1989.-159, [1] s. : 1 portr. ; 23 cm 
 5. Współczesne tendencje w rehabilitacji : materiały z konferencji, Warszawa 7 maja 1998 r / pod red. Ewy Tomasik i Ewy Mazanek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa : "Żak" , 1998.- 106, [1] s. ; 21 cm
Artykuły z czasopism
 1. Bliżej dziecka / Henryk Stankiewicz // Przegląd Oświatowy .-2001, , nr 4, , s.19 
 2. Deontologia pedagoga specjalnego w poglądach Marii Grzegorzewskiej / Grażyna Kornet // Szkoła Specjalna. – 1982, nr 4, s.258-262 
 3. Dynamika pedagogiki specjalnej Profesor Marii Grzegorzewskiej / Marianna Marek-Ruka // Roczniki Pedagogiki Specjalnej   T. 12/13 .-(2002) , s. 23-31 
 4. Historia Domku Gorcowego w Klikuszowej pod Nowym Targiem / Maria Grzegorzewska ; oprac. E[wa] Tomasik // Szkoła Specjalna .- 1998 , nr 5 , s. 346-350 
 5. Koncepcja nauczyciela-wychowawcy wyzwalającego i hamującego w ujęciu Marii Grzegorzewskiej - aktualność poglądów i zastosowanie w praktyce pedagogicznej / Bożena Matyjas // Zeszyty Naukowe WSHE (Wroc.)   T. 9 .-(2001) , s. 99-106 
 6. Maria Grzegorzewska i polska pedagogika specjalna / Ewa Żabczyńska //Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1993, nr 1(13), s. 3-6 
 7. Maria Grzegorzewska na łamach „Szkoły Specjalnej”. Wykaz artykułów jej autorstwa publikowanych w latach 1924-1987 (Zestawiono w porządku alfabetycznym) // Szkoła Specjalna.- 1988, nr 4 s.304-307 
 8. Maria Grzegorzewska - pedagog, społecznik, organizator / Ewa Tomasik // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 12/13 .-(2002) , s. 9-22 
 9. Maria Grzegorzewska – w stulecie urodzin / Gasik Wojciech / Nowa Szkoła. -  1988, nr 10, s. 628-631 
 10. Maria Grzegorzewska – twórca polskiej pedagogiki specjalnej / Ewa Żabczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 10, s. 454-456
 11. Marii Grzegorzewskiej koncepcja twórczej postawy nauczyciela / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. -1997 , nr 4 , s. 204-210 
 12. Muzeum Marii Grzegorzewskiej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w  Warszawie (w 30-lecie istnienia) / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna .-1999 , nr 2 , s. 77-80 
 13. Nie tylko wiedza, ale i miłość / Zbigniew Lenartowicz // Oświata i Wychowanie, - 1989, nr 1, s. 16-17 
 14. Marii Grzegorzewskiej – wspomnienie / Barbara Krauze // Szkoła Specjalna, - 1983, nr 4, s. 243-251 
 15. Patronka... i jej dzieło / Maria Aulich, Halina Drachal // Głos Nauczycielski.-1997 , nr 21 , s. 6 
 16. Podobieństwa metod pedagogicznych Marii Montessori i Marii Grzegorzewskiej / Ewa Łatacz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica  [Z.] 2 .-(1999) , s. 15-19 
 17. Poglądy Marii Grzegorzewskiej na role i miejsce  pedagogiki specjalnej w naukach pedagogicznych / Marian Jakubowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1980, nr 3, s.15-26 
 18. Przyjaźń w pedagogice Marii Grzegorzewskiej / Ewa Tomasik // Przegląd Historyczno- Oświatowy .-2004 , nr 3/4 , s.89-94 
 19. Refleksje osobiste z kontaktów z prof. Marią Grzegorzewską / Janina Wczesny // Nowa Szkoła. – 1989, nr 4, s. 249-251 
 20. Współpraca Janiny Doroszewskiej z Marią Grzegorzewska / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna .-2001 , nr 3 , s. 131-136 
 21. Wspominając profesor Marie Grzegorzewską i podążając po śladach jej studenckiej młodości w Uniwersytecie Jagiellońskim / Janusz Krężel // Szkoła Specjalna .-2004 , nr 4 , s. 243-251 
 22. W stronę człowieka (o Marii Grzegorzewskiej) / Przyjaciel Dziecka. – 1999, nr 7/9, s. 24

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce