Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Kurpie - historia i etnografia regionu PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 25 stycznia 2008
KURPIE

HISTORIA I ETNOGRAFIA REGIONU

zestawienia bibliograficzne

Książki


 1. ADAM Chętnik a współczesne badania kultury wsi kurpiowskiej : materiały z Sesji Kurpiowskiej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Łomża - Marianowo - Nowogród, 21-23 września 1984 / red. nauk. Mirosława Drozd-Piasecka ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. - 305, [3] s., [1] k. portr. ; 20 cm 
 2. BIAŁCZAK Adam - Kurpiowszczyzna w dobie Powstania Listopadowego / Adam Białczak. - Ostrołęka :  Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe , 2000. - 208 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm
 3. BRAUN Krzysztof - Niedziela palmowa na Kurpiach / Krzysztof Braun. - Warszawa :  Uniwersytecki Klub Turystyczny ”Unikat“, 2000. - 16 s. : il. ; 21 cm
 4. BROK i Puszcza Biała : przeszłość, środowisko geograficzne, kulturowe i przyrodnicze [red. nauk. Józef Kazimierski] ; Towarzystwo Przyjaciół Broku, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych MTK [Mazowieckiego Towarzystwa Kultury] im. Stanisława Herbsta, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. - Ciechanów : TPB : MOBN : CTN , 1989. - 608 s., [1] k. złoż. : faks., fot., mapy, pl., portr., rys., wykr. ; 24 cm
 5. CEBEREK Stanisław - Dzieje mojej Ziemi Kurpiowskiej i ludu kurpiowskiego : (historia) / Stanisław Ceberek. – Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza , 2001. - 103 s. : il., err. ; 24 cm
 6. CEBEREK Stanisław - Słownik gwary kurpiowskiej : chciołom wom łopoziedzieć… : słówka i gadki kurpiowskie / zebrane i oprac. przez Stanisława Ceberka. - Wyd. 2 uzup.- Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza : nakł. autora, 2003.- 79 s. ; 21 cm 
 7. CHĘTNIK Adam - Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach / Adam Chętnik ; oprac. [i wstęp] Stanisław Olędzki ; mater. il. ze zbiorów Jadwigi Chętnikowej. - Olsztyn : "Pojezierze" , 1983. - XII,  [2], 171, [3] s. : fot., portr., rys. ; 24 cm
 8. CHĘTNIK Adam - Jak Kurpie ze Szwedami wojowali : gawędy / Adam Chętnik ; [oprac. graf. Grażyna Juszkiewicz ; przedm. Anna Kutrzeba-Pojnarowa ; posł. Andrzej Woźniak]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , 1986. - 126, [2] s. : rys. ; 20 cm
 9. CHĘTNIK Adam - Puszcza Kurpiowska / napisał Adam Chętnik. - Ostrołęka : Związek Kurpiów, 2004. - [4], 142 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 22 cm
 10. CHĘTNIK Adam - Równianka kurpiowska : wybór z prac Adama Chętnika / oprac. Adam Dobroński ; [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe]. - Ostrołęka : OTN , 1992. - 76, [4] s. : il., 1 mapa, 2 nuty, 2 pl. ; 21 cm
 11. CHĘTNIKOWA Jadwiga Z Bogiem dla Polski : wspomnienia / Jadwiga Chętnikowa ; pod red. Tadeusza Dudo. – Łomża : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej , 1998. - 87 s. : 1 il., fot., portr. ; 21 x 25 cm 
 12. CZYŻ Leszek - Pusczo ty moja ... : gadki i wiersze kurpiowskie / Leszek Czyż ; [il. Edyta Szumiło].- Ostrołęka : Zarząd Główny Związku Kurpiów, 1998. - 45, [1] s. : il. ; 21 cm
 13. DĄBROWSKA Grażyna - Wesele kurpiowskie / Grażyna Dąbrowska. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne , 1985. – 222, [2] s. : fot., nuty ; 20 cm
 14. DUŻY pierścień kurpiowski : informator / Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Przedsiębiorstwo Państwowe. Oddział w Olsztynie. - Olsztyn : COIT PP : na zlec. Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce , 1986. - 25 s. : 1 mapa ; 21 cm 
 15. EHRENKREUTZ- JASIŃSKA Marta Puszcza Biała : charakterystyka regionu i jego kultury / Marta Ehrenkreutz-Jasińska ;  Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych MTK [Mazowieckiego Towarzystwa Kulturalnego], Stacja Naukowa w Ostrołęce ; Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN MTK SN : MO , 1982. - 16 s. ; 23 cm 
 16. GADOMSKI Henryk - Bolesław Olbryś, lutnik kurpiowski / Henryk Gadomski ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. St. Herbata. - Ostrołęka : MOBN , 1985. - 6 s. : fot. ; 24 cm
 17. GADOMSKI Henryk - Kurpiowskie zespoły folklorystyczne / Henryk Gadomski ; Mazowiecki Ośrodek Badań - Naukowych, Stacja Naukowa w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN : SN , 1982. - 23, [1] s. : il. 1 mapa ; 23 cm
 18. GADOMSKI Henryk - Władysław Skierkowski : 1886-1941 / Henryk Gadomski ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Ostrołęckie Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny. - Ostrołęka : MOBN : OTM , 1984. - 30, [2] s. : faks., fot., nuty ; 24 cm
 19. Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. 2, Wach, gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka / red. Barbara Falińska. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. - 213 s. : il. ; 24 cm
 20. JASTRZĘBSKI Jerzy - Bursztyniarstwo na Kurpiach / Jerzy Jastrzębski. - Płock : Muzeum Mazowieckie , 1999. – 26, [2] s. : fot., 1 mapa ; 20 cm
 21. KALINOWSKI Marian - Wspomnienia wieloletniego nauczyciela / Marian Kalinowski. - Otwock : Społeczny Komitet Wydania Monografii Otwocka : przy współpr. z "Inwestprojekt-System" , 1997. – 294 s. : faks., 
 22. KIELAK Bernard - Rok obrzędowy Puszczy Zielonej / Bernard Kielak ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Stacja Naukowa w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN , 1984. - 15, [1] s. : fot ; 21 cm
 23. KIELAK Bernard - Sztuka Ludowa Puszczy Zielonej i Puszczy Białej / Bernard Kielak ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych MTK [Mazowieckiego Towarzystwa Kulturalnego], Stacja Naukowa w Ostrołęce ; Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN , 1981. - [8] k. : il. ; 21 cm
 24. KOZŁOWSKI Bonifacy - Folklor muzyczny i taneczny Puszczy Białej : pieśni i tańce, widowisko weselne, obrzędy i zwyczaje / Bonifacy Kozłowski. - Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 2004.- 201, [7] s. : fot. kolor., mapa, nuty, rys. ; 30 cm 
 25. KULTURA religijna Kurpiowszczyzny / red. tomu Mieczysław Ozorowski. - Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2004. - 212 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. 
 26. KURPIOWSKA Puszcza Zielona w edukacji regionalnej / oprac., red. i przedm. Stanisław Pajka ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Chętnika. - Ostrołęka : OTN , 1993. - 116, [1] s. : nuty ; 21 cm 
 27. LOSY Kurpiów - sukcesy i porażki : materiały z konkursu / oprac. red. i wstęp Stanisław Pajka ; Zarząd Główny Związku Kurpiów, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Ostrołęka : ZG ZK : OTN , 2000. - 248, [1] s. : il. ; 21 cm 
 28. MAĆKOWIAK Henryk - Działalność związkowa i oświatowa nauczycieli Kurpiowszczyzny w latach 1918-1939 / Henryk Maćkowiak ; Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Stacja Naukowa w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN , 1985. - 36 s. : 1 faks., fot., 1 mapa, 2 portr. ; 23 cm
 29. MAĆKOWIAK Henryk - Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939 / Henryk Maćkowiak ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki. - Ostrołęka : OTN Łomża : ŁTN im. Wagów , 1990. - 204 s. : faks., fot., mapy, portr., 2 wykr. ; 24 cm
 30. MAĆKOWIAK Henryk - Udział nauczycielstwa i Związku w rozwoju oświaty na Kurpiach w latach 1918-1932 /  Henryk Maćkowiak Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Stacja Naukowa w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN SN , 1981. - 24 s. : 5 il. ; 21 cm
 31. MAŁY pierścień kurpiowski : informator / Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Przedsiębiorstwo Państwowe. Oddział w Olsztynie. - Olsztyn : COIT PP : na zlec. Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce , 1986. - 28 s. : 1 mapa ; 21 cm 
 32. MARKOWSKI Andrzej - O barciach i bartnikach w Zagajnicy Ostrołęckiej / Andrzej Markowski ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Stacja Naukowa w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN , 1982. – 15,  [1] s. : 3 il. 1 mapa ; 24 cm
 33. MIKULSKA Janina - Ostrołęka i Kurpie w literaturze pięknej : bibliografia / oprac. Janina Mikulska ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. - Ostrołęka : WBP , 1998. - 49, [1] s. ; 21 cm
 34. MIKULSKA Janina - Ostrołęka i Kurpie w literaturze pięknej : bibliografia.Cz. 2,Ostrołęka i Kurpie w powieściach, pamiętnikach i legendach / oprac. Janina Mikulska ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. - Ostrołęka : WBP , 1999. - 54 s. ; 21      cm
 35. NASIADKO Zbigniew - Nowogród / Zbigniew Nasiadko [Wyd. 2 popr. i rozsz.]. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1979. - 44, [4] s., [4] k. tabl. kolor. : il., mapa ; 23 cm
 36. NIEDZIAŁKOWSKA Zofia - Kurpie : Bory Ostrołęckie / Zofia Niedziałkowska  (Wyd. 2 uzup.). - Warszawa : Ludowa  Spółdzielnia Wydawnicza , 1988. - 211, [4] s. : faks., fot., mapa, portr. ; 20 cm 
 37. NIEDZIAŁKOWSKA Zofia - Puszcza Zielona, Bory Ostrołęckie : z przeszłości Kurpiów / Zofia Niedziałkowska. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , 1981. - 197, [3] s. : il., portr., tab. ; 20 cm 
 38. NIESIOBĘDZKI Edward - Z dziejów walk na Kurpiach / Edward Niesiobędzki. - Warszawa Nadarzyn : "Vipart" , 1999. - 222 s., [8] k. tabl. : il. ; 21 cm
 39. NOWAK Zdzisław - Jak Boruta zakochał się w karczmarzowej córce : baśnie i legendy kurpiowskie / Zdzisław Nowak ; il. Jerzy Flisak. - Warszawa : "Nasza Księgarnia" , 1988. - 208, [4] s. : il. kolor. ; 28 cm 
 40. NOWICKA Jadwiga Palma kurpiowska : konkursy w Łysych w latach 1969-1988 / [tekst Jadwiga Nowicka] ; Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. - Ostrołęka : MO , 1988. - 24 s. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm
 41. OKRUCHY wspomnień o Henryku Sysce / oprac., red. i wstęp Stanisław Pajka ; Zarząd Główny Związku Kurpiów. - Ostrołęka : ZK - ZG , 2001. - 105 s. : il. ; 21 cm
 42. OSTROŁĘCKIE Towarzystwo Naukowe imienia Adama Chętnika ( Ostrołęka ) Nadanie Ostrołęckiemu Towarzystwu Naukowemu imienia Adama Chętnika : 4 października 1992 r. [red. Bronisław Gołębiowski et al.] ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Ostrołęka : OTN , 1992. - 61, [1] s. : 2 faks., 1 fot., 1 portr. ; 21 cm
 43. PAJKA Stanisław - Maturzyści o swoim regionie / Stanisław Pajka ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN : MO , 1983. - 15, [1] s. ; 24 cm
 44. PARZYCH Czesław - Izba Kurpiowska w Kadzidle / Czesław Parzych. - Ostrołęka : Muzeum Okręgowe : Towarzystwo Przyjaciół Muzeum , 1989 , [1990]. - 30, [1] s. : fot. ; 22 cm
 45. PIEŚNI kurpiowskie wg wyboru Karola Szymanowskiego ; [wstęp i oprac. tekstów Wojciech Woźniak]. - Łomża : Łomżyńska Oficyna Wydawnicza , 1989. - 78, [2] s. : il., nuty ; 9 x 6 cm 
 46. PILICH Przemysław - Nad Liwcem i w Puszczy Białej / Przemysław Pilich [Wyd. 2]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1982. - 70, [2] s., [4] s. il. kolor. : mapy ; 22 cm
 47. POGRANICZE mazursko-kurpiowskie : materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r.) : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Janusza Gołoty ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Instytut Historii WSP w Olsztynie. - Olsztyn Ostrołęka : OTN , 1998. - 132, [2] s. : 1 mapa ; 24 cm 
 48. POTRAWY regionalne Mazowsza, Kurpi i Podlasia / [oprac. Maria Sudnik] ; Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Warszawie. - Warszawa : WODR, [2002]. - 24, [1] s. : 21 cm 
 49. SAMSEL Maria - Wycinanka kurpiowska / [tekst Maria Samsel] ; Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. – Ostrołęka : MO , 1988. - 23 s. : fot. (w tym kolor.) ; 24 cm
 50. SKIERKOWSKI Władysław - Puszcza Kurpiowska w pieśni / Władysław Skierkowski. - Ostrołęka : Związek Kurpiów , 1997. - XVI, [8], 384 s. : nuty, err. ; 24 cm. – (Dzieła zebrane / Władysław Skierkowski ; t.  1)  Repr., oryg.: Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie, 1928-1934 
 51. SKIERKOWSKI Władysław - Puszcza Kurpiowska w pieśni / Władysław Skierkowski. - Ostrołęka : Związek Kurpiów, 2000. - XV, [1], 513, [2] s. : 1 mapa, nuty ; 24 cm. – (Dzieła zebrane / Władysław Skierkowski ; t. 2) 
 52. SKIERKOWSKI Władysław - Puszcza Kurpiowska w pieśni / Władysław Skierkowski. - Ostrołęka : Związek Kurpiów, 2003. - XII,  279 s. : nuty ; 24 cm. – (Dzieła zebrane / Władysław Skierkowski ; t. 3) 
 53. SYSKA Henryk - Przez Puszczę Zieloną : Kurpiowszczyzna północna w piśmiennictwie / Henryk Syska. – Ostrołęka : nakł. Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika , 1993. - 69,[3] s. ; 21 cm
 54. SYSKA Henryk - W dolinie Orza / Henryk Syska. - Olsztyn Białystok : "Pojezierze" , 1982. - 169, [3] s. ; 20 cm
 55. SYSKA Henryk - Zwierciadło pragnień naszych ... / Henryk Syska. - Ostrołęka : Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Ostrołęce : Muzeum Okręgowe , 1986. - 43, [4] s. : 5 fot., 5 portr. ; 20 cm
 56. SZKLARSKI Sylwester - Partyzantka w Puszczy Białej w powstaniu styczniowym / Sylwester Szklarski ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Stacja Naukowa w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN : przy współudz. Towarzystwa Ziemi Wyszkowskiej , 1981. - 23 s. ; 21 cm
 57. SZLĄZAK Stanisław, NIEDZIELSKI Eugeniusz Z historii kółek rolniczych na kurpiowszczyźnie / Stanisław Szlązak, Eugeniusz Niedzielski; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych MTK [Mazowieckiego Towarzystwa Kulturalnego]. Stacja Naukowa w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN MTK SN : przy współudz. Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych , 1980. - 24 s. : 5 faks., 1 portr. ; 21 cm
 58. SZYDLIK Robert - Osadnictwo kurpiowskie na Puszczy Białej / Robert Szydlik, Wincenty Szydlik. - Ostrołęka: Zarząd Główny Związku Kurpiów , 2001. - 52 s. ; 21 cm
 59. TRUD pierwszych lat : wspomnienia Mazowszan / pod red. Benona Dymka i Bogusława Gierlacha. - Warszawa : "KsiĄľka i Wiedza" , 1981. - 342, [5] s. : il., portr. ; 21 cm
 60. WOŹNIAK Wojciech - Mit wolnego Kurpia w literaturze / Wojciech Wodniak. - Ostrołęka : MOBN , 1984. - 16 s. ; 24 cm
 61. ZIELIŃSKA Elżbieta - Dawni badacze Kurpiowszczyzny / Elżbieta Zielińska ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. St. Herbsta, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Ostrołęce. - Ostrołęka :  MOBN : WOK , 1989. - 16 s. ; 23 cm
Artykuły z czasopism
 1. "A w Zalasie..." / Irena Górska, Jerzy Waszkiewicz, Sławomir Janowski // Kurpie. - 2003 , nr 4 , s.18-20 
 2. A w Zielonej, w Myszynieckiej... : (w 140. rocznicę bitwy pod Myszyńcem w powstaniu styczniowym) / Jerzy Kijowski // Kurpie. - 2003 , nr 2 , s. 19-21 
 3. Analiza pieśni kurpiowskich  / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2004 , nr 4 , s. 13-14 
 4. Badania gwary kurpiowskiej na obozach gwaroznawczych / Henryka Sędziak // Zeszyty Naukowe. - 1994, [z.] 8, s. 379-383 
 5. Boże Ciało w Myszyńcu roku pańskiego 1937 / Mariusz Bondarczuk // Kurpie. - 2003 , nr 3, s. 18-20 
 6. Budownictwo drewniane na Kurpiach / Mirosław Grzyb // Kurpie. - 2005 , nr 1 , s. 13-16 
 7. Budownictwo ludowe Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Wiesława Pawlak, Urszula Kuczyńska // Mazowsze . -  Nr 13, (2000) , s. 47-54 
 8. Budownictwo murowane na Kurpiach / Mirosław Grzyb // Kurpie. -  2005 , nr 2 , s. 9-12 
 9. Charakterystyczne cechy kurpiowskiej muyki ludowej / Henryk Radomski // Kurpie. - 2002, nr 1 , s. 31 
 10. Chata kurpiowska w zwyczaju i obyczaju / Bernard Kielak // Kurpie. - 2003 , nr 1 , s. 10-11 
 11. Cierpięta - 350 lat historii / Barbara Obrębka // Kurpie. - 2003 , nr 3 , s. 26-28 
 12. Czad jesiennej zadumy / Magdalena Konińska // Kurpie. - 2002 , nr 4 , s. 33 
 13. Czy jesteś Kurpiem? : Identyfikacja regionalna i lokalna mieszkańców gmin kurpiowskich w świetle najnowszych badań socjologicznych / Mirosław Ostrowski // Kurpie. - 2002 , nr 3, s. 33-34 
 14. Czynniki determinujące procesy rozwojowe obszarów peryferyjnych na przykładzie regionu etnograficznego Kurpi / Maria Ciechocińska // Zeszyty Naukowe. - 1998, [z] 12, s. 83-111 
 15. Dawne bartnictwo kurpiowskie / Adam Kazimierz Bakuła // Kurpie. - 2003 , nr 1 , s. 11-13
 16. Dla Syski Kurpie były centrum świata / Stanisław Pajka // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2000 , nr 3 , s.27-29 
 17. Dom w zwyczajach i obrzędach Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Bernard Kielak // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. -  Z. 9, (1995) , s. 271-282 
 18. Dzieje Kurpiowszczyzny w publikacjach historycznych w latach 1996 – 1998 / Jerzy Kijowski // Rocznik Mazurski. -  T. 12,  (2000) , s. 249-261 
 19. Emigracja do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z Ziem Północnego Mazowsza na przełomie XIX i XX wieku / Tadeusz Olszewski // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001 , nr 4(8) , s.94-99 
 20. Gadka o Adamie Chętniku / Leszek Bakuła // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. - Z. 9, (1995) , s. 353-358 
 21. ,,Gody" - tradycje Świąt Bożego Narodzenia na Kurpiach : Cykl: "Kim jestem, gdzie mieszkam, skąd pochodzę?" / Teresa Komuda // Kurpie. - 2002 , nr 5 , s.34-35 
 22. ,,Gody w puszczy Zielonej / Bernard Kielak // Kurpie. - 2002 , nr 5 , s.8 
 23. Grycaki i placki na lnianym oleju / Danuta Kostewicz // Kurpie. - 2002 , nr 2 , s. 41 
 24. Hej, hej, ułani... : 5.Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. [Cz. 1] / Jerzy Dziewiarski // Kurpie. - 2003 , nr 4 , s.21-22 
 25. Hej, hej, ułani... : 5.Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce .Cz. 2 / Jerzy Dziewiarski // Kurpie. - 2003 , nr 5 , s.24-26 
 26. Historia Kurpiów - powód do dumy / Stanisław Pajka // Rocznik Mazurski. - T. 6, (2002) , s. 128-131 
 27. Historia Lipnik / Sylwia Klimaszewska // Kurpie. - 2003 , nr 2 , s. 23-25 
 28. Historia "Orlika" / Jerzy Dziewiarski // Kurpie. - 2002 , nr 5 , s.13-14 
 29. Hiszpański książę nad kurpiowską rzeką / Justyna Gutowska // Kurpie. - 2002 , nr 3 , s. 31-32 
 30. "Idzie stecka kele strugi" - czyli o gwarze kurpiowskiej / Barbara Falińska // Mazowsze. -  Nr 13, (2000) , s. 13-20 
 31. Imprezy folklorystyczne jako produkt turystyczny : (doniesienia z badań terenowych na Kurpiach) / Tomasz Madej // Turystyka i Rekreacja (Warszawa). - T. 1 (2005), s. 265-268 
 32. Jak Kurpie dawniej żyli / Maria Samsel // Kurpie. - 2002 , nr 2 , s. 17-18
 33. Jak Kurpie na barć wchodzili... / (AKA) // Kurpie. - 2002 , nr 4 , s. 15 
 34. Jak kurpiowska rodzina Gody spędza / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2004 , nr 5/6, s.27-28 
 35. Jak w Glebie pisanki robili // Kurpie. - 2005 , nr 2 , s. 41 
 36. Jak z karpiny smołę robiono / Adam Kazimierz Bakuła // Kurpie. - 2003 , nr 3 , s. 13-14 
 37. Jek Kurpś Pana Boga osukoł / Stanisław Tworkowski // Kurpie. - 2004 , nr 1 , s.36 
 38. Jutro w budownictwie Kurpiów / Mirosław Grzyb // Kurpie. -  2005 , nr 3 , s. 12-13 
 39. Kapliczka jak stajenka betlejemska / Teresa Ciepierska // Kurpie. - 2003 , nr 6 , s.20 
 40. Kontakty Mazurów z Kurpiami w czasie powstania styczniowego / Janusz Jasiński // Rocznik Mazurski. - T. 3, (1998) , s. 41-48 
 41. Kraina z bursztynu słynąca / Maria Samuel // Kurpie. - 2002 , nr 5 , s.23-27 
 42. Król bagna i wabiące dziwonie / Magdalena Konińska // Kurpie. - 2003 , nr 1 , s. 24-25 
 43. Król Herod na Kurpiach .Cz. 1 / oprac. Hanna Brodowska, Danuta Adamska, Władysław Gwiazda // Kurpie. - 2003 , nr 1 , s. 31-33 
 44. Król Herod na Kurpiach .Cz. 2 / oprac. Hanna Brodowska, Danuta Adamska, Władysław Gwiazda // Kurpie. - 2003 , nr 2 , s. 33
 45. Króla Heroda chcamy sprezantować..." / Kamila Bialik // Kurpie. - 2002 , nr 5 , s.10-12 
 46. Krzyże i kapliczki przydrożne zachodniej kurpiowszczyzny / Adam Białczak // Zeszyty Naukowe. -  Z. 16 (2002) , s. 253-283 
 47. Krzyże w krajobrazie zachodniej Kurpiowszczyzny / Adam Białczak // Kurpie. - 2003 , nr 4 , s.17 
 48. Ksiądz, który znał Piłsudskiego / Adam Białczak  // Kurpie. - 2003 , nr 2 , s. 15-17 
 49. Ksiądz Władysław Skierkowski - badacz Kurpiowszczyzny / Anna Stogowska // Notatki Płockie. - 1995 , [nr] 3 , s. 22-25 
 50. Kultura kurpiowska a kultura japońska / WN // Kurpie. - 2002 , nr 4 , s. 27-28 
 51. Kultura kurpiowska - integruje i umacnia / (mk) // Kurpie. -  2005 , nr 4/5 , s.9-10 
 52. Kultura ludowa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Bernard Kielak // Zeszyty Naukowe. - 1991, [z.] 5, s. 111-120 
 53. Kultura ludowa Puszczy Białej / Tomasz Czerwiński. // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 28, nr 11 (2004), s. 37-38 
 54. Kultura społeczna mieszkańców regionu kurpiowskiego : na tle kultury innych regionów w świetle dokumentów pamiętnikarskich / Bronisław Gołębiowski // Zeszyty Naukowe. - 1998, [z] 12, s. 70-82 
 55. Kulturowość regionu kurpiowskiego jako szczególne zjawisko folklorystyczne / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2003 , nr 6 , s.10-12 
 56. Kurp z wyboru / Leszek Tański // Kurpie. - 2002 , nr 5 , s.15-17 
 57. Kurpianka na zdrowie / Barbara Kalinowska // Kurpie. - 2005 , nr 3 , s. 23
 58. Kurpie i Kaszubi - grupa regionalna czy grupa etniczna? / Kazimerz Sopuch // Zeszyty Naukowe. - 1993, [z.] 7, s. 170-179 
 59. Kurpie, Kurpiowszczyzna czy Puszcza Zielona? / Maria Samuel // Pracownia. - 2001 , nr 4 , s. 104-106 
 60. Kurpie - kwiecień 1936 roku / Magdalena Konińska // Kurpie. - 2004 , nr 2 , s.17-18 
 61. Kurpie na łamach historii / Stanisław Pajka // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001 , nr 4(8) , s.91-93 
 62. Kurpie na Puszczy Białej / Wincenty Szydlik // Zeszyty Naukowe. - 1999, [z.] 13, s. 161-176 
 63. Kurpie przed wyborami / Mirosław Ostrowski // Kurpie. - 2002 , nr 4 , s. 5-8 
 64. Kurpie w pracach i zbiorach Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Cepelia / Maria Woźniakowa // Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia. - T. 1, (1996) , s. 151-156 
 65. Kurpie z Puszczy Zielonej / Maria Samuel // Kurpie. - 2002 , nr 3 , s. 14-16 
 66. Kurpie Zielone w Literaturze / Ewa Romanik // Kurpie. - 2004 , nr 5/6 , s.46-47
 67. Kurpiowska "insza inszość" / Marzena Zielińska // Kurpie. - 2002 , nr 3 , s. 9 
 68. Kurpiowska sztuka ludowa i jej twórcy / Mirosław Ostrowski // Kurpie. - 2003 , nr 2 , s. 29-31 
 69. Kurpiowska sztuka ludowa i jej twórcy. Stan aktualny / Mirosław Ostrowski // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2002 , nr 1(9) , s.60-64 
 70. Kurpiowska sztuka ludowa w ciągu wieków / Henryk Radomski // Kurpie. - 2003 , nr 6 , s.31-33 
 71. Kurpiowska "twierdza" / Bernard Kielak // Mazowsze. -  Nr 13 (2000) , s. 3-11 
 72. Kurpiowski Janko Muzykant / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2002 , nr 1 , s. 13 
 73. Kurpiowski Kolberg : Refleksja o ks. Władysławie Skierkowskim /  Stanisław Pajka // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001 , nr 3(7) , s. 86-88 
 74. Legenda o Marcinie i Diable / Zdzisław Frydrych // Kurpie. - 2005 , nr 2 , s. 35-36 
 75. Letniki / Czyż Leszek // Kurpie. - 2002 , nr 3 , s. 41 
 76. Magiczne dzieła / Danuta Kostewicz // Kurpie. - 2002 , nr 1 , s. 35 
 77. Mała ojczyzna w świadomości gimnazjalistów z Puszczy Białej / Stanisław Pajka, Aldona Pajka // Kurpie. - 2002 , nr 5 , s.29-31 
 78. Mamy sklep z rękodziełem ludowym / Kurpie. - 2003 , nr 6 , s.21 
 79. Miodobranie wizytówką regionu // Kurpie. - 2003 , nr 5 , s.21 
 80. Mit wolnego Kurpia w literaturze / Wojciech Woźniak // Kurpie. - 2003 , nr 5 , s.36-38
 81.  Młode pokolenie Kurpiów pod lupą : z badań nad świadomością regionalną gimnazjalistów Kurpiowszczyzny / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2004 , nr 5/6 , s.39-43 
 82. Myszyniec stolicą Kurpiów : O Miodobraniu, Myszyńcu i tradycjach kurpiowskich / rozmowa z Bogdanem Glinką, burmistrzem Myszyńca ; rozm. Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2003 , nr 4 , s.7-8 
 83. Na granicy między Prusami a Polską : Rozogi w XVII-XX wieku : (z dziejów pogranicza mazursko-kurpiowskiego) / Zbigniew Kudrzycki // Mazovia. -  T. 6 (2003) , s. 35-50 
 84. Na klimkowym polu / Teresa Ciepierska // Kurpie. - 2002 , nr 3 , s. 28 
 85. Na kurpiowską nutę / Magdalena Zyśk, Wiesława Ryfa, Anna Grala // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2004 , nr 1(17) , s. 55-57 
 86. Na smentarzu mnieszkać bande / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2004 , nr 5/6 , s.22-25 
 87. Na to Boże Narodzenie - co by się wam darzyło, mnożyło / Anna Białczak // Kurpie. - 2003, nr 6 , s.8-9 
 88. Na zakończenie konkursu OTN "Moje Kurpie" / Henryk Dąbrowski // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. -  Z. 9 (1995) , s. 425-429 
 89. Nad naso Pusco... : scenariusz lekcji języka polskiego w gimnazjum – edukacja regionalna (lekcja 2-godzinna) / Urszula Aldona Kuta // Kurpie. - 2004 , nr 2 , s.36-37 
 90. Najpiękniejsze są palmy kurpiowskie / Janina Krzyżewska, Zdzisław Frydrych // Kurpie. - 2003 , nr 2 , s. 21-22 
 91. Najpopularniejsze wesele na Mazowszu / Urszula Łaszczyk // Kurpie. - 2005 , nr 3 , s. 14-15 
 92. Nie o każdym Kurpiu wiersze piszą / Jerzy Iwaszkiewicz // Kurpie. - 2003 , nr 4 , s.15-16 
 93. O regionie w dawnej prasie - odsłona druga / Bernard Kielak // Kurpie. - 2004 , nr 3 , s.20 
 94. O stanie szkolnej edukacji regionalnej na Kurpiach w świetle badań  / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2002 , nr 1 , s. 14-16 
 95. O stanie szkolnej edukacji regionalnej na Kurpiach w świetle badań / Stanisław Pajka // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2003 , nr 3(15) , s.78-82 
 96. O tych, co chodzili w Kurpiach / Bernard Kielak // Kurpie. - 2004 , nr 4 , s. 11 
 97. O zapustach, Wielkim Poście i wyczekiwaniu na wiosnę / Anna Białczak // Kurpie. - 2004 , nr 1 , s.9-10 
 98. Obrzęd i teatr w "Weselu na Kurpiach" ks. Władysława Skierkowskiego / Kamila Bialik // Kurpie. - 2003 , nr 3 , s. 10-12 
 99. Odzyskana pamięć. Bolszewicy na Kurpiowszczyźnie w 1920 roku / Adam Białczak // Kurpie. - 2005 , nr 4/5 , s.15-17 
 100. Osadnictwo na pograniczu mazursko-kurpiowskim w epoce nowożytnej / Zbigniew Kudrzycki // Zeszyty Naukowe. - Z. 1, 2003 , s. 162-173 
 101. Oświata szkolna na Kurpiach - od rosyjskiej szkoły elementarnej do powszechności nauczania w II Rzeczypospolitej / Henryk Maćkowiak // Mazowsze. - Nr 13 (2000) , s. 29-46 
 102. Perełki na starych skrzypeczkach wygrywane / Henryk Radomski // Kurpie. - 2002 , nr 1 , s. 17-18 
 103. Pierwsze palmy Kurpików / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2002 , nr 1 , s.8-9 
 104. Pieśni kurpiowskie i ich analiza / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2004 , nr 1 , s.11-12 
 105. Plon niesiemy plon / Bernard Kielak // Kurpie. - 2002 , nr 3 , s. 8 
 106. "Pogranicze mazursko-kurpiowskie w XVII-XX wieku" / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2004 , nr 1 , s.29-30 
 107. Polskie tradycje, święta, zwyczaje, obrzędy. Cz. 1 / Anna Białczak // Kurpie. - 2003 , nr 4 , s.11-12 
 108. Polskie tradycje, święta, zwyczaje, obrzędy. Cz. 2 / Anna Białczak // Kurpie. - 2003, nr 5 , s.13-15 
 109. Pozostałości kultury ludowej Kurpiów i ich wykorzystanie przez ruch turystyczny / Justyna Mokras  // Turystyka i Hotelarstwo. - [Nr] 1 (2002), s. 55-74 
 110. Pozostały ślady dawnej świetności / Justyna Gutowska // Kurpie. - 2002 , nr 4 , s. 36-37 
 111. Praktyka gospodarska / oprac. A. Szeląga // Kurpie. - 2003 , nr 6 , s. 9-10 
 112. Problematyka badawcza pogranicza kurpiowsko-mazurskiego / Marek Nowostka // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. - Z. 9. - (1995) , s. 283-298 
 113. Proces zmian ludnościowych na terenie Kurpi w latach 1950-1988 / Witold Rakowski // Zeszyty Naukowe. - 1998, [z] 12, s. 131-150 
 114. Puszcza Biała na Mazowszu, w Polsce, w Europie / Henryk Samsonowicz // Kurpie. - 2003, nr 4 , s.26-28 
 115. Puszcza w miód bogata / Magdalena Konińska // Kurpie. - 2003 , nr 4 , s. 9-10 
 116. Recepcja literatury regionalnej na przykładzie Kurpiowszczyzny : przyczynek do problematyki / Stanisław Pajka // Studia Łomżyńskie. - T. 7 (1996) , s. 351-366 
 117. Region kurpiowski - zarys problematyki / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1991, [z.] 5, s. 96-110 
 118. Rękopisy pieśni kurpiowskich ocalone / Henryk Gadomski // Kurpie. - 2003 , nr 5 , s. 9-11 
 119. Rękopisy pieśni kurpiowskich ocalone / Henryk Gadomski // Wychowanie Muzyczne w  Szkole. - 2004 , nr 2 , s. 101-104 
 120. Rola Muzeum Okręgowego w Ostrołęce w podtrzymywaniu tożsamości regionalnej Kurpiów / Maria Samuel // Przegląd Regionalny. - 1999 , nr 1/2 , s. 209-217 
 121. Rozsławił Kurpiów : o księdzu Władysławie Skierkowskim / Stanisław Pajka // Notatki Płockie. - 1999 , [nr] 3 , s. 39-41 
 122. Ruch regionalny na Kurpiowszczyźnie po II wojnie światowej / Bernard Kielak // Kurpie. - 2006, Wydanie specjalne, s. 22-26
 123. Sakralizacja świata w kurpiowskich historiach wierzeniowych o tematyce bożonarodzeniowej / Hanna Spychalska // Kurpie. - 2006, nr 5, s. 8-11 
 124. Sandały, szpilki i Kurpie czyli wpływ obuwia na kształtowanie kultury / Katarzyna Mróz // Kurpie. - 2006, Wydanie specjalne, s. 7-8 
 125. Sąsiedzkie kontakty mazurskiej społeczności Rozóg z Kurpiami w XVII-XX wieku / Zbigniew Kudrzycki // Rocznik Mazurski. - T. 3 (1998) , s. 29-40
 126. Scenariusz widowiska ludowego pt."Postny wykup" / Witold Buczyński // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001 , nr 5 , s. 56-58 
 127. Stanisław Brzozowy (1901-1983) jako klasyk wśród śpiewaków ludowych / Piotr Dahlig // Przegląd Muzykologiczny. - Nr 3 (2003) , s. 5-22 
 128. Strój kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Maria Samuel // Kurpie. - 2002 , nr 4 , s. 11-12 
 129. Suchy kwiecień, mokry maj - będzie żytko jak ten gaj / Anna Białczak // Kurpie. - 2004 , nr 2 , s.10-11 
 130. Sylwester w sercu Puszczy / Magdalena Kłosińska // Kurpie. - 2003 , nr 6 , s.13 
 131. Szlakiem kurpiowskich barci / Magdalena Konińska // Kurpie. - 2002 , nr 1 , s. 27 
 132. Szlakiem kurpiowskich kapliczek // Kurpie. - 2004 , nr 5/6 , s.36 
 133. Szopka na Boże Narodzenie // Kurpie. - 2003 , nr 6 , s.14-15 
 134. Śkoła w Mysiańcu! / Stefania Prusaczek // Kurpie. - 2002 , nr 4 , s. 18-19 
 135. Śladami tradycji i zwyczajów wielkanocnych na Kurpiach / Aldona Kuta // Kurpie. - 2005 , nr 1 , s. 32 
 136. Śladem Kurpsiów  // Kurpie. - 2005 , nr 1 , s. 19 
 137. "Śladem Kurpsiów cas wędrować..." / Urszula Łasiczych // Kurpie. - 2003 , nr 2 , s. 4 
 138. Świątki bogorobów / Teresa Ciepierska // Kurpie. - 2002 , nr 2 , s. 16 
 139. Świecie, mój świecie / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2002 , nr 3 , s. 6-7 
 140. Święty Jakub - chleba nie kup / Anna Białczak // Kurpie. - 2004 , nr 3 , s.10-11 
 141. Tańce i kapele kurpiowskie / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2005 , nr 1 , s. 10-12 
 142. Tańce regionalne : Cz. 1 / Witold Buczyński // Kurpie. - 2002 , nr 2 , s. 35 
 143. Tańce regionalne : Cz. 2 / Witold Kuczyński // Kurpie. - 2002 , nr 3 , s. 37 
 144. Teosiów pacierz / Stanisław Tworkowski // Kurpie. - 2002 , nr 2 , s. 37 
 145. Tło historyczno-geograficzne regionu kurpiowskiego / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2003 , nr 5, s.12-13 
 146. Tożsamość kulturowa Kurpiów (z Puszczy Zielonej) a kwestia osadnictwa drobnoszlacheckiego / Irena Kotowicz-Borowy // Przegląd Regionalny. - 1999 , nr 1/2 , s. 199-207 
 147. Tradycje Niedzieli Palmowej / Maria Samsel // Kurpie. - 2002 , nr 1 , s.10-12 
 148. Turystycznymi szlakami Puszczy Zielonej : (notatki przewodnika) / Mirosław Bednarczyk // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe Z. 9. - (1995) , s. 400-407 
 149. Ustanawianie granic świata w kurpiowskich historiach ludowych sakralizujących przestrzeń / Hanna Spychalska // Kurpie.- 2007, nr 2, s. 29-35 
 150. Wesele na Kurpiach / Urszula Łaszczych // Kurpie. - 2007, nr 2, s. 39-40
 151. Wesele w zapisach księdza Skierkowskiego / Magdalena Kosińska // Kurpie. - 2006, nr 2, s. 8-9 
 152. Wiosna na Kurpiach / Magdalena Konińska // Kurpie. - 2003 , nr 2 , s. 10 
 153. "Wpisani w historię regionu" / Stanisław Pajka // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2000 , nr 3 , s. 23-26 
 154. Wpływ folkloru kurpiowskiego na twórczość kompozytorów współczesnych : (cd.) / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2005 , nr 3 , s. 9-11 
 155. Wpływ folkloru muzycznego Kurpiów na twórczość kompozytorów współczesnych .Cz.1 / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2005 , nr 2 , s. 8-9 
 156. Wpływ współczesności na pieśni kurpiowskie / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2004 , nr 5/6 , s.9-10 
 157. Wycinanka kurpiowska / Maria Samuel // Kurpie. - 2004 , nr 3 , s.14-16 
 158. Wyrzeźbić Chrystusa / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2003 , nr 3 , s. 9 
 159. Wysła z kościółecka, juz nie panieneczka / Urszula Łasiczych // Kurpie. - 2002 , nr 2 , s. 6-8 
 160. Z dziejów walk narodowowyzwoleńczych na Kurpiowszczyźnie (1794-1949) / Wiesław Leszek Ząbek // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. - Z. 9 (1995) , s. 161-172 
 161. Z historii Kurpiów / Marian Kalinowski // Rocznik Otwocki. - 1997 , s. 205-219 
 162. Z problemów badawczych pogranicza kurpiowsko-mazurskiego / Marek Nowostka // Rocznik Mazurski. - T. 3 (1998) , s. 49-57 
 163. Za bujne wody, za bujne lasy / Stefania Prusaczek // Kurpie. - 2002 , nr 1 , s. 30 
 164. Zaduszki - modlitwa za dusze / Bernard Kielak // Kurpie. - 2002 , nr 4 , s. 14 
 165. Zbieractwo pieśni kurpiowskich i ich podział .Cz. 1 / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2004 , nr 2 , s.12-13 
 166. Zbieractwo pieśni kurpiowskich i ich podział .Cz. 2 / Andrzej Hyra // Kurpie. - 2004 , nr 3 , s.11-13 
 167. Zdobnictwo kurpiowskiego stroju ludowego / Adam Kazimierz Bakuła // Kurpie. - 2004 , nr 5/6 , s.12-13 
 168. Ziarnko do ziarnka... / Anna Białczak // Kurpie. - 2004 , nr 4 , s. 9-10 
 169. Zilija w kurpsioskiej chacie / Czyż Leszek // Kurpie. - 2002 , nr 5 , s.3841 
 170. Zmerły cłoziece, z tobo sie zegnamy / Henryk Radomski // Kurpie. - 2004 , nr 4 , s. 12 
 171. Zwyczaje wielkanocne / Bernard Kielak // Kurpie. - 2002 , nr 1 , s.12 
 172. Zwyczaje wiosenne Puszczy Zielonej / Bernard Kielak // Kurpie. - 2002 , nr 2 , s.12 
 173. 15 lat tańczenia i śpiewania "Carniaków" / (MZ) ; Witold Kuczyński // Kurpie. - 2003 , nr 3, s. 34-36 
 174. 200 lat dla Carniaków ! // Kurpie. - 2005 , nr 2 , s. 13-15

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce