Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Informatyka: materiały metodyczne PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 22 lutego 2008
INFORMATYKA : MATERIAŁY METODYCZNE
Zestawienie bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne podzielono na dwie części. W pierwszej zebrano scenariusze zajęć, programy nauczania, rozkłady materiału nauczania z informatyki. W części drugiej zgromadzono materiały metodyczne do nauczania informatyki w klasach I-III.
Zestawienie zawiera tylko artykuły z czasopism. Wszystkie są dostępne w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
 1.  
  1. Adresy IP jako źródło tematów na lekcje informatyki / Anna Beata Kwiatkowska // Komputer w Szkole. - 2003 , nr 2 , s. 7-19
  2. Aktualne problemy edukacji informatycznej / Maciej M.Sysło // Komputer w Szkole. - 2003, nr 3 , s. 7-32
  3. Alternatywna platforma systemowa w procesie kształcenia informatycznego / Anna Beata Kwiatkowska // Komputer w Szkole. - 2003 , nr 1 , s. 25-33
  4. Alternatywna platforma systemowa w szkole a oprogramowanie użytkowe. Podstawowe informacje o oprogramowaniu alternatywnym / Marcin Błażejowski, Tomasz Stryjowski // Komputer w Szkole. - 2003 , nr 1 , s. 34-44
  5. Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL wersja 5.0 / Janusz Jeznach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998 , nr 4 , s. 235-238
  6. Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL wersja 5.0. / Janusz Jeznach  // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998 , nr 5 , s. 299-304
  7. Arkusz kalkulacyjny MS EXEL wersja 5.0. Dane liczbowe. Wzory / Janusz Jeznach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 1 , s. 46-51
  8. Autoprezentacja i sprawdzian z edytora tekstu / Iwona Lipowicz-Orłowska // Edukacja i Dialog. - 2003 , nr 5 , s. 82-85
  9. Autorski program nauczania informatyki w klasie III Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Maz. / Henryka Kowalska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005 , nr 5 , s. 47-49
  10. BHP [Bezpieczeństwo i higiena pracy] w pracowni techniki i informatyki / Krzysztof Mincewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 3 , s. 48-52
  11. Budowa i obsługa CD-ROM : propozycja konspektu lekcji „techniki” / Marek Aleksander, Piotr Flesza, Henryk Noga // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 73-78
  12. B2i  jako wyznacznik kompetencji informatycznej uczniów szkół podstawowych - propozycje francuskie / Mariola Gańko-Karwowska // Edukacja Medialna. - 2003 , nr 2 , s. 30-33
  13. Diagramy procentowe : konspekt lekcji dla klasy VI / Ewa Olszowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 1 , s. 49-52
  14. Domowy informator telefoniczny / Krzysztof Mincewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005 , nr 1 , s. 21-23
  15. Dysk twardy : instalacja i konfiguracja / Grażyna Koczy // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 , nr 5 , s. 48-50
  16. Edukacja informatyczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Elżbieta Paliczuk // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003 , nr 1 , s. 42-46
  17. Edukacja informatyczna i medialna - razem czy osobno, czyli o ewentualnej integracji tych edukacji / Janusz Morbitzer // Edukacja Medialna. - 2003 , nr 4 , s. 21-26
  18. Eksploracja multimedialnej encyklopedii : konspekt lekcji informatyki w klasie V szkoły podstawowej / Henryka Kowalska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 5 , s. 28-29
  19. Europejski certyfikat komputerowy dla każdego / (KJS) // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 4 , s. 32-36
  20. Fryderyk Chopin - życie, twórczość i tradycja : scenariusz lekcji muzyki dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej / Mirosława Pomichowska // Wszystko dla Szkoły. - 2004 , nr 6 , s. 11
  21. Informatyka dla gimnazjalisty : program nauczania / Zdzisław Nowakowski // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 5 , s. 25-39
  22. Innowacja pedagogiczna w klasie VI-technika z informatyką .Cz. 1 / Beata Sosnowska-Rutka, Barbara Łyszczyk // Wychowanie Techniczne w  Szkole. - 2004 , nr 1 , s. 13-16
  23. Integracja elementów informatyki i sztuki w gimnazjum .Cz. I / Ewa Filinowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 2 , s. 41-45
  24. Integracja elementów informatyki i sztuki w gimnazjum .Cz. 2 / Ewa Filinowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 3 , s. 43-45
  25. Integracja kształcenia informatycznego z procesem wychowania fizycznego / Halina Guła-Kubiszewska, Marta Koszczyc // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002 , nr 4 , s. 36-37
  26. Interdyscyplinarne nauczanie techniki i informatyki z zastosowaniem metody projektów / Andrzej Serdyński //  Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 2 , s. 5-10
  27. Internetowy świat robotów / Stanisław A. Różański // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000 , nr 2/3 , s. 46-54
  28. Jak obchodzimy Święta Wielkanocne w grupie i w domu : scenariusz zajęć z wykorzystaniem komputera / Barbara Bielak // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2004 , nr 1(17) , s. 45-46
  29. Język programowania PASCAL : konspekt lekcji informatyki / Alicja Szybalska // Wszystko dla Szkoły. - 2003 , nr 7/8 , s. 27-28
  30. Kalkulatory graficzne w trygonometrii / Krzysztof Nowakowski // Matematyka. – 2006, nr 3, s. 36-37
  31. Kolorowy świat figur : wykorzystanie narzędzi edytora graficznego Point / Zdzisława Marczewska // Wszystko dla Szkoły. - 2003 , nr 1 , s.14-15
  32. Komputer - niewyczerpane źródło inspiracji / Janusz Kołodziej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998 , nr 1 , s. 30-35
  33. Komputerowe wspomaganie nauki rysunku technicznego .Cz. 2 / Piotr Sadura // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 3 , s. 22-25
  34. Komputerowe wspomaganie nauki rysunku technicznego .Cz. 3 / Piotr Sadura // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005 , nr 1 , s.44-48
  35. Konspekt lekcji dla klasy V : blok przedmiotowy: matematyka, informatyka / Kazimiera Łakoma // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 4 , s. 31,30
  36. Konspekt lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej : temat: Eksploracja multimedialnej encyklopedii / Henryka Kowalska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 3 , s. 46-47
  37. Korzystanie z możliwości pochylenia obrazu w edytorze graficznym : scenariusz zajęć z informatyki w klasie I gimnazjum w oparciu o program nauczania DKW-4041-87/99 / Henryka Kowalska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 4 , s. 44-46
  38. Krok następny : podstawy środowiska WINDOWS / Janusz Jeznach // Nie bój się komputera // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1997 , nr 4 , s. 243-247
  39. Kronika obrazów komputerowych : Realizacja zajęć pozalekcyjnych z komputerem metodą całorocznego projektu edukacyjnego / Kalina Gryszanowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1 , s.18-19
  40. Kryptografia na zajęciach z elementów informatyki w szkole średniej / Agnieszka Antas // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000 , nr 1 , s. 37-41
  41. Lekcja na stronie WWW / Jarosław Bulczyński // Edukacja Medialna. – 2002, nr 4, s. 38-40
  42. Lekcje z PHP / Andrzej Polewczyński // Komputer w Szkole. – 2003, nr 5, s. 29-37
  43. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych na technice i informatyce Cz. 1 / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 1 , s. 17-20
  44. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych realizowanych na technice i informatyce .Cz. II / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 2 , s. 31-33
  45. Metody efektywnego szukania informacji w sieci Internet : konspekt lekcji informatyki dla gimnazjum / Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. - 2003 , nr 1 , s.19-20
  46. Moje zajęcia z komputerem (i nie tylko) w kl. VIII / Grażyna Koczy // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 1 , s. 18-21
  47. MS EXCEL wersja 5.0 : kopiowanie komórek : praktyczne ułatwienia / Janusz Jeznach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 2 , s. 49-54
  48. MS EXCEL wersja 5.0.Przygotowanie wydruku. Wykresy / Janusz Jeznach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 3 , s. 46-52
  49. Multimedialne i internetowe bazy danych : konspekt lekcji / Joanna Gorecka, Agata Gibas // Wszystko dla Szkoły. - 2001 , nr 7/8 , s.3
  50. Mysz i ja : przygoda z komputerem / Ewa Fura // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005 , nr 5, s. 281 – 284
  51. Narzędzia do obróbki materiałów i ich przeznaczenie. Stacje dysków / Wiesław Korpikiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 1 , s. 53-55
  52. Nauka posługiwania się skanerem : pozyskiwanie materiałów graficznych do witryny szkoły / Danuta Studzińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 5 , s. 49-50
  53. NoDelete - program zabezpieczający dane komputerowe przed przypadkowym skasowaniem lub przeniesieniem / Piotr Artur Pełzowski // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 , nr 4 , s. 53-55
  54. Nowy blok przedmiotowy "Technika, informatyka" / Witold Bober // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 1 , s. 6-10
  55. O lekcji, która przyniosła efekt / Jadwiga Jeleń // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 2 , s. 24-25
  56. Obliczenia iteracyjne na prostym przykładzie / Krzysztof Sołyga // Komputer w Szkole. - 2003 , nr 3 , s. 37-40
  57. Ochrona przyrody w Po9lsce – Parki Narodowe : konspekt lekcji informatyki dla klasy V / Ewa Olszowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 4, s. 24-25
  58. Odkrywanie tajemnic sieci neuronowych / Ryszard Tadeusiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998 , nr 2 , s. 101-109
  59. Optymalizacja z Jasio FX-9860 / Krzysztof Nowakowski // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2006, nr 5, s. 42-44
  60. Ortografia z komputerem i Internetem / Alina Hołojuch-Molska // Komputer w Szkole. - 2003 , nr 3 , s. 41-47
  61. Pierwsze kroki : nie bój się komputera / Janusz Jeznach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1997 , nr 3 , s. 177-181
  62. Plastyka,  Informatyka : plan metodyczny klasy I gimnazjum / Ewa Raubo, Iwona Myrcha // Wychowawca. - 2004 , nr 1 , s. 22-23
  63. Polacy nie gęsi, swój... Internet mają / Aldona Sobień // Edukacja Medialna. - 2001 , nr 3 , s.31-34
  64. Praca z bitmapami na lekcjach technologii informacyjnej / Paweł Grys // Komputer w Szkole. – 2003, nr 5, s. 65-74
  65. Prezentacje dydaktyczne z pomocą komputera podłączonego do telewizora / Marek Aleksander // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 1 , s. 50-51
  66. Program CadStd Lite Version : komputerowe wspomaganie nauki rysunku  technicznego .Cz. I / Piotr Sadura // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 2 , s. 57-60
  67. Program komputerowy w zastosowaniu do technologii budownictwa / Małgorzata Kalińska // Szkoła Zawodowa. - 1996 , nr 7 , s. 10-11
  68. Program nauczania matematyki z elementami informatyki w gimnazjum / Henryk Kąkol // Matematyka. - 1999 , nr 6 , s. 334-340
  69. Projekt integracji technologii informacyjnej z innymi przedmiotami nauczania / Dorota Musiał // Edukacja Medialna. - 2001 , nr 3 , s.35-37
  70. Projektowanie kompozycji znaków ekologicznych z wykorzystaniem edytora graficznego "Paint" / Anna Choroszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2004 , nr 5 , s. 22-23
  71. Projektowanie przedmiotów użytkowych w języku AC-LOGO (kl. VI) / Izabela Stoiska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 3 , s. 36-41
  72. Projektowanie wizytówek przez uczniów / Wiesława Maculewicz // Edukacja Medialna. - 2002 , nr 1 , s.50-51
  73. Propozycja programu nauczania do przedmiotu "Rozległe sieci komputerowe w rolnictwie" / Jan Polcyn / Szkoła Zawodowa. - 1999 , nr 5 , s. 41-48
  74. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z techniki - informatyki w klasach IV, V i VI szkoły podstawowej / Tatiana Buras // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 , nr 2 , s. 29-33
  75. Propozycja zajęć z plastyki w korelacji z informatyką i techniką / Renata Kowalska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 2 , s. 38-41
  76. Przenoszenie danych między programami / Ewa Olszowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 , nr 3 , s. 55-57
  77. „Przerzuć/obróć” : scenariusz lekcji informatyki dla klasy III / Barbara Kozłowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 12, s. 8-10
  78. Przykładowe ćwiczenie z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel / Sebastian Koczy // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 4 , s. 29-30
  79. Przykładowy rozkład materiału nauczania wraz z kryteriami oceniania do  przedmiotu "Elementy informatyki" z wykorzystaniem w ocenianiu certyfikacji ECDL / Jan Polcyn // Szkoła Zawodowa. - 2000 , nr 2 , s. 29-33
  80. Redagowanie dokumentu tekstowego z elementami grafiki : Konspekt lekcji informatyki w gimnazjum / Anna Rawicka // Wszystko dla Szkoły. - 2001 , nr 1 , s.15-16.
  81. Rola komputera w życiu dziecka specjalnej troski / Magdalena Łukawska, Anna Zawadzka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 1 , s. 56-58
  82. Rozkład materiału nauczania przedmiotu technika z elementami informatyki w  klasie piątej / Beata Sosnowska-Rutka, Barbara Łyszczyk // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 , nr 4 , s. 11-17
  83. Rozkład materiału nauczania z informatyki dla klasy pierwszej gimnazjum - semestr I / Grzegorz Pela // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 , nr 5 , s. 51-53
  84. Rysowanie znaków drogowych w edytorze grafiki Point / Elżbieta Paliczuk // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2006, nr 1, s. 45-51
  85. Rysujemy za pomocą komputera : konspekt zajęć dla klasy IV szkoły podstawowej / Maria Fosiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2001 , nr 4 , s.11-12
  86. Sala nie tylko do nauczania informatyki... : grafika komputerowa - logo szkoły / Ewelina Langfort, Anna Dobrzańska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 , nr 3 , s. 29-36
  87. Scenariusz zajęć interdyscyplinarnych z informatyki i plastyki realizowanych w kl. VI Antonina Poniewozik, Joanna Poniatowska // Edukacja Medialna. - 2003 , nr 1 , s. 44-45
  88. Scenariusz zajęć techniki - informatyki w klasie IV : do programu nauczania DKW-4014-491/A-70/2000/HK / Wiesław Korpikiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 2 , s. 25-27
  89. Scenariusz zajęć techniki/informatyki w klasie IV : wizytówka identyfikacyjna / Wiesław Korpikiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 5 , s. 45-47
  90. Scenariusz zajęć z techniki-informatyki w klasie V / Wiesław Korpikiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 3 , s. 17-20
  91. Scenariusze lekcji informatyki dla gimnazjum / Beata Kurgan // Aura. - 2002 , nr 11 , dod. s. 5-8
  92. Scenariusze lekcji informatyki dla gimnazjum / Iwona Sobczak // Aura. - 2002 , nr 8 , dod. s. 1-8
  93. Składamy własny komputer / Tomasz Prauzner, Małgorzata Prauzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 5 , s. 52-56
  94. Słownik usera / Jerzy Ablewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2004/2005 , nr 2 , s. 95-99
  95. Spotkania i nauka z komputerem a potrzeby "techniki" z komputerem / Maciej M[arek] Sysło // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000 , nr 1 , s. 50-55
  96. Sprawdzian z tworzenia stron internetowych / Iwona Lipowicz-Orłowska // Edukacja i Dialog. - 2003 , nr 8 , s.47-48
  97. Stosowanie nagłówka i stopki w tekście / Henryka Kowalska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 1 , s. 21-22
  98. Szkolna pracownia w Internecie / Wiesław Bartoszewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999 , nr 3 , s. 35-36
  99. Szkolny konkurs informatyczny / Anna Sawicka, Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. - 2004 , nr 3 , s. 6-8
  100. Szkoła w erze cyfrowej, czyli poza lekcją, książkę i kredę / Tomasz Goban- Klas // Edukacja Medialna. - 2000 , nr 4 , s. 9-13
  101. Szyfrowanie w praktyce / Anna B. Kwiatkowska, A. Korpal // Komputer w Szkole. – 2003, nr 5, s. 56-64
  102. Środowisko WINDOWS : menedżer plików / Janusz Jeznach  // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998 , nr 1 , s. 23-29
  103. Środowisko WINDOWS : menedżer plików / Janusz Jeznach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998 , nr 2 , s. 96-100
  104. Środowisko WINDOWS : menedżer plików (zakończenie) / Janusz Jeznach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998 , nr 3 , s. 169-176
  105. Środowisko Windows : podstawy ciąg dalszy / Janusz Jeznach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1997 , nr 5 , s. 298-303
  106. Technika z informatyką i wychowaniem komunikacyjnym / Krzysztof Mincewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 , nr 4 , s. 46-49
  107. Tło historyczne i geograficzne lektury "Ogniem i mieczem" : lekcja języka polskiego z wykorzystaniem integracji międzyprzedmiotowej i techniki  informacyjnej dla klasy VI / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. - 2005 , nr 12 , s.11-12
  108. Tworzenie stron WWW za pomocą programu "FrontPage Express" : Klasa II gimnazjum / Mirosława Trafas // Wszystko dla Szkoły. - 2003 , nr 1 , s.16-17
  109. Tworzenie strony tytułowej prezentacji / Danuta Studzińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005 , nr 1 , s.55-57
  110. Tworzenie strony www: zapis tekstu i wstawianie grafiki : (za pomocą programu FrontPage Express) : Klasa II gimnazjum / Mirosława Trafas // Wszystko dla Szkoły. - 2003 , nr 1 , s.17-18
  111. Tworzymy komiks : scenariusz lekcji dla klasy I gimnazjum / Danuta Studzińska // Wychowanie Techniczne. – 2004, nr 4, s. 26-30
  112. Uczniowie i komputery w sieci…/ Mariusz Piwiński // Komputer w Szkole. – 2003, nr 5, s. 38-55
  113. Windows 95 / Janusz Jeznach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999 , nr 4 , s. 48-52
  114. Wprowadzenie do edycji grafiki bitowej na przykładzie edytora grafiki Microsoft Paint : propozycja lekcji w klasie VI / Andrzej Matys // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 2 , s. 31-33
  115. Wprowadzenie do Internetu oraz przesyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (e-mail) / Grażyna Koczy // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000 , nr 5 , s. 42-47
  116. Wstawianie i formatowanie kolumn – tworzenie folderu szkoły : propozycja lekcji dla klasy VI / Anna Choroszewska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 22
  117. Wszystkie drogi prowadzą do Internetu (od pasji do technologii komputerowej) : projekt / Wioletta Grochowicz, Tomasz Mazur //  Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 19-21
  118. Wychowanie komunikacyjne na lekcji informatyki / Maria Frąckowiak // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 4 , s. 55-56
  119. Wychowanie komunikacyjne na lekcjach informatyki w gimnazjum / Krzysztof Mincewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 3 , s. 56-60
  120. Wykonujemy obliczenia na kalkulatorze : scenariusz lekcji z informatyki w klasie IV / Anna Grus // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 1 , s. 40-42
  121. Wykorzystanie jednego podręcznika do informatyki w środowisku dwóch systemów Linux i Windows / Aneta Marciszewska // Komputer w Szkole. - 2003 , nr 2 , s. 32-42
  122. Wykorzystanie komputera z pakietem Microsoft Office w wychowaniu fizycznym / Andrzej Morawski // Lider. - 2002 , nr 2 , s. 7-10
  123. Wykorzystanie programu Virtual Network Computingna lekcjach informatyki / Maciej Wyrwa // Edukacja Medialna. - 2001 , nr 1 , s.53-55
  124. Wykorzystanie przedmiotu "Elementy informatyki" w wychowaniu fizycznym / Andrzej Mysiurski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996 , nr 3 , s. 118-120
  125. Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych / Eugeniusz Wszołkowski // Edukacja Medialna. - 2001 , nr 3 , s.23-27
  126. Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych : scenariusz lekcji z informatyki / Halina Konca // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 , nr 5 , s. 54-56
  127. Z edytorem tekstu łatwiej tworzyć korespondencję seryjną / Jolanta Fieducik // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2006, nr 2/3, s. 65-67
  128. Zadanie zintegrowane z geografii i informatyki / Zofia Kijkowska-Wiślińska // Geografia w Szkole. - 2004 , nr 3 , s. 151 - 156
  129. Zajęcia komputerowe z AC-LOGO / Ewa Pierzchała // Wszystko dla Szkoły. - 2002 , nr 3 , s.24-25
  130. Zajęcia komputerowe z Logo Komeniusz / Małgorzata Goździak // Wszystko dla Szkoły. - 2001 , nr 1 , s.12
  131. Zapisywanie liczb w systemie dziesiątkowym, obsługa programu "Kalkulator": scenariusz lekcji informatyki (matematyki) dla gimnazjum / Anna Sawicka // Wszystko dla Szkoły. - 2001 , nr 4 , s.4
  132. Zastosowanie prawidłowości matematycznych podczas programowania w języku AC-LOGO w II klasie gimnazjum / Janusz Cwaliński // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 , nr 1 , s. 55-57
  133. Zastosowanie programów symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów technicznych / Tomasz Prauzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 1, s. 49-54
  134. Zastosowanie programu komputerowego "PowerPoint" w dydaktyce : Podstawowe zasady tworzenia prezentacji / Elżbieta Rębowska, Mariusz Rębowski // Wszystko dla Szkoły. - 2001 , nr 1, s.18-20.
  135. Zestaw przykładowych pytań sprawdzających podstawową wiedzę informatyczną z zakresu gimnazjum / Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. - 2004 , nr 3 , s. 9-10

 2. INFORMATYKA W KLASACH I-III

  1. Elementy informatyki w kształceniu zintegrowanym / Teresa Wojas // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 4 , s.14-15
  2. Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II z wykorzystaniem technologii informacyjnej / Ewa Szatmari  // Edukacja Medialna. - 2003 , nr 6 , s.43-48
  3. Konspekty zajęć zintegrowanych w klasie II szkoły podstawowej z wykorzystaniem technologii informacyjnej / Mariola Piekar // Edukacja Medialna. - 2002 , nr 4 , s.53-55
  4. Kształcenie komputerowe w klasach I-III. Program autorski / Tatiana Muszyńska - Kwiecień, Beata Smoleń – Goc // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003 , nr 3 , s. 26 - 48
  5. Nauczanie informatyki w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Mieczan // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003 , nr 3 , s. 49 - 53
  6. Nauczanie zintegrowane z udziałem komputera / Aneta Marciszewska // Życie Szkoły. - 2001 , nr 8, s. 498 - 501
  7. Pasowanie na komputeroludka / Małgorzata Jędrzejek // Życie Szkoły. - 2001 , nr 8 , s. 482 - 485
  8. Pierwsze spotkanie w informatyką / Katarzyna Smentoch, Mariola Rosenkranz // Życie Szkoły. - 2001 , nr 8 , s. 495 - 498
  9. Program zajęć informatycznych dla uczniów klas II i III / Małgorzata Goździak // Wszystko dla Szkoły. - 2001 , nr 1 , s.10-11
  10. "Przerzuć/obróć" : scenariusz lekcji informatyki dla klasy III / Barbara Kozłowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005 , nr 12 , s.8-10
  11. "Przyroda i my" : Scenariusz lekcji przyrody z wykorzystaniem programu komputerowego z serii "Poznaj Świat" - Optimus Pascal / Marzena Żak // Wszystko dla Szkoły. - 2001 , nr 1,  s.14-15.
  12. W pracowni komputerowej / Lucyna Sobczak // Życie Szkoły. - 2004 , nr 8 , s. 562 - 567
  13. Wprowadzenie dzieci w świat komputerów / Marzenna Nowicka // Życie Szkoły. -  2001 , nr 4 , s. 250 - 251
  14. Z techniką za pan brat : scenariusz zajęć dla klasy I / Ewa Stolarczyk // Życie Szkoły. - 2003, nr 2 , s. 106 - 111
  15. Zajęcia komputerowe z Logo Komeniusz / Małgorzata Goździak // Wszystko dla Szkoły. - 2001 , nr 1 , s. 12
  16. Zajęcia z komputerem / Teresa Jurczuk // Życie Szkoły. - 2004 , nr 8 , s. 543 - 545

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce