Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Zaburzenia mowy PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 22 lutego 2008
ZABURZENIA MOWY
Zestawienie bibliograficzne

Zestawienie podzielono na dwie części. Pierwsza zawiera książki wydane w latach 1979-2007, druga artykuły z czasopism opublikowane w latach 1996-2007.
Zestawienie opracowano na podstawie baz Biblioteki Narodowej i Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

Książki
 1. BALEJKO Antoni - Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : Dyslalia – Dysleksja / Antoni Balejko. -  Białystok : [Wydaw. Logopedyczne] , 2000. - 48 s. : il. ; 21 cm
 2. BALEJKO Antoni - Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu / Antoni Balejko. - Białystok : "Orthdruk" , 2001. - 278, [1] s. : il. ; 21 cm
 3. BALEJKO Antoni - Jak usuwać wady mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko Wyd. 2 popr. i uzup. - Białystok : [nakł. autora] , 1992. - 80 s., [13] k. : rys. ; 21 cm 
 4. BALEJKO Antoni - Jak usuwać wady mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko Wyd. 3 popr. i uzup. - Białystok : [nakł. autora] , 1994. - 96, [4] s., [11] k. tabl. : rys. ; 21 cm 
 5. BALEJKO Antoni - Uczmy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne , 1994. - 127 s. : rys. ; 21 cm
 6. BALEJKO Antoni - Uczmy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko Wyd. 2 uzup. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne , 1995. - 143, [1] s. : rys. ; 21 cm
 7. BŁACHNIO Krystyna - Vademecum logopedyczne / Krystyna Błachnio ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM , 1992. - 110, [2] s. : fot., rys., 1 wykr. ; 24 cm
 8. BŁESZYŃSKI Jacek - Mowa i język dzieci z autyzmem : wybrane zagadnienia / Jacek Błeszyński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP , 1998. - 174 s. : wykr. ; 23 cm
 9. BUŁAWA Alicja - Kolorowy świat liter. Z. 1 / Alicja Buława, Anna Prożych ; [il. Anna Sędziwy]./ - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 80 s. : rys. ; 21 x 30 cm
 10. BUŁAWA Alicja - Kolorowy świat liter. Z. 2 / Alicja Buława, Anna Prożych ; [il. Anna Sędziwy]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 80 s. : rys. ; 21 x 30 cm
 11. BUŁAWA Alicja - Kolorowy świat liter. Z. 3 / Alicja Buława, Anna Prożych ; [il. Anna Sędziwy]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 80 s. : rys. ; 21 x 30 cm
 12. BUŁAWA Alicja - Kolorowy świat liter. Z. 4 / Alicja Buława, Anna Prożych ; [il. Anna Sędziwy]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 88 s. : rys. ; 21 x 30 cm
 13. CHRZANOWSKA Anna - Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : /ś/, /ź, /ć/, /dź/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Anna Chrzanowska, Katarzyna Szoplik. - Warszawa : Wydaw. Akademickie , 2002. - 90, [3] s., [4] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż. kolor. : il. ; 24 cm
 14. CHRZANOWSKA Anna - Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : /s/, /z/, /c/, /dz/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Anna Chrzanowska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie , 2002. - 95 s., [1] k. tabl. złoż. kolor. : il. ; 24 cm
 15. DEMBIŃSKA Małgorzata - Domowe zabawy logopedyczne / Małgorzata Dembińska ; il. Krystyna Lipka-Sztarbałło Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999. - 64, [2] s. : il. kolor. ; 20 x 22 cm
 16. DEMBIŃSKA- WOLA Małgorzata - Zabawy logopedyczne : głoski ś, ż, ć, dź / Małgorzata Dembińska-Wola ; il. Aleksandra Pasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999. - [2], VII, [1], 30 s. : il. kolor. ; 20 x 22 cm
 17. DEMEL Genowefa - Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel Wyd. 3 popr. [i. e. 4]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1994. - 104, [4] s., [26] s. tabl. kolor. : rys. ; 24 cm
 18. DEMEL Genowefa - Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1996. - 104, [2] s., [26] s. tabl. kolor. luz. : rys. ; 24 cm
 19. DEMEL Genowefa - Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 104, [2] s., [26] s. tabl. kolor. luz. : rys. ; 24 cm
 20. DIAGNOZA i terapia osób z różnymi zaburzeniami językowymi : Warsztaty Logopedyczne, Augustów, maj 1996 / [red. Antoni Balejko]. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne Antoni Balejko , 1996. - 79, [1] s. : rys. ; 24 cm
 21. DIAGNOZA i terapia zaburzeń mowy / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Zbigniewa Tarkowskiego, Tomasza Zaleskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 1993. - 247 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm
 22. DIENER Krystyna Elżbieta - Profilaktyka zaburzeń mowy : przewodnik dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i lekarzy / Krystyna Elżbieta Diener. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP , 1999. - 67 s. : il. ; 30 cm 
 23. EMILUTA- ROZYA Danuta - Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym / Danuta Emiluta-Rozya. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 1994. - 61 s. ; 21 cm
 24. GAŁKOWSKI Tadeusz - Dzieci specjalnej troski / Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna" , 1979 [Wyd. 2]. - 273, [3] s. : il. tab. wykr. ; 20 cm
 25. GĄSIOREK Jan - Ocena nosowości i nosowania w diagnostyce i rehabilitacji różnych postaci niewydolności podniebienno-gardłowej : rozprawa habilitacyjna / Jan Gąsiorek. - Poznań : [nakł. autora] , 1995. - [4], 149 s., XXVII s. tabl., [1] k. tabl. złoż : fot. kolor., rys., wykr. ; 29 cm
 26. GÓRAL- PÓŁROLA Jolanta, ZAKRZEWSKA Stanisława - Chcę mówić poprawnie : materiały do ćwiczeń logopedycznych - sz, cz, ż, dż / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska ; [il. Ewa Romaniec-Zawadzka]. Z. 1. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP , 1995. - 68 s. : il. (gˆ. kolor.), rys., err. ; 29 cm 
 27. HERZYK Anna - Afazja i mutyzm dziecięcy : wybrane zagadnienia diagnozy i terapii / Anna Herzyk ; Polska Fundacja Zaburzeń Mowy. - Lublin : Wydaw. PFZM , 1992. - 38, [2] s. ; 21 cm
 28. Język, interakcja, zaburzenia mowy : metodologia badań / pod red. Tomasza Woźniaka, Anety Domagały ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 377 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm 
 29. KACZMAREK Bożydar L. J. - Mózg, język, zachowanie / Bożydar L. J. Kaczmarek. - Lublin : UMCS : AWH [Agencja Wydawniczo-Handlowa] Antoni Dudek , 1994. - 75, [1] s. : faks., rys., 1 wykr. ; 24 cm. - Wykłady Otwarte UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej] ; 6 
 30. KACZMAREK Bożydar L. J. - Mózg, język, zachowanie / Bożydar L. J. Karczmarek. - [Wyd. 2]. - Lublin : UMCS , 1995. - 75, [1] s. : faks., rys., 1 wykr. ; 24 cm. – (Wykłady Otwarte UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej] ; 6) 
 31. KACZMAREK Bożydar L. J. - Płaty czołowe a język i zachowanie człowieka / Bożydar L. J. Kaczmarek. - Lublin : "Linea" , [1993]. - 129, [2] s. : faks., rys., 1 wykr. ; 24 cm
 32. KACZMAREK Bożydar L. J. - Wzrokowa percepcja wypowiedzi słownych / Bożydar L. J. Kaczmarek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Logopedyczne. - Lublin : UMCS : PTL , 1986. - 60, [3] s. : rys. ; 21 cm
 33. KNOBLOCH- GALA Anna - Asymetria i integracja hemisferyczna a mowa i niektóre jej zaburzenia / Anna Knobloch-Gala. - Kraków : nakł. UJ , 1990. - 86 s. ; 24 cm 
 34. KNOBLOCH- GALA Anna - Asymetria i integracja półkulowa a mowa i niektóre jej zaburzenia : problemy diagnozy psychologicznej dzieci z dysleksją / Anna Knobloch-Gala. - Kraków : nakł. UJ , 1995. - 93 s. : wykr. ; 24 cm
 35. KOMORNICKA Elżbieta - Uczymy się poprawnie mówić : poradnik logopedyczny z ćwiczeniami sz, ś, cz, dż / Elżbieta Komornicka ; [il. Iwona Bugalska-Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999. - 139 s. : il. ; 30 cm
 36. KOMUNIKACJA, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2001. - 205, [2] s. : il., nuty ; 24 cm
 37. KONOPISKA Lilianna - wymowa osób z wadą zgryzu / Lilianna Konopska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. - [2], 142, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (700) 626 
 38. KOSICKI Marian Kamil - Twój sukces w twoich rękach / Marian Kamil Kosicki [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa : "Limba" : nakł. autora , 1998. - 136 s. : rys. ; : 21 cm
 39. KOZŁOWSKA Kinga - Moje dziecko ma zaburzoną mowę... co robić ? / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny , 1995. - 24 s. : fot. ; 21 cm 
 40. KOZŁOWSKA Kinga - Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy : (podręczny poradnik logopedyczny) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP , 1996. - 79 s. : rys. ; 20 cm
 41. KOZŁOWSKA Kinga - Wady wymowy możemy usunąć : (poradnik logopedyczny) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP , 1998. - 150 s. : rys. ; 20 cm
 42. KRAKOWIAN Bogdan - O nauczaniu rozumienia mowy obcojęzycznej / Bogdan Krakowian. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1985. - 211, [1] s. : rys. ; 21 cm
 43. KURCZ Ida, POLKOWSKA Anna - Interakcyjne i autonomiczne przetwarzanie informacji językowych : na przykładzie procesu rozumienia tekstu czytanego na głos / Ida Kurcz, Anna Polkowska ; Polska Akademia Nauk. Zakład Psychologii. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1990. - 204 s. : rys., wykr. ; 24 cm 
 44. ŁADOWSKA-BOREK Beata - Pomoc logopedyczna dla dziecka z zaburzeniami mowy / Beata Ładowska-Borek ; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy. - Legnica ; Wrocław : DODN Filia, 2005. - 100 s. ; 21 cm 
 45. MACKIEWICZ Bohdan - Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego / Bohdan Mackiewicz. – Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego , 2002. - 146, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm
 46. MARASZ Krystyna - Poradnik logopedyczny dla nauczycieli i rodziców / Krystyna Marasz ; Zakład Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. - Toruń : ZDN , 1994. - 47 s. : fot., rys. ; 21 cm 
 47. METODY wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach : materiały przygotowane na konferencję zorganizowaną przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie, w dniach 7-9 czerwca 2002 / oprac. Maria Przybysz-Piwkowa ; [lista aut. Atys Paulina et al.] ; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Kultury Języka. - Warszawa : "DiG" , 2002. - 226, [2] s. : il. ; 24 cm
 48. MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria - Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia : [logopedia] / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej] , cop. 1996. - 278 s. : rys., wykr. ; 24 cm
 49. MŁYNARSKA Małgorzata - Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , cop. 2000. - 430, [1] s. : il.; 21 cm
 50. MŁYNARSKA Małgorzata - Test myślenia dziecka / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Lublin : Wydaw. Fundacji "Orator" , 2000. - 37 s. ; 24 cm
 51. MORKOWSKA Ewa - Dlaczego ziewa hipopotam : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska ; il. Małgorzata Bieńkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 80 s. : il. kolor. ; 12 x 17 cm
 52. MORKOWSKA Ewa - Hau-hau, miau-miau, kukuryku : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska ; il. Małgorzata Bieńkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. : il. kolor. ; 12 x 17 cm
 53. MORKOWSKA Ewa - Izometryczne ćwiczenia warg, języka i żuchwy : ćwiczenia logopedyczne nie tylko dla dzieci / Ewa Morkowska ; il. Małgorzata Bieńkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 32 s. : il. kolor. ; 12 x 17 cm
 54. MORKOWSKA Ewa - Szedł żuczek do szkoły się uczyć : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska, Krystyna Żmuda-Trzebiatowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 2000. - 48 s. : il. kolor. ; 12 x 17 cm
 55. MORKOWSKA Ewa - Uczymy się chuchać, dmuchać i oddychać prawidłowo : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska ; il. Małgorzata Bieńkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 40 s. : fot. kolor., rys. ; 12 x 17 cm
 56. MORKOWSKA Ewa - Wąż syczy pod szumiącym drzewem : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 2000. - 39 s. : il. kolor. ; 12 x 17 cm 
 57. MÓZGOWE porażenie dziecięce - problemy mowy : diagnozowanie i postępowanie usprawniające : materiały z konferencji zorganizowanej [...] w Warszawie w dniach 31 maja-1, 2 czerwca 1997 r. / oprac. Halina Mierzejewska, Maria Przybysz-Piwkowa ; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Kultury Języka. - Warszawa : "DiG" , 1997. - 139, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm
 58. NOWAK Jadwiga - Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Nowak ;  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1992. - 68, [24] s. : nuty, rys. ; 24 cm + Kaseta 
 59. NOWAK- Starz Grażyna - Przystosowanie szkolne uczniów z zaburzeniami mowy / Grażyna Nowak-Starz. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego , 1993. - 171, [1] s. : rys., err. ; 21 cm
 60. NOWAK Jadwiga - W gąszczu skrzypiących wierszy i zagadek : teksty dla dzieci usprawniające mowę i myślenie / Jadwiga Nowak. - Bydgoszcz : "Negatyw" , cop. 1999. - 16 s. : il. ; 21 cm 
 61. NOWAK Jadwiga - Ćwiczenia usprawniające mowę u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Jadwiga Nowak ; [il. Wanda Manteuffel, Urszula Boros]. - Bydgoszcz : "Tanan" , 1995. - 68 s., [24] k. tabl. : il. ; 23 cm
 62. OPACKA Anna - Ślady oralności w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiwicza / Anna Opacka. - Katowice : "Para" Agencja Artystyczna , 1997. - 48 s. ; 21 cm
 63. OPACKA Anna - Trwanie i zmienność : romantyczne ślady oralności / Anna Opacka. - Katowice : Wydaw. UŚ , 1998. - 127, [5] s. ; 20 cm
 64. OSIEJUK Emilia - Problematyka dyskursu w neuropsychologii poznawczej / Emilia Osiejuk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza WPUW , 1994. - 174, [1] s. ; 21 cm
 65. PADUCEVA Elena Viktorovna - Wypowiedź i jej odniesienie do rzeczywistości : (referencyjne aspekty znaczenia zaimków) / E. V. Paduceva ; przeł. [z ros.] Zofia Kozłowska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1992. - 413, [3] s. ; 21 cm
 66. PLUTA-WOJCIECHOWSKA Danuta - Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia : badania, teoria, praktyka / Danuta Pluta-Wojciechowska.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006.- [2], 175 s. : il., err. ; 24 cm 
 67. PROFILAKTYKA logopedyczna szansą dla dziecka i logopedy : materiały z konferencji zorg. [...] w dniu 6 VI 1995 / [red. Ewa Biernacka]. - Warszawa : "DiG" , 1996. - [2], 63, [2] s. ; 24 cm
 68. ROCŁAWSKI Bronisław - Test ortofoniczny w obrazkach do kolorowania / [Bronisław Rocławski ; il. Katarzyna Rocławska-Dąbecka]. - Gdańsk : "Glottispol" , 1998. - [27] s. : il. ; 30 cm 
 69. ROCŁAWSKI Bronisław, FEDOROWSKA Wiesława, WARDOWSKA Barbara - Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy : wywiad biologiczno-środowiskowy / Bronisław Rocławski, Wiesława Fedorowska, Barbara Wardowska. - Gdańsk : "Glottispol" , 1995. - 79, [1] s. ; 21 cm
 70. RODAK Hanna - Od obrazka do słowa : poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się / Hanna Rodak, Danuta Nawrocka ; il. Jadwiga Abramowicz [et al.] Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1995. - Teka (39 s., 264 k.) : il. kolor. ; 31 cm
 71. RODAK Hanna - Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. - Warszawa : Wydaw. Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy , 1992. - [4], 87, [1] s. : 1 rys. ; 20 cm
 72. RODAK Hanna - Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak [Wyd. 2 poszerz.]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 1994. - 74, [1] s. : 1 rys. ; 24 cm
 73. RODAK Hanna - Uczymy się poprawnie mówić : poradnik logopedyczny z ćwiczeniami r / Hanna Rodak ; [il. Iwona Bugalska-Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 43, [1] s. : il. ; 30 cm
 74. ROZWÓJ poznawczy i językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej: diagnozowanie i postępowanie usprawniające : materiały z konferencji zorg. w Warszawie, w dn. 1-3 czerwca 1996 / oprac. Halina Mierzejewska, Maria Przybysz-Piwkowa ; [aut. Bobkowicz Lucyna et al.]  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Kultury Języka. - Warszawa : "DiG" , 1997. - 85, [1] s., [1] k.tabl. złoż. : rys., wykr. ; 24 cm
 75. SAWA Barbara - Uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne zaburzeń mowy u dzieci / Barbara Sawa. - Warszawa : Wydawnictwa UW , 1991. - 190, [2] s. : rys. ; 24 cm
 76. SKOREK Ewa Małgorzata - Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls" , 2000. - 91 s. : il. ; 24 cm
 77. SKOREK Ewa Małgorzata - Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls" , 2000. - 47, [1] s. ; 21 cm
 78. SKOREK Ewa Małgorzata - Oblicza wad wymowy / Ewa Małgorzata Skorek. - Warszawa : "Żak" , 2001. - 170, [1] : il. ; 24 cm 
 79. SKOREK Ewa Małgorzata - Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls" , 2001. - 320, [1] s. : il. ; 24 cm 
 80. SKOREK Ewa Małgorzata - Samogłoski : profilaktyka, diagnoza, korekcja nieprawidłowej artykulacji / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls" , 2000. - 123 s. : il. ; 24 cm 
 81. SKOREK Ewa Małgorzata - Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne uwarunkowania / Ewa Małgorzata Skorek. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe , 2000. - 242 s. ; 24 cm 
 82. SKRZYNECKA Grażyna - Uczymy się poprawnie mówić : poradnik logopedyczny z ćwiczeniami k, g, h / Grażyna Skrzynecka ; [il. Ewa Zielińska] Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999. - 69, [2] s. : rys. ; 30 cm
 83. SŁODOWNIK- RYCAJ Ewa - O mowie dziecka czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : "Żak" , 2000. - 96, [1] s. ; 20 cm
 84. SOŁTYS- CHMIELOWICZ Anna - Wymowa dzieci przedszkolnych / Anna Sołtys-Chmielowicz ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydaw. UMCS , 1998. - 151 s. : rys. ; 21 cm
 85. SPAŁEK Ewa, PIECHOWICZ- KUŁAKOWSKA Celina - Jak pomóc dziecku z wadą wymowy ? / [Ewa Spałek, Celina Piechowicz-Kułakowska]. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny , 1994. - 61 s., [23] s. tabl. : 2 faks., rys. ; 20 cm
 86. STECKO Elżbieta - Wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń mowy : (doniesienia z praktyki) / Elżbieta Stecko ; Polska Fundacja Zaburzeń Mowy. - Lublin : Wydaw. PFZM , 1991. - 86, [2] s. ; 21 cm 
 87. STECKO Elżbieta - Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko [Wyd. 2 zm.]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 1994. - 96 s. : err. ; 24 cm
 88. SZELA- KĘDZIA Jadwiga - Terapia logopedyczna dziecka niewidomego i słabowidzącego / Jadwiga Szela-Kędzia. - Kraków : [Krakowska Szkoła Niewidomych] , 1998. - 36 s. ; 21 cm 
 89. SZOPLIK Katarzyna - Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : /sz/, /ż/, /cz/, /dż/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Katarzyna Szoplik. - Warszawa : Wydaw. Akademickie , 2002. - 95 s., [1] k. tabl. złoż. kolor. : il. ; 24 cm 
 90. TARKOWSKI Zbigniew - Rozwijanie mowy dziecka : program terapeutyczno-stymulacyjny : wersja uniwersalna : podręcznik / Zbigniew Tarkowski, współpraca Celina Jurkiewicz Wyd. 2 zm. - Lublin : Wydaw. Fundacji "Orator" , 1999. - 130 s. ; 32 cm 
 91. TETZCHNER Stephen von - Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się: nauka znaków oraz używania pomocy komunikacyjnych przez dzieci, młodzież i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi / Stephen von Tetzchner i Harald Martinsen ; [t. Agnieszka Loebl-Wysocka, / Joanna Gałka-Jadziewicz]. - Warszawa : Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się "Mówić bez słów" , 2002. - [14], 364 s. : il. ; 23 cm
 92. TŁOKIŃSKI Waldemar - Mowa ludzi u schyłku życia / Waldemar Tłokiński. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1990. - 180, [3] s. : wykr. ; 20 cm
 93. TWARDOWSKI Andrzej - Kształcenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Andrzej Twardowski. - Poznań Kalisz : Instytut Pedagogiczno-Artystyczny UAM [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza] , 2002. - 355 s. : il. ; 24 cm
 94. WASZCZUK Halina - Poradnik logopedyczny dla rodziców dzieci z zespołem Downa / Halina Waszczuk Wyd. 4 zm. - Gdańsk : "Glottispol" , 1998. - 71 s. : il. ; 21 cm
 95. WIŚNIEWSKA Barbara - Uczymy się poprawnie mówić : poradnik logopedyczny z ćwiczeniami :usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek b, bi, d, g, gi / Barbara Wiśniewska ; [il. Anna Sędziwy] Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999. - 74, [1] s. : il. ; 30 cm 
 96. WIŚNIEWSKA Barbara - Uczymy się poprawnie mówić : poradnik logopedyczny z ćwiczeniami : usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek dz, dż, dź / Barbara Wiśniewska ; [il. Anna Sędziwy] Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999. - 33, [2] s. : il. ; 30 cm
 97. WIŚNIEWSKA Barbara - Uczymy się poprawnie mówić : poradnik logopedyczny z ćwiczeniami :usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek w, wi, z, ź, ż / Barbara Wiśniewska ; [il. Anna Sędziwy] Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999. - 69, [2] s. : il. ; 30 cm 
 98. WOŹNIAK Tomasz - Zaburzenia języka w schizofrenii / Tomasz Woźniak ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydaw. UMCS , 2000. - 213 s. : il. ; 21 cm. – (Komunikacja Językowa i jej Zaburzenia ; 16) 
 99. Z ZABURZENIA głosu : badanie, diagnozowanie, metody usprawniania : materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie, w dniach 6-8 czerwca 1998. - Warszawa : "DiG" , 1998. - 150, [1] s. : fot. ; 24 cm
 100. ZALEWSKA Marina Maria - Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą : psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy / Marina Zalewska. - Warszawa : Jacek Santorski & CO. Wydaw. , cop. 1998. - 234, [2] s. : il. kolor. ; 21 cm 
 101. ZALESKI Tomasz - Opóźnienia w rozwoju mowy / Tomasz Zaleski Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , 2002. - 112, [1] s. : il. ; 21 cm
 102. ZALESKI Tomasz - Opóźniony rozwój mowy / Tomasz Zaleski. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1992. - 88, [3] s. : rys. ; 21 cm

Artykuły z czasopism
 1. A my bawimy się w teatr / Jolanta Wolska // Logopedia   [T.] 26. - (1999) , s. 233-237 
 2. Afazja : mechanizmy mózgowe i symptomatologia / Anna Herzyk // Logopedia   [T.] 27. - (2000) , s. 23-54 
 3. Audiogenne uwarunkowania dysleksji w świetle metody Tomatisa / Zdzisław M[arek] Kurkowski, Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Marzena Mularzu // Audiofonologia   T. 22. - (2002) , s. 171-176
 4. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy / Zdzisław M[arek] Kurkowski // Logopedia   T. 28. - (2000) , s. 105-113 
 5. Badania mowy : mózg pełen tajemnic / Elżbieta Szeląg ; rozm. przepr. Hanna Lewandowska // Nauka i Przyszłość. -1998 , nr 7 , s. 3-4 
 6. Badania nad echolalią i użyciem zaimka "ja" w kształtowaniu się mowy dziecka autystycznego / Jacek Błeszyński // Słupskie Prace Humanistyczne   Nr 15. - (1997) , s. 139-157 
 7. Czy to możliwe? : ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy / Małgorzata Arkadia Napiórkowska // Szkoła Specjalna. - 1999 , nr 3 , s. 171-177 
 8. Czynniki predysponujące do jąkania - charakterystyka grupy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie / Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Renata Markowska, Zdzisław M[arek] Kurkowski, Henryk Skarżyski // Audiofonologia   T. 20. - (2001) , s. 99-104 
 9. Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska-Cyrwus // Wychowanie na co Dzień. - 2003 , nr 9 , s. 21-23 
 10. Diagnostyka zaburzeń komunikacji pochodzenia centralnego w fazie ostrej udaru mózgu w procesie kompleksowej neurorehabilitacji / Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna, Marlena Puchowska-Florek, Marzena Chantsoulis, Ewa Skarbek-Oćwieja // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 4 (2006), s. 211-232 
 11. Dlaczego dziecko źle mówi / Jadwiga Doniec // Życie Szkoły. – 2004, nr 10, s. 31-33 
 12. Dyslalia / Aleksander Wilamowski, Sława Wilamowska // Rocznik Przemyski. - 1999 , z. 1, s. 69-80 
 13. Dyzartria w chorobach neurodegeneracyjnych : skala Dyzartrii w diagnozie pacjenta ze zwyrodnieniem móżdżkowo-oliwkowym / Katarzyna Gustaw, Urszula Mirecka // Logopedia   [T.] 27. - (2000) , s. 153-160 
 14. Dzieci z zaburzeniami komunikacji / Jadwiga Michalik-Surówka //Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych  T. 52. - (1999) , s. 71-92 
 15. Dziecko z wadą wymowy w klasie ogólnodostępnej / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. - 1996 , nr 7/8 , dod. s. IV-V 
 16. Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego / Jacek Błeszyński, Lucyna Bobkowicz // Psychologia Wychowawcza. - 1997 , nr 3 , s. 251-257 
 17. Echolalia - mowa echolaliczna występująca u osób z autyzmem / Jacek Błeszyński, Lucyna Błeszyńska // Słupskie Prace Humanistyczne  Nr 13b. - (1996) , s. 181-192 
 18. Echolalia u dzieci z autyzmem i jej rozwojowe uwarunkowania / Małgorzata Wardyn, Tadeusz Gałkowski // Audiofonologia   T. 21. - (2002) , s. 147-177 
 19. Echolalia w prawidłowym i zaburzonym rozwoju mowy / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. - 1999 , nr 5 , s. 262-266 
 20. Funkcjonowanie systemu opieki logopedycznej w Polsce (na przykładzie województwa opolskiego) / Grażyna Jastrzębowska // Audiofonologia   T. 12. - (1998) , s. 135-143 
 21. Gimnastyka buzi - ćwiczenia i zabawy logopedyczne / Zofia Doniec // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002 , nr 2 , s. 97-99 
 22. Głos dziecka implantowanego / Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Agata Szkiełkowska, Jerzy Dolecki // Audiofonologia   T. 12. - (1998) , s. 127-134 
 23. Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy - przegląd stanowisk / Grażyna Jastrzębowska // Logopedia   T. 28. - (2000) , s. 69-84 
 24. Jakość wymowy osób z wadą zgryzu / Lilianna Konopiska // Logopedia   T. 31. - (2002) , s. 157-198 
 25. Jąkanie / Urszula Oszwa // Remedium. – 2003, nr 5, s. 10-11 
 26. Jąkanie a upośledzenie umysłowe / Viktor Lechta // Logopedia . - T.21. - 1994 , s.31-35 
 27. Jąkanie: Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? / Hugo H. Gregory // Logopedia . - T.21. - 1994 ,   s. 25-29 
 28. Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 539-542 
 29. Jąkanie jako zaburzenie mowy. Cz.2 / J. Wiktorska // Scholasticus. – 1992, nr 3 / 4 , s. 105-107 
 30. Jąkanie jako zaburzenie mowy. Cz.2 / J. Wiktorska // Scholasticus. – 1993, nr 1 , s. 65-67 
 31. Jąkanie u dzieci z obniżoną aktywnością histydazy / Elżbieta Stecko // Logopedia . - T.20. - 1993,   s. 147-154
 32. Język a komunikacja u osób po uszkodzeniach mózgu / Jolanta Panasiuk // Logopedia   [T.] 29. - (2001) , s. 117-129 
 33. Klasyfikacja niepłynności mówienia / Zbigniew Tarnowski // Logopedia   T. 28. - (2000) , s. 145-151 
 34. Klasyfikacje wad wymowy / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia   T. 28. - (2000) , s. 115-122 
 35. Kompleksowa terapia dziecka z dyzartrią : studium przypadku / Elżbieta Nitendel-Bujakowa // Logopedia   [T.] 25. - (1998) , s. 75-79 
 36. Komputerowe programy terapeutyczne w diagnostyce logopedycznej dzieci z wadami mowy i słuchu / Arkadiusz Wąsiński // Auxilium Sociale. - 1997 , nr 2 , s. 110-119 
 37. Konferencja naukowa na temat "Zaburzenia głosu - badanie, diagnozowanie, metody usprawniania" / Danuta Emiluta-Rozya // Logopedia   [T.] 25. - (1998) , s. 160-162 
 38. Konsekwencje społeczne, psychologiczne i pedagogiczne nieprawidłowego rozwoju mowy u dzieci / Agata Jopkiewicz // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Z. 8 .-(2001) , s. 113-123 
 39. Korekcja sygmatyzmu międzyzębowego u dzieci w normie intelektualnej - studium przypadku / Grażyna Tkaczyk // Logopedia   [T.] 25. - (1998) , s. 117-122 
 40. Kształcenie zachowań komunikacyjnych w terapii osoby ze sprzężonymi zaburzeniami mowy : studium przypadku / Anna Surmach // Logopedia   T. 32. - (2003) , s. 261-294 
 41. Kurs terapii płynności mowy dla dzieci : Londyn, lipiec 1998 / Wanda Kosteczka // Logopedia. -  [T.] 25. - (1998) , s. 166-167 
 42. Lateralizacja funkcji językowych w ontogenezie - wybrane koncepcje neuropsychologiczne / Dorota K. Celińska // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 8. - (1995) , s. 81-96
 43. Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy / Stanisław Grabiał // Audiofonologia. - T. 6. - (1994) , s. 7-22 
 44. Model współpracy pedagoga-logopedy z rodzicami i nauczycielami w kształtowaniu płynności mówienia dziecka / Wanda Kostecka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 25 (2005), s. 43-49 
 45. Mowa bezdźwięczna  / Anna Sołtys-Chmielowicz // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. -  Z. 9. - (1999) , s. 137-146 
 46. Mowa i jej zaburzenia / Stanisław Grabias // Logopedia. -    T. 28. - (2000) , s. 7-36 
 47. Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera / Aneta Domagała // Logopedia. - T. 32. - (2003) , s. 105-126 
 48. Mózg a mowa / Bożydar L[eon] Karczmarek // Logopedia. - [T.] 27. - (2000) , s. 9-21 
 49. Mutyzm dziecięcy : (symptomatologia, klasyfikacje i próby zarysu terapii) / Elżbieta Minczakiewicz // Roczniki Pedagogiki Specjalnej   T. 9. - (1998) , s. 61-78 
 50. Nieprawidłowości mowy / Jadwiga Doniec // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 36-38 
 51. Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka / Anastazja Górzańska // Życie Szkoły. - 2002 , nr 1 , s. 22-26 
 52. O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 27-30 
 53. O terapii zaburzeń głosu w praktyce niemieckiej logopedii /   ref. Evemarie Haupt ; tł. Mieczysław Chęciek, Aniela Szrubarz // Logopedia   [T.] 22. - (1995) , s. 61-65 
 54. "Obraz samego siebie" warunkowany zaburzeniami mowy a poziom przystosowania społecznego dorastającej młodzieży / Elżbieta Minczakiewicz // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Psychologiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie T. 47. - (1992) , s. 59-79 
 55. Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii dziecięcej / Tomasz Woźniak, Maria Marta Kaczyńska-Haładyj // Logopedia   T. 32. - (2003) , s. 87-104 
 56. Od obrazka do słowa / Grażyna Radek // Życie Szkoły. - 2002 , nr 10 , s. 630-632 
 57. Organizacja zajęć logopedy w Szkole Podstawowej Nr 20 w Legnicy / Beata Winiarska // Dyrektor Szkoły. - 1999 , nr 2 , s. 29-30 
 58. Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy / Mirosława Kierska // Życie Szkoły. - 2002 , nr 3 , s. 164-167 
 59. Poziom lęku i agresywności dziewcząt jąkających się / Jan Kielecki // Studia Philosophiae Christianae. - 1995 , nr 2 , s. 219-225 
 60. Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feler // Życie Szkoły. - 2000 , nr 6 , s. 329-333 
 61. Problem zrozumiałości wypowiedzi w przypadkach dyslalii / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia   T. 32. - (2003) , s. 157-165 
 62. Problemy logopedyczne na progu szkoły / Hanna Karkowska // Życie Szkoły. - 1999 , nr 3 , s. 226-227 
 63. Procesy wytwarzania i percepcji mowy u osób jąkających się / Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak // Logopedia   [T.] 22. - (1995) , s. 83-94 
 64. Neurobiologiczne podłoże mowy człowieka / Elżbieta Szeląg // Kosmos. - 1996 , nr 1 , s. 179-200 
 65. Projekt zestawienia form zaburzeń mowy / Halina Mierzejewska, Danuta Emiluta-Rozya // Logopedia   T. 28. - (2000) , s. 37-48 
 66. Propozycja modyfikacji projektu "Badania mowy" Ireny Styczek / Halina Mierzejewska, Danuta Emiluta-Rozya // Logopedia   [T.] 25. - (1998) , s. 49-63 
 67. Psychostymulacyjna terapia logopedyczna dziecka autystycznego / Małgorzata Młynarska // Logopedia   [T.] 25. - (1998) , s. 65-74 
 68. Realizacja fonemów języka polskiego u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego - przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji / Danuta Pluta-Wojciechowska // Logopedia   T. 31. - (2002) , s. 199-225 
 69. Rehabilitacja mowy u dzieci upośledzonych umysłowo - studium przypadku / Grażyna Tkaczyk // Logopedia   [T.] 25. - (1998) , s. 123-129 
 70. "Reranie" - wskazówki do ćwiczeń logopedycznych / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. - 1997 , nr 4/5 , dod. s. VIII-X 
 71. Rozwój i zaburzenia mowy w świetle współczesnych koncepcji zdrowia / Zofia Dymarz // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia Z. 8. - (2000) , s. 33-42 
 72. Rola nauczyciela przedszkola w procesie terapii dziecka z wadą wymowy / Lucyna Smółka // Kwartalnik Edukacyjny. - 1999 , nr 1/2 , s. 122-126 
 73. Rola zabawy w terapii zaburzeń mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Danuta Kolender // Szkoła Specjalna. - 2001 , nr 3 , s. 152-157
 74. Rozpoznawanie mowy patologicznej na podstawie obrazów głosek szumowych / Marcin Kapusta, Mirosław Gajer, Adel Shomali // Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji. - 1999 , z. 3/4 , s. 405-417 
 75. Rozwój mowy dziecka z jednostronnym uszkodzeniem słuchu : studium przypadku / Beata Bielak // Logopedia   T. 32. - (2003) , s. 295-305 
 76. Spektrograficzna analiza niepłynności mowy / Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Waldemar Suszyński, Jan Warchoł // Logopedia   [T.] 25. - (1998) , s. 37-47 
 77. Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 2 (2007), s. 92-104 
 78. Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu : studium przypadku / Anita Trochymiuk // Audiofonologia   T. 19. - (2001) , s. 121-153 
 79. Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN w 1999 roku / Urszula Naumiuk // Audiofonologia   T. 14. - (1999) , s. 192-194 
 80. Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Teoretyczne podstawy metod usprawniania mowy - afazja - zaburzenia rozwoju mowy", Warszawa, 16-17 czerwca 2000 roku / Ewa Muzyka // Logopedia   [T.] 27. - (2000) , s. 209-212 
 81. Stan rozwoju językowego u dzieci z wadami zgryzu / Barbara Majer-Gemińska, Ludmiła Brodowska // Edukacja Humanistyczna (Ziel. Góra). - 2000 , nr 4 , dod. s. 137-156 
 82. Struktura potrzeb psychicznych i hierarchia wartości u dziewcząt jąkających się / Jan Kielecki // Studia Philosophiae Christianae. - 1995 , nr 2 , s. 226-232 
 83. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna - Metoda Tomatisa / Zdzisław M[arek] Kurkowski // Audiofonologia   T. 19. - (2001) , s. 197-202 
 84. System do wykrywania zaburzeń mowy "Mówię..." / Zdzisław M[arek] Kurkowski, Agata Szkiełkowska, Henryk Skarżyński, Andrzej Czyżewski, Renata Markowska, Joanna Latyńska // Audiofonologia   T. 19. - (2001) , s. 167-173 
 85. System nowoczesnej profilaktyki logopedycznej / Krystyna Błachnio // Logopedia   [T.] 22. - (1995) , s. 21-31 
 86. Sytuacja szkolna uczniów z zaburzeniami mowy / Grażyna Nowak-Starz // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 7. - (1996) , s. 308-321 
 87. Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. - 2003 , nr 9 , s. 23-25 
 88. Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu / Jolanta Zielińska // Szkoła Specjalna. - 2000 , nr 2/3 , s. 95-100 
 89. Tożsamość, wieloaspektowość czy wielość przedmiotów badań w naukach humanistycznych? : (na przykładzie logopedycznego problemu "wady wymowy") / Irena Polewczyk // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska Z. 6. - (2001) , s. 83-93 
 90. Udział czynników genetycznych w zaburzeniach funkcjonowania języka / Tadeusz Pietras, Andrzej Wituski // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 12 (2006), s. 207-219 
 91. Wady wymowy - dylematy terminologiczne / Ewa Małgorzata Skorek // Edukacja Humanistyczna (Ziel. Góra). - 2000 , nr 4 , dod. s. 123-135 
 92. Wady wymowy i ich korygowanie / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia   T. 31. - (2002) , s. 53-93 
 93. Wady wymowy u dzieci z klas "zerowych" na terenie gminy Zielonki (województwo małopolskie) - analiza ilościowa / Elżbieta Okarma // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - [Nr] 1 (2006), s. 540-547 
 94. Wczesna diagnoza zaburzeń mowy u dzieci / Beata Medyn // Szkoła Specjalna. - 1997 , nr 2, s. 95-98 
 95. Wpływ terapii na opanowanie pozawerbalnych sposobów porozumiewania się u dziecka niesłyszącego z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) / Stanisława Mihilewicz // Audiofonologia. -  T. 17 (2000) , s. 187-200 
 96. Wpływ uszkodzeń narządu słuchu na wyniki rehabilitacji dzieci z rozszczepem podniebienia / Jerzy Grossman, Tadeusz Gałkowski // Audiofonologia   T. 17. - (2000) , s. 131-141 
 97. Wpływ wad wymowy na czytanie i pisanie u uczniów klasy II szkoły podstawowej / Elżbieta Achajska // Nowa Polszczyzna. - 2001 , nr 2 , s. 40-41 
 98. Wprowadzenie do prelingwistycznego rozwoju mowy dziecka z autyzmem / Jacek Błeszyński // Polskie Forum Psychologiczne. - T. 10, nr 2 (2005), s. 191-200 
 99. Wstępna charakterystyka fonetyczna mowy wybranej grupy dzieci niesłyszących / Piotra Łobacz // Scripta Neophilologica Posnaniensia  T. 4. - (2002) , s. 29-50 
 100. Wybrane aspekty terapii zaburzeń mowy : psycholingwistyczny aspekt terapii mowy / Małgorzata Młynarska // Edukacja Humanistyczna. (Ziel. Góra). - 2000 , nr 1 , s. 141-146 
 101. Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy / Maja Szwanka // Szkoła Specjalna. - 2004 , nr 1 , s. 54-58 
 102. Wykorzystanie przystawki komputerowej Nasality Processor w ocenie i usuwaniu nosowania dzieci z uszkodzonym narządem słuchu / Jolanta Zielińska // Audiofonologia   T. 24. - (2003) , s. 121-130 
 103. Zaburzenia czynności językowych i aktywności w kontaktach z otoczeniem po uszkodzeniu struktur podkorowych w wyniku udaru mózgu / Aleksandra Duranowska-Serocka // Logopedia   [T.] 27. - (2000) , s. 93-112 
 104. Zaburzenia płynności mowy i kierunki terapii logopedycznej / Wanda Kostecka // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 34, z. 2 (2006), s. 157-167 
 105. Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego - propozycja terminów i klasyfikacji / Barbara Ostapiuk // Logopedia   T. 28. - (2000) , s. 123-143 
 106. Zadania logopedy szkolnego w usprawnianiu ucznia jąkającego się / Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 1995 , nr 12 , s. 22-23 
 107. Zaburzenia językowe w demencji w ujęciu neuropsychologii klinicznej / Ewa M[ałgorzata] Szepietowska, Beata Daniluk // Audiofonologia   T. 16. - (2000) , s. 117-135 
 108. Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : studium przypadku bliźniąt / Beata Bielak // Logopedia   [T.] 27. - (2000) , s. 161-171 
 109. Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera / Aneta Domagała, Edyta Długosz, Katarzyna Gustaw // Logopedia   T. 32. - 
 110. Zaburzenia płynności mowy i kierunki terapii logopedycznej / Wanda Kosteczka // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 34, z. 2 (2006), s. 157-167 
 111. Zachowanie się głosu i mowy u dzieci z jednostronnym niedosłuchem / Grażyna Niedzielska, Elżbieta Wroczek-Glijer, Ewa Kurkowska, Tomasz Broda, Robert Blicharz, Antoni Niedzielski // Audiofonologia   T. 19. - (2001) , s. 203-207
 112. Zaniedbania rodzinne jako źródło zaburzeń w ustnym i pisemnym przekazie informacji : (na materiale wybranych wypowiedzi młodych częstochowian) / Grzegorz Makowski // Ziemia Częstochowska   T. 28. - (2001) , s. 139-150 
 113. "Zegar mózgowy" a procesy mowy w normie i patologii / Elżbieta Szeląg // Przegląd Psychologiczne. - 1999 , nr 1/2 , s. 167-182 
 114. Zjawisko deprywacji słuchu - problem większości protezowanych pacjentów / Ryszard Mikołajewski // Audiofonologia   T. 17. - (2000) , s. 159-164 
 115. Znaczenie ćwiczeń artykulacyjno-oddechowych w pracy nauczyciela / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. - 2000 , nr 7/8 , dod. s. I-III
 116. Zrozumiałość mowy u osób z niedosłuchem typu "martwe pola" / Karolina Kluk // Audiofonologia   T. 22. - (2002) , s. 69-83
 117. XXVII Kongres Niemieckiego Towarzystwa Logopedów / Andrzej Kielecki // Logopedia   [T.] 25. - (1998) , s. 157-160
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce