Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 23 lipca 2024
 
Serwis prasowy 1/2008 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 07 marca 2008
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 1/2008
W bieżącym Serwisie Prasowym polecam polonistom tzw. zeszyty kieleckie. Starsi nauczyciele zapewne wspominają z sentymentem te czasopisma. Dawniej ukazywały się "Język Polski dla Klas IV-VIII", dla polonistów ze szkół ponadpodstawowych "Język Polski w Szkole Średniej" a dla nauczycieli klas I-III czasopismo "Nauczanie Początkowe". Po reformie oświaty redakcja zeszytów kieleckich dostosowała swoją ofertę do aktualnych poziomów nauczania, Obecnie Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP z Kielc wydaje:
  1. Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane,
  2. Język Polski w Szkole IV-VI,
  3. Język Polski w Gimnazjum,
  4. Język Polski w Liceum.
Wszystkie te czasopisma są kwartalnikami. Ukazują się w cyklu roku szkolnego, co jest charakterystyczne dla tego wydawnictwa. Stanowią doskonałą pomoc metodyczną szczególnie dla młodych nauczycieli, a starszym stażem z pewnością pomogą w realizacji czy uatrakcyjnieniu zajęć.
W "Nauczaniu Początkowym" nr 3 2007/2008 czytelnicy znajdą interesujące artykuły dotyczące teoretycznych podstaw edukacji wczesnoszkolnej. Irena Pufal-Struzik w artykule pt. "Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci" stwierdza, że "Odrzucenie dziecka przez rówieśników (bądź nauczycieli) w pierwszych latach szkoły jest zjawiskiem stałym, zapowiadającym inne trudności psychospołeczne w okresie dojrzewania i w życiu dorosłym"”1. Autorka wymienia przyczyny ryzyka braku akceptacji społecznej u dzieci. Wyróżnia czynniki społeczne (np. zła atmosfera wychowawcza w rodzinie dziecka, niski poziom wykształcenia rodziców, niska pozycja dziecka w rodzinie) oraz czynniki psychologiczne (np. nieatrakcyjny wygląd zewnętrzny, mała sprawność fizyczna, niska samoocena). Do nauczyciela należy istotne zadanie obserwacji uczniów i odróżnienia, które cechy i zachowania dzieci są źródłem braku sympatii ze strony rówieśników. Dziecko, które nie jest akceptowane w grupie, źle się czuje, jest obiektem drwin kolegów czy nawet doświadcza wrogości nie będzie się prawidłowo rozwijało. Konsekwencje braku akceptacji społecznej są poważne. Autorka wymienia m.in. : niezaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa psychicznego i przynależności grupowej, nabycie przekonania o byciu gorszym, aroganckie czy nawet agresywne zachowanie w celu zwrócenia na siebie uwagi.
Kolejny artykuł będzie pomocny w badaniu pozycji dziecka w klasie. Elżbieta Zyśk i Mirosława Pawlak wyjaśniają na czym polega metoda socjometryczna 2. Autorki opisują klasyczną technikę socjometryczną, plebiscyt życzliwości i niechęci oraz technikę "Zgadnij kto?"
Również w numerze 3 2007/2008 "Nauczania Początkowego" czytelnicy przeczytają m.in. o sposobach wspierania ucznia w procesie uczenia się, o relacjach uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz o sposobach postępowania z przemocą i agresją dzieci w młodszym wieku szkolnym 3.
W dziale „Scena szkolna” zamieszczane są scenariusze zajęć. W bieżącym numerze "Nauczania Początkowego" przedstawiono m.in. scenariusz zajęć, w którym zaprezentowane zostały działania mające na celu bliższe poznanie się dzieci oraz integracje zespołu klasowego 4. Elżbieta Zyśk i Mirosława Pawlak proponują wycieczkę jako jedno z działań prowadzących do integracji klasy.
Numer 3 2007/2008 kwartalnika „Język Polski w Szkole IV-VI” poświęcony jest mitom. Mity stanowią nie tylko ciekawą lekturę, ale dają również możliwość kształcenia różnych form wypowiedzi uczniów.
Nauczyciele znajdą tu projekt edukacyjny „Od Chaosu do Kosmosu, czyli mitologia w klasie V” i zbiory scenariuszy lekcji. O ocenianiu kształtującym polecam artykuł Beaty Fiszer5.

1 I. Pufal-Struzik: Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 8
2 E. Zyśk i M. Pawlak: badania stosunków interpersonalnych uczniów. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 14-19
3 I.Adamek: Wspieranie ucznia w procesie uczenia się. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 42-50; M. Rutkowski: Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – warunek i efekt integracji. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 56-62; I. Stańczak: Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 63-68
4 E. Zyśk i M. Pawlak: Wycieczka – jedna form integracji zespołu klasowego. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 78-81
5 B. Fiszer: Jeszcze o ocenianiu kształtującym. Język Polski w Szkole. – 2007/2008,nr 3, s. 53-62
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce