Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Oświata dorosłych na świecie PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 29 kwietnia 2008
OŚWIATA DOROSŁYCH NA ŚWIECIE
Zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte


 1. Dorośli uczą się inaczej : andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego / Alina Matlakiewicz, Hanna Solarczyk-Szwec. - Toruń : Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2005. - 209 s. (w tym złoż.) : wykr. ; 25 cm
 2. Edukacja dorosłych w dobie przemian : materiały z międzynarodowej konferencji w dniach 19-20 września 1993 r. w Toruniu / pod red. E[ugenii] Anny Wesołowskiej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1994. - 187 s. : wykr. ; 23 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 3)
 3. Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy / red. nauk. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Wydaw., 2000. - 163 s. ; 24 cm.
 4. Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych : podstawowe problemy : praca zbiorowa / Anna Frąckowiak, Krystyna Pleskot-Makulska, Józef Półturzycki ; pod red. Józefa Półturzyckiego ; [wprow. Józef Półturzycki] ; Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Uniwersytet Warszawski ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005.- 239, [1] s. ; 25 cm.- (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 34
 5. Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Alina Matlakiewicz. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. - 333, [1] s. : il. ; 21 cm
 6. Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy / pod red. Ewy Przybylskiej. Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - 267 s. : il., mapy ; 24 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 19)
 7. Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz ; [tł. z jęz. ang. Filip Nalaskowski, Anna Walicka, tł. z jęz. niem. Agnieszka Nalaskowska]. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - 376 s. : il. ; 24 cm
 8. Edukacja dorosłych we Włoszech : wybrane problemy / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. - 245 s. : mapy, wykr. ; 21 cm.
 9. Edukacja kulturalna dorosłych : raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk ; [aut. Wioletta Bartosiak et al.] ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Warszawa : UW ; Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004.. - 429 s. : fot., pl., portr., wykr. ; 25 cm.
 10. Edukacja ustawiczna w Szwajcarii / Artur Fabiś ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.- Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda ; Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2004. - 188 s. : mapa, wykr. ; 24 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 31)
 11. Eurodelphi : przyszłe cele i strategie edukacji dorosłych w Europie 1995 / aut. tłumaczenia z jęz. fr. i streszcz. Roman Galar ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 1997. - 109, [1] s. : il. ; 24 cm.
 12. Kobiety a edukacja dorosłych : materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, 15 maja 2000 r. / wprowadzenie i red. E. A. Wesołowska. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 160, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 21)
 13. Kształcenie Dorosłych = Adult Education / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Socrates. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 1999. - 16 s. ; 21 cm.
 14. Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna = Weiterbildung als gesellschaftliche Bildungsstartegie : nowe tendencje w andragogice : materiały z konferencji, Szczecin 7-9 listopada 1995 r. = neue Tendenzen in der Weiterbildung / pod red. Ewy Przybylskiej i Kazimierza Jaskota ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Oddział Regionalny w Szczecinie, Instytut Pedagogiki TWP w Szczecinie, Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych. Biuro Koordynacyjne we Frankfurcie n[ad] Odrą. - Szczecin : Wydaw. Archiwum Państ., 1996. - 168, [3] s. ; 25 cm.
 15. Oświata dorosłych w Japonii / Józef Półturzycki ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zarząd Główny. - Warszawa : TWP. ZG, 1989. - 36, [3] s. : 1 wykr. ; 21 cm.
 16. Oświata dorosłych w Związku Radzieckim / Lucyna Orlicka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1980. - 105, [3] s. ; 20 cm.
 17. Oświata dorosłych we Francji / Eugenia Anna Wesołowska ; Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Warszawa : IPS. MEN, 1988. - [4], 121, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka IPS / Instytut Programów Szkolnych)
 18. Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech = Probleme der Erwachsenenbildung in Polen und Deutschland / red. nauk. Stanisław Kaczor, Wiltrud Gieseke, Winfried Höhn ; [Instytut Technologii Eksploatacji, Humboldt-Universität zu Berlin. Philosophische Fakultät IV. Institut fr Wirtschafts- und Erwachsenenpädagogik, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich]. - Radom : ITE [etc.], 1997. - 129, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.. – (Biblioteka Pedagogiki Pracy)
 19. Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego : materiały z polsko-niemieckiego seminarium w Łodzi w dniach 25-28 sierpnia 1993 r. / [red. Iwona Nadolska]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1994. - 177 s. ; 24 cm.. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" 1)
 20. Rozwój oświaty dorosłych w państwach socjalistycznych / Józef Półturzycki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. - 339, [1] s. : tab. ; 21 cm.
 21. Uniwersytet Ludowy - szkoła dla życia / pod red. Marka Byczkowskiego, Tomasza Maliszewskiego, Ewy Przybylskiej ; Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego. - Wieżyca : Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego ; [Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny], 2003. - 455 s. ; 24 cm.
 22. Uniwersytety powszechne (Ludowe) w Republice Federalnej Niemiec / red. i współaut. Norbert F. B. Greger. - Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1994. - 99 s. ; 24 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" 1230-929X t. 2)
 23. Współczesne koncepcje oświaty dorosłych i ich realizacja w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych / Józef Półturzycki ; [pod red. nauk. Marka Żelazkiewicza ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Pedagogiki Porównawczej]. - Warszawa : IBP, 1981. - 123 s. ; 21 cm.
 24. Współpraca w zakresie oświaty dorosłych polsko-niemieckich miast partnerskich = Zusammenarbeit deutsch-polnischer Partnerstädte im Bereich der Weiterbildung : materiały z konferencji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 5-7.05.1995 = Materialien der Konferenz deutsch-polnischer Partnerstädte zur Zusammenarbeit im Weiterbildungsbereich unter der Schirmherrschafft des Ministers für Nationale Bildung der Republik Polen und des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland / red. Norbert F. B. Greger, Michael Samlowski ; Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych, Instytut Współpracy Międzynarodowej. Przedstawicielstwo w Polsce. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1995. - 160 s. ; 24 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 8)
Artykuły z czasopism
 1. AULEYTNER Julian Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Julian Auleytner // Edukacja Dorosłych. (Radom) .- 1994 , nr 4 , s. 79-81
 2. BOBROWISKI Witold, MALISZEWSKI Tomasz Kilka uwag o kaszubsko-fryzyjskiej współpracy w zakresie oświaty dorosłych w latach 1997-1998 /Witold Bobrowski, Tomasz Maliszewski //Rocznik Andragogiczny.- 1997/1998 , s. 292-296
 3. BRÓDEL Rainer Badania nad uczestnikami form edukacji dorosłych w Niemczech / Rainer Bródel ; tł. Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. (Toruń) .- 1996 , nr 1 , s. 101-109
 4. BYCZKOWSKA Sulisława, MALISZEWSKI Tomasz Podsumowanie projektu Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates - Grundtvig "Uniwersytet ludowy - szkoła dla życia" / Sulisława Byczkowska, Tomasz Maliszewski // Rocznik Andragogiczny. - 2003 , s. 177-185
 5. CORNANIKOVA Rozalia Osobowość w refleksji historycznej kształcenia dorosłych : Juraj Fandly i Samuel Tesedik - wybitni słowaccy wychowawcy dorosłych / Rozalia Cornanicova // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 2 , s. 101-106
 6. CORNANIKOVA Rozalia Refleksja z dziejów kształcenia dorosłych w Słowacji : Juraj Fandly i Samuel Tesedik - wybitni słowaccy wychowawcy dorosłych pod koniec XVIII wieku / Rozalia Cornanicova // Oświatowiec .- 1999 , [nr] 2 , s. 51-56
 7. CUTAJAR Josann Czasopisma dla kobiet a kobiety z Gozo : ref. / Josann Cutajar // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995 , nr 1/2 , s. 311-340
 8. DZIĘGIELEWSKA Małgorzata Wiodące nurty andragogikii Horsta Sieberta w Niemczech / Małgorzata Dzięgielewska // Forum Oświatowe. -2000 , t. 1 , s. 43-53
 9. FABIŚ Artur Edukacja dorosłych w Szwajcarii / Artur Fabiś // Rocznik Andragogiczny. - 2003 , s. 113-126
 10. FABIŚ Artur Oferta edukacji dorosłych w Szwajcarii / Artur Fabiś // Edukacja Otwarta .- 2002 , nr 1/2 , s. 131-139
 11. FRĄCKOWIAK Anna Amerykańskie ujęcie edukacji dorosłych - wybrane aspekty teoretyczne i badawcze / Anna Frąckowiak // Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 3 , s. 43-54
 12. GIESEKE Wiltrud Grupy celowe jako forma kształcenia dorosłych w RFN / Wiltrud Gieseke ; tł z niem. Jolanta Religia // Pedagogika Pracy [Nr] 34 .- (1999) , s. 127-129
 13. GIESEKE Wiltrud O rozwoju kształcenia dorosłych : pedagogika dorosłych w Niemczech / Wiltrud Gieseke // Pedagogika Pracy [Nr] 28 .- (1996) , s. 178-180
 14. GIESEKE Wiltrud Programy edukacji kulturalnej dorosłych w Berlinie i Brandenburgii / Wiltrud Gieseke // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 3 , s. 104-108
 15. GIESEKE Wiltrud Studium pedagogiki dorosłych na Uniwersytecie im. Humbolt'a / Wiltrud Gieseke // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1994 , nr 5 , s. 40-43
 16. GRIGORIEWICZ WERSZŁOWSKI Semen Innowacyjne procesy kształcenia dorosłych w Rosji / Semen Grigoriewicz Werszłowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 1 , s. 16-18
 17. GRONHOLM Chris Tolerancja a kształcenie dorosłych w krajach nordyckich / Chris Gronholm ; tł. Beata Kowalczyk // Edukacja Dorosłych (Radom) . - 1998 , [nr] 1 , s. 18-22
 18. HABEHOST Kurt System dobrowolnej oświaty dla dorosłych w Danii / Kurt Habehost // Edukacja Dorosłych (Radom) .- 1997 , [nr] 1 , s. 28-30
 19. ISMAILOV Elkhan, MALISZEWSKI Tomasz Szwedzkie szkolnictwo średnie dla dorosłych u progu XXI wieku : wybrane problemy / Elkhan Ismailov, Tomasz Maliszewski // Rocznik Andragogiczny. - 2003 , s. 99-112
 20. JACH Dariusz Alina Matlakiewicz "Formy edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii jako przejawy realizacji idei edukacji ustawicznej" / Dariusz Jach //Rocznik Andragogiczny. - 2000 , s. 274-275
 21. JACYNIUK Marta, SYMELA Krzysztof Centra Kompetencji - idea w praktyce flandryjskiego rynku pracy / Marta Jacyniuk, Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , nr 4 , s. 107-111
 22. JASIELSKA Adriana Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech / Adriana Jasielska // Rocznik Andragogiczny. - 1997/1998 , s. 228-230
 23. KACZOR Stanisław Centrum Andragogiczne Republiki Słowenii / Stanisław Kaczor // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1994 , nr 6 , s. 28-29
 24. KARAŚ Stanisław Karta Porozumienia Organizacji Oświaty Dorosłych / Stanisław Karaś // Szkoła Zawodowa. - 1999 , nr 2 , s. 24-26
 25. KARAWAJCZYK Wincenty Rola edukacji dorosłych w siłach zbrojnych niektórych państw zachodnich / Wincenty Karawajczyk // Edukacja Dorosłych. (Toruń). - 1997 , nr 3 , s. 129-136
 26. KATZ Janina Duńskie wolne uczelnie: list z Kopenhagi / Janina Katz // Znak .- 1997 , nr 4 , s. 212-214
 27. KNOLL Joachim H. Edukacja dorosłych / kształcenie ustawiczne - perspektywa narodowa i międzynarodowa / Joachim H. Knoll // Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 4 , s. 83-100
 28. KRYCEVSKIJ Vadim Edukacja dorosłych w Rosji - wybrane problemy / Vadim Krycevskij ; tł. Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1994 , nr 2 , s. 83-85
 29. KUDOWSKA Maria Jadwiga Organizacja, struktura i osiągnięcia francuskiego zgrupowania placówek edukacyjnych GRETA / Maria Jadwiga Kudowska // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1997 , [nr] 1 , s. 22-27
 30. ŁADYŻYŃSKI Andrzej Formy edukacji dorosłych w Królestwie Holandii / Andrzej Ładyżyński // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1996 , nr 1 , s. 111-115
 31. MACIĄG Jolanta Russkin College - charakterystyka placówki kształcenia dorosłych w Oxfordzie / Jolanta Maciąg // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 2 , s. 121-129
 32. MACIĄG Ewa Raport z bada nad edukacją dorosłych w duńskim Uniwersytecie Ludowym - Brandbjerg Hojskole /Ewa MaciĄg // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 1 , s. 95-104
 33. MACIĄG Ewa, BALMFORTH John Dlaczego w Anglii nie zaadaptowała się instytucja uniwesytetu ludowego? / Ewa Maciąg, John Balmforth // Edukacja Dorosłych. -1999 , nr 2 , s. 97-103
 34. MAROTI Andor Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych na Węgrzech / Andor Maroti ; tł. Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1995 , nr 4 , s. 101-104
 35. MATLAKIEWICZ Alina Międzynarodowe seminarium edukacji dorosłych - doświadczenia państw Europy Wschodniej i Zachodniej, Tallin 25-28.11.1999 / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych . -2000 , nr 2 ,s. 131-142
 36. MATLAKIEWICZ Alina Międzynarodowe seminarium edukacji dorosłych "Strategia oparta na rozwoju społeczeństwa uczącego się: doświadczenia państw wschodniej i zachodniejEuropy" : (Tallin, 25-28.11.1999 r.) / Alina Matlakiewicz / Rocznik Andragogiczny. - 1999 , s. 303-314
 37. MATLAKIEWICZ Alina Strategiczny wpływ Narodowego Instytutu Ciągłej Edukacji Dorosłych NIACE na rozwój brytyjskiej edukacji dorosłych / Alina Matlakiewicz //Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 4 , s. 117-124
 38. MATULCIKOVA Marta Ustawiczna edukacja zawodowa - z praktyki słowackich pracodawców / Marta Matulcikova // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2002 , nr 2 , s. 102-108
 39. MURAWSKA Anna Współpraca krajów nadbałtyckich w dziedzinie edukacji dorosłych : relacja z uczestnictwa w Forum Strategicznym BAE (11-14 marca 1999 r., Axvall, Szwecja) / Anna Murawska // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 1999 , nr 1 , s. 167-168
 40. OK-BUN Lee Edukacja dorosłych w Republice Korei - koncepcje reformy lat dziewięćdziesiątych / Lee Ok-Bun // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1998 , nr 4 , s. 57-62
 41. PLESKOT – MAKULSKA Krystyna Chautauqua" - początki rozwoju oświaty dorosłych w Ameryce / Krystyna Pleskot-Makulska // Edukacja Otwarta. - 2002 , nr 4 , s. 115-128
 42. POTOCZNY Jerzy Ukrańskie ludowe uniwersytety w Galicji doby autonomicznej / Jerzy Potoczny // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych T. 56 .- (2003) , s. 5-15
 43. PÓŁTURZYCKI Józef Edukacja dorosłych w Chinach / Józef Półturzycki // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1998 , nr 2 , s. 65-84
 44. PÓŁTURZYCKI Józef Przemiany i perspektywy edukacji dorosłych / Józef Półturzycki // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1993 , nr 1 , s. 15-24
 45. PRZYBYLSKA Ewa Akademicka edukacja dorosłych w wymiarze europejskim / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych - 1999 , nr 2 , s. 31-37
 46. PRZYBYLSKA Ewa Andragogika porównawcza i problematyka międzynarodowa w edukacji dorosłych Republiki Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych. - 1999 , nr 3 , s. 77-82
 47. PRZYBYLSKA Ewa Druga droga kształcenia dorosłych w RFN / Ewa Przybylska // Pedagogika Pracy [Nr] 34 .- (1999), s. 39-44
 48. PRZYBYLSKA Ewa, GREGER Norbert F.B. Edukacja dorosłych pomostem między Polską a Niemcami / Ewa Przybylska, Norbert F.B. Greger // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 3 , s. 13-22
 49. PRZYBYLSKA Ewa Edukacja dorosłych w RFN na drodze globalnych reform / Ewa Przybylska // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1999 , nr 2 , s. 73-78
 50. PRZYBYLSKA Ewa Edukacja dorosłych w RFN w świetle uwarunkowań politycznych / Ewa Przybylska // Rocznik Andragogiczny. - 2003 , s. 91-98
 51. PRZYBYLSKA Ewa Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .-2000 , [nr] 3 , s. 113-114
 52. PRZYBYLSKA Ewa Multikulturowość - kilka refleksji w Europejskim Roku Języków / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 3 , s. 113-123
 53. PRZYBYLSKA Ewa Oświata dorosłych w Afryce na przykładzie Etiopii, Gwinei i Ugandy / Ewa Przybylska //Edukacja Dorosłych. - 1998 , nr 4 , s. 91-96
 54. PRZYBYLSKA Ewa Podstawy prawne edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych. - 1999 , nr 1 , s. 103-112
 55. PRZYBYLSKA Ewa Polsko-niemiecka współpraca w zakresie oświaty dorosłych i kształcenia ustawicznego w regionie przygraniczna / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1998 , nr 2 , s. 85-94
 56. PRZYBYLSKA Ewa Poradnictwo kształcenia ustawicznego w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych. - 1998 , nr 4 , s. 79-84
 57. PRZYBYLSKA Ewa Problematyka ekologiczna w teorii i praktyce edukacji dorosłych RFN / Ewa Przybylska // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 1998 , nr 3 , s. 55-61
 58. PRZYBYLSKA Ewa Profesjonalizacja edukacji dorosłych : Akademicka edukacja dorosłych w Europie wobec wyzwań Deklaracji Bolońskiej / Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłyh. - 2003 , [nr] 3 , s.29-26
 59. PRZYBYLSKA Ewa Struktury instytucjonalne niemieckiej oświaty dorosłych / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1998 , nr 4 , s. 48-57
 60. RACIULAITYTE Rita Edukacja dorosłych na Litwie w dobie przemian : ref. / Rita Raciulaitite // Edukacja Dorosłych. -1999 , nr 1 , s. 99-102
 61. RACIULAITYTE Rita Litewski język w edukacji dorosłych na Litwie / Rita Raciulaityte // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1997 , nr 4 , s. 123-126
 62. SACIO-SZYMAŃSKA Anna Doświadczenia i perspektywy Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych / Anna Sacio-Szymańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 4 , s. 26-30
 63. SACIO-SZYMAŃSKA Anna System kształcenia i szkolenia ustawicznego dorosłych we Francji - funkcjonowanie sieci GRETA / Anna Sacio-Szymańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 1 , s. 39-43
 64. SOLARCZYK Hanna Demokracja potrzebuje edukacji politycznej : czy niemieckie uniwersytety ludowe przygotowują do świadomego obywatelstwa? / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1997 , nr 4 , s. 127-136
 65. SOLARCZYK Hanna Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech - aktualny stan badań / Hanna Solarczyk // Rocznik Andragogiczny. - 1995/1996 , s. 331-333
 66. SOLARCZYK Hanna Edukacja dorosłych w Austrii / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 1998 , nr 3 , s. 85-96
 67. SOLARCZYK Hanna Edukacja dorosłych w Grecji / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 1999 , nr 4 , s. 91-99
 68. SOLARCZYK Hanna Edukacja dorosłych w Niemczech a współpraca międzynarodowa / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 2002 , nr 4 , s. 101-107
 69. SOLARCZYK Hanna Edukacja dorosłych w Niemczech - rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. (Toruń) .-1998 , nr 2 , s. 95-116
 70. SOLARCZYK Ewa Europejski projekt współpracy między instytucjami oświaty dorosłych - Housing Bo01 / Ewa Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 3 , s. 169-170
 71. SOLARCZYK Hanna Japoński model społeczności uczącej się / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1997 , nr 3 , s. 137-140
 72. SOLARCZYK Hanna Materiały samokształceniowe dla andragogów w Niemczech / Hanna Solarczyk // Toruńskie Studia Dydaktyczne Nr 17 .- (2001) , s. 203-212
 73. SOLARCZYK Hanna Niemiecka andragogika w lustrze czasopism / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych.- 2001 , nr 2, s. 107-119
 74. SOLARCZYK Hanna Struktury wspierające edukację dorosłych w Europie / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. -2001 , nr 4 , s. 75-83
 75. SOLARCZYK Hanna System kształcenia i doskonalenia andragogów w Niemczech / Hanna Solarczyk // Toruńskie Studia Dydaktyczne Nr 13/14 . -(1999) , s. 102-116
 76. STOCHMIAŁEK Jerzy Andragogika na niemieckich uniwersytetach - struktura organizacyjna i kierowanie / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2000 , [nr] 3 , s. 20-30
 77. STOCK Arthur Przemiany edukacji ustawicznej dorosłych w Anglii / Arthur Stock ; tł. Józef Półturzycki // Edukacja Dorosłych. (Toruń) .-1993 , nr 1 , s. 61-68
 78. SUZUKI-WIPPICH Shoko Edukacja dorosłych w Japonii / Shoko Suzuki-Wippich // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1998 , nr 4 , s. 62-66
 79. SYMELA Krzysztof Ogólna i zawodowa oświata dorosłych w Danii / Krzysztof Symela // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1994 , nr 4 , s. 81-87
 80. WESOŁOWSKA Eugenia Anna Integracja Europy a edukacja dorosłych / Eugenia Anna Wesołowska // Rocznik Andragogiczny. - 1994 , s. 15-23
 81. WESOŁOWSKA Eugenia Anna Rosyjskie Towarzystwo "Znanije" w nowej rzeczywistości / Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1995 , nr 3 , s. 85-91
 82. WIECZORKOWSKI Kazimierz Kształcenie na odległość w Norwegii / Kazimierz Wieczorkowski // Edukacja Otwarta. - 2002 , nr 1/2 , s. 107-120
 83. WIELGUS Agnieszka Międzynarodowa Konferencja Andragogiczna "Interakcja działań andragogów Europy Środkowej i Wschodniej" (26-26 października 1998 r.) / Agnieszka Wielgus // Edukacja Dorosłych. - 1999 , nr 1 , s. 113-116
 84. WILLEMS Jean Pierre Certyfikacja zawodowa we Francji / Jean Pierre Willems // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2004 , [nr] 1 , s. 39-51
 85. WOŹNICA Elżbieta Problemy edukacyjne wobec wielokulturowości w Portugalii / Elżbieta Woźnica // Edukacja Dorosłych (Toruń). -1996 , nr 3 , s. 133-138
 86. SCHMIDT-BEHLAU Beate Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych / Beate Schmidt-Behlau // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 1 , s. 44-50
 87. SOBIERAJSKI Paweł Studia w zakresie eukacji dorosłych w szkołach wyższych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej / Paweł Sobierajski // Wychowanie Na Co Dzień .- 2003 , nr 12 , s.25-26

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce