Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 2/2008 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 29 kwietnia 2008
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 2/2008
Aktualny Serwis Prasowy będzie poświecony pozostałym czasopismom Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP z Kielc. Są to kwartalniki przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum i liceum
W numerze 3 2007/2008 „Języka Polskiego w Gimnazjum” czytelnicy znajdą propozycję metodyczną pt. „Na imię mi rycerz średniowieczny”.1 Autorka stawia zarzut, że uczniowie poznają uproszczoną wersję „Pieśni o Rolandzie”, „ponieważ sami nauczyciele nie przywiązują wagi do głębszej analizy struktury średniowiecznego tekstu”2. Ewa Grodecka proponuje scenariusze lekcji, podczas których uczeń pozna informacje o kompozycji lektury.
Interesującą propozycję metodyczną proponuje Krzysztof Gierszal w artykule „Jak ocalić Rolanda? Stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć”3. Autor stwierdza, że zbyt mało czasu poświęca się uczniom mającym trudności w nauce. Uczniowie tacy wymykają się procesowi dydaktycznemu. Jakie kroki podjąć, aby im pomóc? Bardzo ważną rolę w kształceniu uczniów słabych odgrywa motywacja. Zdaniem Krzysztofa Gierszala „Jednym z najbardziej skutecznych rodzajów motywacji jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której uczeń zauważy stałą zależność między nakładem pracy a osiąganymi rezultatami”4. Nauczyciel powinien skoncentrować się na uczniu, poznać go, zindywidualizować pracę, systematycznie motywować i pomagać w uczeniu się. Scenariusze lekcji z pewnością będą pomocne podczas pracy z „Pieśnią o Rolandzie”.
Interesujący jest również projekt edukacyjny dla gimnazjum pt.” Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy...” 5 „Projekt zakłada samodzielną pracę uczniów – indywidualną lub grupową – związaną z poszukiwaniem, selekcją i przetwarzaniem informacji w zasobach internetowych po to, by przygotować opracowanie finalne – na wskazany temat i w określonej formie – które zostanie zaprezentowane na forum klasy i ocenione” 6.
W ostatnim numerze kwartalnika „Język Polski w Liceum” nr 3 2007/2008 czytelnicy zapoznają się z propozycjami opracowania „Świętoszka” Moliera.
Wioletta Poturała przypomina w swoim artykule jak rozwijała się komedia oraz krótko opisuje jej gatunki7. Autorka charakteryzuje komizm postaci i komizm sytuacyjny.
Teresa Kosyra-Cieślak proponuje scenariusz lekcji, gdzie wykorzystana jest strategia aktywnego nauczania Douga Buehla8. „Jest to jedna z 45 strategii stanowiących rodzaj mentalnych podpowiedzi, jak podejść do procesu czytania, aby zrozumieć tekst o określonej strukturze i organizacji” [...] Uczeń obserwuje, jak bohaterowie radzą sobie z zarysowanym w utworze konfliktem, a także jak przez uczestniczenie w tym konflikcie zmieniają się.9
Polecam również artykuł Reginy Pawłowskiej pt. „Ocena poprawności polonistycznych sprawdzianów maturalnych” . Autorka postuluje, ze „dojrzałość osobową, w tym intelektualną, powinien sprawdzić egzamin maturalny z języka polskiego jako głównego szkolnego przedmiotu ogólnokształcącego”10.
Równie krytyczne stanowisko w sprawie matury ustnej prezentuje Stanisław Bortnowski. Autor stwierdza „ koncepcja nowej matury z języka polskiego reformatorom się nie udała”11. W dalszej części artykułu przedstawia propozycję zmian matury wewnętrznej. „Matura nie może mieć charakteru wyłącznie literackiego. W szkołach średnich dopóty nie zagości problematyka dotycząca języka polskiego w ścisłym tego słowa znaczeniu, dopóki (przynajmniej na maturze ustnej) nie pojawią się obowiązkowe pytania dotyczące zjawisk językowych z elementami historii i teorii językoznawczej, z akcentem jednak na obserwację języka”12.
1  E. Grodecka: Na imię mi rycerz średniowieczny. Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 7-14
2 Tamże, s. 7
3 K. Gierszal: Jak ocalić Rolanda? Stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć. Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 44-59
4 Tamże, s. 45
5 T. Kosyra-Cieślak: Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy. Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s.87-97
6 Tamże, s. 87
7 W. Poturała: Jak śmieszy, kiedy nie śmieszy. Wokół komizmu „Świętoszka” Moliera. Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s 27-40
8 T. Kosyra-Cieślak: Podązając tropem bohatera... Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s 46-57
9 Tamże, s. 46
10 R. Pawłowska: Ocena poprawności polonistycznych sprawdzianów maturalnych. Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s 69-91
11 S. Bortnowski: Jaka matura ustna? Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s 92-100
12 Tamże, s. 97
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce