Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Metody pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 15 maja 2008
METODY PRACY Z CZYTELNIKIEM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Zestawienie bibliograficzne

Zestawienie opracowano na podstawie kartoteki zagadnieniowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Uwzględnia tylko artykuły z czasopism, które są dostępne a Czytelni Biblioteki.
 
 1. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20-21
 2. Alfabet literacki : projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej / Urszula Ferdynus // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 11-12
 3. Animacja w bibliotece / Joanna Papuzińska // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 11, s. 1-7
 4. Biblioteka aktywna / Stanisław Turowski // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 3, s. 4
 5. Biblioteka może wspierać naukę języków obcych / Maria Światła-Komisarczyk // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 7
 6. Biblioteka otwarta dla najmłodszych czytelników / Aneta Gontarczuk // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 3-4
 7. Biblioteka szkolna inaczej / Zofia Litwin, Danuta Majkusuiak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 2, s. 8  Propozycje metod pracy z czytelnikiem w niewielkiej bibliotece szkolnej.
 8. Biblioteka szkolna a problemy adaptacji uczniów klas pierwszych w gimnazjum / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 12-13
 9. Biesiady czytelnicze i Ferienada : pomysły na popularyzacje książki / Jolanta Niwińska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 10, s. 113
 10. Co w sercu Czacza dzieje się? : antologia twórczości uczniów / Beata Wąsik //  Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 6, s. 6. Formy pracy Koła Przyjaciół Biblioteki.
 11. Czy mówimy dobrze po polsku?: projekt na rzecz podniesienia kultury języka dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 14-15
 12. Czytajmy dzieciom : spotkania młodzieży z przedszkolakami „przy ksiażce” /Jolanta Rolnik, Renata Saks //  Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 2, s. 15-17
 13. Czytam, więc jestem : program naprawczy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla klas IV-VI / Agata Nowak, Barbara Korol-Adamczyk // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 1-2
 14. Dobre pomysły na czytanie : wybór działań realizowanych w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” : bank pomysłów // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 7/8, s. 5-23
 15. Propozycje liderów i koordynatorów zaangażowanych w promocję idei głośnego czytania.
 16. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 12-13
 17. Edukacja regionalna w bibliotece : na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim / Katarzyna Olzacka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 6-7
 18. Ferie z Pippi : program zimowego wypoczynku / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 23-25
 19. Filozofowanie z dziećmi : nowy wymiar edukacji / Berenika Biały // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 10, s. 13-1. Realizacja programu „Filozofia dla dzieci” w bibliotece szkolnej.
 20. Formy pracy biblioteki w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo w ośrodku szkolno-wychowawczym w Damnicy / Hanna Wirkus // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 2, s. 10-11
 21.  Formy pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej / Teresa Szyszko // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 10
 22.  Formy pracy z lalką teatralną w bibliotece / Iwona Witkowska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 35
 23. Godziny z książką : program zajęć dla klas II szkoły podstawowej / Katarzyna Semla // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 14-15
 24.  Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki w bibliotece szkolnej / Barbara Feliszkowska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 7-8
 25. Internet - a może jednak warto? / Jarosław Misiak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 4-5
 26. Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 1-5
 27. Internetowe centrum informacji multimedialnej w praktyce / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 3-4
 28. Jestem użytkownikiem informacji: program dydaktyczno-wychowawczy biblioteki szkolnej wspierający proces samokształcenia ucznia / Władysława Kiernicka, Bożena Widła // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 2-4
 29. Klub Dobrej Książki w średniej szkole technicznej / Elżbieta Moździerska // Biblioteka w Szkole . - 1998, nr 9, s. 24-25
 30. Koło biblioteczne w szkole podstawowej. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 10-12
 31. Koło literacko-teatralne : propozycja programu dla gimnazjum / Wioletta Rafałowicz // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 2, s. 1-3
 32. Komputer dla "maluchów" w bibliotece szkolnej / Lucyna Kisiel, Lilianna Urbańska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6. Zawiera wykaz stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych.
 33. Korepetycje w bibliotece szkolnej / Jolanta Wawoczny // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 7
 34. Książka - moja Arkadia, kraina szczęścia : propozycja pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w bibliotece szkolnej / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 18-19
 35. Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 13-15
 36. Lekcja przyrody w bibliotece : przykład współpracy biblioteki publicznej ze szkołą  / Jolanta Rakowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 14
 37. Lektury w grach dramatycznych / Wioletta Rafałowicz // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 19. Przygotowanie krótkich scenek dramatycznych na podstawie fragmentów książek.
 38. Lubię baśń, ma smak... : propozycja projektu międzyprzedmiotowego dla uczniów klas IV szkoły podstawowej/ Bożena Wierczaińska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 20-21
 39. Manga w bibliotece szkolnej - kłopot z "niepohamowanymi obrazami" / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 6
 40. Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 6-9
 41. Metodyka działalności informacyjnej w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Maria M. Siuda // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 3, s. 3-5
 42. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych w 2006 roku // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 7/8, s. 27-31. Zawiera propozycje obchodów w bibliotekach szkolnych.
 43. Model biblioteki szkolnej / Joanna Bohdziun // Biblioteka w Szkole . - 1992, nr 11, s. 9
  132.
 44. Moja wizja biblioteki szkolnej na miarę XXI wieku / Mariola Antczak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 11-13
 45. Niektóre formy konwersacyjno-zabawowe w pracy pedagogicznej z czytelnikiem / Janina Ambroży // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 6-8
 46. Nowoczesna biblioteka jako jedna z form rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej / Nina Jendrusik // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 7/8, s. 6-7
 47. Nowoczesne ujęcie biblioteki we współczesnej szkole / Janusz Staszek // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 7/8, s. 1-3
 48. Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła// Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 12-13
 49. "Oswajanie czytelników" w bibliotece szkolnej / Cecylia Gugulska // Biblioteka w Szkole . - 1995, nr 3, s. 21
 50.  Ośrodek Informacji i Edukacji Samokształceniowej Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi / Juliusz Wasilewski, Joanna Bohdziun // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 5-8
 51. Plan pracy biblioteki szkolnej z celami operacyjnymi / Urszula Sławek // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 3, s. 3-5
 52. Planowanie pracy - krok po kroku / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 2-5
 53. Pomóżmy maturzystom / Iwona Muraszko // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 12-13
 54. Pomóżmy otworzyć im drzwi do świata wyobraźni: uwagi o pracy z najmłodszym czytelnikiem / Beata Krokocka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s. 4
 55. Popularyzacja poezji w bibliotece szkolnej / Irena Iwanicka // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 16
 56. Poszukiwanie modelu biblioteki szkolnej : SP Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim / Jadwiga Myśliwska // Biblioteka w Szkole . - 1995, nr 3, s. 19-20
 57. Potrfolio biblioteki szkolnej / Elżbieta Jasiak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 12
 58. Potrzebna jest miłość : praca uczniowska - I miejsce w konkursie "Biblioteka szkolna na miarę XXI w." / Elwira Andrynowska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 13-14
 59. Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz // Biblioteka w Szkole.- 2004, nr 5, s. 2-5
 60. Problemy bibliotek szkolnych / Kinga Hechsman // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 5-6
 61. Program pracy biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 1, s. 23-28
 62. Program rozwoju biblioteki szkolnej: propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 1-6
 63. Program wychowawczy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Sportowych w Nysie / Danuta Orzeł // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 1-2
 64. Program wychowawczy biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych nr 10 w Sosnowcu / Agnieszka Gwiazda, Maria Kozera, Beata Panuszewska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 1-3
 65. Projekty scenariuszy dramowych w pracy biblioteki / Agnieszka Pawlak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 6-7
 66. Propozycja pomiaru klimatu biblioteki szkolnej / A. Wójcicka, A. Włodarz // Biblioteka w Szkole . - 1998, nr 6, s. 22-23
 67. Propozycje organizacji biblioteki gimnazjum / Lidia Zyga, Anna Hołyk // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 1-2
 68. Przyjazna biblioteka : program zajęć czytelniczych w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" / Izabela Bajak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 14-16
 69. Regionalia w bibliotece szkolnej : o nieefektownych formach pracy słów kilka / Janina Kubiak // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 14
 70. Rola biblioteki szkolnej w przygotowaniu uczniów do matury z języka polskiego / Krystyna Warchała // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 10
 71. Rola biblioteki w kreowaniu wizerunku szkoły / Elżbieta Pawełka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 4-5
 72. Rola biblioteki w pracy z uczniem zdolnym i trudnym / Anna Nowak // Biblioteka w Szkole . - 1992, nr 9, s. 1-4
 73. Rola książki w życiu dziecka : spotkanie nauczyciela bibliotekarza z rodzicami oddziałów przedszkolnych / Lilla Pietrzykowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 35-37
 74. Rola nauczyciela-bibliotekarza w kształtowaniu właściwej postawy uczniów przy wykorzystywaniu multimediów : opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego / Marzanna Brążkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 5
 75. Spotkania autorskie inaczej / Monika Płonka // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 4, s. 23
 76. Spotkania autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży / Małgorzata Augustyniak, Beata Pawlak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 2, s. 13-14
 77. Spotkania autorskie - życie kulturalne szkoły w bibliotece / Danuta Stacharska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 6-7
 78. Spotkanie z chiropterologiem w bibliotece szkolnej / Jadwiga Szczechowiak, Renata Sadownik // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7/8, s. 47-48
 79. Strategiczna rola biblioteki szkolnej w procesie edukacji / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 9, s. 2-6
 80. "Szanuj czytelnika swego..." : o traktowaniu czytelnika w specyficznych warunkach biblioteki szkolnej / Izabela Tumas // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 3, s. 28-30
 81. "Szanuj czytelnika swego..." : o traktowaniu czytelnika w specyficznych warunkach biblioteki szkolnej / Izabela Tumas // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 10-11
 82. Szkolny ośrodek kariery / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 20-22. Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery w bibliotece szkolnej.
 83. Śladami baśni polskich : zajęcia w czytelni propagujące akcję "Cała Polska czyta dzieciom" / Alina Michalska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 14-15
 84. Śladami przeszłości : nietypowe formy pracy biblioteki szkolnej / Beata Pawlak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 13
 85. „Środowe czytanie” w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów / Małgorzata Tomaszewska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 2, s. 16-17
 86. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk // Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14-15
 87. Tydzień ekologiczny w naszej szkole / Ewa Kabat, Krystyna Kwiatkowska, Mirosław Kabat // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 17
 88. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w bibliotece szkolnej : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Iwona Kołodziejczyk // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 4-6
 89. Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna) : analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 13
 90. Uczeń zdolny w bibliotece / Jolanta Kulej-Kwaśniewska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 5
 91. Warsztaty książki miniaturowej w bibliotece : zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjów / Dorota Kamisińska //  Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 13-16
 92. Współpraca biblioteki z Klubem Europejskim / Marek Rogala // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 4-5
 93. Wychowanie seksualne - biblioteka może pomóc / Bernadeta Jabłońska // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 2, s. 2-3
 94. Wystawa biblioteczna jako jedna z form upowszechniania czytelnictwa w szkole (wskazówki metodyczne) / Grażyna Dagiel // Biblioteka w Szkole . - 1995, nr 10, s. 1-2
 95. W niezwykłym świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 16-18
 96. W świecie lektur : ogólnoszkolny projekt edukacyjny / Aldona Dawidziak, Mariola Nogaj-Gorzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 14
 97. Zabawa słowem w bibliotece szkolnej / Lucyna Babicka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12, s. 15
 98. Zajęcia otwarte dla rodziców w bibliotece szkolnej / Joanna Okońska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 19
 99. Zajęcia z zerówkami / Urszula Ferdynus // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 12, s. 11
 100. Zrób sobie średniowieczny rękopis : warsztaty biblioteczne dla uczniów klas gimnazjalnych / Dorota Kamisińska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 3, s. 8-10

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce