Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Pedagogika Rudolfa Steinera i Szkoła Waldorfska PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 06 czerwca 2008
PEDAGOGIKA RUDOLFA STEINERA I SZKOŁA WALDORFSKA
Zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte
 1. Carlgren Frans Wychowanie do wolności : pedagogika Rudolfa Steinera. obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich / Frans Carlgren ; z j. niem. przeł. Michał Głażewski. ; oprac. plastyczne Arne Klingborg. - Gdynia : "Genesis", 1994. - 264 s. : il ; 24 cm.
 2. Edmunds Francis Pedagogika Rudolfa Steinera : szkoły waldorfskie na świecie i w Polsce / Francis Edmunds ; przekł. z ang. Anna Konczewska. - Warszawa : "Spektrum" , 1996. - 165 s., [16] s. fot. kolor. ; 20 cm
 3. Fucke Erhard Zarys pedagogiki wieku dojrzewania : o alternatywnej koncepcji programu nauczania klas VI-X szkół waldorfskich / Erhard Fucke ; [przekł. z niem. Michał Głażewski]. - Gdynia : "Genesis", 2006. - 261, [2] s. ; 21 cm
 4. Głażewski Michał O witalności szkoły / Michał Głażewski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydawnictwo WSP , 1996. - 158 s. ; 21 cm
 5. Kawula Stanisław, Rutkowski Krzysztof, Wolny Irena Szkoła alternatywna : szkoły typu "waldorf" - teoria i praktyka / Kawula Stanisław, Rutkowski Krzysztof, Wolny Irena ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwo WSP , 1992. - 68 s. : rys. ; 24 cm
 6. Kayser Martina Uczyliśmy w szkole waldorfskiej : o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii / Martina Kayser, Paul-Albert Wagemann ; tł. Mirosław S. Szamański. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 165 s. : faks., portr. ; 24 cm
 7. Lindenberg Christoph Szkoła bez lęku / Christoph Lindenberg ; [przekł. Jacek Dąbrowski; przedm. do wyd. pol. Barbara Miłuńska]. - Warszawa : Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, 1993. - 165, [3] s. ; 21 cm
 8. Łoźna Iwona, Łoźna Elżbieta Waldorfowska szkoła : propozycja dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Łoźna Iwona, Łoźna Elżbieta. - Olsztyn : "Fala" , 1996. - 75, [5] s. ; 17 cm
 9. Poznańska Maria Wanda Pedagogika alternatywna New Age : propozycje pedagogicznej koncepcji osobowości i wychowania / Maria Wanda Poznańska. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. - 132 s. ; 21 cm.
 10. Steiner Rudolf Droga do wtajemniczenia / Rudolf Steiner ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jerzy Prokopiuk ; tł. Tomasz Mazurkiewicz, Jerzy Prokopiuk, W. Wolański i H. Waloński. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis" , 2000. - 293, [1] s. ; 20 cm
 11. Steiner Rudolf Duchowi przewodnicy człowieka / Rudolf Steiner ; [tł. Michał Waśniewski]. - Wyd. 2 zm. - Gdynia : Wydawnictwo Genesis, 2007. - 118 s. ; 21 cm
 12. Steiner Rudolf Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania / Rudolf Steiner ; [tł. Michał Waśniewski]. - Gdynia : "Genesis", 2006. - 141, [1] s. : il. ; 21 cm
 13. Steiner Rudolf Rozważania seminaryjne i wykłady na temat programu nauczania / Rudolf Steiner ; [tł. Adam Winiarczyk]. - Gdynia : Genesis, 2006. - 207 s., [1] k. tabl. kolor. : rys. ; 21 cm "Rozważania seminaryjne i wykłady na temat programu nauczania" wygłoszone w Stuttgarcie między 21 sierpnia a 6 września 1919 r. przy zakładaniu Wolnej Szkoły Waldorfskiej.
 14. Steiner Rudolf Zdrowy rozwój człowieka : kurs Bożonarodzeniowy. Cz. 1, Wprowadzenie w antropozoficzną pedagogikę i dydaktykę / Rudolf Steiner ; [tł. Ewa Łyczewska]. - Gdynia : "Genesis", 2007. - 191 s. : il. ; 21 cm Cykl wykładów dla nauczycieli wygłoszony w Domach od 23 grudnia 1921 do 7 stycznia 1922.
 15. Steiner Rudolf Zdrowy rozwój człowieka : kurs Bożonarodzeniowy. Cz. 2, Wprowadzenie w antropozoficzną pedagogikę i dydaktykę / Rudolf Steiner ; [tł. Ewa Łyczewska, Mateusz Szobilk]. - Gdynia : "Genesis", 2007. - 207 s. : il. ; 21 cm Cykl wykładów dla nauczycieli wygłoszony w Domach od 23 grudnia 1921 do 7 stycznia 1922.
 16. Szkoła alternatywna: z teorii i praktyki szkół waldorfskich / pod red. Stanisława Kawuli. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna , 1994. - 122 s., [2] s. tabl. kolor. : fot., nuty, pl., portr. rys. ; 23 cm
 17. Sztuka Wychowania wokół Pedagogiki Waldorfskiej / [Stowarzyszenie "Salutaris Rozwijania Inicjatyw Pedagogiczno-Psychologicznych]. - Warszawa : SSRIPP, 2004-. 30 cm. - Poprzednio: Forum wokół Pedagogiki Waldorfskiej
 18. Wasiukiewicz Jadwiga Pedagogika waldorfska w praktyce / Jadwiga Wasiukiewicz. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. - 132, [1] s., [8] s. il. kolor. : fot., rys. ; 24 cm
 19. Wasiukiewicz Jadwiga Pedagogika waldorfska w teorii i praktyce / Jadwiga Wasiukiewicz. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. - 132, s., [12] s. tabl. kolor. : il., nuty ; 24 cm
 20. Wasiukiewicz Jadwiga Pedagogika waldorfska w teorii i praktyce / Jadwiga Wasiukiewicz. - Wyd. 2 poszerz.- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - 163, [1] s., [12] s. tabl. kolor. : il., nuty ; 24 cm
 21. Wiśniewska-Paź Barbara Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne / Barbara Wiśniewska-Paź. - Wrocław : "Arboretum" : współpr. wydaw. Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 326 s., [2] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.- Wychowanie bez lęku : pedagogika steinerowska / [red. Jerzy Prokopiuk]. – Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe : Wydaw. "Kos", 1992. - 112 s. : il. ; 21 cm
 22. Zwoliński Andrzej Antropozofia : maski bez twarzy / Zwoliński Andrzej. - Kraków : "Gotów" : Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej , 1995. - 28 s. ; 15 cm. - Pytania Nieobojętne ; nr 3. - Biblioteczka KSM; nr 2


Artykuły z czasopism

 1. Antropozofia Rudolfa Steinera (1861-1925) jako gnostyczna wizja ezoterycznej tradycji Zakonu Róży i Krzyża / Artur Jocz // Zeszyty Filozoficzne - 2000, z. 8 , s. 69-79
 2. Antropozoficzne korzenie szkoły waldorfskiej / Maria Meyer // Wychowanie Na Co Dzień . - 1997 , nr 6 , s. 14-17
 3. Antropozoficzne podstawy pedagogiki Rudolfa Steinera / Władysława Szulakiewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia. - 1997 , z. 3 , s. 73-77
 4. Antropozofia Rudolfa Steinera (1861-1952), czyli rozważania o istocie doświadczenia gnostycznego i próbie jego religijnego werbalizmu / Artur Jocz // Zeszyty Filozoficzne - 1999 , z. 7 , s. 103-114
 5. "Czarna księga antropozofii" albo nowa próba dyskredytacji Rudolfa Steinera / Mirosław Stanisław Szamański // Kwartalnik Pedagogiczny - 1998 , nr 3/4 , s. 125-161
 6. Czy naprawdę "wychowanie ku wolności"? : próba krytycznego spojrzenia na pedagogikę waldorfską / Iwona Chmielewska, Małgorzata Turczyńska-Korczyńska. - Kwartalnik Pedagogiczny - 1998 , nr 3/4 , s. 97-123
 7. Edukacja steinerowska - rozwój czy stagnacja? / Barbara Wiśniewska-Paź // Nowa Szkoła . - 2004 , nr 5 , s. 46-49
 8. Edukacja steinerowska a sztuka i jej dydaktyczny wymiar. Cz. 1 / Barbara Wiśniewska-Paź // Klanza w Szkole . - 2003, nr 1, s. 9-16
 9. Edukacja steinerowska a sztuka i jej dydaktyczny wymiar. Cz. 2 / Barbara Wiśniewska-Paź // Klanza w Szkole . - 2003, nr 2, s. 3-8
 10. Głosy do antropozofii i eurytmii Rudolfa Steinera (1861-1925) / Stanisław Katula // Edukacja . - 1998 , nr 1 , s. 75-83
 11. Kilka refleksji ogólnych na temat pedagogiki waldorfskiej / Jadwiga Wasiukiewicz // Ars Educandi . - T. 4 (2004), s. [265]-273
 12. Koncepcja wolnego społeczeństwa Josepha Beuysa a antropozoficzna idea trójpodziału społecznego Rudolfa Steinera / Agnieszka Kosterka, Maciej Szostak // Zbliżenia Polska - Niemcy. - 2001 , nr 1 , s. 98-103
 13. Ku antropozoficznemu rozumieniu wolności / Agnieszka Kosterka, Maciej Szostak // Zbliżenia Polska - Niemcy. - 2000 , nr 1 , s. 80-83
 14. Kształcenie oparte na autorytecie / Jadwiga Wasieukiewicz // Edukacja i Dialog. – 2007 , nr 2 , s. 22-24
 15. Maria Montessori, Rudolf Steiner. Zestawienia bibliograficzne w wyborze / Małgorzata Bzibziak // Biblioteka w Szkole. - 1997 , nr 4 , s. 11-13
 16. Miejsce i rola sztuki w szkołach waldorfskich / H. Depta // Plastyka i Wychowanie . - 1993, nr 1, s. 4-9
 17. Nauczanie muzyki w szkołach waldorfowskich / Jadwiga Wasiukiewicz // Edukacja i Dialog. - 2007 , nr 1 , s. 48-49
 18. Nowe trendy w wychowaniu – szansa czy zagrożenie? / Katarzyna Franica //Wychowawca. – 2004, nr 12, s. 10-11
 19. pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim / Jadwiga Wasiukiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998 , nr 2 , s. 112-116
 20. Pedagogika absolutna : o Rudolfa Steinera koncepcji wychowania krytycznie / Klaus Prange ; tł. z niem. Mirosław Stanisław Szamański // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4 , s. 65-78
 21. Pedagogika Rudolfa Steinera / Elżbieta Putkiewicz // Forum Oświatowe . - 1990, nr 3, s. 141-142
 22. Pedagogika steinerowska - pedagogika waldorfowska - szkoły steinerowskie – waldorfowskie : (wybór literatury) / Bogusław Śliwerski // Wszystko dla Szkoły . - 2001 , nr 2 , s. 25
 23. Pedagogika waldorfska w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Wasiukiewicz // Życie Szkoły. -2004 , nr 3 , s. 142-147
 24. Pedagogika waldorfska w teorii i w praktyce / Jadwiga Wasiukiewicz // Ars Educandi . - T. 1 (1998), s. 167-179
 25. Podstawy pedagogiki przedszkolnej R. Steinera - nauczanie w procesie rozwoju dziecka / Barbara Balcerzak // Przyjaciel Dziecka . - 1990, nr 7/8, s. 20
 26. "Polowanie na antropozofii" - relacja i głos w dyskusji / Maciej Szostak // Zbliżenia Polska - Niemcy. - 1998 , nr 3 , s. 154-156
 27. Rozwój w ramach eurytmii : cz. 1 / Maria Burniewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Psychologiczne. - 1998 , z. 2 , s. 195-199
 28. Rudolf Steiner (1861-1925) / Heiner Ullrich // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999 , nr 3/4 , s. 149-170
 29. Rudolf Steiner i jego "Lebensphilosophie" / Maciej Szostak // Zbliżenia Polska - Niemcy. - 1996 , nr 2 , s. 53-59
 30. Rudolf Steiner i jego myśl pedagogiczna / Antoni Tomkiewicz // Paedagogia Christiana. - 1997 , t. 1 , s. 87-99
 31. Rudolf Steiner. Wolne szkoły waldorfskie : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewa Dolata-Makuch // Nowa Szkoła - 1997 , nr 4 , s. 43-45
 32. Rudolfa Steinera antropozoficzna nauka o wychowaniu / Imelda Chłodna // Człowiek w Kulturze. -2003 , nr 15 , s. 281-303
 33. Rytm w wychowaniu małego dziecka w ujęciu pedagogiki waldorfskiej / Małgorzata Skórczyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2001 , nr 4/5 , s. 17-19
 34. Sposoby kształtowania rzeczywistości zmysłowej i duchowej - ujęcie neognostyczne / Artur Jocz // Zeszyty Filozoficzne. - 2001 , z. 9 , s. 39-49
 35. Stanisław Franciszek hr. Karłowski a współczesne problemy rolnictwa / Eugeniusz Kołmicki // Humanistyka i Przyrodoznawstwo. - 2003 , t. 9 , s. 161-169
 36. Steinerowska demonozofia : ref / Jerzy Prokopiuk // Gnosis. - 1995 , nr 7 , s. 27-31
 37. Szkoły Steinera / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Kwartalnik Pedagogoczny. - 1998, nr 3/4 , s. 79-95
 38. Szkoły waldorfskie jako przykład wychowania do wolności : ref. / Tomasz Duda // Kultura Fizyczna. - 2000 , nr 11/12 , s. 15-18
 39. Szkoły waldorfskie na tle antropozofii / Imelda Chłodna // Studia Niemcoznawcze. – 2003 , t. 25 , s. 435-448
 40. Szkoły waldorfskie w Holandii. Historia i dzień dzisiejszy / Barbara Kowalewska // Twórcza Szkoła . - 2005, nr 8, s. 27-31
 41. "Śpiew i eteryczny dźwięk" : fragm. Książki / Hilda Deighton, Gina Palermo, Dina Winter ; tł. z ang. Małgorzata Frankiewicz // ISME . - 1997 , nr 3 , s. 62-71
 42. Śpiew i eteryczny dźwięk : (metoda śpiewu Gracji Ricardo oparta na współpracy artystki z Rudolfem Steinerem) : fragm. / Hilda Deighton, Gina Palermo, Dina Winter ; tł. z ang. Małgorzata Frankiewicz // ISME . - 1995 , nr 2 , s. 76-85
 43. Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia / Aleksandra Jasielska // Edukacja i Dialog . - 2005 , nr 4 , s. 68-72
 44. Wolne szkoły waldorfskie / Bolesława Habdank-Wojewódzka, Tadeusz Habdank- Wojewódzki // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 6, s. 59-61
 45. Wolność ludzkiego ducha, czyli słów kilka o pedagogice waldorfskiej / Kamila Spychalska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 31-34
 46. Zabawa i praca w przedszkolu waldorfskim / Barbara Piesak // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999 , nr 9 , s. 690-692
 47. Zajęcia ruchowe w szkole waldorfskiej / Elżbieta Szamańska // Kultura Fizyczna. – 1997 , nr 5/6 , s. 24-27

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce