Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Szkolnictwo w Belgii, Danii i Holandii PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 07 lipca 2008
SZKOLNICTWO W BELGII, DANII I HOLANDII
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

BELGIA


 1. BELGIJSKI system oświaty / Edyta Łukowska, Jadwiga Kułak-Pełka // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 11, s. 27-28
 2. CENTRUM  Szkolnictwa Specjalnego w Brukseli i Louvain-Neuve ,,La Clairiere” / Ewa Bramboszcz // Szkoła Specjalna. – 1993, nr ½, s. 63-68
 3. CHARAKTERYSTYKA  społeczna nauczycieli szkół elementarnych w Belgii i w Polsce w XX wieku / Marc Depaepe, Frank Kimon, Adam Fijałkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 215-239
 4. DZIECI  w ośrodku dla uchodźców w Rixensart / Joanna Błogowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 6, s. 55-59
 5. EDUKACJA w Belgii / Bogusława Młodzikowska // Dyrektor Szkoły. – 1996, nr 9, s. 30-32
 6. Edukacja wielokulturowa w szkolnictwie belgijskim / Elżbieta Kuźma // Forum Europejskie. - Nr 9 (2005), s. 25-36
 7. JAK  to robią we Flandrii? Kształcenie ustawiczne w Belgii / Małgorzata Marciszewska, Agnieszka Rzymska // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2004, nr 4, s. 10-14
 8. JAKIE nauczanie w Brukseli? / Dorota Walczak-Delanois // Polonistyka. – 2002, nr 4, s. 238-240
 9. KSZTAŁCENIE dzieci z uszkodzonym słuchem w Południowej Australii / Maria Thiele // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 14-19
 10. KSZTAŁCENIE nauczycieli w Belgii / Barbara Petkowicz, Zygmunt Wyroślak // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 11, s. 36-37
 11. KSZTAŁCENIE zawodowe we Flandrii – spostrzeżenia z wizyty studyjnej do Belgii / Aneta Jurkowska // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 4, s. 10-13
 12. OPIEKA nad dziećmi i ich rodzicami w Belgii / Katarzyna Kaczanowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 200, nr 7, s. 50-56
 13. PARTNERSTWO społeczne w edukacji zawodowej w Belgii / Wiesław Karpiński // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2002, nr 1, s. 17-18
 14. SPECYFIKA  i trendy edukacji w Belgii / Adam Szecówka // Nowa Szkoła. – 1996, nr 8, s.  40-44
 15. STRUKTURY wspierające szkolne struktury zdrowotne w Belgii / Danielle Piette // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1990, nr 4/5, s. 84-85
 16. SYSTEM oświatowy Belgii / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. – 1994, nr 4, s. 222-224
 17. SZKOLNICTWO prywatne w krajach Europy Zachodniej (RFN, Belgia) / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. – 1990, nr 10, s. 554-562
 18. TWÓRZMY szkołę razem z uczniami / Jackie Denis; przeł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 6, s. 26-29
 19. WYCHOWANIE obywatelskie w XII Okręgu Związku Strzeleckiego w Belgii i Francji (1927-1940) / Aldona Zakrzewska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 4, s. 177-195
DANIA

 1. BLISKIE spotkania z duńską oświatą / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 1, s. 29-31 
 2. CO zobaczyłem na Fonii. Duński model edukacji / Przegląd Oświatowy. – 1994, nr 7, s. 11
 3. CZYM żyje duńska szkoła? /Aldona Plechan // Przegląd Oświatowy. – 2001, nr 16, s. 4-5
 4. DOBRZE się dzieje w szkołach duńskich / Elżbieta Świderka // Nowa Szkoła. – 1996, nr 7, s. 39-41 Polscy nauczyciele w Danii.
 5. DOKSZTAŁCANIE i doskonalenie nauczycieli w Danii / Daniela Rusakowska // Nowa Szkoła. – 1992, nr 10, s. 594-597
 6. DUŃSKIE reminiscencje / Witold Wodniak // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2004, nr 3, s. 13-16
 7. DZIECI ulicy / Marianna Biórkoe, Jens Bjórkoe // Opieka Wychowanie Terapia. – 1994, nr 3, s. 44-45
 8. DZIECKO uczy dziecko, czyli o skaucie duńskim / Marzenna Magda // Harcerstwo. – 1995, nr 9, s. 29-32
 9. GŁÓWNE założenia i cechy systemu kształcenia nauczycieli w Danii – z punktu widzenia ciągłego rozwoju profesjonalizmu nauczyciela / Wanda Dróżka // Edukacja. – 1997, nr 2, s. 85-93
 10. GRANICE możliwości przekształcania szkoły (na przykładzie Szkoły Islands Brygge w Kopenhadze) / Daniela Rusakowska //Nowa Szkoła. – 1993, nr 5, s. 294-299
 11. IDEE i doświadczenia duńskiej szkoły ludowej / Wiesław Ciczkowski // Nowa Szkoła. – 1992, nr 2, s. 34-39
 12. INTEGRACJA po duńsku / Mirosław Baum // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 4, s. 47-49
 13. INTEGRACJA szansą dla niepełnosprawnych dzieci (charakterystyka modelu duńskiego) / Mirosław Baum // Szkoła Specjalna. – 1992, nr 4, s. 187-190
 14. KOFOEDS Skole : pomoc ku samopomocy / Jarosław Utrat-Milecki  // Opieka Wychowanie Terapia. – 1997, nr 4, s. 35-41
 15. KOFOEDS Skole – szansa przetrwania / Mirosław Górecki // Opieka Wychowanie Terapia. – 1993, nr 3, s. 31-36
 16. KSZTAŁCENIE pedagogów w Danii / Piotr Petrykowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 9, s.407-408
 17. MODEL duński / Peter de la Cour // Edukacja i Dialog. – 1991, nr 8, s. 50
 18. MOJE refleksje o szkole duńskiej / Paweł Wyszkowski // Nowa Szkoła. – 1992, nr 2, s. 92-93
 19. NAUCZYCIELE przedmiotów zawodowych z wizyta w Aarhus w Danii / Maria Suliga, Marek Szamański // Szkoła Zawodowa. – 1995, nr 4, s. 36-39
 20. O OPIECE na d dzieckiem w Danii / Ewa Kantowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 47-49
 21. O URODZIE duńskiej szkoły / Arkadiusz Cieliński, Elżbieta Wąsowska // Kształcenie Nauczycieli. – 1994, nr 1, s. 43-4
 22. 8OPIEKA nad dzieckiem w Danii / Piotr Petrykowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 8, s. 352-354
 23. OŚWIATA dorosłych w Danii / Agnieszka Bron // Nowa Szkoła. –1992, nr 6, s. 350-353
 24. PARTNERSTWO społeczne w edukacji zawodowej w Danii / Wiesław Karpiński // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2002, nr 2, s. 17-18
 25. PEWNE istotne aspekty kształcenia i szkolenia dorosłych w Danii / Zygrfyd J. Dutkiewicz, Ferdynand Froissart // Szkoła Zawodowa. – 1994, nr 7, s. 37-40
 26. POMOC do samopomocy w Kofoeds Skole / Ewa Dobrzycka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. 39-40, III okł.
 27. PROBLEMY kształcenia niepełnosprawnych w zróżnicowanych systemach edukacyjnych Danii i Szwecji w centrum zainteresowań nauczycieli akademickich i lokalnych władz oświatowych / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 2, s. 155-156
 28. PROBLEMY szkolnictwa duńskiego / Jerzy Główczyk // Nowa Szkoła. – 1990, nr 10, s. 563-565
 29. REFORMA po duńsku / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. – 1995, nr 5, s. 34-35
 30. REFORMA po duńsku / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 1995, nr 11, s. 33-34
 31. SPECJALNOŚĆ duńska : nauczyciel klasowy / Elżbieta Leszczyńska // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 10, s. 65-69
 32. SYSTEM edukacji w Danii : korespondencja własna / Maria Skup // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 32-34
 33. SYSTEM duński nauczania techniki w szkołach ogólnokształcących i jego konsekwencje / Tadeusz Bizerski // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1993, nr 3, s. 184-185
 34. SZKOLNICTWO ponadpodstawowe w Danii / Maria Skup // Nowa Szkoła. – 2001, nr 5, s. 53-55
 35. SZKOŁA duńska / Małgorzata Ulfik // Wychowanie Techniczne. – 1993, nr 3, s. 181-184
 36. SZKOŁA duńska – wizyta studyjna w Danii warszawskich nauczycieli. Poszukiwania / Ewa Kolasińska // Biuletyn Informacyjny. – 1996, nr 5, s. 27-29
 37. SZKOŁA i nauczyciel w Danii / Piotr Petrykowski // Wychowanie na Co Dzień. – 1996, nr 1/2, s. 17-21
 38. SZKOŁA integracyjna i szkoła specjalna w Danii / Bożena Foder, Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 312-315
 39. SZKOŁA Kofoeda w obliczu nowego ubóstwa / Stanisław Jan Rostworowski // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 10/12, s. 34-35
 40. W KRAINIE „uśmiechniętych” bibliotek / Mariola Łukasik, Maria Pietryka // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 2, s. 19-22 Oświata i biblioteki w Danii.
 41. ZAPOBIEGANIE przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Danii / Maria Małaśnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 52-54
HOLANDIA

 1. BRAK nauczycieli / Izabela Rogalińska // Nowa Szkoła. – 1999, nr 8, s. 37 
 2. BRD w Holandii. Cz. 1 // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1996, nr 3, s. 170-175 BRD – bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 3. BRD w Holandii. Cz. 2 // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1996, nr 4, s. 223-224 BRD – bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 4. BRD w Holandii. Cz. 3 // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1996, nr 5, s. 296-302 BRD – bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 5. CHCĄ porozumieć się z całym światem / Ruth Marshall // Nowa Szkoła. – 1992, nr 9, s. 541
 6. DOŚWIADCZENIA szkół holenderskich / Wiesław Ciczkowski // Nowa Szkoła. – 1992. nr 8, s. 474-478
 7. Dziecko w roli nauczyciela / Kinga Kuszak. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 4, s. 14-17 Wyjazd szkoleniowy nauczycieli do Holandii w ramach programu Leonardo da Vinci
 8. FILOZOFIA edukacyjna szkoły  (na przykładzie szkoły podstawowej w Bilthoven – Holandia ) : [fragm.] / Anna Brzezińska, Grzegorz Lutomski, Elżbieta Misiorna // Życie Szkoły. – 1996, nr 7, s. 442-445
 9. HAARLEM – szkoły Europy ? / Marek Mendel // Nowa Szkoła. – 1994, nr 9, s. 541-543, 546
 10. HOLENDERSKA polityka oświatowa na rok 1997 / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1997, nr 3, s. 41-42
 11. HOLENDERSKI przepis na nowe nauczanie / Sylwia Maria Falińska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 133-146
 12. HOLENDERSKI system wspierania rozwoju dzieci / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak // Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 52-59
 13. JAK zwalczyć epidemię analfabetyzmu matematycznego /Ruth Marshall // Nowa Szkoła. – 1992, nr 9, s. 551
 14. KONCEPCJE kształcenia nauczycieli w Holandii / Wiesław Ciczkowski // Nowa Szkoła. – 1992, nr 6, s. 348-350
 15. KSZTAŁCENIE nauczycieli : profesjonalizacja i modularyzacja : obecne tendencje w Holandii / Met. L. Kruger, Wiel Veugelers // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1991, nr 2, s. 151-161
 16. KSZTAŁCENIE zawodowe w Holandii /Agnieszka Mikina // Szkoła Zawodowa. – 1996, nr 4, s. 33-35
 17. KURS na Unię : u kolegów w Niemczech i Holandii / Ewa Grzybowiska // Geografia w Szkole. – 3003, nr 4, s. 243-248
 18. MARKENDALEN – ośrodek dla dzieci upośledzonych umysłowo z dodatkowymi ograniczeniami / Grażyna Walczak // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 1, s. 55-58
 19. MODEL wczesnej interwencji w Centrum Theofana w Grave / Grażyna Walczak // Nowa Szkoła. – 1994, nr 6, s. 362-363
 20. NADZÓR pedagogiczny w Holandii / Maria mendel // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 8, s. 54-56
 21. NOWE role, nowe relacje / Majka Magdziarz // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 12, s.  24-26 Udział rodziców w życiu szkoły na przykładzie Holandii
 22. OCENA osiągnięć szkolnych uczniów w holenderskim systemie szkolnym / Waldemar Dutkiewicz // Edukacja. – 1996, nr 4, s. 102-108
 23. PARTNERSTWO społeczne w edukacji zawodowej w Holandii / Wiesław Karpiński // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 5, s. 8-11
 24. POMÓŻ mi, a zrobię to sam : system Montessori w Holandii / Wiesław Ciczkowski // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 6, s. 45-49
 25. POLUBIĆ matematykę / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1994, nr 8, s. 489-490
 26. SYSTEM edukacji w Holandii / Katarzyna Żebrowska // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 10, s. 51-54
 27. SYSTEM pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w Doetinchem – Holandia / Halina Pacyńska // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 1, s. 52-54
 28. Szkolnictwo holenderskie i jego tradycje / Andrzej Ładyżyński // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne  .-Nr 125 .-(1998) s. 91-108
 29. SZKOLNICTWO podstawowe w Holandii / Sylwia Grzegorzewska // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 120-124
 30. SZKOLNICTWO prywatne w Holandii / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. – 1991, nr 1, s. 45-48
 31. SZKOŁA bez napięć i stresów / Irena Wolny // Życie Szkoły. – 1991, nr 7, s. 444-  446 Szkoła waldorfowska w Zeist koło Utrechtu w Holandii.
 32. W DRODZE do Europy / Anna Rogacz-Siwińska, Damian Łęszczak // Edukacja Medialna. – 2002, nr 2, s. 12-14 Struktura szkolnictwa w Holandii.
 33. W HOLENDERSKICH szkołach podstawowych / Wiesław Ciczkowski // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 1, s. 43-46
 34. W SZKOŁACH steinerowskich w Holandii / Maria Baranowska // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 10, s. 26-28
 35. WIZYTA w unijnej szkole / Elżbieta M. Jurgowiak // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 5, s. 66-70 Szkoły w Niemczech i Holandii.
 36. WRAŻENIA ze szkół waldorfskich / Izabela Jaworowicz-Konstanty, Jadwiga Wasiukiewicz // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 1, s. 54-61Szkoły w Niemczech i Holandii.
 37. WYCHOWANIE patriotyczne w holenderskim muzeum / Jolanta Olkusz //Wychowanie w Przedszkolu. -1998 nr 4 s. 271-276
 38. Z wizytą w Holandii / Ewa Zielińska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006,  nr 2, s. 48-49
 39. ZMIANY w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego w Holandii / Marian Piotrkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 4, s. 70-76

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce