Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Czasopisma dziecięce i młodzieżowe PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 07 lipca 2008
SZKOLNICTWO W BELGII, DANII I HOLANDII
Zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte


 1. FABER- CHOJNACKA Anna Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym / Anna Faber-Chojnacka. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP , 1995. - 169, [2] s. : rys. ; 24 cm 
 2. FRĄCKOWIAK Wiktor Pedagogiczne aspekty polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach Zachodnich w okresie rządów Bismarcka (1862-1980) / Wiktor Frąckowiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1979. - 225, [1] s. : il., portr. ; 24 cm
 3. FRĄCKOWIAK Wiktor Pedagogiczne tendencje pomorskiej i kujawskiej prasy polskiej dla dzieci i młodzieży w latach 1891-1920 / Wiktor Frąckowiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : WSP , 1981. - 272 s. : il., portr. ; 20 cm
 4. GRABOWSKI Stanisław Na przyszły pożytek : z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824-1939 / Stanisław Grabowski. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna , 2001. - 267 s. : il. ; 21 cm
 5. JAROWIECKI Jerzy Czasopisma dla dzieci i młodzieży : materiały przeznaczone dla słuchaczy studiów bibliotekoznawczych, specjalizacje Biblioteki szkolne i pedagogiczne, czasopiśmiennictwo polskie XIX i XX wieku / Jerzy Jarowiecki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP , 1990. - 24 cm Cz. 1 : 1918-1945 1990 203 s.
 6. JAZOWSKA- GUMULSKA Maria Oswajanie z kulturą : w kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży / Maria Jazowska-Gumulska // Kraków : Wydaw. Naukowe AP , 2001. - 133, [2] s. ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie , 0239-6025 ; nr 307)
 7. KOMOROWSKA Małgorzata Polska prasa muzyczna w okresie 1945-2000 / Małgorzata Komorowska ; Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. AM , 2001. - 40 s. ; 21 cm
 8. LIZAK Jadwiga Język czasopism dla dzieci : wybrane zagadnienia / Jadwiga Lizak. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej , 1999. - 180, [1] s. ; 21 cm
 9. ŁOBOS Anna Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci / Anna Łobos. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 146, [2] s. : tab., wykr. kolor. ; 24 cm.
 10. ŁUCZAK Henryk Nie pozwólcie się okłamywać / Henryk Łuczak. - Kraków : "Poligrafia Salezjańska" , 1996. - 189, [1] s., [4] k. il. kolor. ; 20 cm
 11. MICHALSKA Iwonna Czasopisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospolitej / Iwonna Michalska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego , 1994. - 193, [2] s. ; 24 cm
 12. MISZCZUK Marian Spis tytułów prasy harcerskiej 1911-1939 / Marian Miszczuk. - Warszawa : Zespół Historyczny GK ZHP [Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego] , 1983. - 29, [1] s. ; 16 cm
 13. MŁODY czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny Sochy. - Katowice : Wydaw. UŚ , 1996. - 283, [5] s. : 1 faks., 1 fot., rys. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , ISSN 0208-6336 ; nr 1589)
 14. NOWAKOWSKI Piotr Tomasz Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych : analiza antropologiczno-etyczna / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : Maternus Media, cop. 2004. - 384 s. ; 21 cm
 15. NOWE twarze : miłość, problemy, nadzieje dzieci i młodzieży Europy / [red. Stanisław Srokowski]. - Wrocław : "Światowit" , 2000. - 215 s. : il. ; 21 cm
 16. OLSZEWSKA Bożena Literatura na łamach "Płomyczka" (1945-1980) / Bożena Olszewska ; Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. - Opole : UO IFP , 1996. - 164, [1] s. ; 21 cm
 17. POMOSTY: marzenia, lęki i fascynacje dzieci i młodzieży Europy / [red. Stanisław Srokowski]. - Wrocław : "Światowit" , 1998. - 199, [1] s. : rys. ; 21 cm
 18. PRASA dziecięca i młodzieżowa : studia i materiały / pod red. Mieczysława Adamczyka i Jerzego Jarowieckiego ; Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. - Kielce : IKN ODN , 1982. - 340 s. ; 20 cm
 19. SIWKO Maria Wzory osobowe w polskiej prasie młodzieżowej okresu przełomu : (na przykładzie "Sztandaru Młodych" - 1979-1982 i "Filipinki" - 1988-1989) / Maria Siwko ; Politechnika Koszalińska. - Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK , 2001. - 161, [2] s. ; 24 cm
 20. SKAWIŃSKA Monika Zniekształcony obraz rzeczywistości lansowany przez katolickie pisma młodzieżowe : analiza treści periodyków "Miłujcie się!", "Droga" i "Źródło". / Monika Skawińska. - Clayton : Monash University, 2003. - [2], 111, [1] s. : rys. ; 30 cm
 21. SOCHA Irena Czasopisma dla młodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie : (1918-1939) / Irena Socha. - Katowice : UŚ , 1990. - 171, [1] s. ; 24 cm
 22. SOCHA Irena Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce : 1918-1939 / Irena Socha. - Katowice : UŚ , 1986. - 196, [1] s., [24] s. faks. : err. ; 24 cm
 23. SZEFLER Elżbieta Literatura piękna we współczesnych polskich i radzieckich czasopismach dla dzieci / Elżbieta Szefler ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1990. - 174 s. : rys. ; 24 cm
 24. SZOCKI Józef Prasa dla dzieci i młodzieży : czytelnictwo i funkcja / Józef Szocki. - Kraków : [s. n.], 1996. - S. [1], 118-123 ; 21 cm
 25. SZYRAN Jerzy M. Modele postaw seksualnych w polskich pismach młodzieżowych okresu transformacji ustrojowej : próba oceny / Jerzy Szyran. - Łódź-Łagiewniki : Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów ; Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2007. - 291 s. ; 24 cm
 26. WIŚNIEWSKA Maria Harcerz, żołnierz, obywatel ... : szkice o prasie Szarych Szeregów / Maria Wiśniewska. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza , 1987. - 325, [3] s., [32] s. tabl. : faks., fot., 1
 27. ŻMICHROWSKA Maria Jolanta Czasopismo dla dziewcząt "Dziś i Jutro" (1925-1937) / Maria Jolanta Żmichrowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : WSP , 1990. - 104, [4] s., [11] k. faks. ; 25 cm
 28. ŻMICHROWSKA Maria Jolanta Problematyka religijna i dydaktyczno-wychowawcza polskich czasopism dla dzieci i młodzieży szkolnej w latach 1918-1939 : (studium z historii oświaty) / Maria Jolanta Żmichrowska. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej , 1992. - 143, [1] s. : faks. ; 24 cm

Artykuły z czasopism


 1. Cele wychowawcze czasopism dla dzieci i młodzieży szkolnej wydawanych przez związki nauczycielskie w dwudziestopięcioleciu międzywojennym (1918-1939) / Maria Jolanta Żmichrowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Pedagogiczne. -  Z. 1. - (1996) , s. 132-153 
 2. Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1980-1989 : (przegląd formalno-statystyczny) / Michał Rogoż // Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2003 , z. 2 , s. 201-220
 3. Czasopisma dla dzieci i młodzieży lat siedemdziesiątych XX wieku narzędziem edukacji patriotycznej / Ewa Pawelec // Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 9 (2005), s. 95-109
 4. Czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach 1990-1996 / Jerzy Kumiega // Guliwer. - 1997 , nr 2 , s. 47-50
 5. Czasopisma dla dzieci lat siedemdziesiątych : przegląd literatury przedmiotu / Ewa Pawelec // Kieleckie Studia Bibliologiczne. -  T. 5. - (2000) , s. 181-190
 6. Czasopisma dla młodzieży ich rola w życiu pokolenia wstępującego / Iwona Migniewicz, Małgorzata Machoń // Dyrektor Szkoły. - 2004 , nr 6 , s. 57-58
 7. Czasopisma dziecięce / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2003 , nr 5 , s. 267 - 271
 8. Czasopisma dziecięce w edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Żebrowska, Jan Żebrowski // Słupskie Prace Humanistyczne. -  1997, Nr 14b,  s. 213-221
 9. Czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji ustrojowej / Jerzy Jarowiecki // Studia Bibliologiczne. -    T. 12. - (2000) , s. 157-171
 10. Czasopisma młodzieżowe / Marta Czerwonka // Wychowawca. - 2002 , nr 6 , s. 20-22
 11. Czasopisma młodzieżowe wobec chrześcijańskiej wizji ludzkiej płciowości / Franciszek Adamski, Małgorzata Pióro // Paedagogia Christiana. -  [T.] 2. - (1998) , s. 118-128
 12. Czasopisma popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży w latach 1989-1996 / Michał Rogoż // Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2000 , z. 2 , s. 147-178
 13. Czasopisma Związku Towarzystw Tomasza Zana / Irena Socha // Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2002 , z. 1 , s. 59-86
 14. Czasopiśmienniczy bohater doby socrealizmu / Bożena Olszewska // Guliwer. - 2005 , nr 4 , s. 67-72
 15. Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych / Jacek Kołodziej // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000 , nr 1/2 , s. 59-80
 16. "Dominik" ma bawić : Z Agatą Chlebdą, redaktor naczelna tygodnika dla dzieci "Dominik" rozmawia Katarzyna Wierzba / Agata Chlebda ; rozm. Katarzyna Wierzba // Wychowawca. - 2001 , nr 2 , s. 14-15
 17. Edukacyjny charakter prasy dziecięcej / Mariusz Bułgara // Edukacja i Dialog. -  2001 , nr 4, s. 62-68
 18. Funkcja wychowawcza i dydaktyczna "Dziatwy" (1944-1947) / Teresa Zaniewska // Test. - 1996 , nr 1 , s. 41-57
 19. Funkcja i znaczenie porównań w czasopismach dla dzieci / Jadwiga Lizak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Językoznawstwo. - Z. 4. - (1997) , s. 169-179
 20. Funkcyjna i semantyczna wartość związków frazeologicznych w czasopismach dla dzieci / Jadwiga Lizak // Poradnik Językowy. - 1996 , z. 4 , s. 58-64
 21. Funkcje czasopism dziecięcych / Bernadeta Borzęcka // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 4, s. 34-37
 22. Gwiazdy, idole, autorytety : o bohaterach pism młodzieżowych / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca. - 2004 , nr 9 , s. 10-11
 23. Historia polskich fanzinów / Aneta Firlej-Buzon // Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo. -   Nr 21. - (1998) , s. 45-56
 24. Interpunkcja w czasopismach dla dzieci / Katarzyna Nowak // Guliwer. - 2003 , nr 2 , s. 75-86
 25. Jak wybrać wartościowe pisemko dla uczniów? / Małgorzata Kaliszewska // Życie Szkoły. - 2002 , nr 9 , s. 572 - 574
 26. Jakiego człowieka wychowują czasopisma młodzieżowe? : wnioski z badań / Piotr Tomasz Nowakowski. // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), s. 120-148
 27. Kameleona żywot krótki / Adam Rusek // Guliwer. - 2002 , nr 1 , s. 5-14 Tygodniki "Świat Przygód i "Nowy Świat Przygód" wydawane w latach 40-tych
 28. Katolickie czasopisma dla dzieci i młodzieży / Iwona Podlasińska // Guliwer. - 1997 , nr 2 , s. 51-52
 29. Krakowskie czasopisma dla dzieci / Anna Faber-Chojnacka // Guliwer. - 1998 , nr 2 , s. 51-54
 30. Krecik. Pisemko dla dziatwy / Maria Buszman-Szklarska // Guliwer. - 2003 , nr 2 , s. 64-66
 31. Kulfon kontra Kaczor Donald : czasopisma dla dzieci / Dorota Suwalska // Magazyn Literacki. - 1999 , nr 2 , s. 26-28
 32. Kult Józefa Piłsudskiego w czasopismach sądeckiej młodzieży szkolnej okresu międzywojennego / Maria Kruczek //Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. -  Z. 17. - (1995) , s. 143-150
 33. Kultura fizyczna na łamach ogólnopolskiej katolickiej prasy młodzieżowej II Rzeczypospolitej / Mirosław Ponczek // Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2001 , z. 2 , s. 45-75
 34. "Ława" - niezależne pismo młodzieży suwalskiej 1980-1981 / Jarosław Schabieński Rocznik Augustowsko-Suwalski. - T. 5 (2005), s. 163-170
 35. Mały katalog czasopism dla dzieci / Małgorzata Bzibziak // Guliwer. - 1997 , nr 1 , s. 25-36
 36. Mały katalog czasopism dla dzieci .Cz. [2] / Małgorzata Bzibziak // Guliwer. - 1997 , nr 2 , s. 26-29
 37. Mały katalog czasopism dla dzieci .[Cz. 3] / Małgorzata Bzibziak // Guliwer. - 1997 , nr 4 , s. 44-46
 38. Metafora w czasopismach dla dzieci i możliwości jej interpretacji / Jadwiga Lizak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Językoznawstwo. - Z. 2. - (1995) , s. 75-86
 39. Miesięcznik młodzieżowy "Spojrzenia" : wsparcie wychowawcze i działalność społeczna / Wanda Matwiejczuk // Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. - R. 6. - (2002) , s. 67-72
 40. Model życia w prasie dla dzieci i młodzieży I połowy lat 70. XX wieku / Ewa Pawelec // Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2003 , z. 2 , s. 173-199
 41. Modele człowieka w czasopismach dla młodzieży / Anna Białowąs // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), s. 288-290
 42. Motywacja związków frazeologicznych w czasopismach dla dzieci / Jadwiga Lizak // Zeszyty Prasoznawcze. -1998 , nr 3/4 , s. 161-168
 43. Nazwy własne w czasopiśmie dla dzieci na przykładzie "Ciuchci" / Anna Łobos // Język Polski. - 2000 , z. 3/4 , s. 245-250
 44. O stylu popularnych pism młodzieżowych / Wojciech Kajtoch // Polonistyka. - 2002 , nr 9 , s. 531-536
 45. O tematyczno-rematycznej strukturze tekstu w czasopismach dla dzieci / Jadwiga Lizak // Język Polski. - 1997 , z. 2/3 , s. 145-149
 46. O tytułach tekstów w wybranych czasopismach dla młodzieży / Izabela Domaciuk, Adam Siwiec // Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 42 (2004), s. 27-34
 47. Obraz "nowoczesnej" dziewczyny na łamach czasopism młodzieżowych wobec chrześcijańskiego ideału kobiety / Dorota Pauluk, Agnieszka Sojka // Paedagogia Christiana. - [T.] 4. - (1999) , s. 188-196
 48. Obszary badań własnych na tle dorobku polskiej myśli pedagogicznej w zakresie czasopiśmiennictwa dla dzieci / Elżbieta Szefler // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne. - Z. 33. - (1997) , s. 149-178
 49. Obyczaj "chodzenia ze sobą" w 1960 roku i w czasach dzisiejszych, opisany na podstawie pisma "Filipinka" / Małgorzata Kosewska // Kultura Popularna. - 2003 , nr 2 , s. 105-113
 50. Odlotowe bez dwóch zdań! : kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze. - 1999 , nr 3/4 , s. 79-102
 51. Osaczeni przez seks : jak kolorowe pisma uświadamiają nasze dzieci / Piotr Legutko // Nowe Państwo. - 2002 , nr 12 , s. 22-23
 52. Pierwsze czasopisma dla dzieci na Śląsku Pruskim / Irena Socha // Guliwer. - 1996 , nr 2 , s. 4-7
 53. Pięciolatek "Cogito" i jego młodszy brat / Anna Paciorek // Rzeczpospolita. - 1999 , nr 35 , s. 4
 54. "Płomyczek" i poezja / Janusz Sapa ; rozm. przepr. Jędrzej Konieczka // Poezja i Dziecko. - 2003 , nr 1 , s. 26-31
 55. "Płomyczek" kończy 80 lat / Kamila Spalińska // Sycyna. - 1997 , nr 7 , s. 17
 56. "Płomyczku", trzymaj się! / Anna Horodecka // Guliwer. - 2002 , nr 4 , s. 73-75
 57. Pod wiatr, ale zawsze do celu / Mirosław Twaróg ; rozm. przepr. Wiesława Barbara Jendrzejewska // Wychowanie  na co Dzień. - 1995 , nr 6 , s. 26-27 Kujawsko-pomorski magazyn młodzieżowy "Pod Wiatr"
 58. Prasa dla dzieci i młodzieży : czytelnictwo i funkcja / Józef Szocki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1996, nr 3/4 , s. 117-123
 59. Prasa dla dzieci i młodzieży w latach 1989-1995 : (nurty, tendencje, zmiany) / Jerzy Jarowiecki // Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski. - 1995 , nr 4 , s. 5-21
 60. Prasa dla dzieci i młodzieży w latach 1989-1995 : (nurty, tendencje, zmiany) / Jerzy Jarowiecki // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. -  Z. 3. - (1996) , s. 69-84
 61. Prasa młodzieżowa na rynku polskim / Jacek Orlik // Wychowawca. - 2002 , nr 6 , s. 22-23
 62. Prasa młodzieżowa narzuca styl życia i myślenia / Antonina Gutowska // Edukacja i Dialog. - 2003 , nr 6 , s. 9-16
 63. Przegląd prasy dla młodzieży /  Monika Węgrzyńska // Wychowawca. - 2002 , nr 6 , s. 27
 64. "Przyjaciel Dzieci" Christiana Feliksa Weissego : zagadnienia autorstwa, przekładu i wydania polskiego z lat 1789-1792 / Beata Emilia Łaszewska-Radwańska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo Nr 21. - (1998) , s. 131-146
 65. Relatywizacja wartości w czasopismach młodzieżowych / Beata Kurdybacha // Pedagogika  Społeczna. - 2002 , nr 3 , s. 55-66
 66. Siła komiksów i telewizji : prasa dziecięca / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 1998 , nr 282 , s. 4
 67. Spotkania ze "Światem Nauki" / Józef Koch // Zagadnienia Filozoficzne w Nauce. -   [Nr] 28/29. - (2001) , s. 205-214
 68. Ślizg we fluid : nowe pisma dla młodzieży: koniec buntu, czas na rozrywkę / Mirosław Pęczak // Polityka. - 2001 , nr 28 , s. 52-53
 69. Świat jako nieustająca balanga / Alina Petrowa-Wasilewicz // Więź. - 1997 , nr 2 , s. 54-62 Czasopisma młodzieżowe
 70. Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych / Paweł Planeta // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000 , nr 1/2 , s. 81-103
 71. Świat wartości w czasopismach dziecięcych / Krystyna Ferenz // Dydakada Literacka . - [T.] 20. - (2000) , s. 75-87
 72. "Świerszczyk" czasopismem edukującym młode pokolenie / Beata Szylerowska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002 , nr 2/3 , s. 9-12
 73. "Teka" a samokształcenie historyczne młodzieży galicyjskiej (1898-1912) / Lucyna Kudła // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica [Nr] 2. - (2003) , s. 157-167
 74. Trzy oblicza "Filipinki" / Anna Piwowarska // Zeszyty Prasoznawcze. - 2003 , nr 3/4 , s. 127-146
 75. W krainie dzieci ze "Światem Dzieci" / Marian Rynkowski // Zabawy i Zabawki. - 1997 , nr 4 , s. 63-71
 76. Wartości i zagrożenia : dziecięce i młodzieżowe czytelnictwo prasy / Danuta Skulicz // Wychowawca. - 2002 , nr 6 , s. 17-19
 77. Wiersze K.I. Gałczyńskiego na łamach prasy dziecięcej / Małgorzata Satora // Poezja i Dziecko. - 2004 , nr 1 , s. 49-55
 78. Wizerunek nastolatka w roli ucznia : analiza dwutygodnika "Gimnazjalista Victor" / Renata Komorowska-Iluk // Rocznik Pedagogiczny. - 2005 , t. 28 , s. 183-195
 79. Wpływ stylu potocznego na język czasopism młodzieżowych / Krystyna Tomkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - Z. 4 (2005), s. 105-114
 80. "Wrzuć na luz!" : świat wartości w czasopismach młodzieżowych / Małgorzata Karwatowska //Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 44 (2006), s. 37-49
 81. Współczesna prasa młodzieżowa / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. - 2004 , nr 4 , s. 8-11
 82. Współczesne czasopisma dziecięce w opinii nauczycieli / Jolanta Dzieniakowska, Jerzy Myśliński // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. -  Z. 4. - (1996) , s. 121-141
 83. Wzorce ideowe propagowane na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w pierwszej połowie lat 70. XX w. / Ewa Pawelec // Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 7 (2003), s. 165-184

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce