Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 23 lipca 2024
 
Serwis prasowy 3/2008 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 28 sierpnia 2008
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 3/2008
Zbiory Czytelni Biblioteki Pedagogicznej wzbogaciły się o czasopismo „Meritum: mazowiecki kwartalnik edukacyjny”. Wydawcą czasopisma jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz wydziały regionalne. Współwydawcą jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Każde wydanie kwartalnika poświęcone jest innemu tematowi wiodącemu prezentowanemu wieloaspektowo - od stanu badań w danej dziedzinie, poprzez dorobek nauczycieli i szkół po przykłady rozwiązań praktycznych.
Tematyka numeru 2 (9) z 2008 r. obejmuje zagadnienia od hipertekstualności powieści w cyberprzestrzeni po postulaty klasycznego kanonu lektur.
Zachęcam do lektury artykułu Stanisława Bortnowskiego pt. ” Raport o nieczytaniu”1Autor wspomina, lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte, kiedy „ ucząc w liceum w Kwidzynie, potrafiłem bez zapowiedzi rozmawiać z każdą klasą na temat techniki pisarskiej Kraszewskiego, gdyż każdy uczeń czytał kilka powieści autora „Starej baśni” i pamiętał ich treść oraz szczegóły”2.Badania czytelnictwa lektur szkolnych przeprowadzone w latach siedemdziesiątych wykazały, że młodzież ocenia lektury jako nudne i beznadziejne. Szczególnie arcydzieła romantyków zbierały negatywne oceny. Jak odbierane są lektury przez młodzież współczesną? Autor stwierdza „ Po ćwierćwieczu na polu lektur szkolnych – mówiąc metaforycznie – ugór. [...] Jest tak źle, że można mówić o buncie wobec literatury, co nie oznacza, ze jakaś część uczniów nie tkwi z radością w galaktyce Gutenberga”3. Stanisław Bortnowski proponuje rozwiązania, które zapobiegłyby niechęci do czytania lektur szkolnych.
Tomasz Chodowiec w artykule „Książka w sieci – nowej przestrzeni multimedialnej” wyjaśnia zjawisko funkcjonowania tekstu, książki i literatury w Internecie4. Autor objaśnia nowe pojęcia powstałe w konsekwencji rozwoju technologii komputerowych i informatycznych. I tak liternet jest to zestawienie pojęć literatura i Internet – obejmuje związki literatury z Internetem, archiwizację literatury w Internecie, literaturę sieci, selfpublishing – jest to wydawanie własnych prac w postaci cyfrowej w Internecie motywowane niewielkimi kosztami publikacji natomiast blook (połączenie terminów blog i book) to wydane w postaci drukowanej blogi. Rozwój technologii komputerowych nie omija bibliotek. Powstają biblioteki wirtualne z cyfrowymi zasobami. Autor podsumowuje „ Rozwój bibliotek wirtualnych oznacza współuczestnictwo w utrwalaniu i przechowywaniu dorobku kulturowego ludzkości. [...] Zalety ucyfrowienia archiwizacji danych, takie jak: obniżenie kosztów produkcji naukowych w wersji elektronicznej, możliwość udostępniania i aktualizowania na bieżąco wyników badań naukowych nie powinny jednakże przesłaniać konieczności dostosowania aktów prawnych regulujących prawa autorskie, zasady funkcjonowania i korzystania z bibliotek wirtualnych oraz zapewnienia odpowiednich opłat na rzecz autorów i administratorów udostępnianych dokumentów”5
Polecam również artykuły Zofii Zasadzkiej pt. „Gimnazjaliści i książki” zawierający analizę badań czytelniczych uczniów klas trzecich gimnazjów z całej Polski oraz Anny Romaniuk „Przyjemność czy przymus? Młodzi czytelnicy o poezji” wyjaśniający motywacje lekturowe młodzieży czytającej poezję 6.
1 S. Bortnowski: Raport o nieczytaniu. Meritum. – 2008, nr 2 (9), s. 9-14
2 Tamże, s. 9
3 Tamże, s. 10
4 T. Chodowiec: Książka w sieci – nowej przestrzeni medialnej. Meritum. - 2008, nr 2 (9), s. 15-21
5 Tamże, s. 21
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce