Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Stanisław Staszic (1755 - 1826) PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 02 lutego 2009

Stanisław Staszic  (1755 - 1826)
- patriota, nauczyciel, uczony
Zestawienie bibliograficzne

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. CHYRA- ROLICZ Zofia Stanisław Staszic / Chyra- Rolicz Zofia - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1980, 152, [4] s., [12] k. tabl. : il., portr. ; 17 cm
 2. CZARNIECKI Stanisław Postać Staszica utrwalona w nazewnictwie nauk o Ziemi / Stanisław Czarniecki. - Piła : Muzeum Stanisława Staszica , 1994. - 27, [4] s. : fot., mapy, portr., rys. ; 23 cm
 3. CZARNIECKI Stanisław Stanisław Staszic: wystawa ze zbiorów Stanisława Czarnieckiego / Stanisław Czarnecki- Lublin :
   Muzeum Okręgowe. Oddział Dworek Wincentego Pola, 1985, 14, [2] s. : il., faks. ; 23 cm
 4. JEDYNAK Barbara Aby potomkowie byli Polakami: z historii refleksji nad obyczajem w oświeceniu: (S. Konarski - J. J. Rousseau - S. Staszic) / Barbara Jedynak - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, 281 s. ; 24 cm
 5. KOPCZYŃSKI Stefan Stanisław Staszic patronem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu / Stefan Kopczyński - Grudziądz: [Centrum Kształcenia Ustawicznego], 1997, 20 s. : fot. (gˆ. kolor.), 1 portr. ; 21 cm
 6. KRUSZYŃSKI Józef Stanisław Staszic a kwestia żydowska / Kruszyński Józef - Krzeszowice : "Ostoja" , 2003 41 s. ; 21 cm
 7. ŁOTYS Zbigniew Stanisław Staszic: filozof i reformator społeczny / Zbigniew Łotys - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna , 1999, 219, [1] s. ; 24 cm
 8. MATUSZCZYK Andrzej U źródeł ideologii taternictwa : (o wartościach estetycznych przyrody Tatr w "Ziemiorodztwie Karpatów" Stanisława Staszica) / Andrzej Matuszczyk - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie , 1985, 174 s. ; 23 cm
 9. MIEJSCE i znaczenie gór w twórczości Stanisława Staszica : materiały z sympozjum, Kraków, 3 grudnia 2005 / - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK , 2005, 159, [1] s. : il. ; 23 cm
 10. MOLIK Witold Stanisław Staszic (1755-1826) / Witold Molik - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1980 [14] k. : il., 1 portr. ; 22 cm
 11. STASZIC Stanisław Być narodowi użytecznym / Stanisław Staszic ; wybór i wstęp Bogdan Suchodolski // Warszawa : "Epoka" , 1985. - 71, [8] s. ; 22 cm
 12. STANISŁAW Staszic - wielki syn ziemi pilskiej / [red. i dobór zdjęć, posł. Roman Chwaliszewski] - Piła : Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile. - 1986. - 28, [3] s., [1] k. portr. kolor., [11] s. tabl. : faks., fot. ; 21 cm
 13. STANISŁAW Staszic : materiały sesji staszicowskiej, Piła 19-20 Września 1995 / [red. Józef Olejniczak] – Piła ; Muzeum Stanisława Staszica, 1995, 254, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : il., faks., fot., 1 mapa, portr. ; 24 cm
 14. STANISŁAW Staszic - geologia - górnictwo – hutnictwo / Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne , 1979, 196 s. : il. mapy, portr. ; 24 cm
 15. STANISŁAW Staszic i jego dzieło : materiały sesji naukowej "Stanisław Staszic a współczesne osiągnięcia geologii polskiej", Piła 27-28 marca 1976 r.: praca zbiorowa / Poznań: Wydaw. Poznaäskie : na zlec. Pilskiego Towarzystwa Kultury , 1978, 168, [4] s. ; 20 cm
 16. STANISŁAW Staszic : [calendarium, dzienniki, pamiętniki, poezja, quiz] : wybór materiałów / - Kielce : WDK , 1973, 73 s. : il. ; 21 cm
 17. STASZIC Stanisław Autobiografia / Staszic Stanisław - Piła : Muzeum Stanisława Staszica , cop. 2005, 31, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm
 18. STASZIC Stanisław Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Staszic Stanisław - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossoliäskich Warszawa : we współpr. z De Agostini Polska , cop. 2005, LVII, 227, [2] s. ; 20 cm
 19. WYSOKIŃSKI Jan Szlakiem Stanisława Staszica / Jan Wysokiński- Warszawa: Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj”, 1988, 149, [3] : il., fot., mapy, pl., portr. ; 16 cm
 20. WYRWA- KRZYŻAŃSKI Tadeusz Lustra Staszica / Wyrwa- Krzyżański Tadeusz - Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy świadectwo , 2005, 39, [1] s. ; 24 cm

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Babiogórska eksploracja Stanisława Staszica w dziele "O Ziemiorodztwie Karpatow i innych gór i równin Polski" / Robert Wosiek // Rocznik Babiogórski. – 2002, T. 4, s. 145-153
 2. zwarte Spotkanie Staszicowskie w Pile / Józef Olejniczak // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki . - 2004 , nr 1, s. 159-161
 3. Czytając Staszica… / Irena Szybik // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 2, s. 11-18
 4. Dlaczego Staszic jest nam tak bliski i współczesny? / Włodzimierz Zych // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s. 179-190
 5. Drugie Spotkanie Staszicowskie w Pile (24 września 1999 r.) / Józef Olejniczak // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki . - 2000 , nr 2 , s. 187-189
 6. Idee wojny i pokoju Stanisława Staszica z perspektywy czasu / Andrzej Cwer // Przegląd Historyczno-Oświatowy .- 2004 , nr 3/4 , s.69-77
 7. Krótki rys życia mego /  Stanisław Staszic // Kultura Wsi .-1997 , nr 2 , s. 170-173
 8. Muzeum Staszica w tradycji staszicowskiej / Józef Olejniczak // Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. – 1996, R. 59, s. 69-74
 9. Nauczyciel narodu / Czesław Kupisiewicz // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 18/19, s. 24
 10. Nieznane operacje ks. Stanisława Staszica / Janusz Panasiewicz  // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s. 191-194
 11. Niezrealizowane projekty pomnika Stanisława Staszica / Artur Badach // Kronika Warszawy .- 1995 , [nr] 3 , s. 57-63
 12. Obraz rodziny w pismach Stanisława Staszica / Katarzyna Kabacińska. – Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 2, s. 65-74
 13. Obraz Stanisława Staszica w czasopismach z lat 1995-2004 / Katarzyna Buczek // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 2, s. 133-140
 14. Od biologii w dobie Staszica do rewolucji w biotechnologii // Włodzimierz S[tanisław] Ostrowski // Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. – 1997, R. 60,  s. 54-66
 15. Od odczucia bólu do bólu odczuwania : symbolika gór u Christiana Garvego i Stanisława Staszica / Tomasz Małyszek // Zbliżenia Polska - Niemcy.- 2000, nr 1, s. 60-67
 16. Ogólnopolska Sesja Staszicowska, Piła 1995 / Zbigniew J. Wójcik // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 1995, nr 4, s. 159-161
 17. Stanisławie Staszicu w „Tygodniku Ilustrowanym” / Janina Kamieńska // Kwartalnik Pedagogiczny. -2006, nr 2, s. 119-131
 18. Postawa staszicowska - wzór czy relikt przeszłości? / Teresa Sarleja // Oświatowiec .-2000, [nr] 1 , s. 85-88
 19. Prekursor pracy organicznej / Jerzy Mikke // Rzeczpospolita. -1996 , nr 209 , s. 17
 20. Projekt Prawa Górniczego Stanisława Staszica ( 1819 r.) / Andrzej J. Wójcik // Rozprawy z Dziejów Oświat., - 2006, t XLV, s. 139-154
 21. Przyroda w światopoglądzie Stanisława Staszica / Michał Szulczewski // Prace Muzeum Ziemi. – 1998, nr 45, s. 5-37
 22. Publicystyczna dyskusja wokół "Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego" Stanisława Staszica / Anna Grześkowiak-Krwawicz // Napis. – 1999, Seria 5, s. 121-135
 23. Reformacja i kontrreformacja w ocenach i opiniach przedstawicieli polskiej myśli nowożytnej (Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica, Jana Śniadeckiego, Stanisława Kostki Potockiego, Tadeusza Czackiego) / Anna Łysiał // Przegląd Zachodniopomorski.- 2002, z. 1, s. 27-42
 24. Rola Stanisława Staszica w Towarzystwie Przyjaciół Nauk / Hanna Krajewska // Rozprawy z Dziejów Oświaty, - 2006, t. XLV, s. 107-112
 25. Rola Stanisława Staszica w zapewnieniu Polsce dostępu do zdobyczy głównego nurtu światowego postępu naukowo- technicznego / Bolesław Ormowski // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t.  XLV, s. 135-138
 26. Spotkania Staszicowskie w Pile / Józef Olejniczak // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki.- 1998 , nr 1 , s. 208-211
 27. Stanisław Staszic : filozof i reformator społeczny / Zbigniew Łotys // Phaenomena. – 2003, T. 9, s. 205-207
 28. Stanisław Staszic w programach i podręcznikach do nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w okresie przed i po II wojnie światowej / Zbigniew Osiński // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 2, s. 31-44
 29. Stanisław Staszic i jego idee edukacyjne w podręcznikach i wydawnictwach pomocniczych wykorzystywanych w nauczaniu historii wychowania / Władysława Szulakiewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 2, s. 19-29
 30. Staszicowska koncepcja organizacji społeczności wiejskiej na ziemi zamojskiej / Józef Duda // Zamojskie Studia i Materiały. - 1999 , z. 1 , s. 53-68
 31. Staszicowskie wzorce w społeczeństwie polskim w XIX i XX wieku (zarys problematyki) / Józef Olejniczak // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s. 23-34
 32. Stanisława Staszica związki z medycyną / Zbigniew J. Wójcik // Analecta .-2001 , nr 2 , s. 81-110
 33. Stanisława Staszica koncepcja nauki / Zbigniew Wójcik // Rozprawy z Dziejów Oświaty. -  2006, t. XLV, s.85-100
 34. Stanisława Staszica koncepcja organizacji szkolnictwa w teorii i praktyce / Adam Winiarz // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s. 63-84
 35. Stanisław Staszic i jego idee edukacyjne w podręcznikach i wydawnictwach pomocniczych wykorzystywanych w nauczaniu historii wychowania / Władysława Szulkiewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 2, s. 19-29
 36. Stanisław Staszic o najnowszych utworach geologicznych Polski / Joanna Popiołek // Prace Muzeum Ziemi. – 1998, nr 45, s. 39-44
 37. Stanisław Staszic : organizator nauki i gospodarki / Zbigniew Wójcik // Przegląd Geologiczny.-2000, nr 3, s. 207-208
 38. Stanisław Staszic - ostatnia przestroga dla Polski / Boris Nosov ; tł. Agnieszka Bąbel // Napis. – 2000, Ser. 6, s. 239-243
 39. Stanisław Staszic w 1794 r. / Andrzej Woltanowski, Zbigniew Wójcik // Przegląd Geologiczny. -1995 , nr 5 , s. 438-440
 40. Stanisław Staszic w badaniach regionalnych / Jerzy Szczepański // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 2, s. 105-110
 41. Stanisław Staszic w opiniach  i badaniach  uczonych w II Rzeczpospolitej / Ewelina Tylińska // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s. 125-134
 42. Stanisław Staszic w programach i podręcznikach do nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w okresie przed i po II wojnie światowej / Zbigniew Osiński // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 2, s. 31-44
 43. Staszic – geolog / Wójcie Zbigniew // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s. 155-160
 44. Stypendyści zagraniczni Królestwa Polskiego w czasach Stanisława Staszica : zarys problemu / Adam Massalski // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s. 113-124
 45. Szkolnictwo wyższe w koncepcjach edukacyjnych Stanisława Staszica / Kalina Bartnicka // Rozprawy z Dziejów Oświaty, - 2006, t. XLV, s.35-62
 46. Teoretyczne i metodologiczne założenia koncepcji nauki Stanisława Staszica w ujęciu Bogdana Suchodolskiego / Natalia Leitz // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s.101- 106
 47. Terminy orograficzne i góralszczyzna w języku Stanisława Staszica / Mariusz Drzazgowski // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – 1996, [T.] 33, s. 27-38
 48. "Trumnę jego obdarli z miłości i entuzjazmu" / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. –  1999 , nr 20 , s. 31-34
 49. Typy publikacji o ks. Stanisławie Staszicu i jego działalności / Piotr Paweł Gach // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 2, s. 111-117
 50.  „Ulepszać los swoich bliźnich” / Jan Główka // Teraz. – 2005, nr 10, s.4-5
 51. Uwagi do działalności Staszica / Tadeusz W. Nowacki  // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s. 195-20 2
 52. Warunki podróży po Europie Zachodniej w drugiej połowie XVIII w. w relacjach trzech polskich duchownych / Dariusz Główka // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej .- 2002, nr 1, s. 61-72
 53. W kręgu recepcji myśli społecznej i pedagogicznej Stanisława Staszica (1755-1826) / Jan Szmyd // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 2, s. 45-63
 54. Wokół staszicowskiej tradycji / Józef Olejniczak // Rocznik Nadnotecki. – 1996, T. 27, s. 15-32
 55. "Wolność" i "własność" chłopska w polskiej myśli reformatorskiej XVIII wieku. Cz. 2 / Jerzy Michalski // Kwartalnik Historyczny .- 2004 , nr 1 , s. 69-103
 56. Związki Staszica z Warszawą : Warszawa w czasach Staszica – aktualności koncepcji rozwoju / Lech Królikowski // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - 2006, t. XLV, s. 161-178

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce