Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Rodzina niepełna PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 25 listopada 2008

RODZINA NIEPEŁNA
Zestawienie bibliograficzne

Książki


 1. Adamczuk Elżbieta Wychowanie dzieci w rodzinach samotnych matek / Elżbieta Adamczuk ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1988. -  108 s.
 2. Brągiel Józefa Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej / Józefa Brągiel. - Opole : UO, 1994. – 105 s.
 3. Brągiel Józefa Wychowanie w rodzinie niepełnej / Józefa Brągiel. - Opole : WSP, 1990. - 182 s. : wykr. ; 24 cm
 4. Burrett Jill F. Rodzicielstwo po rozwodzie : jak przetrwać zmiany w rodzinie / Jill Burrett ; przeł. Agnieszka Jacewicz. - Poznań : "Rebis", 2006. – 168 s.
 5. Cudak Henryk Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. – 243 s.
 6. Graniewska Danuta Rodziny niepełne w warunkach bezrobocia / Danuta Graniewska, Bożena Kołaczek, Jolanta [i. e. Joanna] Strzelecka. - Warszawa : IPiSS, 1992. – 203 s.
 7. Graniewska Danuta Samotne matki, samotni ojcowie : o rodzinach niepełnych w Polsce / Danuta Graniewska, Krystyna Krupa, Bożena Balcerzak-Paradowska ; [pod red. D. Graniewskiej]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. – 156 s.
 8. Graniewska Danuta Sytuacja społeczna i materialna rodzin niepełnych wskutek rozwodu / Danuta Graniewska. - Warszawa : IPiSS, 1982. – 126 s.
 9. Grochocińska Rita Psychospołeczna sytuacja dzieci w rodzinach rozbitych / Rita Grochocińska ; Uniwersytet Gdański. – Wyd 2. - Gdańsk : Wydaw. UG, 1992. – 158 s.
 10. Jędrzejewska Agata Krok po kroku : poradnik dla samotnych matek / Agata Jędrzejewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom , 2000. - 82 s.
 11. Johnson Stephen M. Dobre życie w pojedynkę / Stephen Johnson ; [przekł. Helena Grzegołowska-Klarkowska]. - Warszawa : Jacek Santorski & Co - Agencja Wydawnicza, 1993. – 216 s.
 12. Kozdrowicz Ewa Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej : skrypt dla studentów pedagogiki (pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza) / Ewa Kozdrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. – 290 s.
 13. Krupa Krystyna Sytuacja społeczna i materialna rodzin niepełnych z powodu śmierci współmałżonka / Krystyna Krupa. - Warszawa : IPiSS, 1983. – 79 s.
 14. Lachowska Bogusława Dzieci osób owdowiałych : analiza psychologiczna / Bogusława Lachowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL , 1998 200 s.
 15. Marynowicz-Hetka Ewa Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. - Wyd. 2 uzup.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. - 173, [3] s.
 16. Pielkowa Józefa Anna Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze / Józefa Pielkowa. - Katowice : UŚ, 1983. – 175 s.
 17. Remisz Magdalena Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin niepełnych i ich wspomaganie / Magdalena Remisz . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej , 2006. - 420 s.
 18. Rise Claudio Ojciec : niezgoda na nieobecność / Claudio Ris‚ ; [tł. Dariusz Chodyniecki]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005. - 160 s.
 19. Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 2000. - 256 s.
 20. Schon Lothar Synowie i ojcowie : tęsknota za nieobecnym ojcem / Lothar Schon ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2002. - 262 s.
 21. Sokal Urszula Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych / Urszula Sokal. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. – 212 s.
 22. Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych i niepełnych z dziećmi w latach 1986 i 1990 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS, 1990. - XXVII, 128 s.
 23. Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin niepełnych wychowujących dzieci : praca zbiorowa / pod red. Danuty Graniewskiej. - Warszawa : IPiSS, 1988. – 82 s.
 24. Trawińska Maria Rodziny niepełne i wielodzietne / Maria Trawińska ; [współaut. Joanna Kuleszyńska-Dobrek ; Centrum Rozwoju Służb Społecznych], PHARE.- Warszawa : CRSS, 1996. – 63 s.
 25. Zagrożenia życia rodzinnego / pod red. Grażyny Poraj i Jana Rostowskiego. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. – 304 s.

Artykuły z czasopism


 1. Bez kompasu : czyli płeć psychologiczna chłopców wychowywanych przez samotne matki / Elżbieta Napora // Niebieska Linia . - 2004, nr 2, s. 24-26
 2. Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 30-33
 3. Czas wolny w organizacji życia rodziny rozbitej / Rita Grochocińska // Rocznik Pedagogiki Rodziny. – 2004, T. 7, s. 153-159
 4. Działalność opiekuńcza o charakterze kompensacyjnym wobec dziecka w rodzinach niepełnych / Magdalena Remisz // Rocznik Pedagogiki Rodziny. – 2004, T. 7, s. 191-204
 5. Formy pomocy socjalnej matkom samotnym : diagnoza i propozycje zmian / Wioleta Jarząbek // Problemy Rodziny . - 1996, nr 1, s. 25-27
 6. Gdy Jaś ma tylko tatę / Julita Wojciechowska. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 89-94
 7. Gdy wybucha wojna domowa / Hubert Czemierowski // Charaktery. - 2006 , nr 4 , s. 38-41 Sytuacja dziecka po rozwodzie rodziców.
 8. Geneza i następstwa funkcjonowania rodzin niepełnych / Jerzy Stochmiałek // Auxilium Sociale. - 2003, nr 2, s. 9-29
 9. "Jak sobie dziecko Boga przedstawia" : badania w rodzinach niepełnych / Beata Kostrubiec // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia. - 1998, z. 7, s. 39-56
 10. Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Napora // Małżeństwo i Rodzina. - 2005 , nr 3 , s. 39-42
 11. Kontrola czasu wolnego dziecka przez samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - 2002,  T. 5, s. 343-351
 12. Matka czyli ojciec / Agnieszka Filas // Wprost. - 1998, nr 39, s. 62-63 Samotni rodzice
 13. Model 1+1 / Ryszard Kamiński, Agnieszka Sijka // Wprost. - 2001, nr 6, s. 66-67
 14. O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004 , nr 2 , s. 35-38
 15. Obraz rodziny w opiniach dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych : komunikat z badań / Małgorzata Jodłowska // Roczniki Socjologii Rodziny. - 1999, T. 11, s. 183-195
 16. Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka // Małżeństwo i Rodzina. - 2005 , nr 3 , s. 43-44
 17. Ojciec w rodzinie bez ojca / Anna Pojałowska // Studia nad Rodziną. - 1999, nr 2, s. 163-166
 18. Osamotnienie dziecka w rodzinie / Marzena Syndyk // Małżeństwo i Rodzina .-2003 , nr 4 , s. 20-21
 19. Poczucie alienacji u chłopców i dziewcząt wychowywanych przez samotne matki / Stanisław Lipiński // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2004, Z. 6, s. 309-323
 20. Poczucie bezpieczeństwa u chłopców i dziewcząt wychowywanych przez samotne matki / Stanisław Lipiński // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica. - 2003, [Z.] 5, s. 107-120
 21. Poglądy sędziów na temat sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem przez samotnego ojca / Mirosław Bum // Opieka, Wychowanie, Terapia . - 1999, nr 2, s. 26, 27-32
 22. Poziom samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie / Anna Dudak // // Małżeństwo i Rodzina. – 2005, nr 1 /2, s. 73-76
 23. Pozycja społeczna w grupie przedszkolnej dzieci z rodzin niepełnych. Cz. 1 / Iwona Zwierzchowska // Bliżej Przedszkola . - 2007, nr 2, s. 21-24
 24. Pozycja społeczna w grupie przedszkolnej dzieci z rodzin niepełnych. Cz. 2 / Iwona Zwierzchowska // Bliżej Przedszkola . - 2007, nr 3, s. 24-27
 25. Problemy wychowawcze matek niezamężnych / Bożena Balcerzak-Paradowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 1990, nr 4, s. 58-62
 26. Promise Keepers, czyli rehabilitacja ojcostwa / Joanna Petry Mroczkowska // Więź. - 1998, nr 5, s. 82-91 Amerykańska organizacja mężczyzn działająca na rzecz obrony ojcostwa.
 27. Przezwyciężenie choroby sierocej u dzieci wychowywanych przez samotne matki / Agnieszka Iwańczuk // Szkoła Specjalna. -2003 , nr 1 , s. 45-47
 28. Przeżywanie nieobecności ojca - w narracjach dzieci / Beata Kosiarz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2007, nr 1, s. 61-82
 29. Przystosowanie społeczne dzieci sześcioletnich z rodzin niepełnych / Iwona Zwierzchowska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny . - T. 27 (2008) [właśc. 2007], s. 87-96
 30. Rodzina nieletniej, samotnej matki jako przykład rodziny w kryzysie / Anna Więcławska // Paedagogia Christiana. - 2003, t. 1, s. 203-211
 31. Rodzina rozbita w percepcji gimnazjalistów / Renata Ilnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 3, s. 49-50
 32. Rodzina samotnej matki a problem agresji / Izabella Łukasik // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 1999, T. 19, s. 163-168
 33. Rola biegłego psychologa w przeciwdziałaniu przemocy emocjonalnej wobec dzieci w rodzinach rozbitych / Małgorzata Kowanetz, Agnieszka Haś // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 4, s. 39-47
 34. Rola dziadków w opiece nad dziećmi w rodzinach rozbitych : ref. / Małgorzata Kowanetz // Nowiny Psychologiczne. - 1999, nr 4, s. 15-21
 35. Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych / Elżbieta Kopeć // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003 , nr 3 , s. 9-11
 36. Samoocena dzieci wychowywanych przez samotnych ojców / Józefa Brągiel // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - 1999,  T. 2, s. 133-141
 37. Samotne matki a opieka społeczna / Bassuk Ellen L., Browne Angela, Buckner Jon // Świat Nauki . - 1996, nr 12, s. 64-69
 38. Samotność  w rodzinie niepełnej / Katarzyna Brzychcy // Edukacja Humanistyczna (Szczec.). - 2002, nr 1/2, s. 107-114
 39. Społeczeństwo bez ojców? / Gianni Ambrosio ; tł. z wł. Irena Burchacka // Pastores. - 2002, nr 1, s. 48-60
 40. Stopień zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych rodzin niepełnych biologicznie w obszarze kształcenia dzieci w porównaniu z innymi typami gospodarstw / Krystyna Gutkowska, Magdalena Wiśniorowska-Gieras // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003, Z. 1, s. 409-420
 41. Styl widzenia świata młodzieży wychowywanej bez ojców / Katarzyna Loranc // Państwo i Społeczeństwo. – 2005, nr 3, s. 141-147
 42. Stymulowanie rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz // Nauczyciel i Szkoła . - 2004, nr 1/2, s. 237-245
 43. Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z rozbitych rodzin : ref. / Alicja Czerederecka // Nowiny Psychologiczne. - 1999, nr 4, s. 5-13
 44. Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny samotnej matki / Grażyna Szymura // Auxilium Sociale. - 2001, nr 3/4, s. 150-175
 45. Sześciolatki z niepełnych rodzin / Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 10-15
 46. Teoretyczne przesłanki społecznego wsparcia rodziny niepełnej / Waldemar Hetmanek, Wojciech Kielecki // Praca Socjalna . - 2008, nr 5, s. 68-87
 47. Tęsknota za ojcem / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2003 , nr 10 , s. 20-24
 48. W obliczu skończoności: dzieci wobec rozstania lub rozwodu rodziców / Monika Prettenthaler // Keryks. – 2006, Nr 5, s. 223-229
 49. Wartości preferowane przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin pełnych i rozwiedzionych / Urszula Sokal // Roczniki Socjologii Rodziny. - 2001, T. 13, s. 161-176
 50. Więź emocjonalna między matkami i młodzieżą w rodzinach osieroconych / Anna Kwak // Rocznik Pedagogiki Rodziny. -  2002, t. 5, s. 253-263
 51. Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci / Wiesława Kuśmierz // Życie Szkoły. - 2000, nr 3, s. 137-140
 52. Wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży wychowywanej w rodzinach pełnych i niepełnych / Hanna Liberska // Roczniki Socjologii Rodziny. - 1998, T. 10, s. 231-246
 53. Zaspokajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz // Małżeństwo i Rodzina . - 2004, nr 4, s. 23-25
 54. Znaczenie ojca dla rozwoju i kształtowania się samoakceptacji młodzieży w świetle badań własnych / Hanna Szczęsna. // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - 2003,  T. 6, s. 229-239
 55. Życie dziecka w rodzinie rozbitej / Grzegorz Lewandowski // Ateneum Kapłańskie. -  1999, T. 132,  z. 3, s. 397-409

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce