Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Bolesław Leśmian (1877? - 1937) PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 02 lutego 2009

Bolesław Leśmian, właść. Lesman (22.01.1877? - 05.11.1937)
- poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki
Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

Bibliografia została podzielona na pięć części. Pierwsza zawiera wykaz książek Bolesława Leśmiana, w drugiej zebrano publikacje poety zamieszczane na łamach czasopism. Część trzecia jest spisem książek poświęconych Leśmianowi, natomiast w części czwartej zgromadzono artykuły z czasopism dotyczące pisarza i jego twórczości. Oddzielnie, w części piątej wykazano recenzje książek poety oraz recenzje książek, których jest przedmiotem.
Bibliografia została opracowana na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej oraz katalogów i kartotek zagadnieniowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
Zasięg chronologiczny bibliografii dla wydawnictw zwartych 1962 - 2008, dla artykułów z czasopism 1978 -2008.

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA - wydawnictwa zwarte


 1. Ali-Baba i czterdziestu zbójców / Bolesław Leśmian ; il. [kolor.] Elżbieta Gaudasińska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1979. - 94, [2] s. ; 21 cm
 2. Ali Baba i czterdziestu zbójców / Bolesław Leśmian [pseud. ; il. Marek Szal]. - Kraków : "Zielona Sowa" , 1999. – 73[2] s. : il. ; 21 cm. – (Lektura szkolna)
 3. Ali Baba i czterdziestu zbójców / Bolesław Leśmian [pseud. ; rys. Marek Szal]. - Kraków : "Zielona Sowa" , 2004. - 75 s. : il. ; 21 cm
 4. Ali Baba i czterdziestu rozbójników i inne baśnie / Bolesław Leśmian  [przeł. Marceli Tarnowski ; il. Marek Szal]. - Olsztyn : Edytor [Kraków] : Wydawnictwo Zielona Sowa , [2006]. - 101, [2] s. : il. ; 19 cm. – (Najpiękniejsze Bajki Dzieciństwa : kolekcja "Gazety Olsztyńskiej" i "Dziennika Elbląskiego" ; nr 2). – (Lektura Szkolna)
 5. Ballady / Bolesław Leśmian. - Lublin : Towarzystwo Miłośników Książki , 1987. - 14 s. ; 20 cm Przedr., oryg. : Zamość : Koło Miłośników Książki, 1926
 6. Ballady / Bolesław Leśmian ; [wybór oraz posłowie Michał Głowiński ; il. Antoni Boratyński]. - Szczecin : Wydawnictwo GLOB, 1991. - 129, [3] s.: il. kolor. ; 30 cm
 7. Baśń o Aladynie i o lampie cudownej / Bolesław Leśmian [pseud. ; rys. Marek Szal]. - Kraków : "Zielona Sowa" , 1999. - 88 s. : il. ; 21 cm
 8. Baśń o Aladynie i o lampie cudownej / Bolesław Leśmian [pseud. ; il. Marek Szal]. - Kraków : "Zielona Sowa" , 2004. - 88 s. : il. ; 21 cm. – (Lektura szkolna)
 9. Baśń o rumaku zaklętym. - Bolesław Leśmian ; il. Antoni Boratyński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1990. -  51, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm
 10. Baśń o rumaku zaklętym. Baśń  o Aladynie i o lampie cudownej  / Bolesław Leśmian ; [il. projektował Jacek Szleszyński]. –Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Towarzystwo Przyjaciół  Książki. Oddział Wrocławski , 1991. -  90, [2] s. : il. kolor. ; 19 x 21 cm Baśnie ze zbioru „Klechdy sezamowe”.
 11. Baśń o rumaku zaklętym / Bolesław Leśmian ; il. Józef Wilkoń. - Warszawa : Oficyna Olszynka , cop. 2006. - 86, [2] s. : il. kolor. ; 31 cm
 12. Bolesław Leśmian : pieśni na głos i fortepian / Jerzy Sokorski. - Piastów : Jan Wacław Pióro , 1997. - [6], 33 s. ; 30 cm. – (Poezja Polska w Pieśni ; 2) [Partytura]
 13. Bolesław Leśmian : wiersze / wybór i oprac. Aleksander Nawrocki. - Warszawa : "IBiS" , 1993. - 84 s. ; 15 cm. – (Najpiękniejsze Wiersze)
 14. Bolesław Leśmian : [wybór poezji / oprac. graf. Andrzeja Heidricha]. -  Warszawa : "Czytelnik", 1964. - 144 s. ; 10 cm. – (Poeci Polscy)
 15. Bolesław Leśmian : [wybór poezji / oprac. graf. Andrzeja Heidricha]. – Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1967. - 144 s. ; 10 cm. – (Poeci Polscy)
 16. Cudotwory miłosne  / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wybór i wstęp Anna Janko. – Warszawa : "Prószyński i S-ka" , 1998. - 86, [1] s. ; 18 cm. – (To Jest Poezja)
 17. Cudotwory miłosne / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wybór i wstęp Anna Janko. - Warszawa : "Prószyński i S-ka" , 1999. - 86, [1] s. ; 18 cm. – (To Jest Poezja)
 18. Gad i inne wiersze / Bolesław Leśmian [pseud.]. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1997. - 133, [2] s. ; 21 cm. – (Lekcja Literatury) Tekst wg wyd. : Poezje, PIW, Warszawa, 1975
 19. "Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz ..." : wybór poezji / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wstęp i wybór Zofia Wójcikowska. - Lublin : "Multico" , [1994]. - 141 s. ; 17 cm
 20. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wyboru dokonali Teresa Wrodycka, Jerzy Koperski. - Warszawa : "Anagram" , 1998. - 263, [1] s. : 1 fot., portr. ; 10 cm. – (Antologia Nowej Poezji Polskiej)
 21. Klechdy polskie / Bolesław Leśmian ; [przygot. do dr. Antoni Podsiad ; oprac. graf. Władysław Brykczyński]. – Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1978. - 169, [7] s. ; 20 cm
 22. Klechdy polskie / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wstęp i oprac. Wacław Lewandowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" , cop. 1999. - 247, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Polska)
 23. Klechdy sezamowe / Bolesław Leśmian ; il. Jan Lenica. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1968. - 207, [4] s., [8] k. tabl. kolor. ; 23 cm
 24. Klechdy sezamowe / Bolesław Leśmian ; il. Jan Lenica. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1973. - 207, [4] s., [8] k. tabl. kolor. ; 23 cm
 25. Klechdy sezamowe / Bolesław Leśmian ; il. Jan Lenica. - Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. - 200, [4] s., [8] k. tabl. kolor. ; 24 cm
 26. Klechdy sezamowe /Bolesław Leśmian ; il. Jan Lenica. -  [Wyd. 7]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1983. - 200, [4] s., [8] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm
 27. Klechdy sezamowe / Bolesław Leśmian [pseud. ; il. Dorota Krall]. - Warszawa : Prószyński i S-ka , 1997. - 285, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Klasyka Dziecięca / Prószyński i S-ka)
 28. Klechdy sezamowe / Bolesław Leśmian [pseud.] ; il. Artur Piątek.- Wrocław : "Siedmioróg", 2001. - 203, [2] s. : il. ; 24 cm
 29. Klechdy sezamowe / Bolesław Leśmian. - Wyd. 1 w tej ed. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2004.- 215, [3] s. : il. ; 24 cm
 30. Liryki najpiękniejsze / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wybór Aleksander Badyda. - Toruń : "Algo" , 1999. - 60, [2] s. ; 18 cm. – (Kolekcja Liryki "z Liściem")
 31. Maska śmierci Szkarłatnej / Edgar Allan Poe ; przekł. [z ang.] Bolesław Leśmian [pseud.]. - [Wyd. 1 w tej edycji]. - Warszawa : "Latona" , 1992. - 192, [3] s. ; 21 cm Wg edycji : Opowieści nadzwyczajne. E. Wende i Spółka, Warszawa [1913]
 32. Najpiękniejsze wiersze / Bolesław Leśmian [pseud. ; wybór wierszy Lidia Domańska]. - Warszawa : "bis" , 1997. - 63, [1] s. ; 18 cm
 33. Nieskończoność róży / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wybór i posłowie Jan Sochoń. - Warszawa : "Pax" , 1999. - 243, [1] s. ; 17 cm
 34. Nocą umówioną. - Bolesław Leśmian [pseud.] ; wybór i oprac. Leszek Lachowiecki. - Warszawa : "Sternik" , cop. 1996. - 82, [2] s. ; 20 cm
 35. O pięknej Parysadzie i ptaku Bulbulezarze / Bolesław Leśmian ; il. Antoni Boratyński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1983. - 61, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm
 36. Ogrody... erotyki / Bolesław Leśmian [pseud. ; wybór, wstęp i oprac. Ireneusz Sikora]. - Wrocław : "Astrum" , 1999. - 76, [1] s. ; 21 cm. – (Klasyka Poezji Polskiej)
 37. Ogród miłości / Tetmajer, Leśmian, Staff ; wybór i oprac. Maria Józefacka ; [il. Stanisław Bałdyga, Zofia Kopel-Szulc, Marian Nowiński]. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza : Pracownie Sztuk Plastycznych , 1984. - 151, [1] s. : il. ; 24 cm Tekst wg wyd. Poezje / K. Przerwa-Tetmajer, PIW, 1974, Poezje / B. Leśmian, PIW, 1965, Poezje wybrane / L. Staff, PIW, 1967
 38. Ogród miłości / Tetmajer, Leśmian, Staff ; wybór i oprac. Maria Józefacka; rys. Zofia Kopel-Szulc. - [Wyd. 2 zm.]. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1989. - 131, [4] s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) : rys. ; 23 cm Tekst wg : Poezje / K. Przerwa-Tetmajer, PIW, 1974 ; Poezje / B.Leśmian, PIW 1965 ; Poezje zebrane / L. Staff, PIW 1967
 39. Opowieści niezwykłe / Edgar Allan Poe ; [przekł. z ang. Bolesław Leśmian pseud., Krystyna      Tarnowska, Stanisław Wyrzykowski ; wstępem opatrzyła Maria Janion]. - Wrocław : Siedmioróg" , 1997. - 189, [3] s. : 1 il. ; 21 cm. – (Lektury Dla Każdego)
 40. Opowieści niesamowite / Edgar Allan Poe ; przeł. [z ang.] Bolesław Leśmian [pseud.] i Stanisław Wyrzykowski ; [wyboru dokonała Joanna Łączyńska]. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Muza" , 1996. - 316, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Bestsellerów / "Muza")
 41. Opowieści niesamowite / Edgar Allan Poe ; przeł. [z ang.] Bolesław Leśmian [pseud.] i Stanisław      Wyrzykowski ; [wyboru dokonała Apolonia Bejska ; il. Jacek Gaj]. - [Wyd. 3]. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie , 1984. - 381, [3] s. ; 20 cm
 42. Pochmiel księżycowy : (wiersze rosyjskie) / Bolesław Leśmian ; w polskiej wersji [i posłowie] Jerzego Ficowskiego; oprac. graf. Zbigniew Czarnecki. - Warszawa : "Czytelnik" , 1987. - 31, [4] s. : il., 1 portr. ; 19 x 21 cm
 43. Poezje / Bolesław Leśmian. – Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1975. - 418, [2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 44. Poezje / Bolesław Leśmian. – Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1979. - 429, [3] s. ; 19 cm. – (Seria Kieszonkowa PIW)
 45. Poezje / Bolesław Leśmian ; wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura. - Lublin : Wydaw. Lubelskie , 1982. - 318, [2] s. ; 21 cm Tekst wg wyd. "Poezji/ w oprac. Jacka Trznadla, Warszawa 1965, 1979, Kraków 1974
 46. Poezje / Bolesław Leśmian ; wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura. - [Wyd. 2]. - Lublin : Wydaw. Lubelskie , 1989. - 318, [2] s. ; 20 cm Tekst wg wyd. "Poezje" Warszawa 1965, 1979 oraz "Poezje wybrane" Kraków, 1974
 47. Poezje / Bolesław Leśmian. - Kraków : "Dom Książki" , 1993. - 399 s. ; 21 cm
 48. Poezje / Bolesław Leśmian [pseud.]. - Warszawa : "Muza" , 1994. - 350, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Poezji / "Muza")
 49. Poezje / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wstęp i oprac. Jacek Trznadel. - Warszawa : "Morex" , 1994. - 480 s. ; 22 cm
 50. Poezje / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wstęp i oprac. Jacek Trznadel. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Morex" , 1995. - 480 s. ; 23 cm
 51. Poezje / Bolesław Leśmian [pseud.]. - Warszawa : "Muza" , 1996. - 350, [2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Poezji / "Muza")
 52. Poezje / Bolesław Leśmian [pseud. ; wiersze wybrała i ułożyła Małgorzata Baranowska]. - Kraków : "Eventus" , 1997. - 301 s. : 1 portr. ; 18 cm
 53. Poezje / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura. - [Wyd. 2 i. e. 3]. - Lublin : Wydaw. Lubelskie , 1998. - 318, [2] s. ; 20 cm
 54. Poezje / Bolesław Leśmian [pseud. ; wybór Danuta Nikiel-Wroczyńska]. - Kraków : "Spes" , 1998. - 283 s. : 3 il. ; 17 cm. – (Klasyka Polska i Obca)
 55. Poezje wybrane / Bolesław Leśmian ; wybór i wstęp: Jan Zygmunt Jakubowski ; Klub Poetycki: Związku Młodzieży Wiejskiej, Redakcji "Nowej Wsi", Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1967. - 143, [5] s. ; 18 cm. – (Biblioteka Poetów XX Wieku)
 56. Poezje wybrane / Bolesław Leśmian ; oprac. Jacek Trznadel. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1974. - LXVI, 314 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Narodowa . Seria I , ISSN 0208-4104 ; nr 217)
 57. Poezje wybrane / Bolesław Leśmian ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski.- Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. - 147, [9] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poetów)
 58. Poezje wybrane / Bolesław Leśmian ; oprac. Jacek Trznadel. - Wyd. 2. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1983. - LXVI, 314 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria I , ISSN 0208-4104 ; nr 217)
 59. Poezje wybrane / Bolesław Leśmian ; wybór i wstęp Czesław Mirosław Szczepaniak. -  Warszawa : LSW , 1989. - 160, [4] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poetów / Klub Poetycki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Redakcji "Nowej Wsi", Ludowej Spółdzielni Wydawniczej)
 60. Poezje wybrane / Bolesław Leśmian ; oprac. Jacek Trznadel. - Wyd. 3 rozsz. – Wrocław, Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1991. - LXVI, 325 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1 , ISSN 0208-4104 ; nr 217)
 61. Poezje wybrane / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wstęp Zygmunt Kubiak ; wybór i kalendarium /      Klemens Górski. - Warszawa : LSW , cop. 1995. - 216 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poetów / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza)
 62. Poezje zebrane / Bolesław Leśmian [pseud.] ; oprac. Aleksander Madyda ; wstępem opatrzyła Maria Jakitowicz ; il. Lech-Tadeusz Karczewski. - Toruń : "Algo" , 1993. - 706 s., [12] k. tabl. : il. kolor., 1 portr. ; 21 cm
 63. Poezje zebrane / Bolesław Leśmian [pseud.] ; oprac. Aleksander Madyda ; wstępem opatrzyła Maria Jakitowicz ; il. Lech-Tadeusz Karczewski. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Toruń : "Algo" , 1995. - 742 s., [12] k. tabl. (w tym kolor.) : il., 1 portr. ; 21 cm
 64. Poezje zebrane / Bolesław Leśmian [pseud.] ; oprac. Aleksander Madyda ; wstępem opatrzyła Maria Jakitowicz ; il. Lech-Tadeusz Karczewski. - [Wyd. 3 przejrzane]. - Toruń : "Algo" , 2000. - 746 s., [9] k. tabl. (w tym kolor.) : il., 1 portr. ; 21 cm
 65. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian ; oprac. graf. Janusz Stanny. – Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1972. - 201, [3] s., [8] k. tabl. kolor. ; 23 cm
 66. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian ; oprac. graf. Janusz Stanny. – Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik", 1977. - 205, [3] s., [8] k. tabl. kolor. ; 25 cm
 67. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian ; z il. Beaty Batorskiej. - Warszawa : "Krąg" , 1991. - 206, [2] s., [8] k. il. kolor. ; 24 cm
 68. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian ; [oprac. graf. Piotr Szmitke]. - [Cieszyn] : "Damiro" , [1991]. - 218, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 69. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian . - [Wyd. 7] / oprac. graf. i il. Wiesław Rosocha. - Warszawa : "Czytelnik" , 1992. - 243, [5] s. : il. kolor. ; 25 cm Tekst oparto na wyd. J. Mortkowicz, Warszawa ; Kraków 1913
 70. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian [pseud. ; il. Krystyna Lipka-Sztarbałło]. - Warszawa : Prószyński i S-ka , 1998. - 324, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Klasyka Dziecięca / Prószyński i S-ka)
 71. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian [pseud. ; rys. Marek Szal]. - Kraków : "Zielona Sowa" , 1999. - 227 s. : il. ; 21 cm
 72. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian ; [il. Lucyna Talejko-Kwiatkowska]. - Wyd. 1 w tej ed. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2004. - 222, [2] s. : il. ; 24 cm
 73. Rok nieistnienia : wybór poezji / Bolesław Leśmian ; wybór i układ Jerzy Polanicki. - Warszawa : "Kama" , 1994. - 170, [2] s. ; 19 cm
 74. Sen miałem / Bolesław Leśmian ; wybór Marta Hydzik-Żmuda, Andrzej Żmuda ; il. Marek Zadworny. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa ; Rzeszów : "Ad Oculos", 2004. - 183, [1] s. : il., 1 portr. ; 17 cm. – (Klejnoty Poezji Polskiej)
 75. Skrzypek opętany / Bolesław Leśmian ; oprac. Rochelle H. Stone. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1985. - 253, [3] s. ; 20 cm
 76. Spojrzystość / Bolesław Leśmian [pseud. ; oprac. graf. Marek Kotarba]. - [Wyd. 1 w tej serii]. - Warszawa : "Interart" , 1994. - 111, [1] s. : 1 faks., il. ; 21 cm. – (Biblioteka Poezji / "Interart")
 77. Szkice literackie / Bolesław Leśmian ; oprac. i wst. poprzedził Jacek Trznadel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. - 538 s. ; 21 cm. – (Z Pism Bolesława Leśmiana)
 78. Trzy róże / Bolesław Leśmian [pseud. ; wybór i oprac. graf. Krzysztof Tur]. - Białystok : "Łuk" , cop. 1997. - 62, [1] s. : il. ; 17 cm. – (Wiersze z Dedykacją)
 79. Utwory rozproszone : listy / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1962. - 387 s., [9] k. tabl. ; 20 cm. – (Z Pism Bolesława Leśmiana)
 80. W malinowym chruśniaku / Bolesław Leśmian [pseud.] ; grafiki Hanna Michalska-Baran. - Warszawa : Studio Projektowe "Visage" , 1999. - [16] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Poetycka Studia Projektowego "Visage")
 81. Wiersze / Bolesław Leśmian. - Toruń : "C&T" , 2000. - 77, [1] s. ; 21 cm
 82. Wiersze wybrane / Bolesław Leśmian ; wybór i wstęp Jacek Trznadel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1973. - 267, [5] s. : err. ; 18 cm. – (Biblioteka Poetów)
 83. Wybór poezji / Bolesław Leśmian ; wybrał i wstępem opatrzył Ryszard Matuszewski. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1987. - 305, [2]s. ; 20 cm Tekst wg wyd. Poezji, Warszawa, 1965
 84. Wybór poezji / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wyboru dokonał i posłowiem opatrzył Stanisław      Barańczak. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1996. - 419, [1] s. ; 20 cm. – (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku)
 85. Wyznanie spóźnione : wybór / Bolesław Leśmian [pseud. ; wybór tekstów Mariola Aris Nowakowska ; il. Anna Kmita]. - Poznań : "Sorus" , 1995. - 69, [1] s. ; 20 cm. – (Różowa Biblioteka Poezji)
 86. Zdziczenie obyczajów pośmiertnych / Bolesław Leśmian. - Kraków : Wydawnictwo Arcana, 1998. - 67, [1] s. ; 21 cm
 87. Zielony dzban : wybór poezji / Bolesław Leśmian ; w oryg. pol. i w ros. tł. Gennadija Zeldowicza ; z przedmową Andrzeja Bogusławskiego. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - 232 s. ; 21 cm.
 88. Zwiedzam wszechświat : wybór wierszy / Bolesław Leśmian [pseud.] ; wybór, wstęp i oprac. Włodzimierz Bolecki ; [il. Mieczysław Wasilewski]. - Warszawa : "Świat Książki" , 1996. - 367, [1] s. : il. ; 20 cm
 89. Zwiedzam wszechświat : wybór wierszy / Bolesław Leśmian ; wybór, wstęp i oprac. Włodzimierz Bolecki ; [il. Mieczysław Wasilewski]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Libros" , 2001. - 367, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Seria Poetycka)
 90. Zwiedzam wszechświat : wybór wierszy / Bolesław Leśmian ; wybór, wstęp i oprac. Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media , 2006. - 367, [1] s.; 20 cm. – (Biblioteka Poetycka. Polskie Wiersze)

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA - wydawnictwa ciągłe


 1. Dziewczyna / Bolesław Leśmian // Poezja Dzisiaj. – 2007,  Nr 62, s. 8-10
 2. Alcabon : w. / Bolesław Leśmian // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 2, s. 32
 3. Fale życia ; Sad i księżyc ; Pieśń o sobie samym ; Dwa białe skrzydła ; Księżycowy żebrak : wiersze / Bolesław Leśmian; tł. z ros. Marian Pankowski, Jerzy Ficowski ; oprac. Jacek Trznadel // Arcana. - 2001, nr 3, s. 87-91
 4. Zmory wiosenne ; Schadzka ; Wiatrak ; Pogoda ; Zielona godzina ; Garbus ; Bałwan ze śniegu ; Gad ; Ballada bezludna ; Szewczyk ; Żołnierz ; [Dziś w naszego spotkania rocznicę] ; Dwoje ludzieńków ; Pierwsza schadzka ; [Gdy domdlewasz na łożu, całowana przeze mnie] ; Nad ranem ; Dziewczyna ; Znikomek ; Srebroń ; [Coś tam mignęło dalekiego] ; Samotność ; [Po co tyle świec nade mną, tyle twarzy] ; Niewiara ; Pan Błyszczyński : wiersze / Bolesław Leśmian // Poezja Dzisiaj. – 2003, Nr 31/32, s. 29-56

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA - wydawnictwa zwarte


 1. Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny : o eseistyce poety / Jan Zięba. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2000. - 240 s. ; 20 cm
 2.  
 3. Człowiek i świat w poezji Leśmiana : studium filozoficznych koncepcji poety / Cezary Rowiński ; z prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1982. - 325, [3] s. ; 20 cm
 4. Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana : studium o tautologii, paradoksie i lustrze / Paul Coates. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1986. - 146, [2] s. ; 20 cm
 5. Iłżecki romans Leśmiana / Adam Bednaryczk. - Iłza : Muzeum Adama Bednarczyka , 1983. - 8 k. ; 22 cm
 6. Leśmian / Piotr Łopuszański. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 2000. - 243, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – (A to Polska Właśnie)
 7. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Sic!" , cop. 2001. - 445, [1] s. ; 22 cm
 8. Leśmian czyli Bunt poety przeciw granicom / Marian Pankowski ; z fr. przeł. Andrzej Krzewicki. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 1999. - 222, [1] s ; 24 cm
 9. Magia serca i słowa w modernistycznych snach i wizjach / Grzegorz Igliński ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper , cop. 2005. - 260 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm
 10. Miejsca wspólne, miejsca własne : o wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora / Wojciech Owczarski. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria , cop. 2006. - 398, [2] s., [23] s. tabl. : il. ; 23 cm. – (Próby)
 11. Nad Leśmianem : wiersze i analizy / Jacek Trznadel. - Kraków : "Arcana" , 1999. - 155 s. ; 21 cm. – (Arkana Literatury)
 12. Miejsce leśmianowskiej twórczości w literaturze polskiej : wydawnictwo poseminaryjne / [oprac. red. Danuta Zwolińska] ; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. - Zamość : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Kostki Zamoyskiego , 2007. - 52 s., [4] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm Materiały z seminarium zorganizowanego przez PiMBP oraz SBP - Oddział Zamość w dn. 11 maja 2007.
 13. Poezje Bolesława Leśmiana : interpretacje / pod red. Barbary Stelmaszczyk, Tomasza Cieślaka. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita" , cop. 2000. - 175 s. ; 21 cm
 14. Polska literatura nowoczesna : Leśmian, Schulz, Witkacy / Michał Paweł Markowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas , cop. 2007. - [8], 416 s. ; 25 cm
 15. Prapamięć  uśpiona : świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana / Marzena Karwowska. - Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego , 2008. - 194 s. ; 24 cm
 16. Romantyczność i folklor : o twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana / Leszek Libera. - Poznań : "Scientia" , [1994] , 1994. - 142, [2] s. ; 21 cm "Taka cisza w ogrodzie" ... : iłżeckie miłości Leśmiana / Adam Bednarczyk ; tekst gawędy, przypisy i posł. oprac. Renata Lis, wstęp napisał Antoni Czyż ; [il. Marek Chaczyk]. - Warszawa : Towarzystwo "Ogród Ksiąg" , 1992. - [4], XII, 61, [2] s., [5] k. tabl. (w tym. kolor.) : il., 3 fot., portr. ; 17 cm. – (Biblioteka "Ogrodu Ksiąg" ; t. 1)
 17. Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana : z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913) / Dobrochna Ratajczak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1979. - 245, [2] s., [3] k. tabl. : il., portr. ; 21 cm. – (Rozprawy Literackie ; 25)
 18. Trzy miłości Leśmiana / Adam Bednarczyk. - Iłża : Dom Kultury , 1997. - [1], 30, [1] s. : portr. ; 21 cm Chylińska Zofia, Lebenthal Teodora, Sunderland Celina
 19. Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Kraków : Wydaw. Literackie , 2001. - 258, [1] s. : il. ; 20 cm
 20. Twórczość  Bolesława Leśmiana : studia i szkice / pod red. Tomasza Cieślaka, Barbary Stelmaszczyk. -  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas , 2000. - 431, [1] s. ; 24 cm
 21. Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego / Anna Sobieska - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas , cop. 2005. - 358 s. ; 21 cm
 22. U źródeł sensu : Leśmian, Hrabal, Schulz : dziennik prowincjonalny / [red. Janusz Nowak, Marek Rapnicki, Libor Martinek (część czeska) ; aut. Jacek Baluch et al.]. - Racibórz : Raciborskie Centrum Kultury , 2003. - 176 s. : il. kolor. ; 20 cm
 23. U źródeł sensu : Leśmian, Hrabal, Schulz : dziennik prowincjonalny /  [red. Janusz Nowak, Marek Rapnicki, Libor Martinek (część czeska) ; aut. Jacek Baluch et al.]. - Wyd. 2 poszerz. - Racibórz : Raciborskie Centrum Kultury , 2004. - 184 s. : il. kolor. ; 20 cm
 24. Utrwalenia : (wybór prac opublikowanych) / Jadwiga Dőrr (Jadwiga Weber). - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek , 1997. - 92 s. : 1 wykr., err. ; 22 cm
 25. Wiersze Bolesława Leśmiana / Michał Słowiński. - Wyd.. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1987. - 116, [3] s. : 1 faks., portr. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich , ISSN 0519-7929 ; 36)
 26. Wiersze Bolesława Leśmiana / Michał Słowiński. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992. - 116, [3] s. : faks., portr. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich , ISSN 0519-7929 ; nr 36)
 27. Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1981. - 331, [1] s. ; 20 cm
 28. Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas , cop. 1998. - 362, [1] s. ; 21 cm. – (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej)
 29. Zofia i Bolesław Leśmianowie / Piotr Łopuszański. - Kraków : Wydawnictwo Literackie , 2005. - 290, [2] s., [16] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm. – (Pary)

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA- wydawnictwa ciągłe


 1. Aktualizacje antropologicznych struktur wyobrani w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego / Joanna Ślusarska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2003, z.. 6, s. 301-31
 2. Alcabon - twój brat / Tadeusz Stefańczyk // Twórczość. - 2004, nr 4, s. 85-89
 3. Analiza jungowska wiersza „Dziewczyna” B. Leśmiana / Piotr Dębek // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 4, s. 78-83
 4. Apologia epifanii, czyli motyw kontemplacyjnego zapatrzenia w twórczości Bolesława Leśmiana / Anna Sobieska // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 3, s. 51-84
 5. Ballada "Alcabon" Bolesława Leśmiana : scenariusz adaptacji filmowej : propozycja zajęć / Jolanta Sikora // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 2, s. 28-31 Zajęcia w katowickim Pałacu Młodzieży.
 6. Baśnie Leśmiana / Grzegorz Leszczyński // Guliwer. – 2000, nr 1, s. 43-45
 7. Baśń jako światopogląd : baśń i baśniowość w twórczości Lesmiana / Anna Czabanowska-Wróbel // Pamiętnik Literacki. – 1988, nr 4, s. 29-62
 8. Baśń o "świętej niemiłości" - Bolesława Leśmiana "Pieśni przemądrej Wasylisy" / Aleksandra Kijak  // Ruch Literacki. – 2006,  z. 1, s. 59-72
 9. Bolesław Leśmian (1878-1937) / Irena Maciejewska // Polonistyka. – 1988, nr 1, s. 30-34
 10. Bolesław Leśmian - glosa do biografii / Mirosław Wójcik // Akcent. - 2003, nr 1/2, s. 134-142 Spotkanie z Emilem Zegadłowiczem.
 11. Bolesław Leśmian: poezja i rzeczy ostateczne / Jacek Trznadel // Arcana. - 2001, nr 3, s. 74-86
 12. Bolesława Leśmiana "Strój" - ballada (o) niejasności / Piotr Pietrych // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 1, s. 53-71
 13. Bóg i świat w poezji Bolesława Leśmiana / Tomasz Cieślak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 1998, Z. 1, s. 25-53
 14. Brzemię encyklopedii / Grzegorz Marzec // Twórczość. – 2005, nr 4, s. 74-93 Na marginesie książki Jarosława Marka Rymkiewicza "Leśmian -  Encyklopedia".
 15. Buty na miarę Boga, czyli niemożliwe transcendencje Leśmiana / Dariusz Kowalczyk // Przegląd Powszechny. - 1998, nr 10, s. 58-66
 16. By poistnieć... : notatki na marginesie wiersza Leśmiana / Karol Maliszewski // Pracownia. - 2003, nr 2, s. 17-22
 17. Byłem dzieckiem... : elegie dzieciństwa Bolesława Leśmiana / Anna Czabanowska-Wróbel // Teksty Drugie. - 2003, nr 2/3, s. 243-259
 18. „Byłem przed chwilą w bezkresie” – Leśmian : poezja i myśl / A. Kowalczyk // Polonistyka. – 1983, nr 6, s. 423-428
 19. Charakter ludowości Leśmiana / Bogna Jankowska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2004, nr 2, s. 62-65
 20. Chłodnym okiem : Leśmian w Zamościu / A. Kulik // Kresy. – 1991, nr 8, s. 137-141
 21. Cieśla-demiurg : (o "Chałupie" Bolesława Leśmiana) / Michał Słowiński // Roczniki Humanistyczne. - 1998, z. 1, s. 429-435
 22. Co się śniło Bajdale? , czyli jak człowiek walczy ze złem : Scenariusz lekcji dla klasy drugiej / Jolanta Niżnikowska // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 44-52 Analiza „Dusiołka” B. Leśmiana.
 23. Człowiek, Bóg, byt i nicość w poetyckim świecie Leśmiana / K. Świegocki // Poezja. – 1986, nr 7/8, s. 143-161
 24. Człowiek Leśmianowski / Cezary Rowiński // Przegląd Humanistyczny. – 1979, nr 6, s. 1-22
 25. Demoniczny Leśmian / Helena Zaworska // Literatura. - 1998, nr 1, s. 56-57
 26. Dwa wiersze Bolesława Leśmiana : materiał pomocniczy dla zasadniczej szkoły zawodowej / A. Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 48-53
 27. Erotyzm w poezji Leśmiana / Jerzy Madejski // Poezja Dzisiaj. – 2003, Nr 31/32, s. 103-108
 28. Francuskie inspiracje baśni Leśmiana / Grzegorz Leszczyński // Guliwer. – 1993, nr 2, s. 49-53
 29. Funkcja neologizmów w kreowaniu poetyckiego obrazu świata Bolesława Leśmiana /      Małgorzata Klimczak // Poradnik Językowy. - 2001, z. 4, s. 42-48
 30. Georg Heym i Bolesław Leśmian : przyczynek do poetyki wczesnego ekspresjonizmu / A. Lam // Przegląd Humanistyczny. – 1990, nr 12, s. 11-21
 31. "Głos istnienia, co tajemnie śpiewa" czyli o muzyce jako zasadzie istnienia w poezji Leśmiana / Anna Sobieska // Topos. - 2003, nr 6, s. 92-103
 32. Głos zza muru : o formie bez substancji w balladzie "Dziewczyna" Bolesława Leśmiana / Paweł Dąbrowski. // Orbis Linguarum. – 1998, Vol. 9, s. 279-281
 33. Głód poezji / Teofil Kowalczewski. // Akant. – 2007, nr 11, s. 16-17
 34. Groza w ogrodzie czyli Pan Błyszczyński - opowieść nadzwyczajna / Maciej Tomczak. // Poezja Dzisiaj. – 2003, Nr 31/32, s. 97-102
 35. "Idący, z prawdą u warg i u powiek..." : próba nowego spojrzenia na twórczość Bolesława Leśmiana / Piotr Łopuszański. // Teksty Drugie. - 2002, nr 6, s. 180-195
 36. Ironia i perwersja w poezji Bolesława Leśmiana / Marcin Orliński // Kresy. - 2007, nr 3, s. 215-222
 37. Jeszcze raz o motywie Don Juana : (refleksje nad "Pogrzebem Don Juana" Bolesława Leśmiana) / Monika Szczot // Topos. - 2000, nr 1, s. 153-158
 38. Jubileusz Leśmiana / Piotr Łopuszański // Twórczość. - 1995, nr 12, s. 92-95
 39. Kalectwo li tylko wojenne? - gnostyczny supeł w "Żołnierzu" Bolesława Leśmiana / Bogdan Nowicki. // Kresy. - 2007, nr 3, s. 222-228
 40. Kanon na trzy głosy : „O zdziczeniu obyczajów pośmiertnych” Bolesława Leśmiana / Barbara Kłosowska // Ruch Literacki. – 2008, nr 4/5, s. 439-453
 41. Kiedy urodził się Leśmian? / Jacek Trznadel // Arcana. - 2000, nr 1, s. 204-205
 42. Klechdy cmentarne Leśmiana / Maria Szpakowska // Dialog. – 1984, nr 1, s. 90-97
 43. "Klechdy sezamowe" Bolesława Leśmiana jako cykl baśniowy / Violetta Wróblewska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. – 1999, z. 52, s. 79-101
 44. Kobieta w poezji Leśmiana / K. Walc // Poezja. – 1988, nr 10, s. 48-56
 45. Korespondencja z rodziną Bolesława Leśmiana / oprac. Jacek Trznadel // Arcana. - 1998, nr 2, s. 95-114
 46. Kristeva – Lesmian – Konopnicka / Lena Magnone // Pamiętnik Literacki. – 2008, nr 4, s. 7-22
 47. "Kto cię odmłodzi, żywocie wieczny?" : mistyka żydowska w poezji Bolesława Leśmiana / Anna Czabanowska-Wróbel  // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 3, s. 85-101
 48. Kto "oprócz głosu"? : narracje i psychologia tożsamości - z Leśmianowskiej "księgi przeczuć" / Piotr Michałowski // Ruch Literacki. - 2004, z. 1, s. 31-48
 49. Kto śni w poezji Leśmiana? / Joanna Pomykała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2005, [Z.] 7, t. 1, s. 349-368
 50. Których nie ma : notatka o aniołach Leśmiana / Marian Stala // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 10, s. 14
 51. Lacan i Leśmian - dwa zwierciadła / Paweĺ Dybel // Teksty Drugie. - 1998, nr 1/2, s. 19-36
 52. Leśmian - Białoszewski - Karpowicz / Krystyna Miłobędzka. // Czas Kultury. - 1997, nr 1, s. 5-6
 53. Leśmian czyli o wyższości butów nad kapeluszem / Zbigniew W. Fronczek // Dziś. – 2005, nr 4, s. 179-185
 54. Leśmian - dzieje geniusza. Cz. 1 / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 2000, nr 5, s. 56-92
 55. Leśmian - dzieje geniusza. [Cz. 2] / Jarosĺaw Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 2000, nr 6, s. 70-82
 56. Leśmian - Encyklopedia : fragm. / Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. - 2000, nr 4, s. 106-118
 57. Leśmian i kobiety / Piotr Łopuszański // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1998, nr 7/8, s. 131-139
 58. Leśmian i Tuwim w przekładach Langera / Wacław Sadkowski // Literatura na Świecie. - 2000, nr 12, s. 322-325
 59. Leśmian mój i wasz, czyli o wyższości butów nad kapeluszem / Zbigniew Włodzimierz Fronczek // Dekada Literacka. - 2002, nr 7/8, s. 82-87
 60. Leśmian o polskim pejzażu współczesnym / Julia Bartczak // Poezja Dzisiaj. – 2003, Nr 31/32, s. 57-61
 61. Leśmian – próba rysu biograficznego / Ryszard Matuszewski // Miesięcznik Literacki. – 1987, nr 2/3, s. 89-98
 62. Leśmiana spotkanie z Bułhakowem / Jerzy Madejski // Poezja Dzisiaj. – 2003, Nr 31/32, s. 138-143
 63. Leśmianowska lekcja ekologii / Piotr Michałowski // Polonistyka. – 2007, nr 1, s. 55-59 Interpretacja wiersza B. Leśmiana „Tęcza”.
 64. Leśmianowska "ontologia" nicości / Marzena Woźniak-Łabieniec // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 1998, Z. 1, s. 55-81
 65. Leśmianowska podróż - lot w pościgu za bezkresem / Barbara Stelmaszczyk // Prace Polonistyczne. - Ser. 58, (2003), s. 193-202
 66. Leśmianowski Kopciuszek / Małgorzata Walczak // Guliwer. - 1999, nr 1, s. 5-11
 67. Leśmianowski "Srebroń" : poetycka refleksja o sensie istnienia, nicości i sztuce poezji / Barbara Stelmaszczyk // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 1. – 2003, Z. 2, s. 23-34
 68. Leśmianowski świat tragiczny / Maciej Krassowski // Wiadomości Kulturalne. - 1996, nr 44, s. 14
 69. Ludowość i literackość w "Klechdach sezamowych" Bolesława Leśmiana : fragm. / Julia Sienkiewicz// Literatura Ludowa. - 1999, nr 3, s. 3-16
 70. Makabreska wobec ciężaru i lekkości istnienia / Brygida Pawĺowska-Jądrzyk // Sztuka i Filozofia. – 1999, T. 17, s. 96-118 Na przykładzie ballad Bolesława Leśmiana.
 71. Między dosłownością a metaforą : pytania do „Odjazdu” / Stanisłąw Bortnowski // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 71-78
 72. Między fizyką a metafizyką / Krzysztof Karasek // Literatura. – 1987, nr 11/12, s. 83-85
 73. Miłość i śmierć : Leśmian i Dora Lebenthal / Romualda Parys // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1999, nr 5, s. 110-116
 74. Miodowy zapach sadów : Leśmian w Hrubieszowie / A. Kulik // Kresy. – 1990/1991, nr 4/5, s. 89-92
 75. Mityczne figury Ziemi w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana / Marzena Karwowska // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 3, s. 57-77
 76. Najlepszy poeta wśród rejentów, najlepszy rejent wśród poetów : wspomnienia / L.R. // Rejent. - 1996, nr 7/8, s. 221-224
 77. Najsłynniejsze maliny w poezji polskiej, czyli Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku” / Michał Rippel // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 1, s. 19-22
 78. Narodziny przez śmierć / Jarosĺaw Adamowicz // Gnosis. – 1996, nr 9, s. 62-70
 79. "Niebytu wycieruch" : (o leśmianowskim poecie nicości) / Marzena Woźniak-Łabieniec // Prace Polonistyczne – 1996, Ser. 51, s. 113-128
 80. Niepoprawny istnieniowiec : (Bolesław Leśmian i jego poezja) / Ryszard Matuszewski // Twórczość. – 1987, nr 5, s. 61-76
 81. Nieznane oblicze Bolesĺawa Leśmiana / Piotr Łopuszański // Magazyn Literacki. - 2000, nr 6/7, s. 12-14
 82. Notatki na marginesie wiersza Lesmiana ? karol Maliszewski // Pracownia. – 2003, nr 32, s. 17-22 Wiersz „Zwiewność”.
 83. Nową ścieżką przez las idąc... / Małgorzata Bartoszewicz // Akant. - 2003, nr 5, s. 26-28 Cykl wierszy "Zielona Godzina"
 84. O „Dziejbie leśnej” / M. Sugiera // Dialog. – 1984, nr 1, s. 98-103
 85. O Leśmianie inaczej / Beata Węglińska-Słowik // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 19-27
 86. O mechanizmach przesunięć semantycznych i przekształceń słowotwórczych w cyklu Bolesława Leśmiana „Postacie” / E. Radtke // Pamiętnik Literacki. – 1990, nr 2, s. 139-165
 87. O pewnym epitecie w wierszu Bolesława Leśmiana "Strój" / Leszek Engelking // Pamiętnik Literacki. - 1996, z. 1, s. 153-155
 88. O śmierci u Leśmiana w kontekście jednego wiersza / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 28-36
 89. O „Trenach” i „niebiosów pustkowiu” / Anna Maćkowska // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 4, s. 27-32 O wierszu Leśmiana "Urszula Kochanowska".
 90. Obce słowa i obcość słów w poezji Leśmiana / P. Coates // Miesięcznik Literacki. – 1979, nr 6, s. 47-54
 91. Obrazy życia, miłości i umierania w poezji Bolesława Leśmiana i Rainera M. Rilkego / Zbigniew Włodzimierz Fronczek // Poezja Dzisiaj. – 2003, Nr 31/32, s. 73-96
 92. Od kontynuacji do stylizacji : wiersze balladowe Bolesława Leśmiana wobec tradycji gatunku / Małgorzata Kowalewska // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 3, s. 5-25
 93. Odmienni czy "dwoiści"? / Maciej Junkiert. // Polonistyka. – 2006, nr 6, s. 54-58
 94. Oksymoroniczne gry intertekstualne – Leśmian / S. Balbus // Ruch Literacki. – 1990, nr 4/5, s. 271-291
 95. Olbrzym znikomek / Wojciech Wencel // Nowe Państwo. - 2001, nr 47, s. 42-43
 96. "Oniryczny" słownik Bolesława Leśmiana / Joanna Pomykała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2006, [Z.] 8, s. 245-261
 97. Pełne smutku pożegnanie...: (wiersz B. Leśmiana pt. „Odjazd”) / L. Pasich // Drama. – 1995, nr 15, s. 17-18
 98. Pierwsze krople burzy / Grzegorz Bojnicki // Kresy. - 2000, nr 1, s. 86-96 Różnice i podobieństwa w twórczości B. Leśmiana i J. Czechowicza.
 99. Pięć fragmentów z książki "Leśmian Encyklopedia" / Jarosĺaw Marek Rymkiewicz // Odra. - 2000, nr 11, s. 87-94
 100. Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych w poezji Leśmiana / Anna Sobieska // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 1, s. 113-124
 101. Pochylić się nad Leśmianem / Henryk Morawski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1989/1990, z. 2/3, s. 142-147
 102. Poetycki ogród Leśmiana : o dwoistości, odbiciu i zmiennych perspektywach widzenia świata / Barbara Stelmaszczyk // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.  - 2003, R. 38, s. 3-16
 103. Poetyckie studium dekadentyzmu : "Oddaleńcy" Bolesława Leśmiana w kontekście cyganerii młodopolskiej / Sylwia Małgorzata Kupczyk // Studia Pedagogiczno-Artystyczne. – 2005, T. 5, s. 253-270
 104. Poezja Leśmiana a młodopolskie mity miłości / Wojciech Gutowski // Ruch Literacki. – 1988, nr 3, s. 187-203
 105. Poezja nie jest z tego świata / Anna Piwkowska // Gutenberg. - 2000, nr 3, s. 46-47
 106. Postacie kalek w utworach Bolesława Leśmiana - zwycięstwo ciała czy ducha? / Elżbieta Zarych // Teksty Drugie. - 1999, nr 6, s. 149-160
 107. Praca na Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. "Wypowiedź o Leśmianie"] / Aleksandra Wależak // Poezja Dzisiaj. – 2003, Nr 31/32, s. 120-137
 108. „Prolog” Bolesława Leśmiana / F. Tomaszewski // Polonistyka. – 1988, nr 1, s. 46-56
 109. Próba interpretacji wiersza Bolesĺawa Leśmiana "Garbus" / Zbigniew Lisowski // Zesz. Nauk., Ser. Nauki Hum. / WSRP Siedlce. – 1995, Nr 42, s. 103-118
 110. Próba zastosowania poezji Bolesława Leśmiana w pracy nad interpretacją preludiów op. 1 Karola Szymanowskiego / Jolanta Płoska // Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. – 2005, T. 2, s. 77-83
 111. Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana / Anna Sobieska // Sztuka i Filozofia. – 2003, Nr 22/23, s. 281-302
 112. Przestrzeń w poezji Bolesława Leśmiana : "Topielec", "W nicość  śniąca się droga..." / Bogumiła Frąszczak // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 2, s. 35-38
 113. Przypowieść o przekornym istnieniu i pozornej śmierci : Bolesław Leśmian "Pszczoły" / Magdalena Nowak // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 2, s. 105-112
 114. Różne oblicza słowa na podstawie poezji Bolesława Leśmiana / Joanna Maglerz// Poezja Dzisiaj. – 2003, Nr 31/32, s. 109-119
 115. Rytm w światopoglądzie Bolesława Leśmiana / Tomasz Wójcik // Przegląd Humanistyczny. -  1995, nr 1, s. 77-83
 116. Sen teatralny pana Błyszczyńskiego / Jan Różewicz // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 4, s. 72-78
 117. Słońce w poezji Bolesława Leśmiana / Urszula Kęsikowa // Gdańskie Studia Językoznawcze. – 2000, [T.] 7, s. 35-53
 118. Sofia zaklęta w baśniową carewnę : "Pieśni Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolicznej / Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 3, s. 27-49
 119. Studium z tajemnicy, czyli o twórczości Bolesława Leśmiana / Agnieszka Wesołowska. // Poezja Dzisiaj. – 2003, Nr 31/32, s. 63-72
 120. Śnić miłość wśród południa / Andrzej Konkowski // Poezja. – 1973, nr 1, s. 81-92 Miłość w poezji Bolesława Leśmiana.
 121. Środki artystycznego wyrazu w twórczości Bolesława Leśmiana - zarys problematyki / Dorota Bajerlajn // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika. – 2002, Z. 11, s. 185-195
 122. Świat pana Błyszczyńskiego - kilka refleksji nad wierszem Bolesława Leśmiana / Marcela Kościańczuk  // Topos. – 2006, nr 4, s.  127-135
 123. Ta poezja zrodzona jest z cierpienia / A. Kulik // Kresy. – 1993, nr 15, s. 183-187
 124. Tajemnice szewczyka, czyli... śledząc symbole / Wiesĺawa Wantuch // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 3-7
 125. Transformacje lustra w poezji Bolesława Lesmiana / P. Coates // Poezja. – 1979, nr 1, s. 52-65
 126. "Treść, gdy w rytm się stacza" : Leśmian i symbolistyczna fascynacja rytmem / Piotr Śniedziewski // Pamiętnik Literacki. – 2006, z. 3, s. 135-152
 127. "Treść, gdy w rytm się stacza póty się w nim kołysze, aż się przeinacza" - próba interpretacji "W locie" Bolesława Leśmiana / Maja Wójcik // Studia Słowianoznawcze. – 2003, T. 4, s. 267-286
 128. Trochę inna dziewczyna / Aneta Wiatr // Twórczość. - 2000, nr 3, s. 87-105
 129. Trzy postacie sceniczne w śmiertelnym upojeniu : ("Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana wobec modernistycznego teatru śmierci) / Marcin Bartnikowski // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 1, s. 43-56
 130. Trzy róże : pomnik Bolesława Leśmiana w Zamościu / Danuta Godycka // Orońsko. – 2007, nr 3/4, s. 30-32
 131. Ukrzyżowany strumień : metafizyka Leśmiana : fragm. / Michał Fostowicz // Fraza. - 1998, nr 3/4, s. 45-63
 132. W Leśmianowskim „teatrze wyobraźni” / H. Tumolska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, nr 3/4, s. 58-62
 133. Wielki poeta notariuszem w Hrubieszowie i Zamościu : (Bolesław Leśmian) / Mieczysław Sawczuk // Rejent. - 2000, nr 4, s. 163-172
 134. Wiersz Bolesława Leśmiana "Odjazd" na lekcji w klasie VI / Izabela Matejak // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 4, s. 44-46
 135. Wiersze Bolesława Leśmiana w przekładzie Karla Dedeciusa / Jolanta Krzysztoforska-Doschek // Ruch Literacki. - 1995, z. 4, s. 537-544
 136. „Wchodzę w świat przez wrota m\smutku...” : niepokoje eschatologiczne w wierszach „Do siostry” i „Goryl” Bolesława Leśmiana / Elżbieta Bazylewicz // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 2, s. 46-49 Scenariusz zajęć.
 137. Wuj Tarabuk i nędza pisania / Ryszard Koziołek // Fa-Art. - 1998, nr 3, s. 14-19
 138. „Wywalczyć cudaczne prawo bytu...” : (antropologia Leśmiana) / Krzysztof Dybciak // Twórczość. – 1978, nr 5, s. 79-89
 139. Z pasją i wiarą : o wierszu Bolesława Leśmiana pt. "Szewczyk" / Karol Maliszewski // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr  4, s. 67-71
 140. Z rodu księgarzy - warszawskie korzenie Bolesława Leśmiana / Piotr Łopuszański // Pamiętnik  Literacki. - 2003, z. 3, s. 151-165
 141. Zabawa z poezją w poezję / Ewa Gołaszewska // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 636-638 Propozycja lekcji dla kl. IV LO.
 142. Zaświat przedstawiony / Michał Głowiński // Twórczość. – 1978, nr 5, s. 90-99
 143. Żył sobie Bolesław Leśmian / Janusz Drzewucki // Twórczość. – 2002, nr 4, s. 85-93


RECENZJE


 1. [Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny] / Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki. - 2001, nr 6, s. 34-35 Zawiera rec. książki: Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny : o eseistyce poety / Jan Zięba. - Kraków, 2000
 2. Impresje wyobraźni / Marcin Adamiak. // Nowe Książki. - 2007, nr 6, s. 42-43 Zawiera rec. książki: Miejsca wspólne, miejsca własne : o wyobraźni Leśmiana,  Schulza i Kantora / Wojciech Owczarski. - Gdańsk, 2006
 3. [Leśmian] / Agnieszka Błażyńska // Śląsk. - 2001, nr 9, s. 73 Zawiera rec. książki: Leśmian / Piotr Łopuszański. - Wrocław, 2000
 4. [Leśmian] / Janusz Drzewucki // Twórczość. - 2002, nr 4, s. 85-93 Zawiiera rec. książki: Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa, 2001
 5. [Leśmian] / Leszek Engelking // Nowe Książki. - 2001, nr 8, s. 7-8 Zawiera rec. książki: Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa, 2001
 6. [Leśmian] / Michaĺ Fostowicz // Odra. - 2002, nr 3, s. 113-114 Zawiera rec. książki: Leśmian / Piotr Łopuszański. - Wrocław, 2000
 7. [Leśmian] / Piotr Kajewski // Odra. - 2001, nr 2, s. 102-103 Zawiera rec. książki: Leśmian / Piotr Łopuszański. - Wrocław, 2000
 8. [Leśmian] / Wojciech Kaliszewski // Więź. - 2002, nr 2, s. 145-147 Zawiera rec. książki: Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa, 2001
 9. [Leśmian] / Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki // Res Publica Nowa. - 2002, nr 5, s. 94-98 Zawiera rec. książki: Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa, 2001
 10. [Leśmian] / Dorota Wojda // Dekada Literacka. - 2003, nr 1/2, s. 98-103 Zawiera rec. książki: Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa, 2001
 11. [Leśmian] / Marzena Woźniak-Łabieniec // Arcana. - 2003, nr 1, s. 189-197 Zawiera rec. książki: Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa, 2001
 12. [Łuka] / Krzysztof Krasuski // Twórczość. - 2001, nr 6, s. 157-159 Zawiera rec. książki: Łuka / Bolesław Leśmian. - Bratislava, 2000
 13. Nobilitacja groteski / Sławomir Buryła // Teksty Drugie. - 2006, nr 4, s. 128-133 Zawiera rec. książki: Groteska w poezji Dwudziestolecia : Leśmian, Tuwim, Gałczyński /  Elżbieta Sidoruk. - Białystok, 2004
 14. [Poezje Bolesława Leśmiana] / Anna Czabanowska-Wróbel // Pamiętnik Literacki. - 2002,  z. 1, s. 182-191 Zawiera rec. książki: Poezje Bolesĺawa Leśmiana : interpretacje / . - Kraków, 2000
 15. [Poezje Bolesława Leśmiana] / Leszek Engelking // Tygiel Kulturalny. - 2002, nr 1/3, s. 195-200 Zawiera rec. książki: Poezje Bolesława Leśmiana : interpretacje / . - Kraków, 2000
 16. [Przygody Sindbada żeglarza] / Grzegorz Leszczyński // Guliwer. - 2000, nr 1, s. 43-45 Zawiera rec. książki: Przygody Sindbada żeglarza / Bolesław Leśmian. - Kraków, 1999
 17. Romantyczność i folklor] / Stanisĺaw Burkot // Ruch Literacki. - 1996, z. 1, s. 124-125 Zawiera rec. książki: Romantyczność i folklor : o twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana / Leszek Libera. - Poznań, 1994
 18. [Twórczość Bolesława Leśmiana] / Zbigniew Chojnowski // Nowe Książki. - 2001, nr 1, s. 22 Zawiera rec. książki: Twórczość Bolesława Leśmiana : studia i szkice. - Kraków, 2000
 19. [Trzy nieskończoności] / Tomasz Cieslak-Sokołowski // Tygiel Kulturalny. - 2002, nr 10/12, s. 215-218 Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Kraków, 2001
 20. [Trzy nieskończoności] / Anna Czabanowska-Wróbel // Teksty Drugie. - 2002, nr 1/2, s. 189-195 Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Kraków, 2001
 21. [Trzy nieskończoności] / Lektor // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 47, s. 21 Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności / Marian Stala. - Kraków, 2001 Twórczość B. Leśmiana, A.Mickiewicza, Cz. Miłosza.
 22. [Trzy nieskończoności] / Maria Podraza-Kwiatkowska // Ruch Literacki. - 2002, z. 3, s. 323-325 Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Kraków, 2001
 23. [Trzy nieskończoności] / Adam Poprawa // Nowe Książki. - 2002, nr 3, s. 33 Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Kraków, 2001
 24. [Trzy nieskończoności] / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 248-251 Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Kraków, 2001
 25. [Trzy nieskończoności] / Rafał Rutkowski // Znak. - 2003, nr 9, s. 146-151 Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Kraków, 2001
 26. [Twórczość Bolesława Leśmiana] / Anna Czabanowska-Wróbel // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 1, s. 182-191 Zawiera rec. książki: Twórczość Bolesława Leśmiana. - Kraków, 2000
 27. Twórczość Bolesława Leśmiana] / Leszek Engelking // Tygiel Kulturalny. - 2002, nr 1/3, s. 195-200 Zawiera rec. książki: Twórczość Bolesława Leśmiana / . - Kraków, 2000
 28. Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego -  recenzja] / Anna Czabanowska-Wróbel  // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 3 (2007), s. 226-230 Zawiera rec. książki: Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli  symbolizmu rosyjskiego / Anna Sobieska. - Kraków, 2005
 29. Zapomniane teksty Bolesĺawa Leśmiana // Twórczość. - 1995, nr 12, s. 95-98 Recenzja pracy Wĺadysĺawa Jabĺonowskiego "Dookoła Sfinksa"
 30. Zofia i Bolesław / Anna Piwkowska. // Nowe Książki. - 2005, nr 6, s. 44-45 Zawiera rec. książki: Zofia i Bolesław Leśmianowie / Piotr Łopuszański. - Kraków, 2005
 31. Zdziczenie obyczajów pośmiertnych] / Paweł Majerski // Nowe Książki. - 1999, nr 2, s. 13 Zawiera rec. książki: Zdziczenie obyczajów pośmiertnych / Bolesław Leśmian. - Kraków, 1998

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce