Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Komunikacja społeczna PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 08 kwietnia 2009

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte


 1. ABC psychologii komunikacji / Elżbieta Sujak . - Kraków : Wydawnictwo WAM , 2006. - 93, [2] s. : il. ; 20 cm
 2. Akty mowy w języku nauczycieli / Olga Przybyła.- Katowice : Wydaw. UŚ , 2004. - 147, [5] s. : rys., err. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu —Śląskiego w Katowicach , 0208-6336 ; nr 2257)
 3. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",  2006. - 504 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
 4. Aspekty kompetencji komunikacyjnej / red. Beata Sierocka ; [aut. tomu Jerzy Bobryk et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe , 2005. -   301 s. : il. ; 21 cm. – (Via Communicandi ; t. 2)
 5. Bezpieczne i skuteczne komunikowanie : praktyczny poradnik postępowania / Leszek Jan Bulle. -   Warszawa : Drukarnia Diecezjalna , 2005  .-80 s. : rys. ; 21 cm
 6. Dyskurs szkolny : zagadnienia języka. -    Kraków : Wydaw. Naukowe WSP , 1999. -255, [1] s. : 3 wykr. ; 24 cm. – ( Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji      Narodowej w Krakowie , 0239-6025 ; nr 259)
 7. Efektywna komunikacja / [tł. Michał Lipa]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion , cop. 2005. -208 s. ; 22 cm Zawiera przedruk artykułów opublikowanych w "Harvard Business Review".
 8. Informacja i komunikacja : pojęcia, wzajemne relacje  / Jerzy Mikułowski-Pomorski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1988. - 141, [2] s. ; 24 cm
 9. Język, umysł, kultura : wybór prac  / Anna Wierzbicka ; pod red. Jerzego Bartmińskiego. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1999. - 592, [2] s., [1] k. portr. ; 25 cm
 10. Klucz do skutecznej komunikacji : jak rozmawiać, by osiągnąć zamierzony efekt? / Przemysław Pufal. - Gliwice : Internetowe Wydawnictwo "Złote Myśli" - Netina , cop. 2007. - 89 s. ; 21 cm
 11. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego / Lech Kacprzak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica , 2006. - 75 s. ; 24 cm
 12. Komunikacja a więzy rodzinne / Bożydar Kaczmarek ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. - Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji , 2006. - 30 s. : il. ; 21 cm. – (Wykłady Otwarte Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu ; 34)
 13. Komunikacja człowieka z mediami  / Stanisław Juszczyk. - Katowice : "Śląsk" , 1998. - 277 s. : rys. ; 21 cm
 14. Komunikacja, dialog, edukacja. Cz. 1  / pod red. Wojciecha Kojsa i Roberta Mrózka ; przy współudziale Łucji Dawid. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia , 1998. - 319, [1] s. : rys., wykr. ;   24 cm
 15. Komunikacja, dialog, edukacja. Cz. 2  / pod red. Wojciecha Kojsa i Roberta Mrózka ; przy współudziale Łucji Dawid. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia , 1998. - 415, [1] s. : wykr.; 24 cm
 16. Komunikacja i znaczenie : semantyczny aspekt komunikacji  / Zbysław Muszyński. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2000  .-315 s. ; 24 cm
 17. Komunikacja interpersonalna w biznesie / Benedykt Puczkowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , cop. 2006. - 206 s. : il. ; 24 cm
 18. Komunikacja międzyludzka  / Zbigniew Nęcki. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu , 1996. - 295 s. : rys. ; 21 cm. – (Seria z Teczą / Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu)
 19. Komunikacja międzyludzka : wybrane problemy.Cz. 2  / Maria Dudzik, Teresa Nowakowa. - Wrocław : Centrum Kształcenia Ustawicznego , 1999. - 93 s. ; 20 cm
 20. Komunikacja społeczna : komunikowanie się z mediami w praktyce  / Jolanta Cianciara, Bożena Uściska. - Wrocław : "Astrum" , 1999. - 137, [7] s. : rys. ; 21 cm
 21. Komunikacja społeczna : materiały szkoleniowe / Maria J. Zajączkowska ; [Dolnośląska Wyższa  Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki]. - Polkowice : Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki. - Głogów : Drukarnia Wydawnictwo Druk-Ar , 2006. - 51 s. : il. ; 24 cm
 22. Komunikacja społeczna : przedsiębiorstwo, doskonalenie efektywności, negocjacje / Alfred Skorupka, Eugeniusz Hadasik. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej , 2007. - 114, [4] s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Monografia / [Politechnika Śląska] ; 114)
 23. Komunikacja społeczna : skrypt dla studentów / Ewa Brzezińska. – Łódź : Zakład Amerykanistyki i Mass Mediów. Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki, 1997. - 104 s. : rys., 2 wykr. ; 21 cm
 24. Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie  / Anna Wachowiak. - Poznań : Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości , 2001. - 118, [2] s. : il. ; 24 cm
 25. Komunikacja społeczna w procesach transformacyjnych / red. nauk. Andrzej Małkiewicz, John Parrish-Sprowl, Jan Waszkiewicz ; Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. - Wrocław : Ośrodek Badań Prognostycznych , 1994. - 216 s. : rys., wykr. ; 24 cm
 26. Komunikacja społeczna w zarządzaniu / Jan Kania. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. - 101 s. : il. ; 21 cm
 27. Komunikacja w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon , 2004. - 69 s. ; 19 cm
 28. Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się / Aleksander Sztejnberg. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum , 2006. - 359 s. : il. ; 23 cm
 29. Komunikowanie interpersonalne / Peter Hartley ; [tł. Anna B. Wasilewska]. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum , 2006  .-263, [1] s. : il. ; 23 cm
 30. Komunikowanie interpersonalne  / Zbigniew Nęcki. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1992. - 187 s. : 1 rys. ; 24 cm
 31. Komunikowanie się : problemy i perspektywy / red. Bożydar Kaczmarek, Adam Kucharski, Marcin Stencel. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. -282 s.       : il. ; 24 cm
 32. Komunikowanie się : zarys wykładu / Ryszard Jurkowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG. Oficyna Wydawnicza , 2004. – 164 s. : il. ; 21 cm
 33. Komunikowanie się w biznesie / red. nauk. Henryk Mruk. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 2002. - 221 s. : il. ; 24 cm
 34. Komunikowanie społeczne w edukacji : dyskurs nad rolą komunikowania / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , cop. 2006. - 397 s. : il. ; 24 cm
 35. Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej  / pod red. Bohdana  Junga. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza , 2001. - 163 s. : il. ; 24 cm
 36. Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi : praca zbiorowa / pod red. Johna Stewarta ; [tł. Jan Doktór et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2000. - 643, [1] s. : il. ; 24 cm
 37. Nadawca i odbiorca w procesie komunikowania  / Janusz Fiebig. - Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji , 1995. - 50 s. ; 21 cm
 38. Nakłanianie subdyrektywne : propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej : zagadnienia wybrane / Leszek Tymianki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2007. - 295 s. : il. ; 24 cm
 39. Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne  / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2001. - 236 s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 2309)
 40. O dialogu na lekcjach w szkole średniej : analiza pragmatyczno-językowa / Bogusław Skowronek. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP , 1999. - 215, [2] s. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie , 0239-6025 ; nr 274)
 41. Ogólna teoria komunikacji / Michael Fleischer ; [przekł. Małgorzata Burnecka]. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  2007. - 323, [1] s. ; 24 cm. – (Publikacje Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 2974)
 42. Paradygmaty i pułapki psychologii komunikowania się / pod red. Teresy Rzepy. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , 2006. - 156, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński , 0860-2751 ; t. (672) 607)
 43. Pedagogizacja szkoły : w stronę internetowej dialogowej komunikacji  / Witold Potęga ; Centrum Podwyższania Kwalifikacji Nauczycieli Warszawa : Centrum Podwyższania Kwalifikacji Nauczycieli , 2007.- S. 3-38, [2] : il. ; 30 cm
 44. Porozumienie bez przemocy czyli Język żyrafy w szkole / Towe Widstrand ; [tł. Katarzyna Głodowska]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej , 2005. - 90 s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Biblioteka Szkolnej Żyrafy)
 45. Procesy komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy  / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. - Katowice : Wydaw. UŚ , 2001. - 320, [4] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , 0208-6336 ; nr 1928)
 46. Przygoda z komunikacją  / Wolfgang Walker ; przekł. Joanna Mańkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2001. - 235 s. : il. ; 24 cm
 47. Psychologiczne konteksty komunikacji / pod red. Jarosława Klebaniuka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,  2005. - 204 s. : il. ; 24 cm
 48. Skuteczna komunikacja międzyludzka / [aut. Małgorzata  Taraszkiewicz-Kotońska]. - Warszawa : "Verlag Dashfer" , cop. 2003 . - 40 s. : rys. ; 22 cm
 49. Słowa między ludźmi  / Walery Pisarek ; il. Jerzy Flisak. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji , 1985 [i. e.] 1986. - 246, [2] s. : rys. ; 21 cm
 50. Społeczeństwo, kultura, język : w stronę interakcyjnej architektury komunikacji / red. Stanisław Puppel. - Poznań : Katedra Ekokomunikacji UAM,  2007. - 162 s. : il. ; 24 cm. – (Scripta de Communicatione Posnaniensi. Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM ; t. 1)
 51. Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami / Michał Grygielski. - Lublin : TN KUL , 1994. - 193 s. ; 24 cm. – (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 31)
 52. Szach-mat, czyli O komunikacji w rzeczywistości szkolnej / / Katarzyna Bocheńska. -  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , cop. 2006. - 120 s. : il. ; 24 cm. – (Psychologia, Pedagogika)
 53. Szkoła dialogu : jak skutecznie porozumiewać się / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Wyd. 2. -  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 2006. - 40 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)
 54. Sztuka komunikacji / Bernd Latour ; przekł. Dariusz Salamon. - Kraków : Wydawnictwo WAM , 2007. - 162, [1] s. ; 20 cm
 55. Trudne rozmowy : asertywna komunikacja bez konfliktu / Anne Dickson ; z ang. przeł. Dorota Kozińska. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media , cop. 2007. - 271 s. ; 20 cm
 56. Wstęp do teorii społecznej komunikacji / Krzysztof Polok. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej , 2007. - 204 s. : il. ; 24 cm
 57. Zachowania językowe nauczycieli w sytuacji lekcji szkolnej  / Krystyna Wojtczuk. [Cz.] 1. - Siedlce : Wydawnictwa Uczelniane WSR-P , 1996. - 222 s. : err. ; 24 cm. – (Rozprawa Naukowa / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach , ISSN 0860-4371 ; nr 42)
 58. Zasady skutecznej komunikacji w nauczaniu i wychowywaniu : praktyczne wskazówki dla nauczycieli i wychowawców / zespół aut. pod red. Małgorzaty Taraszkiewicz-Kotońskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashfer , cop. 2003. - 80 s. : il. ; 30 cm. – (Fachowa Książka)

Artykuły z czasopism


 1. Akty dyrektywne w języku nauczycieli / Olga Przybyla // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – 2004,  T. 17, s. 157-169
 2. Akty mowy w fikcyjnej komunikacji dydaktycznej / Małgorzata Święcicka // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – 2004, [Nr] 2, s. 503-513
 3. Aktywność komunikacyjna studentów i nauczyciela w kształceniu przez internet /Anna Wach-Kąkolewicz // E-Mentor. - 2007, nr 5, s. 56-60
 4. Asertywność w konwersacji jako komponent sprawności komunikacyjnej dziecka / Barbara Jacennik // Kwartalnik Pedagogiczny - 2001, nr 3/4, s. 163-175
 5. Czy ze mną rozmawiasz? / Ewa Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 6, s. 19-27
 6. Dialogowa kompetencja komunikacyjna u dzieci upośledzonych umysłowo / Andrzej      Twardowski // Logopedia. -  2005, T. 34, s.. 153-166
 7. Dlaczego ludzie nie słuchają kiedy mówimy? ...I co zrobić, by zaczęli słuchać/ Lidia Willan-Horla  // Szkice Humanistyczne. – 2006, T. 6, nr 1/2, s.  271-282
 8. Edukacyjny sens porozumiewania się nauczycieli i uczniów / Ryszard Stępień // Studia Pedagogiczne. – 1997,  T. 62, s. 135-141
 9. Elementy suprasegmentalne przyczyną zaburzeń komunikatów językowych / Sylwia  A. Kwiecień-Masło // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. – 2005, T. 18, s. 119-125
 10. Funkcje uśmiechu w komunikacji / Elżbieta Kuryło, Krystyna Urban // Socjolingwistyka. – 2006, [T.] 20, s. 37-54
 11. Godność dziecka w kontekście sposobów porozumiewania się / Anna Michalska // Debiuty Naukowe WSHE. – 2006, T. 6, s. 9-17
 12. Gotowość do komunikowania się i lęk w komunikacji interpersonalnej / Magdalena Zabłocka, Jakub Niedźwiecki // Nowiny Psychologiczne - 1995, nr 3, s. 21-32
 13. Informacja zwrotna, czyli dialog ucznia z nauczycielem / Grażyna Czetwertyńska // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 6, s. 20-23
 14. Informacja zwrotna w komunikacji interpersonalnej / Rosław Pawlikowski, Wacław Smyczyński // Kwartalnik Edukacyjny. - 1999, nr 1/2, s. 88-97
 15. Intencja komunikacyjna / Henryk Raszkiewicz // Studia Pedagogiczne. -  1997, T. 62, s. 143-160
 16. Interdyscyplinarne modele procesu komunikowania / Wojciech Czajkowski // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Psychologiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. -  1996, Z. 4, s. 9-18
 17. Jak rozmawiamy ze sobą / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 10, s. 625-630
 18. Język dialogu w akademickim dyskursie / Agata Cudowska // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. -  2005, nr 12, s. 58-68
 19. Katecheza szkolną formą komunikacji / Jolanta Karczewska // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 12-14
 20. Kłopoty z komunikacją - który stopień zagrożenia? / Róża Ziemichód-Kornacka // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 9-10
 21. Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna a zaangażowanie w Internet /Kamil Henne // Psychologia Jakości Życia. -  2003, T. 2, nr 1, s. 111-130
 22. Kompetencje komunikacyjne w pracy penitencjarnej wychowawcy / Sławomir Meler // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2005, Nr 49, s. 251-260
 23. Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywność komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym / Grażyna Kowalska // Edukacja. - 2000, nr 3, s. 32-51
 24. Komunikacja drogą do przyjaźni z wychowankiem / Paweł Czerwiński // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. I-VII
 25. Komunikacja interpersonalna jako istota procesu edukacyjnego / Elżbieta Wołodźko // Edukacja. - 1999, nr 2, s. 43-49
 26. Komunikacja interpersonalna jako profilaktyka trudności wychowawczych / Marcin Jaroszewski // Szkice Humanistyczne. -  2006, T. 6, nr 3/4, s. 189-194 Materiały z sesji naukowej "Współczesne wyzwania zawodu nauczyciela - wychowawcy"
 27. Komunikacja interpersonalna w organizacji / Józef Michał Soroka // Nauki Humanistyczne. – 1998, nr 4, s. 144-152
 28. Komunikacja między generacjami w perspektywie stylistycznej / Małgorzata Kita // Stylistyka. – 2006, [T.] 15, s. 295-317
 29. Komunikacja międzyludzka - przeszkody i nieporozumienia / Małgorzata Mądry-Kupiec // Auxilium Sociale. - 2000, nr 1, s. 42-53
 30. Komunikacja werbalna i niewerbalna nauczycieli / Ryszard Więckowski // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 34-36
 31. Komunikowanie się między nauczycielem a uczniem / Stanisław Dylak // Studia Pedagogiczne. – 1997, T. 62, s. 71-81
 32. Komunikowanie się w przedsiębiorstwie / Hanna Sommer // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne. -  2004, Z. 14, s. 167-184
 33. Komunikowanie się wprost i nie wprost / Lidia Grzesiuk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia . – 2002,  Z. 6, s. 9-25
 34. Kształcąca funkcja audialnych komunikatów językowych w autobusach MZK / Julian Skorek, Kamila Borkowska  // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). – 2003, T. 3, s. 103-114
 35. Kształcenie języka i umiejętności komunikacji interpersonalnej w teorii i praktyce pedagogicznej / Renata Hrabia  // Zeszyty Naukowe WSHE.  –  2003, T. 12, s. 177-190
 36. Kształtowanie oporu transformatywnego ucznia a umiejętności komunikacyjne nauczyciela / Iwona Gumowska // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 16-23
 37. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów / Agnieszka Chmiel // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, nr 2, s. 66-81
 38. Kultura języka na lekcji religii / Elžbieta Skorupska-Raczyńska // Katecheta. – 2007, nr 5 (2007), s. 59-66
 39. Lęk w komunikacji interpersonalnej / Antoni Bochniarz // Logopedia. – 1998, [T.] 25, s. 19-31
 40. "Mały Książę" jako forma komunikacji wychowawczej / Marek Dziewiecki // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2004, nr 2, s. 5-13
 41. Metakomunikacja w klasie szkolnej / Dorota Szumna // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. – 2006, Z. 3, s. 52-63
 42. Model komunikacji interpersonalnej na katechezie / Katarzyna Gawińska // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. -  2005, T. 3, s. 43-51
 43. Mowa ciała w klasie / Wiesław Sikorski // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 39-48
 44. Może nie jest tak źle... / Teresa Słowikowska // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 23-24
 45. Najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej: katecheta - uczeń / Józef Skrzypczak // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. -  2004, T. 2, s. 57-64 Materiały z konferencji "Komunikacja i "trudne" problemy w katechezie", Poznań
 46. Nauczyciel i uczeń w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 13-15
 47. Nauczyciel jako odbiorca i nadawca w procesie edukacji / Barbara Lulek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 3, s. 15-30
 48. Nauczycielskie ironizowanie (na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum) / Teodozja Maliszewska // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – 2004, [Nr] 2, s. 259-269
 49. Nauczycielskie upominanie / Grzegorz Ożdżyński // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – 2004, [Nr] 2, s. 351-361
 50. Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej / Anna Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 9, s.  3-11
 51. Niektóre rozwiązania realizacyjne w kształtowaniu umiejętności komunikacji społecznej / Ryszard Jasiński // Studia Pedagogiczne. -  1997, T. 62, s. 113-125
 52. "Nieszkolne" formy wypowiadania się w edukacji / Leszek Tymiakin // Polonistyka. - 2007, nr 7, s. 6-11
 53. Nowoczesne techniki komunikacji interpersonalnej na rynku pracy / Ewa Drozd, Wanda Kucharska, Barbara Solarek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 1999, [nr] 4, s. 98-103 Program szkolenia bezrobotnych
 54. O barierach w dzisiejszej komunikacji językowej Polaków / Barbara Pędzich, Jacek Grabowski // Etnolingwistyka. – 2003, [Vol.] 15, s. 281-287 V Forum Kultury Słowa na temat "Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty" w Lublinie
 55. O budowaniu dobrych relacji / Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. -  2006, nr 6, s. 25-29
 56. O ekspresywnych aktach mowy nauczycieli / Olga Przybyla  // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – 2005, T. 18, s. 127-137
 57. O fenomenie niektórych kłopotliwych spotkań nauczyciela i ucznia czyli m.in. o problemie technologicznej pedagogiki oraz o problemie prawdy zawartej w wiedzy nauczycielskiej / Adela Kożyczkowska, Sylwester Zielka // Forum Oświatowe. - 2004, t. 2, s. 79-96
 58. O socjopragmatyce wypowiedzi w dyskursie lekcyjnym / Jan Majer  // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. -  2003, T. 4, s. 9-20
 59. O sposobie działania nauczyciela w trakcie lekcji : przekaz czy konstruowanie podzielanego rozumienia materiału? / Urszula Dernowska // Ruch Pedagogiczny. -  2006, nr 3 / 4, s. 41-54
 60. O uwarunkowaniach, pułapkach i sztuce dialogu w edukacji / Wanda Kamińska // Filozofia Dialogu. – 2005, T. 3, s. 237-247
 61. Ocena komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego / Barbara Czerniachowicz // Zszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji  Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński. – 2005, Nr 42, s. 197-209
 62. Otwartość jako forma komunikacji interpersonalnej / Tadeusz Rymarz // Zesz. Nauk. WSP Rzesz., Pedag. – 1997, Z. 3, s. 29-38
 63. Pedagogiczne i terapeutyczne walory komunikacji werbalnej i niewerbalnej nauczycieli w procesie edukacyjnym / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 131-133
 64. Podstawy komunikacji w procesie edukacyjnym / Agnieszka Głowala // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – 2004, T. 2, s. 413-429
 65. Porozumienie Bez Przemocy / Marshall Rosenberg // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 15-28
 66. Porozumiewanie się nauczycieli i dzieci w edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Waloszek // Studia Pedagogiczne. -  1997, T. 62, s. 127-134
 67. Pozapodmiotowe uwarunkowania efektywnej komunikacji interpersonalnej / Jerzy Jarco // Nauki Humanistyczne. – 2004, Nr 9, s. 161-168
 68. Problem skuteczności językowej w komunikacji społecznej / Anna Granat // Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – 2006, T. 44, s. 29-35 Materiały z III sesji naukowej "Dni Lublina w Poznaniu"
 69. Przepływ informacji między nauczycielem i uczniem / Urszula Supińska, Anna Malska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 5, s. 213-218
 70. Psychologiczna analiza komunikacji interpersonalnej za pośrednictwem Internetu / Magdalena Miotk // Czasopismo Psychologiczne. -  2004, T. 10, nr 1, s. 101-114
 71. Psychologiczne właściwości komunikatywności uczniów o różnym nastawieniu do stosunków interpersonalnych / Anton I. Krupnov, Olga V. Solonkina // Edukacja Humanistyczna. - 1999, nr 1, s. 137-150
 72. Pytania stawiane przez nauczycieli / Eugenia Kozłowska. // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. – 2005, T. 3, s. 53-58
 73. Relacje komunikacyjne nauczyciel-uczeń : uwagi na marginesie badań / Renata Wawrzyniak-Beszterda // Studia Edukacyjne. – 2004, Nr 6, s. 289-301
 74. Relacje komunikacyjne uczeń - nauczyciel : konteksty teoretyczne i metodologiczne / Renata Wawrzyniak-Beszterda // Colloquia Commun. - 2003, [nr] 2, s. 258-278
 75. Rola kanałów percepcyjnych i systemów reprezentacji jednostki w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Ilona Sowińska-Gługiewicz // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2003, nr 1/2, s. 131-138
 76. Rola pytań w dyskursie edukacyjnym / Magdalena Śnieżyńska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 17-20
 77. Rozmowa ucznia z nauczycielem / Ewa Bochno // Życie Szkoły. – 2005, nr 6, s. 16-21
 78. Rozmowa w kontekście dyskursu dziecięcego / Ewa Bochno // Forum Oświatowe. - 2004, t. 1, s. 115-134
 79. Rozmowa z perspektywy nauczyciela i ucznia / Ewa Bochno  // Forum Oświatowe. - 2004, t. 2, s. 63-78
 80. Skuteczna komunikacja interpersonalna jako podstawa działalności pracownika socjalnego / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, [nr] 1, s. 67-71
 81. Słuchanie a komunikacja / Klemens Stróżyński // Polonistyka. - 2001, nr 7, s. 401-405
 82. Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie dziecka sześcioletniego a jego kompetencja komunikacyjna / Lucyna Smółka // Psychologia Rozwojowa. -  2005, T. 10, nr 1, s. 91-97
 83. Słuchanie oraz przekazywanie informacji zwrotnych jako zachowania komunikacyjne nauczyciela wspomagające rozwój ucznia / Dorota Szumna // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Pedagogika i Psychologia. – 2004, Z. 2, s. 57-65
 84. Sposoby i wymiary komunikowania interpersonalnego a rozwój człowieka / Stefan    Frydrychowicz // Psychologia Rozwojowa. -  2005, T. 10, nr 3, s. 93-100
 85. Sposoby kierowania grupą klasową / Jan Szpet // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. – 2004, T. 2, s. 41-56 Materiały z konferencji "Komunikacja i "trudne" problemy w katechezie", Poznań
 86. Sposoby doskonalenia procesu komunikacji / Urszula Drumlak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. – 2003, T. 14, s. 33-40
 87. Sprawność pytajna wypowiedzi a interakcje werbalne nauczyciel-uczeń / Eugenia Rostańska // Nauczyciel i Szkoła. - 1997, nr 1, s. 29-34
 88. Struktura językowa rozmowy szkolnej / Olga Przybyła // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. -  2004, [Nr] 2, s. 397-406
 89. Style komunikacji interpersonalnej a poziom dyrektywności / Agnieszka Lipińska-Grobelny, Mariola Wolan-Nowakowska  // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, s. 35-38
 90. Sytuacja komunikacji interpersonalnej a rozwój człowieka / Stefan Frydrychowicz // Psychologia Rozwojowa. – 2006, T. 11, nr 2, s. 23-32
 91. Szkolne reguły komunikacyjne w ujęciu młodzieży licealnej / Renata Wawrzyniak-Beszterda // Rocznik Pedagogiczny. – 1999, T. 22, s. 127-142
 92. Szkoła porozumienia / Małgorzata Jakubczak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 104-105 Metoda "Porozumienie bez przemocy" Marshalla B. Rosenberga
 93. Sztuka komunikowania się / Wiesław Karolak // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 2, s. 41-46
 94. Tekst ustny - wytwór czy zdarzenie komunikacyjne? / Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska  // Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – 2006, T. 44, s. 91-105 Materiały z III sesji naukowej "Dni Lublina w Poznaniu"
 95. Umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniem i cechy nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej / Dariusz Buksik // Seminare. -  2000, T. 16, s. 207-214
 96. Video Interaction Training - opis przypadku / Kornelia Czerwińska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2006, nr 4, s. 62-71
 97. Wartości w procesie komunikowania się jednostek globalnego społeczeństwa / Janusz Mierzwa // Seminare. -  2002, T. 18, s. 373-379
 98. Wczesnorozwojowe psychologiczne aspekty dialogu interpersonalnego / Ryszard Stachowski // Filozofia Dialogu. - T. 3 (2005), s. 217-224
 99. Werbalne formy protestu jako przejaw samodzielności dziecka / Kinga Kuszak // Studia Edukacyjne. – 2004, Nr 6, s. 321-32
 100. Wideotrening Komunikacji w pogotowiu opiekuńczym / Małgorzata Cesarz, Beata     Wawrzyńczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 28-30
 101. Współpraca z rodzicami a umiejętności komunikacji katechety / Adam Skreczko // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. -  2004, T. 2, s. 69-79 Materiały z konferencji "Komunikacja i "trudne" problemy w katechezie", Poznań
 102. Współtworzenie dialogowych form wypowiedzi przez dzieci niesłyszące w wieku      przedszkolnym / Alicja Rakowska // Logopedia. – 2005,  T. 34, s. 115-126
 103. Wybrane czynniki stymulujące rozwój kompetencji komunikacyjnej dzieci sześcioletnich / Jolanta Andrzejewska // Test. - 1997, nr 2, s. 27-32
 104. Wybrane zagadnienia analizy psychologicznej procesu komunikowania się / Beata Kostrubiec // Prace Naukowe. Psychologia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – 1996,  Z. 5, s. 39-47
 105. Wymiana informacji pomiędzy studentami a nauczycielem w aspekcie preferencji tematycznych studentów / Małgorzata Bielicka  // Neofilolog. – 2005, Nr 27, s. 46-53 Materiały z konferencji "Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania", Poznań
 106. Wymiary dialogu edukacyjnego / Mikołaj Winiarski // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 19-23
 107. Zastosowanie modeli komunikacji interpersonalnej w katechezie / Elżbieta Osewska // Katecheta. - 2004, nr 1, s. 4-13
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce