Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Czytelnictwo dzieci i młodzieży PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 25 maja 2009

CZYTELNICTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne

Zestawienie podzielono na dwie części. Pierwsza zawiera wykaz książek, w drugiej znajdują się artykuły z czasopism. Zasięg chronologiczny zestawienia obejmuje lata 1989-2009.

Wydawnictwa zwarte


 1. Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej-Klimczak ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej. - Płock : Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego : Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, 2004
 2. Co czytają dzieci w województwie zachodniopomorskim : oprac. i red. Halina Filip ; [wstęp Halina Filip] ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Kołobrzegu. Kołobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima, 2006.
 3. Czarownice, hobbici i piraci : najlepsze książki dla dzieci / Susanne Gaschke; [ tł. Katarzyna Grygiel, wiersze tł. Jacek Jurczyński]. - Kraków : Wydawnictwo M, 2004
 4. Czyta, nie czyta ... : (o dziecku literackim) / Alicja Baluch. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1998
 5. Czytelnictwo dzieci i młodzieży w Polsce i w Belgii : [oprac. red. Stanisław Kaszyński] ; Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. Kraków : MBP, 1992
 6. Drukowaną ścieżką / Joanna Papuzińska ; [w książce wykorzystano winiety Antoniego Procajłowcza]. - Łódź : „Literatura”, 2001
 7. Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. CEBID, 2007
 8. Dziecko i książka / [red. nauk. Grażyna Lewandowicz-Nosal]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004
 9. Dziecko w świecie emocji literackich / Joanna Papuzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1996
 10. Dziecko, książka, biblioteka / [dobór tekstów i konsultacja merytoryczna Grażyna Lewandowicz]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1993
 11. Dziecko, rodzina, biblioteka : materiały z konferencji ogólnopolskiej, Zielona Góra 18-19 września 2001 r. / Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Warszawa : CEBID, 2002
 12. Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży / Katarzyna Materska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1993
 13. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003
 14. Książki, dzieci, biblioteka / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Fundacja "Książka dla Dziecka", 1992
 15. Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2006
 16. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym / praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002
 17. Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2005
 18. Książki, dzieci, biblioteka : z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Fundacja "Książka dla Dziecka", 1992
 19. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; [aut. oprac. Alicja Baluch et al.] ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : CEBID, 2002
 20. Kultura, zmiana społeczna, wychowanie : inspiracje i poszukiwania : księga jubileuszowa poświęcona profesor Annie Przecławskiej / pod red. nauk. Adama Grodzkiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Anny Wiłkomirskiej. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2006
 21. Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny Sochy. - Katowice : Wydaw. UŚ, 1996
 22. Od ludus do agora : rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze / Alicja Baluch. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
 23. Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008
 24. Postawy czytelnicze dzieci w młodszym wieku szkolnym / Maria Węglińska. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1991
 25. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, cop. 2007
Artykuły z czasopism

 1. Ankietowe badania czytelnictwa uczniów szkoły podstawowej / Elżbieta Rozwadowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1989, nr 3, s. 9-11
 2. Badania ewaluacji czytelnictwa dzieci i młodzieży / Danuta Wędrowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 5, s. 30
 3. Badania pedagogiczne związane z czytelnictwem uczniów klas niższych / Krystyna Lenartowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne. – 1997, Z. 33, s. 139-148
 4. Badania zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku 10-12 lat / Małgorzata Grodzicka // Poradnik Bibliotekarza. - 1990, nr 11/12, s. 11-12
 5. Badanie czytelnictwa młodzieży licealnej / Danuta Binkiewicz-Kołodziej // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 5, s. 19-22
 6. Baśń i dziecko / Aleksandra Smoleńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 3, s. 19-21
 7. Biblioteczki domowe uczniów w młodszym wieku szkolnym / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 10, s. 7-9
 8. Blaski i cienie komiksu w aspekcie czytelnictwa dziecięcego / Teresa Figiel // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 5, s. 7-9
 9. Cała rodzina czyta dzieciom / Maria Łakomczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 44 - 45
 10. Co i dlaczego czyta mały Johnny? / Małgorzata Bylińska // Wydawca. - 2001, [nr] 6/8, s. 12-13,15
 11. Co czyta młodzież gimnazjalna? / Daria Sępkowska // Poradnik Bibliotekarza . - 2001, nr 4, s. 7-13
 12. Co czyta młodzież Zaolzia? / Czesława Rudnik // Guliwer. - 1998, nr 3, s. 48-51
 13. Co czytają dzieci na Mazowszu? / Danuta Świerczyńska-Jelonek // Guliwer. - 2000, nr 4, s. 64-74
 14. Co czytają dzieci w Japonii / Kazuko Tamura // Guliwer. - 1998, nr 2, s.  34-36
 15. Co czytają uczniowie gimnazjum? / Teresa Skonieczna // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 12-16
 16. Co czytały nasze dziewczęta w roku 2003? / Maria Kulik // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 127-129 Plebiscyt "Bestsellery 2003" w warszawskiej bibliotece
 17. Czasopisma wśród uczniów klas starszych szkoły podstawowej / Elżbieta Maćkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 5, s. 16-18
 18. Czy dzieci czytają wiersze? : ankieta / Anna Gospodarek, Barbara Szymańska, Bożena Prusko, Barbara Żurman, Wioletta Wójtowicz-Wicińska, Grażyna Ickiewicz ; oprac. D.G. // Poezja i Dziecko. - 2003, nr 3, s. 65-70
 19. Czytająca młodzież : pozaszkolne lektury licealistów warszawskich / Grażyna Straus // Notatki Wydawnicze. - 1999, nr 9, s. 30-34
 20. Czytam niektóre lektury szkolne... / Ewa Korzeniowska, Przemysław Perz // Warsztaty Polonistyczne. - 1996, nr 4, s. 41-48
 21. Czytanie i czytelnictwo uczniów w młodszym wieku szkolnym / Irena Stańczak // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – 1996,  Z. 3, s. 101-108
 22. Czytelnictwo czasopism wśród młodzieży niesłyszącej / Anna Grzebinoga // Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2005, s. 177-190 Referat z konferencji "Świat pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność", Kraków
 23. Czytelnictwo dwunastolatków w świetle badań / Joanna Ratka // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 136-143
 24. Czytelnictwo dzieci i młodzieży : (na przykładzie bibliotek szkolnych) /  Józef Szocki  // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – 2001, nr 1, s. 69-80
 25. Czytelnictwo dzieci w koszalińskich bibliotekach publicznych / Leokadia Ślubowska // Bibliotekarz Zachodnio.-Pomorski. - 2002, nr 1, s. 62-65
 26. Czytelnictwo dziecięce w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego w 2000 roku na tle ostatniego dziesięciolecia / Ewa Ziniewicz-Siergiejko  // Bibliotekarz Podlaski. – 2001, Nr 2, s. 93-95
 27. Czytelnictwo dziecięce w Koszalińskiem / Lucyna Ślubowska // Guliwer. - 1999, nr 1, s. 42-45
 28. Czytelnictwo niesłyszących w Polsce / Bożena Karczewska // Audiofonologia. – 2001, T. 19, s. 155-166
  Praca rewalidacyjna z dzieckiem głuchym
 29. Czytelnictwo uczniów lekko upośledzonych umysłowo z klas starszych / Mirosława Brasławska-Haque // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 51-54
 30. Czytelnictwo uczniów szkół podstawowych w Kołobrzegu / Ewa Lepczyńska // Guliwer. - 1999, nr 1, s. 45-47
 31. Czytelnictwo w bibliotekach dla dzieci województwa zachodniopomorskiego w 2002 r. / Atomira Kubisa // Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski. - 2003, nr 1, s. 19-23
 32. Czytelnicy bibliotek dziecięcych we Francji i w Polsce w świetle badań ankietowych / Grażyna Lewandowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 9, s. 8-11
 33. Czytelnicy "oporni" / Michał Zając // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 40-44
 34. Czytelnik bez przesady : ankieta "Kultury" i "Scriptores Scholarum" / Sławomir J. Żurek //  Kultura. - 1999, nr 1/2, s. 39-64
  Stan czytelnictwa maturzystów polskich  w roku szkolnym 1997/98
 35. Dlaczego nie czytają? / Grażyna Lewandowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 1, s. 21-23
 36. Dlaczego wasze dzieci czytają tak słabo? / Elżbieta Brudło, Ferdynand Jandy // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 2, s. 11-12
 37. Dlaczego? lubię/ nie lubię czytać / Anna Mirońska // Meritum. - 2008, nr 2, s. 68-70
 38. Dzieci czytają książki! / Bogumiła Staniów // Guliwer. - 2001, nr 1, s. 72-75 Badania przeprowadzone w Danii.
 39. Dziecko - czytelnik w środowisku wiejskim : (wyniki sondażu) / Małgorzata Grodzicka // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 1, s. 18-20
 40. Dziecko i książka - o intymnej naturze spotkań / Ewa Filipiak // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2006, nr 2, s. 5-12
 41. Dziecko odbiorcą kultury : (przyswajanie literatury przez uczniów - uwarunkowania rozwojowe) / Jan Czechowski // Nowa Szkoła. – 2007, nr 5, s. 42-50
 42. Dziecko wobec wieloznaczności utworu literackiego czyli o nabywaniu doświadczeń w zmaganiach z wierszem / Małgorzata Dagiel // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2006, nr 2, s. 93-99
 43. Gimnazjaliści i książki / Zofia Zasacka // Meritum. - 2008, nr 2, s. 25-29
 44. Jak rozwijać fascynacje czytelnicze dziesięciolatków? / Anna Biernacka // Polonistyka. - 1999, nr 9, s. 530-533
 45. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów / Danuta Armatys, Małgorzata Żytkiewicz // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 18-21
 46. Jak zachęcam dzieci do czytania / Stefania Małgorzata Stysiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 25-27
 47. Jak zainteresować dzieci i młodzież literaturą piękną? / Lucyna Partyka // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 6, s. 30-32
 48. Jakie ilustracje lubią dzieci? / Maria Radziszewska // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 118-126
 49. Kilka słów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 5-8
 50. Komiksy a czytelnictwo dzieci i młodzieży / Antonina Owczarek // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 6, s. 12-15
 51. Krótki raport o książkach nieprzeczytanych i tegoż nieprzeczytania przyczynach i skutkach / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. - 1999,  nr 9, s. 554-556
 52. Krótko o tym, co dzieci czytały w 1996 roku / Grażyna Lewandowicz // Guliwer. - 1997, nr 1, s. 37-39
 53. Kształcenie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych i literackich dzieci i młodzieży / Krystyna Chaciewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 1981, nr 6, s. 144-146
 54. Lektury 12-latków - podsumowanie sondażu / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer. - 2005, nr 4, s. 105-115
 55. Lektury moich przedszkolaków / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 27-29
 56. Mali czytelnicy - poszukiwacze skarbów / Bogumiła Ogrodowczyk // Meritum. - 2008, nr 2, s. 52-54
 57. Małe dziecko w bibliotece / Grażyna Lewandowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 2, s. 4-6
 58. Metody i formy kierowania procesem czytelnictwa uczniów klas młodszych / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 4, s. 10-12
 59. Miejsce książki w życiu dzieci i młodzieży : zainteresowania czytelnicze / Joanna Furtyk // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 4, s. 5-9
 60. Między teorią a praktyką, czyli o gustach czytelniczych gimnazjalistów / Anna Zielińska // Guliwer. - 2004, nr 4, s. 106-108
 61. Młodzi czytelnicy poezji: "inicjacje", motywacje, źródła i wybory lekturowe / Anna Romaniuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 7/8, s. 6-11
 62. Młodzi o książkach i czytaniu / Maria Koźmińska-Wójtowicz // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 38-40
 63. kulturze czytelniczej uczniów szkół podstawowych / Józef Szocki // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 3-6
 64. potrzebach czytelniczych sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12-17
 65. wyborach czytelniczych gimnazjalisty : (refleksje bibliotekarki szkolnej) / Sylwia Gajownik // Guliwer. - 2008, nr 1, s. 113-119
 66. Obraz czytelnictwa uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum w świetle badań ankietowych / Małgorzata Kowalczyk-Przybytek  // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2006, [Z.] 8, s. 565-570
 67. Postawy czytelnicze dzieci wielkomiejskich : (analiza porównawcza) / Maria Węglińska // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet Szczeciński. – 1995, Nr 21, s. 63-75
 68. Potrzeba czytania - jak ją wywołać / Klemens Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 9-17
 69. Powrót do rodzinnego czytania / Anna Radziejowska-Hilchen, Grażyna Lewandowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 7/8, s. 16-17
 70. Preferencje czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym : (rekonesans badawczy) / Katarzyna Krasoń // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 37-41
 71. Preferencje czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym : (rekonesans badawczy) / Katarzyna Krasoń // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 37-41
 72. Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar-Turska, Anna Kołodziejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 5-12
 73. Przemiany modelu czytania / Katarzyna Wolff // Poradnik Bibliotekarza . - 2001, nr 7/8, s. 3-9
 74. Przyjemność czy przymus? : młodzi czytelnicy poezji / Anna Romaniuk // Meritum. - 2008, nr 2, s. 30-32
 75. Recepcja utworów lekturowych w świetle wyników ankiety / Aneta Krasiński // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2006, [Z.] 8, s. 571-592
 76. Rola komiksu w rozwijaniu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / Stanisława Niedziela // Poradnik Bibliotekarza. - 1990, nr 10, s. 20-22
 77. Rozwijanie czytelnictwa uczniów w technikum dla głuchych / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 9, s. 4-7
 78. Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży / Katarzyna Hałgas // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, [nr] 3/4, s. 44-51
 79. Stosunek do czytelnictwa w wypowiedziach uczniów w młodszym wieku szkolnym i ich matek : (na przykładzie środowiska wiejskiego) / Maria Węglińska //  Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet Szczeciński. – 1999, Nr  3, s. 27-37
 80. Systematycznie czytamy / Beata Stefanik, Irena Hendziel-Wojtanowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 3, s. 25-26
 81. Uczniowska awersja do lektur szkolnych jako problem dydaktyczny i wychowawczy / Małgorzata Iwanowicz  // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2006, [Z.] 8, s. 551-564
 82. Ulubione czasopisma i komiksy oraz motywy ich czytania przez uczniów szkoły podstawowej / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 3-5
 83. Upodobania i potrzeby czytelnicze uczniów klas niższych / Iwona D. Nowatkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4/5, s. 22-23
 84. W poszukiwaniu form i metod umożliwiających rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów klas I-III / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 198-201
 85. Wdrażanie uczniów klas I-III do czytelnictwa poprzez gry i zabawy / Piotr Kowolik // Z Doświadczeń Pedagoga. - 2000, nr 1, s. 137-148
 86. Wpływ książki i biblioteki szkolnej na rozwój czytelnictwa uczniów szkoły wiejskiej w Gomunicach / Mariola Pietraszczyk // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – 2006, T. 12, s. 155-163 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej (Gomunice)
 87. Wpływ lektury na kształtowanie osobowości, uczuć oraz na bogacenie języka dzieci w środowisku wiejskim / Genowefa Boryszewska // Poradnik Bibliotekarza. - 1989, nr 4, s. 16-18
 88. Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Danuta Świerczyńska-Jelonek // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 4, s. 3-5
 89. Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży. Cz. 2  / Danuta Świerczyńska-Jelonek // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 5, s. 3-5
 90. Wyniki badań czytelnictwa młodzieży licealnej w Oświęcimiu / Elżbieta Saran // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 2, s. 12-15
 91. Z badań nad doborem książek przez uczniów klas IV / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 11/12, s. 8-12
 92. Zachęcamy do czytania / Alina Szatkowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 36-42
 93. Zainteresowania czytelnicze młodzieży : (badania ankietowe) / Grażyna Schlender // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 4, s. 6-8
 94. Zainteresowania czytelnicze uczniów klas trzecich szkoły podstawowej / Piotr Kowolik, Anna Słomian // Nauczyciel i Szkoła. - 1997, nr 1, s. 68-73
 95. Zainteresowania czytelnicze uczniów klas III szkoły podstawowej w świetle badań / Agnieszka Bartosik // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 47-62
 96. Zainteresowania sześciolatków książką / Małgorzata Centner-Guz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 2, s. 13-17
 97. Zamiłowania czytelnicze uczniów klas II szkoły podstawowej / Piotr Kowolik, Michał Pindera // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 2, s. 83-89

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce