Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Serwis prasowy 2/2009 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 26 czerwca 2009
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 2/2009
W aktualnym Serwisie Prasowym polecam Tom Jubileuszowy czasopisma „Chowanna”. Jest to publikacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tom ukazał się pod tytułem „Modalne aspekty treści kształcenia” . Redaktorem tomu jest Wojciech Kojs. Czytelnicy znajdą tu m.in. artykuły dotyczące systemów edukacji oraz ich zewnętrznych i wewnętrznych modalności, czyli zdarzeń wywołanych przez systemy oraz zdarzeń zachodzących w systemach.
Zachęcam do lektury artykułu Macieja Bernasiewicza pt. „Treści kształcące w popkulturze”1. Z pewnością rodzice i nauczyciele będą zaskoczeni, że autor artykułu w młodzieżowej popkulturze doszukał się wartości kształcących. Maciej Bernasiewicz zauważa, że badania wartości wychowawczych prasy młodzieżowej opierały się zazwyczaj na analizie treściowej czasopism muzycznych i dziewczęcych. Ocena tych periodyków – biorąc pod uwagę walory wychowawcze - zwykle była negatywna. Autor przytacza liczne badania, sam jednak nie całkowicie się z nimi zgadza. W podsumowaniu stwierdza „ Krótki przegląd wybranych dyskursów kultury popularnej pozwala dostrzec drzemiący w nich potencjał edukacyjny. Obecne w nich treści zdolne są wytwarzać określone praktyki społeczne oraz generować określone postawy…”2.
Również w Tomie Jubileuszowym opublikowano artykuł pt. „Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej nauczycieli bibliotekarzy” 3. Autorki wydzieliły i scharakteryzowały 4 modele w relacjach między bibliotekami szkolnymi a pedagogicznymi. Modele te związane są z zadaniami bibliotek pedagogicznych.
Model 1 – biblioteki pedagogiczne gromadzą i udostępniają dokumenty służące kształceniu i doskonaleniu społeczności edukacyjnej oraz informują o swoich zasobach.
Model 2 – biblioteki pedagogiczne prowadzą doradztwo merytoryczne dla bibliotek szkolnych.
Model 3 – biblioteki pedagogiczne promują edukację czytelniczą i medialną oraz jej najlepsze rozwiązania (best practise).
Model 4 – biblioteki pedagogiczne prowadzą systemy informacji pedagogicznej na rzecz społeczeństwa lokalnego i globalnego.
Zachęcam także do lektury artykułów Urszuli Morszczyńskiej pt. „Tekst w działaniu pedagogicznym” 4 oraz Rafała Kojsy „Konieczność, możliwość i powinności w grach dydaktycznych” 5. W tym ostatnim Rafał Kojsa podejmuje próbę analizy reguł gier dydaktycznych stosowanych w edukacji wczesnoszkolnej pod kątem pojawiających się nakazów, zakazów, powinności oraz możliwości dokonywania samodzielnych wyborów (kierowania przebiegiem gry, realizowania możliwych scenariuszy gier) 6.
Proponuję sięgnąć po ostatni numer czasopisma „Wychowanie na co Dzień” – 3/2009.
Nauczycieli z pewnością zainteresuje „Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową” 7. Tematem zajęć są głoski dźwięczne i bezdźwięczne w języku polskim. Również interesujący jest artykuł Kornelii Hűbscher, która podejmuje trudny temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.

1 Maciej Bernasiewicz:  Treści kształcące w popkulturze. Chowanna, Tom Jubileuszowy. – 2009, s. 183-193
2 Tamże, s. 192
3 Hanna Tanger, Agnieszka Bajor:  Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej nauczycieli bibliotekarzy. Chowanna, Tom Jubileuszowy. – 2009, s. 111-126.
4 Urszula Morszczyńska:  Tekst w działaniu pedagogicznym. Chowanna, Tom Jubileuszowy. – 2009, s. 173-182 Rafał Kojs: Konieczność, możliwość i powinności w grach dydaktycznych. Chowanna, Tom Jubileuszowy. – 2009, s. 307-319.
6 Tamże, s. 192
7 Jadwiga Jastrząb, Agnieszka Boruszewska, Angelika Mrozik:  Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową. Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, Wkładka Metodyczna s. I-V
8 Kornelia Hűbscher:  Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie. Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, 23-25
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce