Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Kreatywność i aktywność twórcza PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 28 lipca 2009

KREATYWNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ TWÓRCZA
Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 - 2009

Wydawnictwa zwarte


 1. Człowiek jako jednostka twórcza / Stanisław Popek. - Lublin : Wydaw. UMCS - Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2001
 2. Człowiek - umysł - maszyna : rozmowy o twórczości i inteligencji / Edward Nęcka, Janek Sowa. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak , 2005
 3. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / Krzysztof J. Szmidt (red.). - Wyd. 1, 2 rzut. - Kraków : "Impuls" , 2005
 4. Dynamika procesu twórczego / Aleksandra Tokarz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2005
 5. Dzieci i kreatywność : pomysły na cały rok / Martina Brausem, Iris Sargun ; [tł. Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007
 6. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo WAM , 2008
 7. Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego , 2005
 8. Edukacja przez sztukę: o edukacyjnych wartościach artystycznej twóczości dziecka / Hanna Krauze-Sikorska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 2006
 9. Historia Guziolka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga ; [il. Agata Fuks]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2005
 10. Innowacje i kreatywność / Piotr Niedzielski, Katarzyna Rychlik ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , 2006
 11. Inwentyka czyli Kreatywność w biznesie : wybrane zagadnienia / Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University , 2004
 12. Jestem genialny czyli Jak wykorzystać w 100 % swój potencjał umysłowy / Harald Havas ; tł. z jęz. niem. Monika Mutzke. - Katowice : Videograf II , 2006
 13. Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność / pod red. Roberta Domania. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Lublin : Wydawnictwo Klanza , 2006
 14. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2005
 15. Kreatywność i sztuka : zasady biblijne / Leen La Riviere ; [przekł. Joanna Kaniewska]. - Gdynia : Continental Sound/Christian Artists "Barnaba" , 2005
 16. Kreatywność - kluczem do sukcesu w edukacji : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej , 2006 Materiały z konferencji, która odbyła się 23 października 2005 r. w Warszawie.
 17. Kreatywność : nowe aspekty poznawcze i praktyczne : [praca zbiorowa pod red. Witold Dobrołowicz, Jacek Gralewski]. - Warszawa : Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005
 18. Kreatywność w edukacji elementarnej / red. Władysław Szlufik, Ewa Piwowarska ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza , 2005
 19. Krok... w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Kraków : Impuls , 2005
 20. Krok... w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. – Wyd. 2. - Kraków : Impuls , 2006
 21. Moc innowacyjnego myślenia / Jim Wheeler ; przekł. Dariusz Bakalarz. - Warszawa : "Amber" , 2001
 22. Nowe teorie twórczości : materiały z I Sesji Naukowo-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, 12-14 X 2001, Kraków : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls" , 2005
 23. Od twórczości do podmiotowości / red. nauk. Makary Krzysztof Stasiak, Lidia Frydzińska-Świątczak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna , 2005
 24. Pedagogika twórczości : idee, aplikacje, rady na twórczą drogę / Krzysztof J. Szmidt. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls" , 2005
 25. Pedagogika twórczości i dialogu : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Universitas Rediviva , [2006]
 26. Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów / Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska , 2006
 27. Popraw swoją kreatywność / Andrzej Bubrowiecki. - Warszawa : Muza , 2008
 28. Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu / Ewa Jerzyk. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , 2007
 29. Proces kreatywności w marketingu / pod red. Anieli Styś ; aut. poszcz. rozdz. Aniela Styž [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego , 2006
 30. Potęga twórczego myślenia / John Chaffee ; z ang. przeł. Marek Czekański. - Warszawa : "Diogenes" , 2001
 31. Psychologia i twórczość / Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , cop. 2005
 32. Psychopedagogika działań twórczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. - Kraków : "Impuls" , 2005
 33. Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji / Michael A. West ; przekł. Maria Woźniak ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2000
 34. Siła twórczej inteligencji / Tony Buzan ; [tł. Grażyna Fąfara]. - Warszawa : "Muza" , 2002
 35. Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta J. Czelakowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2005
 36. Szkice do pedagogiki twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Kraków : "Impuls" , 2001
 37. Twórcza aktywność dziecka : teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : "Trans Humana" , 2003
 38. Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej / Krzysztof J. Szmidt. - Łódz : Wydaw. UŁ , 2001
 39. Twórczość poetycka dzieci i młodzieży / Krystyna Buczkowska. -  Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia , 2007
 40. Twórczość użyteczna w zarządzaniu i działaniu / [red. naukowa Makary K. Stasiak]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej , 2001
 41. Twórczość w edukacji / Dorota Ciechanowska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci¤skiego , 2007
 42. Twórczy i harmonijny rozwój człowieka / Makary Krzysztof Stasiak. - Wyd. 3. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej , 2000
 43. W kręgu sztuki i ekspresji dziecka : twórczość literacka dzieci i młodzieży / pod red. Barbary Majkut-Czarnoty ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna , 2006
 44. Warsztaty edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : "Europa" , cop. 2001
 45. Wokół fenomenu i istoty twórczości / Wiesław Andrukowicz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 2000
 46. Wspieranie dziecięcej kreatywności / pod red. Bożeny Muchackiej i Jerzego Kurcza. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Wydawnictwo i Drukarnia Nova      Sandec , 2006
 47. Współczesne konteksty dzieciństwa / red. Gabriela Kapica ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. - Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , 2006
 48. Wychowanie do kreacji : wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej : etapy rozwoju i kształtowania się zainteresowań oraz aktywności artystycznych, cechy osobowe współczesnego twórcy / Witold Adamczyk. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej , 2006
 49. Wymiary ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda Katowice : "Librus", 2005
 50. Z nowym myśleniem w nowe tysiąclecie / Edward de Bono ; przeł. Maciej Karpiński. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis" , 2001
 
Artykuły z czasopism

 1. Akt twórczy jako osobliwość procesów poznawczych / Roman Zawadzki // Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. -  2005, T. 2, nr 2, s. 119-141
 2. Aktywność intelektualna w procesie twórczym / Lesław Wełyczko // Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 71-82
 3. Badania nad matematyczną aktywnością twórczą uczniów w pierwszym etapie kształcenia ogólnego / Anna Tyl // Zeszyty Naukowe Paästwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – 2004, T. 2, s. 55-63
 4. Czy gimnazjalni prymusi są kreatywni / Dorota Turska  // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 67-71
 5. Czy szkola uczy twórczego myślenia? / Agnieszka Hłobił // Nowa Szkoła. – 2004, nr 9, s. 30-31
 6. Czynniki środowiskowe w myśleniu twórczym / Jolanta Stypułkowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2002, nr 1/2, s. 32-42
 7. Działalność dydaktyczna nauczyciela a twórcza aktywność dzieci w wieku przedszkolnym / Stanisława Hawryluk, Danuta Masna // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – 2005, Nr 11/12, s. 25-46
 8. Edukacja dla twórczości i przedsiębiorczości / Aleksander Nalaskowski // Pedagogika Pracy. – 2006, T. 48,  s. 13-27
 9. Efektywność treningów twórczości - podejście metaanalityczne / Ewa Wiśniewska, Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. – 2007, nr 3/4, s. 31-50
 10. Gimnazjum twórczości / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – v2004, nr 8, s. 33-35 Gimnazjum nr 122 im. Charlesa de Gaulle'a (Warszawa)
 11. Głos w sprawie zakresu znaczeniowego pojęć: arteterapia, sztuka, twórczość / Andrzej Wojciechowski // Paedagogia Christiana. - 2006, t. 1, s. 205-210
 12. Inspirowanie twórczego myślenia w nauczaniu techniki / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska  // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna. – 2006,  T. 1, s. 29-39
 13. Inteligencja "akademicka", emocjonalna i zdolności twórcze uczniów o różnych osiągnięciach szkolnych / Maciej Karwowski // Studia Psychologica. – 2004, nr 5, s. 103-115
 14. Intuicja a twórczość, typy inteligencji i osiągnięcia szkolne / Maciej Karwowski // Przegląd Psychologiczny. – 2006, T. 49, nr 1, s. 85-107
 15. Intuicja jako zjawisko wspomagające twórcze myślenia ucznia / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2004, nr 2, s. 53-63
 16. Jak nauczyciele rozwijają twórczą aktywność uczniów / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2004, nr 9, s. 49-54
 17. Jak rozbudzić dyrektorską kreatywność? / Julian Piotr Sawiński  // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 26-29
 18. Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna // Nowa Szkoła. – 2006, nr 3, s. 32-35
 19. Jak stymulować zdolności "myślenia pytajnego" uczniów? / Krzysztof J. Szmidt // Życie Szkoły. – 2004, nr 7, s. 17-22
 20. Jak uczyć twórczego myślenia / Danuta Pniewska // Toruńskie Studia.. Dydaktyczne. – 2000,  Nr 15, s. 236-241
 21. Komputer jako środek stymulowania twórczości / Kazimierz Wieczorkowski // Forum Oświatowe. - 2003, t. 2, s. 113-136
 22. Kreatywna postawa ucznia - wymóg czasu / Maciej Marciniak // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 374-375
 23. Kreatywność i kształtowanie postaw twórczych jako wartość edukacyjna / Barbara Dobrowolska // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. – 2005, R. 1, s. 9-18
 24. Kreatywność najlepszych gimnazjalistów / Dorota Turska  // Ruch Pedagogiczny. – 2004, nr 5/6, s. 43-54
 25. Kreatywność - nowa wartość w sporcie / Waldemar Sikorski // Sport Wyczynowy. -2007, nr 7/9,  s. 58-61
 26. Kreatywność prymusów gimnazjalnych / Dorota Turska // Roczniki Psychologiczne. – 2005, T. 8, nr 1, s. 105-120
 27. Kreatywność w myśleniu i działaniu uczestników szkolnych lekcji religii - moda czy konieczność edukacyjna? / Anna Zellma // Katecheta. – 2007, nr 7/8, s. 21-30
 28. Kreatywność w nowoczesnej organizacji / Marek Brzeziński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2003, nr 8, s. 34-42
 29. Kreatywny charakter pracy / Katarzyna Świerszcz // Zarządzanie i Edukacja. – 2004, nr 4, s. 157-164
 30. Kształtowanie twórczości w nauczaniu matematyki a praktyka szkolna i nauczycielska / Antoni Parda  // Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 5, Dydaktyka Matematyki. -  2004, Z. 26, s. 265-287
 31. Metoda projektów a kreatywność - kształcenie aktywnych członków społeczeństwa  obywatelskiego / Dorota GŠbu˜, Edyta Widawska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – 2005, T. 14, s. 263-273
 32. Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów / Kazimierz Denek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 3-22
 33. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 1 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 2,  s. 55-61
 34. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 2 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 3, s. 14-19
 35. Myślenie twórcze dziecka w wieku przedszkolnym - polisensoryczne płaszczyzny   diagnozowania / Katarzyna Krasoń // Chowanna. - 2002, t. 2, s. 57-69
 36. Metody twórczego myślenia / Julita Nagel // Katecheta. -2005, nr 7/8,  s. 34-48
 37. Metody twórczej resocjalizacji / Marek Konopczyński // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 39-115
 38. Motywowanie uczniów do działań twórczych - między romantyzmem a behawioryzmem / Maciej Karwowski  // Ruch Pedagogiczny. – 2006, nr 3/4, s. 13-26
 39. Możliwości kreowania postaw twórczych w obszarze kultury współczesnej / Natalia Mrozkowiak-Nastrožna  // Z Teorii i Praktyki Artystycznej. -  2004, Z. 1, s. 93-112
 40. Myślenie - rozwiązzywanie problemó˘w w sposób twórczy / Marianna Kiełbiowska // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2005, nr 2,  s. 50-53
 41. Ostatnie podmuchy zimy : rozwijamy twórczą aktywność dziecka / Zofia Kozioł // Życie Szkoły. -  2006, nr 3, s. 28-35
 42. Podejście psychometryczne / Krzysztof J. Szmidt. Podejście i metody w psychopedagogicznych badaniach twórczości ; Cz. 1 // Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2005, nr 1, s. 87-103
 43. Postawa twórcza a styl funkcjonowania interpersonalnego / Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. – 2006, Z. 3, s.      228-242
 44. Podstawy twórczej resocjalizacji / Marek Konopczyński // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 9-38
 45. Proces myślenia kreatywnego i jego uwarunkowania / Ewa Jerzyk // Handel Wewnętrzny. – 2005, nr 2, s. 23-29
 46. Przeprowadzanie diagnozy psychologicznej : test postaw twórczych / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 19-24
 47. Przestrzeń socjalizacyjna i edukacyjna a postawy twórcze młodzieży / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. – 2005, nr 5/6 , s. 55-78
 48. Psychologiczne aspekty kreatywności człowieka - implikacje pedagogiczne / Grażyna Mendecka // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia. – 2006, Z. 13, s. 67-75
 49. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodziežy na zajęciach z plastyki / Katarzyna Ziołowicz // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – 2004, Z. 19, s. 69-81
 50. Rozwijanie myślenia twórczego uczniów za pomocą technik komputerowych jako kompetencja dydaktyczna nauczyciela / Małgorzata Makiewicz // Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia. - 2000, nr 1/2, s. 57-61
 51. Rozwijanie twórczego myślenia w pracy z uczniem / Justyna Bojanowicz // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2005, nr 1/2, s. 134-140
 52. Rozwój kreatywności jednostki / Alina Borowska //  Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2005, Z. 10, s. 41-45
 53. Szkoła myślenia / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 18-21
 54. Techniki kreatywnego myślenia w kształtowaniu pojęć historycznych / Joanna Wojdon// Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). – 2003, T. 3, s. 131-138
 55. Twórcze kształcenie : utopia czy rzeczywistość / Marzenna Magda Adamowicz // Dydaktyka Literatury. – 2005, [T.] 25, s. 203-211
 56. Twórcze kształcenie w szkole / Marzenna Magda-Adamowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 7/8, s. 31-34
 57. Twórczość i postawy twórcze - ich miejsce w teleologii edukacyjnej / Barbara  Dobrowolska  // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. – 2007, R. 3, s. 19-26
 58. Twórczość przedszkolaka w teorii i praktyce edukacyjnej / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. -  2007, nr 3, s. 5-10
 59. Współczesne zapotrzebowanie na twórczość / Barbara Górka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 18-21
 60. Wyposażenie uczniów w emocje kreatywne - warunkiem rozumienia i bycia z innymi / Teresa Borowska  // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – 2006, Z. 1, s.      25-34
 61. Zabawy twórcze / Anna Szal // Życie Szkoły. – 2004, nr 9, s. 37-48

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce