Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Szkolnictwo we Francji i Niemczech PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 28 lipca 2009

SZKOLNICTWO WE FRANCJI I NIEMCZECH
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

I. Szkolnictwo we Francji


 1. AKSJOLOGICZNY wymiar wycieczki polonistów do Paryża / Paweł Wyszkowski //  Forum Humanistów. – 2000, nr 1, s. 19-21 Refleksje nt. francuskich szkół.
 2. ANGLOSASKIE inspiracje pedagogiczne barona Pierre`a  de Coubertina w jego poszukiwaniach możliwości reformy systemów edukacyjnych we Francji / Michał Bronikowski // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 7/8, s. 3-7
 3. ANIMACJA społeczno-kulturalna jako nowa koncepcja upowszechniania edukacji i kultury : (w świetle doświadczeń i badań francuskich) / Jan Żebrowski. – 1984, nr 4, s. 42-59
 4. CIEKAWOSTKI, ale nie rewelacje /(B.K.) // Edukacja i Dialog. – 1991, nr 8, s. 47- 49
 5. CZEGO uczą w Ecole Freinet w Vence? / Mirosław Brzana // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 7, s. 65-70
 6. CZY szkoła francuska lubi literaturę? : [korespondencja z Nantes] / Maja Jurkowska // Znak. – 1995, nr 9, s. 235-238
 7. DOSKONALENIE zawodowe we Francji / Wiktor Rabczuk // Szkoła Zawodowa. – 1998, nr 1, francuskiego. 47-52
 8. DOŚWIADCZENIA francuskiego systemu edukacyjnego (1992-2002) : od zatwierdzania (walidacji) nabytych umiejętności zawodowych („VAP”)… Do zatwierdzania (walidacji) umiejętności nabytych poprzez doświadczenie („VAE”) / Michale Aribaud // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2003, [nr] 3, s. 67-74
 9. DYREKTOR szkoły we Francji / Jan Domian // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 49-51
 10. EGZAMINY maturalne we Francji / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. – 1991, nr 3, s. 163-165
 11. ELITARNE wyższe szkoły we Francji / Sabina Rawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. – 1999, nr 10, s. 36-37
 12. EWALUACJA osiągnięć edukacyjnych uczniów we francuskim systemie edukacyjnym / Jadwiga Hryniewicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 1, s. 95-98
 13. EWALUACJA po francusku / Zbigniew Ignacy Paśko // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 5, s. 25-26
 14. FORMY pro-Formy / Marek Wittbrot // W Drodze. – 1999, nr 9, s. 85-89 Reformy edukacyjne we Francji.
 15. FRANCUSKI raport oświatowy ”Plan pour l`avenir de l`Education Nationale” / Dobromir Dziewulak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1991, nr 1, s. 119-125
 16. HISTORIA we francuskich szkołach / Ludwik Malinowski // Nowa Szkoła. – 1990, nr 9, s. 501-504
 17. INFORMACJA zawodowa we Francji / Teresa Woynarowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1998, nr 2, uczniów. 115-117
 18. INTEGRACJA uczniów niepełnosprawnych we Francji / Genowefa Kuszek // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 62-64
 19. INTEGRACJA we Francji / Ewa Słodownik-Rycaj, Danuta Al.-Khamisy // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 6, s. 63-68
 20. KATOLICKIE organizacje prooświatowe w Europie Zachodniej na przykładzie Republiki Francuskiej / Ryszard Małachowski // Edukacja. – 2003, nr 4, s. 123-131
 21. KOLEGIUM – szkoła średnia I° we Francji / Dobromir Dziewulk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1989, nr 3, s. 135-157
 22. KOMPUTERY w szkole : (doświadczenia francuskie) / Józef Szocki // Życie Szkoły. – 1989, nr 10, s. 622-627
 23. KSZTAŁCENIE i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych we Francji / Janusz Moos // Szkoła Zawodowa. – 1989, nr 1, s. 34-37
 24. KSZTAŁCENIE kadry pedagogicznej we Francji / Dobromir Dziewulak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1991, nr 2, s. 162-180
 25. KSZTAŁCENIE osób starszych we Francji / Dobromir Dziewulak // Oświata Dorosłych. – 1990, nr 3, s. 113-115
 26. KSZTAŁCENIE permanentne w Federacji Rodzinnych Domów Wakacyjnych we Francji / Dobromir Dziewulak // Oświata Dorosłych. – 1990, nr 4/5, s. 174-176
 27. KSZTAŁCENIE zawodowe – paryskie dyskusje i prezentacje / Tadeusz Barski // Szkoła Zawodowa. – 1997, nr 6, s. 36-39
 28. LĘK przed szkołą nieobcy uczniom francuskim / Irena Janiszowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1989, nr 2, s. 91-96
 29. LICEA elitarne we Francji / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. – 1997, nr 2, s. 38-39
 30. LICEUM zawodowe Louis Armad / Michale Assamat// Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 4, s. 29-30
 31. MATURALNE tematy (we Francji) / Krzysztof Rutkowski. – Edukacja i Dialog. – 1991, nr 6, s. 29-30
 32. MNIEJ wiedzy, więcej umiejętności / Monika Grabowska // Polonistyka. – 2001, nr 1, s. 17-24 Oceniane umiejętności we francuskiej wersji matury.
 33. NIEKTÓRE formy pomocy dziecku i rodzinie we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 5, s. 219-226
 34. NOWY system kształcenia nauczycieli we Francji / Zbigniew Dominikowski // Edukacja. – 1995, nr 3, s. 96-101
 35. ODWOŁYWANIE się do tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji / Leszek Mariusz Jakoniuk // Edukacja. – 2007, nr 4, s. 102-109
 36. OPIEKA nad dzieckiem we Francji / Dorota Kamieńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 5, s. 35-37
 37. OPIEKA nad dziećmi we Francji / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1989, nr 6, s. 283-286
 38. ORGANIZACJA wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży we Francji / Jolanta Marszycka-Suchecka // Opieka Wychowanie Terapia. – 1995, nr 3, wkładka s. 16-19
 39. ORIENTACJA i poradnictwo pedagogiczno-zawodowe we Francji / Dobromir Dziewulak // Oświata Dorosłych. – 1989, nr 8, s. 491-494
 40. OŚWIATOWE dylematy / Ludwik Malinowski // Nowa Szkoła. – 1990, nr 5/6, s. 303-307 Oświata we Francji.
 41. PARTNERSTWO społeczne w edukacji zawodowej we Francji / Wiesław Karpiński // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 1, s. 19-21
 42. POLITYKA oświatowa i zmiany systemu szkolnego we Francji / Joanna Jung-Miklaszewska // Edukacja. – 1984, nr 1, s. 32-45
 43. PRZEDSIĘWZIĘCIA innowacyjne niepowodzeń szkolnictwie francuskim / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Edukacja. – 1997, nr 3, s.102-109
 44. PRZYCZYNY niepowodzeń we wczesnym okresie szkolnym na przykładzie badań francuskich / Joanna Jung-Miklaszewska // Edukacja. – 1984, nr 4,s. 72-83
 45. RECEPTA na sukces edukacyjny : Ecole Freinet w Venece / Katarzyna Borawska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 65-70
 46. STRUKTURA szkolnego systemu Francji / Alfred Żołnierz // Nowa Szkoła. – 1992, nr 3, s. 171-173
 47. SYSTEM kształcenia i szkolenia ustawicznego dorosłych we Francji – funkcjonowanie sieci GRETA / Anna Sacio-Szymańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2005, nr 1, s. 30-43
 48. SZKOLNICTWO francuskie u progu nowych reform / Wiktor Rabczuk // Edukacja. – 1992, nr 1, s. 108-115
 49. SZKOLNICTWO prywatne we Francji / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. – 1990, nr 7, s. 363-369
 50. SZKOLNICTWO we Francji / Joanna Jung-Miklaszewska // Problemy Oświaty na Wsi. – 1983, nr 5, s. 305-306
 51. SZKOLNICTWO wyższe we Francji / Aleksandra Zyska //Chowanna. – 1986, nr 4, s. 465-471
 52. SZKOLNICTWO wyższe we Francji / Dobromir Dziewulak //Kwartalnik Pedagogiczny. – 1991, nr 3, s. 156-170
 53. SZKOŁA elementarna we Francji / Dobromir Dziewulak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1989, nr 2, s. 213-227
 54. SZKOŁA francuska w zbliżeniu / Zbigniew Dominikowski // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 3, s. 49-54
 55. SZKOŁA im. Elsy Triolet w swym otoczeniu społecznym / Martine Tauszig // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 4, s. 31-32
 56. SZKOŁA średnia II ° we Francji / Dobromir Dziewulak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1990, nr 1, s. 165-202
 57. SZKOŁA wiejska we Francji / Joanna Woda // Nowa Szkoła. – 2000, nr 9, s. 42-44 *
 58. SZKOŁY eksperymentalne we Francji / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. – 1997, nr 4, s. 30-32
 59. SZKOŁY prywatne we Francji / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. – 1998, nr 7, s. 37-39
 60. „TWOJE niepowodzenia mnie interesują” : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji / Anna Rurka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 10, s. 592-595
 61. W SZKOLE waldorfskiej we Francji / Beata Sobolewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 7, s. 309-310
 62. WSPOMAGANIE rozwoju szkoły przez samorząd terytorialny we Francji / Stefan Wlazło// Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 4, s. 27-28
 63. WSPÓŁCZESNA szkoła francuska / Bogdan Krawczyń // Edukacja i Dialog. – 1991, nr 5, s. 38-41
 64. WYRÓNYWANIE szans edukacyjnych we Francji / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 49-53
 65. ZMIANY programowe w elementarnym szkolnictwie francuskim / Wanda Pawlak // Nowa Szkoła. – 1986, nr 5, s. 320-325
 66. ZMIERZAMY w dobrym kierunku / Eliza Kargulowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 36 Opieka nad dzieckiem we Francji.
I. Szkolnictwo w Niemczech

 1. AKTUALNE reformy w niemieckim szkolnictwie / Małgorzata Grundmann // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2004, nr 6, s. 13-15
 2. ALKOHOLOWE problemy Niemców / K. Godorowski // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 1, s. 24-25
 3. ALTERNATYWNA koncepcja szkoły w Glocksee w Hanowerze / Marta Guziuk // Życie Szkoły. – 1996, nr 9, s.572-574
 4. ALTERNATYWNA Szkoła Publiczna w Gievenbeck / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 6, s. 45-50
 5. ALTERNATYWNE formy edukacji i wychowania (na przykładzie szkoły elementarnej Marii Montessori w Starnbergu koło Monachium) / Bożena Matyjas // Nowa Szkoła. – 1993, nr 2, s. 109-112
 6. ANALIZA zadań zwodowych doradcy zawodowego w wybranych krajach / Iwona Bednarczyk-Kocun // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2003, nr 2, s. 65-71
 7. BADANIA pedagogiczne w Republice Fderalnej Niemiec / Erich Geissler // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1990, nr 1, s. 155-164
 8. BAWARSKI model kształcenia / Edyta Żukowska, Wojciech Żukowski // Dyrektor Szkoły, 2000, nr 3, s. 26-28
 9. BERLIŃSKI model szkół o poszerzonej odpowiedzialności / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła, 1997, nr 7, s. 34-37
 10. BYĆ człowiekiem w ...Dolnej Saksonii / Katarzyna Koszewska // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 4, s. 68-70
 11. DLA uczniów zdolnych w Niemczech / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1995, nr 3, s. 45
 12. DOM i szkoła. Problem uczestnictwa rodziców w życiu szkoły na terenie republiki Federacji Niemien / Rudolf Pettinger // Chowanna. – 1990, nr 3/4, s. 282-297
 13. DOSKONALENIE polskich nauczycieli przedmiotów zawodowych w Niemczech / Andrzej Brejnak // Szkoła Zawodowa. – 1992, nr 2, s. 46-47
 14. DUALNE kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec / Iwona Bolter // Nowa Szkoła. – 2007, nr 7, s. 37-42
 15. DWOISTY system kształcenia zawodowego / Tadeusz W. Nowacki // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1990, nr 4, s. 138-150
 16. DZIAŁALNOŚĆ Poradni Psychologiczno-Terapeutycznej przy Uniwersytecie w Bremie / Jerzy Szews // Życie Szkoły Wyższej. – 1981, nr 4, s. 129-139
 17. DZIAŁALNOŚĆ świetlicy miejskiej w Offenbach / Mieczysław Szarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 3, s. 30-31
 18. DZIAŁALNOŚĆ instytucji pozarządowych zajmujących się opieką nad dzieckiem i rodziną w regionie Hessen w Niemczech / Mieczysław Szarek // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1999, nr 4, s. 46-49
 19. DZIAŁALNOŚĆ Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych w Polsce / Jolanta Religa, Henryk Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 3, s. 74-79
 20. DZIAŁALNOŚĆ ośrodka CARITAS w Riedenberg / Jarosław Karwat // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 60-62
 21. DZIECKO w drodze do samodzielności / Franz Josef Kuhn // Edukacja i Dialog. – 1991, nr 3/4, s. 22-28
 22. DZIWNA szkoła / Małgorzata Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 1/2, s. 36-37 Wizyta w średniej szkole eksperymentalnej w Getyndze
 23. EDUKACJA ustawiczna w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 3, s. 16-21
 24. EDUKACJA wczesnoszkolna w szkole Gievenbeck / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. – 1993, nr 3, s. 168-171
 25. EKO-EDUKACJA (Niemcy) / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 3, s. 48-49
 26. FROBEL pomaga dzieciom ulicy w Niemczech / Horst Schirmer; tłum. Agnieszka Wójcicka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2002, nr 1, s. 18-19 wkładka
 27. GESAMTSCHULEN – przykładem liberalnych szkół alternatywnych na terenie Niemiec / Marta  Popko-Guzik // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 9, s. 7-8
 28. HAMBURSKI projekt wspierania uczniów uzdolnionych matematycznie / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1992, nr 6, s. 345-347
 29. IDEE szkoły alternatywnej w Republice Federalnej Niemiec / Stanisław Kawula // Nowa Szkoła. – 1990, nr 8, s. 436-441
 30. IDENTYFIKACJA uczniów uzdolnionych w szkolnictwie niemieckim / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1992, nr 8, s. 488-489
 31. INSTYTUCJE opiekuńczo-wychowawcze w Niemczech / Wiktor Żłobicki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 8, s. 33-36
 32. INTEGRACJA teorii i praktyki w niemickim systemie kształcenia zawodowego / Stefan Kwiatkowski // Edukacja: Studia, Badania, Innowacje. – 1993, nr 4, s. 79-84
 33. INTEGRACJA uczniów upośledzonych w systemie szkolnym Zjednoczonych Niemiec / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1995, nr 4, s. 42
 34. IZBY Przemysłowo-Handlowe w Republice Federalnej Niemiec i ich funkcje w kształceniu zawodowym / Stanisława Kaczor // Szkoła Zawodowa. – 1993, nr 3, s. 40-42
 35. KILKA uwag o opiece w sprawie niemieckim / Monika Tomaszewska // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 3, s. 45-46
 36. KONCEPCJA szkoły elementarnej w poglądach i praktyce pedagogicznej Marii Montessori (na przykładzie szkoły w Starnbergu koło Monachium) / Bożena Matyjas, Agata Gołąbek // Życie Szkoły. – 1993, nr 5, s, 312-318
 37. KONFERENCJA naukowa na temat: ,,Szkoła i pedagogika w czasach przełomu – problemy związane z transformacją w nowych krajach związkowych RFN” / Mirosław Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1993, nr 3, s. 163-165
 38. KONTAKTY między rówieśnikami w pierwszych latach nauki // Nowa Szkoła. – 1993, nr 6, s. 357-360
 39. KSZTAŁCENIE na odległość w Niemczech / Aldona Więch // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2004, nr 4, s. 14-18
 40. KSZTAŁCENIE nauczycieli w NRD / Gunter Garsky // Problemy Oświaty na wsi. – 1989, nr 1, s. 13-16
 41. KSZTAŁCENIE pedagogiczne dyplomowanych nauczycieli w NRD / Adler Gert // Ruch Pedagogiczny. – 1990, nr 3/4, s. 161-171
 42. KSZTAŁCENIE po bawarsku / Elżbieta Lamparska, Jarosław Śliwa // Przegląd Oświatowy. – 1999, nr 20, s. 10
 43. KSZTAŁCENIE rolników na poziomie zasadniczym w RFN (Cz. I) / Józef Krosny // Szkoła Zawodowa. – 1993, nr 1, s. 38-40
 44. KSZTAŁCENIE rolników na poziomie zasadniczym w RFN (Cz. II). Kształcenie w gospodarstwach szkoleniowych RFN / Józef Krosny // Szkoła Zawodowa. – 1993, nr 3, s. 42-44
 45. KSZTAŁCENIE rolników na poziomie zasadniczym w RFN (Cz. III). Warunki stawiane nauczycielom zawodu / Józef Krosny // Szkoła Zawodowa. – 1993, nr 4, s. 34-37
 46. KSZTAŁCENIE uczniów zdolnych w RFN / Grzegorz Szumski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1992, nr 1, s. 140-153
 47. KSZTAŁCENIE zawodowe w Niemczech na szczeblu średnim i wyższym / Renata Nowakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 2, s. 121-135
 48. KSZTAŁCENIE zawodowe w obliczu wzrostu wymagań kwalifikacyjnych na niemieckim rynku pracy / Brunon Bartz // Szkoła Zawodowa. – 1994, nr 8, s. 39-43
 49. KSZTAŁCENIE zawodowe w Republice Federalnej Niemiec / Heinz Dedering, Gottfried Feig // Nowa szkoła. – 1991, nr 4, s. 231-234
 50. KURS na Unię : u kolegów w Niemczech i Holandii / Ewa Grzybowiska // Geografia w Szkole. – 3003, nr 4, s. 243-248
 51. KWALIFIKACJE zawodowe w sektorze bankowym Wielkiej Brytanii i Niemiec / Gerald A. Straka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2003, nr 1, s. 56-68
 52. ŁUŻYCKA szkoła w Niemczech / Marta Ziółkowska-Sobecka // Nowa Szkoła. – 1994, nr 3, s. 173-175
 53. MATURA w Hanowerze / Lothar Nettelmann // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 2, s. 11-16
 54. MIESIĄC nauki w niemieckiej klasie maturalnej / Aneta Mikulska // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 12, s. 25-26
 55. MIĘDZY ufnością a rezygnacją : reforma szkolna w Niemczech / Hans Dőbert ; tł. Mirosław S[tanisław] Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1993, nr 4, s. 129- 142
 56. MOBILNOŚĆ Niemców motywowana kształceniem i zatrudnieniem / Rolf Jansen, Jolanta Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2002, nr 4, s. 87-95
 57. MODELE i koncepcje ogólno-dydaktyczne w ujęciu pedagogów niemickich / Czesław Kupisiewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1993, nr 4, s. 19-32
 58. MOJE doświadczenie ze szkołą Montessori / Izabela Krokowska // Auxilium Sociale.  – 1999, nr 3/4, s. 204-207
 59. MUSIAŁAM być elastyczna / Ewa Tomczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 38-40
 60. NAUCZANIE i uczenie się we współpracy z partnerami szkoły (w niemieckim systemie oświatowym) / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 46-48
 61. NIEMCY : edukacja musi promować wartości moralne / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1994, nr 4, s. 231-232
 62. NOWE techniki i technologie w szkolnictwie zawodowym / Szkoła Zawodowa. – 1993, nr 6, s. 41-45
 63. NOWE wyzwanie dla partnerstwa szkół?: z perspektywy kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu / Hubert Luszczyński, Dorota Michalska-Niedenthal // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 5, s. 34-37
 64. O DOKSZTAŁCANIU pracowników opieki w Niemieckiej Republice Demokratycznej / Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1989, nr 5, s. 234-237
 65. O SYSTEMIE oświaty w Babenii-Wirtembergii / Roman Smolski // Nowa Szkoła. – 1993, nr 2, s. 103-107
 66. O SZKOLNICTWIE w Brandenburgii / inatta Nowosad // Nauczyciel i Szkoła. – 1997, nr 2, s. 115-120
 67. ,,OAZA młodzieży w Salzgitter’’ w Niemczech (koncepcja ośrodka) / Maria Meyner // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 4, s. 244-246
 68. OBSZARY kompetencji technicznych i informatyczno-medialnych ucznia oraz kryteria ich oceny w integrującej się Europie. Cz. I / Andrzej Serdyński // Wychowanie Techniczne. – 2002, nr 5, s. 5-10
 69. ODENWALDSCHULE jako model ,,wolnej szkoły” / Wincenty Okoń // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1993, nr 2, s. 67-87
 70. ODMIENNE kultury, odmienne matematyki, odmienne znaczenie, odmienne nauczanie? :Kultura nauczania matematyki w Anglii, Francji i w Niemczech / Birgit Pepin, tłum. Joanna Michalak // Edukacja. – 2005, nr 3, s. 95-104
 71. ODNOWA szkolnictwa wyższego po zjednoczeniu dwóch państw niemieckich? / Friedrich Busch // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1993, nr 3, s. 121-137
 72. OPIEKA nad dziećmi i młodzieżą oraz ich kształcenie w Niemczech. Współczesne trendy, paradygmaty i dylematy / Jorg Maywald // Ruch Pedagogiczny. – 2000, nr 1/2, s. 133-142
 73. OŚWIATA niemiecka wobec integracji europejskiej / Jerzy Centkowski // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 1, s. 21-30
 74. PEDAGOG Reformy Peter Petersen : o losach jego koncepcji szkoły i kształcenia nauczycieli w latach dwudziestych i trzydziestych / Hein Retter // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1994, nr 3, s. 57-78
 75. PEDAGOGICZNE implikacje współczesnego dzieciństwa w Niemczech / Aleksander Sander // Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s. 40-41
 76. PERSPEKTYWY szkoły w Republice Federalnej Niemiec / Friedrich Busch // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1991, nr 3, s. 145-155
 77. PODPATRZONE w Pforzheim… okiem dyrektora przedszkola / Halina Bednarczyk // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 12, s. 12-14
 78. PODSTAWOWE kierunki myślenia pedagogicznego w Niemczech / Mirosław Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1997, nr 3/4, s. 227-262
 79. POMOC dla rodzin w ramach pomocy wychowawczej w Republice Federalnej Niemiec / Werner Freigang // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2000, nr 4, dod. Nasz Animator s. 19-22
 80. POMOC osobom uzależnionym w Niemczech / Agnieszka Leszczyńska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1994, nr 2, s. 25-28
 81. PORADNICTWO i informacja zawodowa urzędów pracy w RFN / Iwona Kacak, Jolanta Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2000, nr 4,  s. 86-90
 82. POSTIDUSTRIALNE dylematy niemieckiej oświaty / Brunon Bartz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 3, s. 7-15
 83. POZAUNIWERSYTECKIE ośrodki badań zawodowej edukacji dorosłych w Niemczech / Hanna Solarczyk-Szewc // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2008, nr 2, s. 51-59
 84. PRACA szkół i przedszkoli w Austrii i Niemczech / Elżbieta Matyjaszczyk // Nowe w Szkole. – 2004, nr 5, s. 16-18
 85. PRACA z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Doświadczenia niemieckie / Danuta Urbaniak-Zając // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 6, s. 41-44
 86. PRAWA osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej / Aleksandra Sołtysiak, Aleksandra Sułot // Przyjaciel Dziecka. – 2003, nr 1-6, s. 40-43
 87. PROBLEM resocjalizacji nieletnich i młodocianych obcokrajowców : (na przykładzie Niemiec) / Roman Juras // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 27-34
 88. PROBLEMATYKA narkomanii w programach przyrody dla szkół podstawowych / Monika Michalska // Lider. – 2001, nr 6, s. 8-10
 89. PROGRAM edukacyjny Banku Światowego / Marta Gębka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2003, nr 2, s, 9-19
 90. PROGRAMY edukacji kulturalnej dorosłych w Berlinie i Brandenburgii / Wiltrud Gieseke // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2005, nr 3, s. 104-108
 91. PROBLEMY i perspektywy szkolnictwa wyższego w Niemczech / Renata Nowakowska-Siuta // Ruch Pedagogiczny. – 2003, nr 3/4, s. 69-79
 92. PRZEJŚCIE ze szkoły do pracy zawodowej – główny problem naszego społeczeństwa / Hans-Peter Schafer // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1999, nr 3/4, s. 193-208
 93. PRZEKSZTAŁCENIA i tradycja : języki obce w Niemczech / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1999, nr 9, s. 47-48
 94. PRZEMOC w niemieckiej szkole – importowana czy samodzielnie wytwarzana / Klaus-Jurgen Tillmann; tłum. Mirosław Szymański // Ruch Pedagogiczny. – 2001, nr 3/4, s. 33-49
 95. PRZYCHODZĄ, zatrzymują się, zostają. Model Profilaktyki Młodzieżowego Centrum Komunikacji (interpersonalnej) TEEHAUS ,,Fidibus” w Monachium / Jerzy Siczek // Remedium. – 1993, nr 4, s. 14-16
 96. RACJONALNA organizacja roku szkolnego (propozycje zmian) / Małgorzata Słyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 17
 97. REFLEKSJE  z bielefeldzkiej ,,Laborschule” – szkoła jako pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością i małą instytucją rodziny a wielkimi strukturami społecznymi / Jadwiga Kruszelnicka // Edukacja: Studia, Badania, Innowacje. – 1993, nr 4, s. 85-96
 98. RODZICE i ich prawa w systemie edukacyjnym Niemiec na europejskim tle porównawczym / Renata Nowakowska-Siuta / Ruch Pedagogiczny. – 2004, nr 1/2, s. 87-96
 99. ROLA poradni w procesach integracyjnych (na przykładzie sieci placówek w Niemczech) / Danuta Danek, Alicja Datta-Jakubowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1994, nr 3, s. 27-33
 100. ROZWIJANIE umiejętności pedagogicznych w kształceniu nauczycieli / Herbert Flach // Życie szkoły. – 1989, nr 3, s. 188-191
 101. ROZWÓJ szkoły a pedagogika międzykulturowa – między zmainą kultury uczenia się a tendencjami do etnizacji w Niemczech / Christiane Griesse // Rocznik Pedagogiczny. – 2007, t. 30, s. 147-156
 102. RUN na szkoły niepaństwowe w RFN / Arkadiusz Ziernicki // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 8, s. 57-58
 103. RZĄDOWE programy uzdrowienia rynku kształcenia zawodowego w Niemczech / Iwona Bolter // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 27-34
 104. SĄ PRZYGOTOWANI do wykonywania swego zawodu jak nikt inny na świecie / Theresa Waldrop // Nowa Szkoła. – 1992, nr 9, s. 543-546
 105. SKUTECZNE inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy / Komisja Wspólnot Europejskich // Nowe w Szkole. – 2003, nr 10, s. 2-5
 106. SPOŁECZNE aspekty edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Bawarii / Arkadiusz Żukiewicz // Edukacja. – 2002, nr 2, s. 108-112
 107. STANDARDY kształcenia zawodowego – wyzwania dla systemu dualnego / Imard Frank, Daniel Schreiber // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 4, s. 115-122
 108. SYSTEM dualny szkolnictwa zawodowego w Niemczech / Andzrej Rodak // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2001, nr 2, s. 13-15
 109. SYSTEM dwutorowy – forma kształcenia zaodowego w Republice Federalnej Niemiec / Jerzy Charasymowicz, Józef Wysocki // Szkoła Zawodowa. – 1993, nr 5, s. 41-42
 110. SYSTEM egzaminowania i nadawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech / Tadeusz Popowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2001, nr 1, s. 20-22
 111. SYSTEM kształcenia zawodowego w Niemczech / Małgorzata Skiert // Nowa Szkoła. – 2002, nr 3, s. 42-47
 112. SYSTEM oświaty w Berlinie / Jarosław Kucharczyk // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 53-58
 113. SYSTEM zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec / Patrycja Rodig // Edukacja. – 2005, nr 3, s. 70-75
 114. SZKOLNICTWO niemieckie w świetle PISA 2000 / Aleksander Sander // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 43-44
 115. SZKOLNICTWO prywatne w krajacj Europy Zachodniej (RFN, Belgia) / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. – 1990, nr 10, s. 554-562
 116. SZKOLNICTWO średnie w Bawarii – wielkość ofert edukacyjnych / Arkadiusz Żukiewicz // Ruch Pedagogiczny. – 2003, nr 3/4, s. 80-90
 117. SZKOLNICTWO w Dolnej Saksonii / Janusz Żukrowski // Nowa Szkoła. – 1992, nr 5, s. 296-298
 118. SZKOŁA dla niewidomych i słabo widzących w Soest / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 121-122
 119. SZKOŁA – laboratorium w Bielfeld – powstanie, założenia pedagogiczne i funkcjonowanie / Brygida Kurzewska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1999, nr 1, s. 127-142
 120. SZKOŁA podstawowa im. Goerdelera w Berlinie / Aleksandra Sander // Nowa Szkoła. – 1999, nr 4, s. 46-48
 121. SZKOŁA Salem / Mirosław Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1992, nr 1, s. 33-62
 122. SZKOŁA średnia im. Goerdelera w Berlinie / Aleksandra Sander // Nowa Szkoła. – 1994, nr 4, s. 224 226
 123. SZKOŁA to nie fabryka nauczania / Hartmut Wenzel // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 4, s. 43-46
 124. SZKOŁA waldorowska jako organizm społeczny / Tadeusz Doktór // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 8, s. 42-47
 125. SZKOŁA zmieniająca się od wewnątrz – berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności / Inetta Nowosad // Edukacja. – 2002, nr 2, s. 104-108
 126. SZKOŁY alternatywne w Niemczech wschodnich. Bilans dekady i perspektywy / Irina Michtarjan // Edukacja: Studia. Badania, Innowacje. – 2001, nr 2, s. 97-106
 127. SZKOŁY do sieci! / Bettina Behler // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 45-48
 128. SZKOŁY prywatne uzupełnieniem szkolnictwa państwowego / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1998, nr 10, s. 30
 129. SZKOŁY walddorfskie w Niemczech / Jadwiga Wasiukiewicz // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 7, s. 54-57
 130. SZKOŁY wolne za granicą / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 4, s. 18-23
 131. SZKOŁY Wyższe w Republice Federalnej Niemiec po roku 1945 / Christian Starck // Życie Szkoły. – 1981, nr 5, s. 127-136
 132. ŚRODKI masowego przekazu – sytuacja w Niemczech / Maria Meyer // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1995, nr 4 (24), s. 36-39
 133. TEORETYCZNE uzasadnienie projektu integracji szkolnej na przykładzie Hamburga i Szelzwika-Holsztynu / Dorota Michałowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1996, nr 2 (5), s. 109-116
 134. UMACNIAJMY międzynarodową współpracę w zakresie kształcenia zawodowego / Gisela Dybowski, Matthias Walter // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 2, s. 40-43
 135. UNIWERSYTETY powszechne w Republice Federalnej Niemiec / Tadeusz Aleksander // Oświata Dorosłych. – 1989, nr 4, s. 235-242
 136. UPOWSZECHNIANIE sportu wśród uczniów szkół zawodowych w NRD / Siegfried Ellwanger // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1989, nr 4, s. 143-144
 137. USTAWICZNA edukacja zawodowa – projekty międzynarodowe / Iwona Bednarczyk-Kocun // Pedagogika Pracy. – 2003, nr 42, s. 156-158
 138. UZNAWALNOSĆ edukacji nieformalnej i incydentalnej w Niemczech / Markus Bretschneider // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2008, nr 2, s. 59-61
 139. W BAWARSKIM gimnazjum / Teresa Mielnicka // Języki Obce w Szkole. –2004, nr 3, s. 172-176
 140. W PRZEDDZIEŃ reformy niemieckiej oświaty / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1993, nr 9, s. 556-557
 141. W SZKOLE bawarskiej / ewa Kempa // Dyrektor Szkoły. – 1995, nr 3/4, s. 48-50
 142. W SZKOLE niemieckiej – nie najlepiej / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 1994, nr 9, s. 546-547
 143. WARSZTATY steinerowskie w Hamburgu / Jadwiga Wasiukiewicz // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 2, s. 52-53
 144. WIRTUALNY Uniwersytet / Anna Czyż // Edukacja Medialna. – 2002, nr 4, s. 20-29
 145. WIZYTA w unijnej szkole / Elżbieta M. Jurgowiak // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 5, s. 66-70
 146. WOHNGEMEINSCHAFT próbą przezwyciężenia ograniczeń placówek opieki całkowitej / Danuta Urbanik-Zając // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 7, s. 17-18
 147. WOLNA Gmina Szkolna Wickersdorf /  Mirosław Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1991, nr 4, s. 23-51
 148. WOLNA szkoła Rudolfa Steinera w Strasburgu / Dobromir Dziewulak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1988, nr 2, s. 197-201
 149. WRAŻENIA ze szkół waldorfskich / Izabela Jaworowicz-Konstanty, Jadwiga Wasiukiewicz // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 1, s. 54-61 Szkoły w Niemczech i Holandii.
 150. WSPÓŁPRACA polsko-niemiecka w zakresie kształcenia zawodowego / Teresa Zientala // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2001, nr 4, s. 5-6
 151. WYCHOWANIE integracyjne w Niemczech / Ingeborg Wasiljew // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 9, s. 67-70
 152. WYMAGANIA kwalifikacyjne rynku pracy jako wyzwanie nauczyciela szkoły zawodowej / Brunon Bartz //  Szkoła Zawodowa. – 1994, nr 5, s. 2-4
 153. WYOBRAŻENIA niemieckiej młodzieży na temat rodziny: (analiza wyników badań pilotażowych) / Kolja Briedis // Wychowanie Na Co Dzień. – 2003, nr 12, s. 19-22
 154. ZANIM staniesz na czele niemieckiej klasy musisz być świetnie przygotowany do wykonania swojego zawodu / Waldrop Theresa // Nowa szkoła. – 1992, nr 9, s. 547-548
 155. ZNACZENIE szkoły w niemieckiej debacie publicznej / Inetta Nowosad // Edukacja. – 2005, nr 3, s. 59-70
 156. ZWIĄZEK kształcenia z gospodarką w RFN / Józef Krosny // Szkoła zawodowa. – 2000, nr 1, s. 53-57

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce