Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Edukacja europejska PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
poniedziałek, 17 sierpnia 2009
EDUKACJA EUROPEJSKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2008

Wydawnictwa zwarte


 1. Bajuk-Piotrowska Anna, Grodecka Ewa - Jestem Polakiem, więc jestem europejczykiem : scenariusze zajęć z edukacji europejskiej dla gimnazjów / Anna Bajuk-Piotrowska, Ewa Grodecka. – Płock : Wydawnictwo Korepetytor, 2002. – 79 s.
 2. Bartoszewska Maria - Być nauczycielem Europejczykiem : projekt realizacji europejskiej ścieżki edukacyjnej w      gimnazjum / Maria Bartoszewska. –  Lublin : WODN, 2000. – 81, [1] s.
 3. Bartoszewska Maria - Edukacja europejska : gimnazjum klasy I-III : program ścieżki edukacyjnej / Maria     Bartoszewska. –  Kielce : Kielecka Ofic.Wydaw., 2000. – 24 s.
 4. Cukrowski Paweł, Kamiński Jarosław, Tomaszewski Krzysztof - Edukacja europejska : program nauczania ścieżki edukacyjnej w zakresie podstawowym dla    liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Paweł Cukrowski, Jarosław    Kamiński, Krzysztof Tomaszewski. – Kielce : „Mac Edukacja”, 2002. – 31 s.
 5. Edukacja europejska w zarysie / oprac. : Beata  Gardygajło  ;  Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach. – Barzkowice : RCDRRiOW, 2004. – 20 s.
 6. Edukacja europejska w zreformowanej szkole / pod. red. Stefana Bednarka ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Wrocław :  Wydawnictwo DTSK Silesia, 2000. – 383, [1] s.
 7. Grzybowski Przemysław Paweł - Edukacja europejska : od wielokulturowości ku międzykulturowości : koncepcje edukacji   wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego / Przemysław Paweł Grzybowski. – Kraków Impuls, 2007. – 471 s.
 8. Kaczmarek Tomasz, Parysek Jerzy J. Nasza Europa : podręcznik edukacji europejskiej / Tomasz Kaczmarek, Jerzy J. Parysek. –    Poznań : Wydaw. eMpi2, 2002. – 228, [5] s.
 9. Konopka Hanna - Edukacja europejska : ścieżka edukacyjna dla gimnazjum/ Hanna Konopka. – Warszawa :    Graf-Punkt, 2000. – 137 s.
 10. Lisowska Jolanta, Mroczkowska Małgorzata - Żyjemy i uczymy się w Europie : 40 scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych /    Jolanta Lisowska, Małgorzata Mroczkowska. – Warszawa : „ARTE”, 2003. – 132 s.
 11. Ruchniewicz Krzysztof -  Edukacja europejska : Europa daleka czy bliska? / Krzysztof Ruchniewicz ; rzeczoznawcy     MENiS Krzysztof Olszewski i in.. – Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw  Kartograficznych  im. E. Romera, 2002. – 207 s.

Artykuły z czasopism


 1. Adamowicz Bożena - Lekcje o Europie / Bożena Adamowicz // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 145 – 150
 2. Amielańczyk Joanna - Wolny czas w internacie : Klub Młodego Europejczyka / Joanna Amielańczyk // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 61 – 63
 3. Bartoszewska Maria - Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum / Maria Bartoszewska // Geografia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 36 – 41
 4. Bąbel Przemysław, Trusz Sławomir - Polak czy Europejczyk? : edukacja w zjednoczonej Europie / Przemysław Bąbel, Sławomir    Trusz // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 7 – 16
 5. Bohdanowicz Lilla - Edukacja europejska / Lilla Bohdanowicz // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 34 – 36
 6. Bojarczyk A., Chrostowska A., Zalewska E. - Jest jedna Europa, a w niej My : projekt zajęć pozalekcyjnych dla szkoły podstawowej / A.     Bojarczyk, A. Chrostowska, E. Zalewska // Wszystko dla Szkoły – 2004, nr 6, s. 12-13
 7. Brodowicz Lilia - Edukacja europejska na co dzień w naszej szkole / Lilia Brodowicz // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 21 – 23
 8. Bukowska – Maciejczuk Alicja - Fundusze strukturalne – trzeba to wiedzieć / Alicja Bukowska – Maciejczuk // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 1, s. 36 – 38
 9. Bukowska – Maciejczuk Alicja - Fundusze strukturalne – to także trzeba wiedzieć / Alicja Bukowska – Maciejczuk // Dyrektor      Szkoły. – 2004,  nr 2, s. 45 – 46
 10. Chrzanowska  B., Wójcik M. - Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem / B. Chrzanowska, M. Wójcik // Język Polski w Gimnazjum – 2003/2004, nr 1, s. 36-45
 11. Cichoń Blanka, Pinlosz Zdzisława - Razem w Europie – innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej / Blanka Cichoń, Zdzisława Pinlosz // Geografia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 136 – 148
 12. Ciesielska H., Szmańda - J. Projekt edukacyjny „Moje miasto, mój region – moja mała ojczyzna w Polsce i w Europie” /    H. Ciesielska, J. Szmańda // Edukacja Europejska w Szkole. – 2001, nr 4, s. 248-249
 13. Czuszko Teresa, Mudryk Danuta, Ordyńczak Daria - Z wizytą u sąsiadów – propozycja scenariusza zajęć dla klasy III / Teresa Czuczko, Danuta     Mudryk, Daria Ordyńczak // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 73 – 78
 14. Domaszyńska Lucyna - Nasze dziedzictwo, nasza Europa / Lucyna Domaszyńska // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 35 – 37
 15. Dretkiewicz – Więch Janina, Rycharski Grzegorz - Ścieżka edukacyjna „edukacja europejska” – Wspólna Polityka Rolna / Janina Dretkiewicz –     Więch, Grzegorz Rycharski // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 3, s. 7 – 9
 16. Drozd Małgorzata - Polska w Unii Europejskiej : scenariusz lekcji matematyki dla klasy I gimnazjum z realizacją     ścieżki / Małgorzata Drozd // Wszystko dla Szkoły – 2004, nr 9, s. 10-12
 17. Dzierzgowska Irena, Rękawek Anna, Pery Andrzej - Fundusze Unii Europejskiej : jak je zdobyć i mądrze wykorzystać / Irena Dzierzgowska, Anna     Rękawek, Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 6, dod. s. 35
 18. Dziurzyńska Teresa - Unia Europejska – wspólna ojczyzna / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu –     2005, nr 1, s. 16-19
 19. Gąciarz Małgorzata - Dzieci świata / Małgorzata Gąciarz // Życie Szkoły. – 2004, nr 5, s. 358 – 363
 20. Graczyk Lucyna, Roszak Małgorzata - Edukacja europejska „Wspólna podróż po Europie” / Lucyna Graczyk, Małgorzata Roszak //    Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 46 – 56
 21. Iwanowska – Maćkowiak Mariola - Edukacja europejska w polskiej oświacie / Mariola Iwanowska – Maćkowiak // Edukacja i     Dialog. – 2000, nr 7, s. 8 – 16
 22. Jaworska Renata - Edukacja europejska na lekcji wychowania fizycznego : konspekt lekcji gimnastyki w III    klasie gimnazjum : powiązanie znajomości języka obcego (niemieckiego) z aktywnością    fizyczną / Renata Jaworska // Lider. – 2003, nr 5, s. 12 – 13
 23. Jaworska-Sęk Elżbieta - Zjednoczona Europa : jestem Europejczykiem : scenariusz zajęć dla klasy I / Elżbieta      Jaworska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 2, s. 11
 24. Kasperek Jolanta, Pawłowska Małgorzata Białogon – moja mała ojczyzna : projekt edukacyjny / Jolanta Kasperek, Małgorzata   Pawłowska // Geografia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 212 – 218
 25. Kasperek Katarzyna, Kozłowska Urszula, Luber Beata - Jestem Europejczykiem / Katarzyna Kasperek, Urszula Kozłowska, Beata Luber // Życie    Szkoły. – 2004, nr 5, s. 354 – 357
 26. Kik Grażyna  - Edukacja europejska / Grażyna Kik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 1, s.    26 – 27
 27. Klim Jolanta - Propozycja scenariusza zajęć z wykorzystaniem paszportu europejskiego / Jolanta Klim //  Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 57 – 64
 28. Klimaszewska Anna - Przegląd literatury dotyczącej problematyki europejskiej w nauczaniu dzieci i młodzieży /     Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 102 – 105
 29. Kulczycka Anna, Lisowska Ewa - Koło młodego europejczyka / Anna Kulczycka, Ewa Lisowska // Życie Szkoły. – 2006, nr 9,     s. 30 – 32
  Kumek – Łozińska Agnieszka
 30. Unia Europejska – to my: scenariusz Dnia Europejskiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej    / Agnieszka Kumek – Łozińska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 21 – 22
 31. Lembicz Katarzyna - Edukacja europejska w programie nauczania klas trzecich / Katarzyna Lembicz // Życie     Szkoły. – 2004, nr 5, s. 335 – 339
 32. Lepa Joanna, Walkowiak Iwona - Spotkanie z Grecją / Joanna Lepa, Iwona Walkowiak // Życie Szkoły. – 2004, nr 5, s. 347 –    348
 33. Lewandowska Beata, Kempa – Bartczak Aleksandra - Jak realizujemy edukację europejską w naszej szkole / Beata Lewandowska, Aleksandra     Kempa – Bartczak // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 136 – 140
 34. Majchrzak Tomasz - Czy znasz Europę – nasz wspólny dom? / Tomasz Majchrzak //Wszystko dla Szkoły. – 2008,     nr 6, s. 6 – 10
 35. Malczewska Jolanta - W sercu Europy – projekt cyklu zajęć dla licealistów / Jolanta Malczewska // Polonistyka. –    2005, nr 9, s. 37 – 42
 36. Margielewska Joanna - Dni kultury niemieckiej / Joanna Margielewska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 202 –   204
 37. Mazur Janina - Integracja europejska w szkolnej edukacji historycznej / Janina Mazur // Wiadomości    Historyczne – 2006, nr 3, s. 5-21
 38. Minda Tamara - Edukacja europejska przez zabawę / Tamara Minda // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr     1, s. 91 – 97
 39. Mszyca Małgorzata - Edukacja europejska / Małgorzata Mszyca // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 4, s. 32 –    34
 40. Muszyńska Wioletta - Zabawy, gry, ćwiczenia stosowane podczas realizacji edukacji europejskiej w klasach I – III  / Wioletta Muszyńska // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 98 – 101
 41. Olejnik Agnieszka - Dni europejskie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubsku / Agnieszka Olejnik // Biblioteka w    Szkole. – 2005, nr 9, s. 15 – 18
 42. Osuch Maciej - Europa, czyli Pisanie na Berdyczów…/ Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 7, s. 50 – 52
 43. Padula Barbara, Szynol Grażyna Polak – obywatel Europy / Barbara Padula, Grażyna Szynol // Polonistyka. – 2005, nr 9, s. 43 –    46
 44. Pawelec Lidia - Tematyka europejska w wychowaniu szkolnym / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe –   2008/2009, nr 3, s. 28-36
 45. Przybysz Anna - O potrzebie edukacji europejskiej / Anna Przybysz // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 45 – 49
 46. Rogoza Jolanta - Poznajmy się lepiej / Jolanta Rogoza // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1, s. 29 – 31
 47. Rychlik Joanna - Scenariusz konkursu „Podróżujemy po Europie” / Joanna Rychlik // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 3, s. 225 – 227
 48. Rzepecka – Roszak Elżbieta - My – dzieci naszej Europy : (scenariusz promujący spotkania młodzieży państw    członkowskich  UE) / Elżbieta Rzepecka – Roszak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 6, s. 19  – 21
 49. Sielatycki Mirosław - Rola Szkolnych klubów europejskich w realizacji edukacji europejskiej i językowej   / Mirosław Sielatycki // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 80 – 84
 50. Sielatycki Mirosław - Ścieżka edukacji europejskiej / Mirosław Sielatycki// Edukacja i Dialog. – 2003, nr 5, s. 50 – 55
 51. Słomka Irena - Aspekty unijne na lekcjach języka angielskiego / Irena Słomka // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 173 – 177
 52. Spytkowska Stanisława - Ochrona i kształtowanie środowiska w krajach Unii Europejskiej : scenariusz lekcji geografii w klasie II LO / Stanisława Spytkowska // Geografia w Szkole. – 2006, nr 5, s. 39 – 44
 53. Stoś Arkadiusz - Biegiem do Europy : ścieżka międzyprzedmiotowa realizowana w ramach wychowania fizycznego / Arkadiusz Stoś // Lider. – 2003, nr 7/8, s. 10 – 12
 54. Susfał Anna - Europa i europejskie dziedzictwo kulturowe na lekcjach języka niemieckiego / Anna Susfał// Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 140 – 145
 55. Ślusarz Marzanna, Cieślak Ewa - Mały Europejczyk – konkursy wiedzy o Unii Europejskiej / Marzanna Ślusarz, Ewa Cieślak //   Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 1, s. 42 – 45
 56. Ślusarz Marzanna, Cieślak Ewa - Poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej – karty pracy / Marzanna Ślusarz, Ewa Cieślak //  Nauczanie Początkowe. – 2004/2005 nr 1, s. 79 – 90
 57. Śmietanka Agnieszka, Śmietanka Krzysztof - Elementy edukacji europejskiej w II etapie kształcenia / Agnieszka Śmietanka, Krzysztof     Śmietanka // Język Polski w Szkole IV – VI. – 2004/2005, nr 4, s. 41 – 49
 58. Tomczyk Renata - Edukacja europejska w szkole / Renata Tomczyk // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 156 – 157
 59. Wal Iwona - Gra dydaktyczna z zakresu edukacji europejskiej „Eurofilatelista” / Iwona Wal // Geografia w  Szkole. – 2001, nr 1, s. 22 – 23
 60. Wal Iwona - Kompendium wiedzy o edukacji europejskiej / Iwona Wal // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 1, s. 39 – 41
 61. Wal Iwona - Szkolne Kluby Europejskie / Iwona Wal // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 5, s. 13 – 14
 62. Więckowska Gracjana - Autonomia ucznia podczas realizacji projektów programu eTwinning / Gracjana Więckowska    // Języki Obcy w Szkole – 2008, nr 6, s. 104-115
 63. Wojciechowska Aleksandra, Kwiatkowska Iwona - Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej / Aleksandra Wojciechowska, Iwona Kwiatkowska //      Życie Szkoły. – 2004, nr 5, s. 349 – 353
 64. Zakroczymska Katarzyna - Edukacja europejska w szkole / Katarzyna Zakroczymska // Problemy Opiekuńczo –      Wychowawcze. – 2000, nr 2, s. 7 – 9
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce