Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Uzależnienia wśród młodzieży PDF Drukuj E-mail
Napisał Marta Katarzyna Malinowska   
poniedziałek, 17 sierpnia 2009
UZALEŻNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003 - 2008

W dzisiejszych czasach dużo się mówi o uzależnieniu młodzieży od alkoholu, narkotyków czy też papierosów. W niniejszym zestawieniu bibliograficznym skupiłam się przede wszystkim na literaturze poświęconej alkoholizmowi. To zestawienie jest pierwszą częścią cyklu poświęconego uzależnieniom młodzieży. Druga część cyklu dotyczyć będzie narkomanii, a trzecia poświęcona będzie nikotynizmowi. 

ALKOHOLIZM

Wydawnictwa zwarte


 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania / [aut. Krzysztof Bobrowski i in. ; wprowadz. Jerzy Mellibruda] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2004. – 223, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm
 2. Dziecko i jego środowisko: uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006. – 132 s. : il. ; 24 cm
 3. Gdzie się podziało moje dzieciństwo: o dorosłych dzieciach alkoholików / [Agnieszka Lidera – Wysoczańska i in. ; red. Piotr Żak]. – Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2006. – 115 s. ; 20 cm
 4. Kaczmarczyk Ireneusz - Współnota Anonimowych Alkoholików w Polsce: alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć / Ireneusz Kaczmarczyk. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. – 305, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm
 5. Karasowska Aleksandra - Profilaktyka na co dzień: alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2005. – 95, [1] s. ; 21 cm
 6. Kiełbasa Beata - Profilaktyka uzależnień / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. – Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt – Kom, cop. 2007. – 92 s. , [4] s. tabl. Kolor. : il. ; 21 cm
 7. Kozak Stanisław - Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. – 264 s. : rys. , tab., wykr. ; 23 cm
 8. Krahé Barbara - Agresja / Barbara Krahé ; przekł. Jacek Suchecki. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. – 256 s. : tab., wykr. ; 24 cm
 9. Lindenmeyer Johannes - Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł. I oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło. – Gdańsk : GWP, 2007. – 285 s. : il. ; 24 cm10. Mellibruda Jerzy, Sobolewska – Mellibruda Zofi
 10. Integracyjna psychoterapia uzależnień: teoria i praktyka / Jerzy Mellibruda, Zofia Sobolewska – Mellibruda. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006. – 419 s. ; 24 c
 11. Mikuła Joanna -  Konsekwencje związku z osobą uzależnioną od alkoholu : współuzależnienie / Joanna Mikuła. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2006. – 26, [1] s. ; 17 cm
 12. Niewiadomska Iwona, Sokolska – Głodowicz Marta - Alkohol / Iwona Niewiadomska, Marta Sokolska – Głodowicz. – Lublin : „Gaudium”, 2004. – 216 s. : il., portr., rys. ; 17 cm
 13. Oblicza współczesnych uzależnień / red. Nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2006. – 268 s. : il. ; 24 cm
 14. Szpringer Monika, Laurman – Jarząbek Edyta, Drapała Andrzej - Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman – Jarząbek, Andrzej Drapała ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce : Wydawnictwo Stachurskie, 2005. – 253 s. : il., wykr. ; 25 cm
 15. Wieczorek Leszek - Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Leszek Wieczorek Wyd. 2. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2006. – 262, [9] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 16. Wojcieszek Krzysztof - Program profilaktyczny Szlaban : interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim / Krzysztof Wojcieszek ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2006. – 36 s. : wykr. ; 21 cm
 17. Wojcieszek Krzysztof Andrzej - Na początku była rozpacz... : antropologiczne podstawy profilaktyki / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. – Kraków : „Rubikon”, cop. 2005. – 249 s. ; 21 cm
 18. Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania/ pod red. Teresy Sołtysia. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. – 380, [2] s. : wykr. ; 24 cm
 19. Zieliński Antoni - Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 88 s. : il. ; 24 cm

Artykuły z czasopism


 1. Adamczyk Dariusz - Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek / Dariusz Adamczyk // Problemy     Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 24-27
 2. Alkohol a młodzież – porównanie spożycia : Stany Zjednoczone – Europa – Polska / oprac. Aleksander Libera. – Cz. 2 // Remedium. – 2004, nr 11, wkładka s. VI – VII
 3. Chojak Małgorzata - Przerwać zaklęty krąg cierpienia krzywdzonego dziecka / Małgorzata Chojak // Wychowanie Na Co Dzień. – 2007, nr 12, s. 26 – 29
 4. Cholewa Jadwiga - Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) / Jadwiga Cholewa // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 15
 5. Cichla Joanna - Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla //        Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 89 -95
 6. Graniger Joanna - Młodzież i alkohol / Joanna Graniger // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 111 – 118
 7. lnicka Renata Małgorzata - Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym / Ilnicka Renata Małgorzata // Praca Socjalna. – 2008, nr 5, s. 37 – 51
 8. Jakubas Katarzyna - Abstynencji alkoholowej / Katarzyna Jakuba // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 4, s. 18 – 20
 9. Jakuba Katarzyna - Uwarunkowania środowiska trwania w abstynencji alkoholowej / Katarzyna Jakuba // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 1, s. 9 – 13
 10. Jałdon Barbara - Predyspozycje nastolatków do alkoholizmu / Barbara Kałdun // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 2, wkładka s. IV – VI
 11. Kopeć Elżbieta - Jak pokazywać skutki alkoholizmu / Elżbieta Kopeć // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 50 – 53
 12. Krakowska Małgorzata - Dziecko z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krakowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 10, s. 34 – 38
 13. Kucińska Marzenna - Krzywda, która tkwi głęboko / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 8, s. 72 – 73.
 14. Kucińska Marzenna - Opuszczone dzieci/ Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 9, s. 72 – 73
 15. Kucińska Marzenna - Płacz za utraconym dzieciństwem / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 11, s. 72 – 73
 16. Kucińska Marzenna - Pod ciężarem lęku / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 10, s. 72 – 73
 17. Kucińska Marzenna - Złość ma swoje dobre strony / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 12, s. 72 – 73
 18. Łukasik Joanna - Współczesna młodzież a używanie alkoholu / Joanna Łukasik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 6, s. 19 – 23
 19. Łuczak Władysław - Przyczyny i konsekwencje alkoholizmu w ocenie studentów / Władysław Łuczak / Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 1, s. 5 – 8
 20. Mazur Joanna - Picie napojów alkoholowych przez dorastającą młodzież / Joanna Mazur // Remedium. – 2004, nr 11, s. 14 – 15
 21. Miesiąc bez picia i co dalej / Lubomira Szawdyn ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Charaktery. – 2007, nr 10, s. 52 – 55
 22. Mrozek Krzysztof - Młodzież a alkohol / Krzysztof Mrozek // Wychowawca. – 2003, nr 12, s. 20 – 21
 23. Nowicka Dorota - Nastolatki na „melanżu” / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 18 – 19
 24. Rudzińska Zofia - Zapobiegajmy! Chrońmy! : (profilaktyka alkoholowa) / Zofia Rudzińska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 41 – 44
 25. Sierosławski Janusz - Ciemna strona wakacji / Janusz Sierosławski // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 79 – 82
 26. Sikora Ewelina - „Sztuka życia” : program profilaktyczno – rozwojowy dla dzieci z rodzin alkoholowych / Ewelina Sikora // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 2, wkładka s. I – III
 27. Skoczyłaś Paweł, Binczycka – Anholcer Marzena - Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży / Paweł Skoczyłaś, Marzena Binczycka – Anholcer // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 1, wkładka s. I - III
 28. Skuza Aneta - Czy bliskie osoby mogą pomóc? / Aneta Skuza // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 2, s. 21 – 23
 29. Skuza Aneta - Szansa na powrót alkoholika do życia / Aneta Skuza // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 33 – 37
 30. Słaba głowa nastolatków / Anna Maria Górzewska ; rozm. przepr. Dorota Bronisz //   Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 21\
 31. Strychowska Agata - Przyczyny sięgania po alkohol / Agata Strychowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 30 – 32
 32. Szawdyn Lubomira - A kiedy tata wytrzeźwieje... / Lubomira Szawdyn ; rozm. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 33 – 45
 33. Szawdyn Lubomira - Pije matka do córki / Lubomira Szawdyn // Charaktery. – 2007, nr 3, s. 21 – 23
 34. Szamańska Magdalena - Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem / Magdalena Szamańska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 42 – 45
 35. Świst Jacek - Charakterystyka osób z problemami alkoholowymi / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 1, s. 37 – 39
 36. Zamarlik – Mazurek Monika, Mazurek Witold - Alkoholizm chorobą rodzinną / Monika Zamarli – Mazurek, Witold Mazurek // Wychowawca. – 2008, nr 11, s. 28 – 29
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce