Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Działalność organizacji pozarządowych PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 07 września 2009

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte


 1. Bez zysków i strat : sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego / Mike Hudson ; tł. Maria Wanat. - Warszawa : Fundusz Współpracy , 1997. - 244 s. : il. ; 24 cm
 2. Bezrobocie - co robić? : rola organizacji pozarządowych na rynku usług pracy /[zespół red. w skł. Michał Boni et al.]. -  Warszawa : Fundacja Inicjatyw Spoˆeczno-Ekonomicznych, 2006. - 62 s. : il.; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM
 3. Czego unikać we współpracy ze sponsorem? : informator dla prezesa organizacji / Robert Barański. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka , cop. 2007. - 28 s. ; 21 cm
 4. Dobre praktyki II : budowanie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych : analiza programu doradczego dla samorządów / Robert Sobiech. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej , 2005. - 116 s. : il. ; 21 cm
 5. Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji / Wioletta Dworowska.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr , 2006. - 169 s. : il. ; 24 cm
 6. Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej : tom 1 i 2 / red. nauk. Lesław Ko†win, Tatiana Rongińska ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra Nowa Ruda : [Wydawnictwo Maria] , 2002. - 2 t. w 1 wol. (176 ; 77 s.) : il. ; 24 cm T. 1,   Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.   T. 2,   Wsparcie psychologiczne przedsiębiorstw.
 7. Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit : wybrane zagadnienia / Sławomir Kantyka [et al. ; wstęp Anna Lipka]. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego , 2005. - 148, [1] s. : il. ; 25 cm
 8. Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego / Jacek Paluch ; [Departament Pożytku Publicznego]. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , 2007. - 100 s. ; 24 cm
 9. Lider w organizacji pozarządowej / [aut. oprac. Sylwia Borowczyk et al.]. - Białystok : FRDL [Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej] "Program Dialog". Centrum Szkoleniowe , 1996. - 32 s. ; 21 cm
 10. Marketing Robin Hooda : wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit / Katya Andresen ; przeł. Konrad Pawłowski. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes , cop. 2007. - 244 s. : il. ; 24 cm
 11. Marketing organizacji niedochodowych : wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich / Barbara Iwankiewicz-Rak. - Wrocław : Wydaw. AE , 1997. - 193, [2] s. : 1 mapa, wykr. ; 24 cm
 12. Marketing usług organizacji niekomercyjnych / Magdalena Krzyżanowska. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego , 2000. - 206 s. : il. ; 30 cm
 13. Marketing w organizacjach non-profit / Andrzej Limański, Ireneusz Drabik. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2007. - 232 s. : il. ; 23 cm
 14. Nie tylko jedna ustawa : prawo o organizacjach pozarządowych / Magdalena Arczewska ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych , 2005. - 94 s. ; 24 cm
 15. "Nowy model świadczenia usług publicznych – współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / pod red. Tomasza Mordela. - Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej , 2005. - 147 s. : il. ; 25 cm
 16. Obywatele i Samorząd Lokalny : współpraca organizacji pozarządowych z samorządem : podsumowanie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności / oprac. Małgorzata Makowska. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej , 2004. - 196 s. : il. ; 23 cm
 17. Od filantropii do pomocniczości : studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych / Ewa Leś. - Warszawa : "Elipsa" , 2000. - 246 s. ; 24 cm
 18. Opiekuńczość czy solidarność ? : obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej / praca pod red. Grażyny Skąpskiej. - Kraków : F"MCRD" , 1998. -  145, [5] s. ; 21 cm Materiały z seminarium, Kraków,  22 lutego i 5 czerwca 1998
 19. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / pod red. Adama Nalepki. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University , 2005. - 452 s. : il. ; 23 cm
 20. Organizacje pozarządowe a Fundusze Strukturalne : wykorzystanie Funduszy Strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006 / zespół red. Ewa Kolankiewicz [et al.]. - Warszawa : Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych , 2007. - 147, [1] s. : il. ; 24 cm
 21. Organizacje pozarządowe uczestniczące w stosunkach międzynarodowych : informator / [red. Grażyna Mioduszewska]. - Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych , 2004. - 61 s. ; 21 cm
 22. Organizacje pozarządowe : projektowanie, współdziałanie i współpraca : prace dyplomowe słuchaczy Podyplomowego Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego / [red. Andrzej Bednarski] ; Fundusz Współpracy. Program PHARE Dialog Społeczny. - Warszawa : FW PPDS , 1997. - 170 s. : wykr. ; 30 cm
 23. Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym Polski / Aleksandra Skrabacz. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej , 2006. - 287 s. : il. ; 25 cm
 24. Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego / Małgorzata Halszka Kurleto. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis , 2008. - 159, [9] s. : il. ; 21 cm
 25. Organizacje pozarządowe w Polsce : podstawy prawno-finansowe / pod red. Mirosława Granata ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP , 2000. - 459 s. ; 24 cm
 26. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / red. nauk. Andrzej Kracher, Rajmund Morawski ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu]. - Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , 2007. - 202 s. : il. ; 25 cm
 27. Organizacje społeczne : studium porównawcze / Ewa Leś. - Warszawa : Fundusz Współpracy. Program Phare Dialog Społeczny , 1998. - 138 s. : 3 wykr. ; 24 cm
 28. Partnerzy w służbie publicznej : zakres i teoria stosunków rządu z organizacjami nonprofit / Lester M. Salamon ; wstęp i oprac. Dorota Ilczuk ; tł. [z ang.] Piotr Grabias. - Warszawa : IPiSS , 1993. - 42 s. : err. ; 21 cm
 29. Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych / [red. Marcin Hyła]. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Kraków : "Zielone Brygady" , 1997. - 76 s. : 2 rys. ; 29 cm
 30. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych / pod red. Mirosława Wyrzykowskiego ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP , 1999. - 79 s ; 24 cm
 31. Pogranicze polsko-czesko-niemieckie z perspektywy organizacji pozarządowych / Paulina Hojny. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe , 2006. - 94, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Warsztaty / Centrum im. Willy Brandta ; nr 5)
 32. Polska - Ukraina : współpraca organizacji pozarządowych / [aut. tekstów Grażyna Czubek et al.] ; Fundacja im. Stefana Batorego, [Fundacja Edukacja dla Demokracji]. - Warszawa : FSB [etc.] , 2003. - 107, [1] s. : faks., fot. ; 21 cm
 33. Porządnie poza rządem / [aut. tekstów Andrzej Szymkiewicz, Jan Płaskoń, Anna Tabaczyńska ; aut.      komentarzy Piotr Gliński et al.]. - Warszawa : Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce , 1998. - 175 s. : fot. kolor., 2 portr. ; 24 cm
 34. Pozarządowe instytucje społeczne : między państwem a społeczeństwem / Stanisława Golinowska i Dorota Głogosz (red.). - Warszawa : IPiSS [Instytut Pracy i Spraw Socjalnych] , 1999. - 263, [1] : il. ; 30 cm
 35. Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit , 2005. - 399 s. : il. ; 24 cm
 36. Prawne regulacje działania organizacji pozarządowych / pod red. Leona Irisha i Karly Simon, Roba Kushena ; red. wyd. pol. Maciej Juszczyński ; [tł. Anny Minczewskiej-Przeczek]. - Warszawa : Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych , 1999. - 102 s. ; 20 cm
 37. Promocja marketingowa w sektorach gospodarczych i organizacjach non-profit / red. nauk. Zdzisław Knecht ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. WSZ "Edukacja" , 1999. - 170 s. : il. ; 24 cm
 38. Promocja w organizacji pozarządowej / [aut. oprac. Joanna Dolecka-Siemieniako, Agnieszka Migoń]. - Białystok : FRDL [Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej] "Program Dialog". Centrum Szkoleniowe , 1996. - 31 s. ; 21 cm
 39. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor : praca zbiorowa pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego ; przy współpr. Piotra Frączaka i Ryszarda Skrzypca. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk] , 2002. - 318 s. : il. ; 24 cm
 40. Samorząd a organizacje pozarządowe - niespełnione partnerstwo? / pod red. Piotra Marciniaka. - Warszawa : Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych , 2000. - 131 s. ; 21 cm
 41. Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Piotr Gliński. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN , 2006. - 287 s. ; 24 cm
 42. Trzeci sektor dla zaawansowanych : nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe : wybór tekstów / [wybór Maja Mozga-Górecka, Jan Herbst, Jakub Wygnański ; oprac. red. Ewa Biernacka, Maja Mozga-Górecka, Jan Herbst ; tł. Marta Bucholc et al.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawor , 2008. - 199 s. : il. ; 23 cm
 43. Trzeci sektor dla zaawansowanych : współczesne teorie trzeciego sektora - wybór tekstów / [wybór tekstów Jakub Wygnański ; tł. Jan Popowski, Michał Szczubiałka, Julia Wygnańska ; przedm. Jakub Wygnański]. - Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawor , 2006. - 263, [1] s. ; 23 cm
 44. Trzeci sektor w Polsce i w Niemczech / Michał Nowosielski ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. - Poznań : Instytut Zachodni , 2006. - 63 s. : il. ; 21 cm
 45. Trzeci sektor w Unii Europejskiej : przewodnik dla organizacji pozarządowych / [oprac. Renata Koźlicka]. - Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawor , 2003. - 415 s. : il., wykr. ; 25 cm
 46. Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej / Jolanta Blicharz. - Wrocław : Kolonia Limited , 2005. -139 s. ; 24 cm
 47. Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy / pod red. Pawła Kaczmarczyka i Joanny Tyrowicz. - Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych , 2008. - 228 s. : il. ; 25 cm
 48. Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie Małopolskim / pod red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kancelaria Zarządu , 2006. - 79 s. : il. ; 24 cm
 49. Współpraca z samorządem terytorialnym : poradnik dla organizacji pozarządowych / Michał Guć ; [Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego]. - Warszawa : FRSO , cop. 1997. - 72 s. ; 21 cm
 50. Zarys marketingu organizacji non-profit : zagadnienia teoretyczne, studia przypadków / Barbara Trzaska ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Kolegium Zarządzania. - Katowice : AE , 2001. - 102 s. : il. ; 24 cm
 51. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych / red. nauk. A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wyższa      Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Instytut Zarządzania Organizacjami. - Sosnowiec : Wydaw. WSZiM , 2002. - 175 s. : il. ; 24 cm
 52. Zarządzanie organizacjami non-profit : zagadnienia wybrane / Janusz Zawadzki. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe : Passat - Paweł Pietrzyk , 2007. - 107, [4] s. : il. ; 21 cm
 53. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich / Ewa Bogacz-Wojtanowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2006. - 192 s. ; 23 cm
 54. Zarządzanie w organizacjach non-profit : strategie, marketing / red. naukowa A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha ; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Bibliotekoznawstwa      i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Systemów i Technik Zarządzania Politechniki Łódźkiej filia w Bielsku Białej. - Bielsko-Biała : WSE-H , 2001. - 223 s. : il. ; 24 cm
 55. Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim : wybrane problemy / Grażyna Prawelska-Skrzypek red. nauk. ; Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ. - Kraków : Fundacja Współczesne Zarządzanie : Instytut Spraw Publicznych UJ, 2006. - 209 s. ; 24 cm
 56. Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych / red. nauk. Krzysztof Leja i Andrzej Szuwarzyński ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. - Gdańsk : Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska , 2005. - 111 s. : il. ; 24 cm
 57. Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych : poradnik dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych : Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet) : program Partnerstwa Lokalnego / [oprac. przez zespół Piotr Frączak et al.]. - Warszawa : Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce , cop. 1998. - 134 s. : mapa ; 25 cm
 58. Zasady tworzenia i zarządzania funduszami lokalnymi na podstawie doświadczeń amerykańskich / [Kathryn A. Agard, Helen Monroe, Ed Sullivan ; tł. Marta Umińska i Tomasz Zając]. - Warszawa : Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce , 1998. - 73 s. ; 25 cm
 Artykuły z czasopism

 1. Absorpcja funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe w latach 2004-2006 / Alicja Dawidowska, Jerzy Boczoń // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 7, s. 28-35
 2. Administracja publiczna a organizacje pozarządowe : administracyjnoprawne instrumenty współpracy w zakresie opieki socjalnej / Agata Barczewska-Dziobek  // Prawo Administracja Kościół. - 2001, nr 4, s. 47-73
 3. Analiza efektywności współdziałania państwa i organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Piotr Broda-Wysocki // Polityka Społeczna. – 2006, nr 11/12, s. 39-45
 4. Organizacje pozarządowe w Polsce - uwarunkowania przestrzenne / Jerzy Bartkowski // Polityka Społeczna. – 2007, nr spec., s. 11-15
 5. Brakujący element, czyli gdzie jest miejsce radnych w systemie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych? / Grzegorz Makowski // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 5, s. 58-66
 6. Budowanie reprezentacji trzeciego sektora, czyli o strukturze ruchu pozarządowego / Piotr Frączak // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 6, s. 113-123
 7. Budżetowanie jako narzędzie zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych / Ewa Bogacz-Wojtanowska, Katarzyna Peter-Bombik // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 8, s. 92-98
 8. Darowizny rzeczowe dla organizacji "non-profit" / Ragnar Hellenius, Sofia Rudbeck // Trzeci Sektor. – 2006, nr 7, s. 95-98
 9. Doświadczenia organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji małych dzieci / Marta Białek-Graczyk // Problemy Opiekuäczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 7-14
 10. Dylematy promocji w organizacjach pozarządowych / Tomasz Schimanek // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 5, s. 37-44
 11. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym / Małgorzata Kowalska-Kantyka // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 3, s. 97-106
 12. Działalność pożytku publicznego i wolontariat w świetle Konstytucji RP / Anna Surówka // Przegląd Sejmowy. – 2004, nr 6, s. 63-76
 13. Działalność pożytku publicznego jako forma organizacji usług społecznych / Krystyna Kietlińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2005, [Z.] 185, s. 99-111
 14. Działalność statutowa i gospodarcza fundacji typu not for profit / Jan F. Gajewski // Studia Prawnoustrojowe. – 2003, [T.] 2, s. 81-88
 15. Działalność stowarzyszeń skupiających dzieci i młodzież a zadania profilaktyki społecznej / Urszula Sobkowiak // Praca Socjalna. - 2003, [nr] 4, s. 45-58
 16. Działania podmiotów pozarządowych wobec międzynarodowych problemów ekologicznych / Marek Pietraś // Stosunki Międzynarodowe. – 1999,  T. 20, s. 83-107
 17. Edukacja dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 6-9
 18. Ekonomia sektora non-profit / Ryszard Szarfenberg // Polityka Społeczna. – 2007, [R. 34], nr spec., s. 15-19
 19. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju organizacji non-profit / Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas // Management. – 2004, Vol. 8, nr 2, s. 81-93
 20. Ewaluacja jako dyskurs - wybrane aspekty ewaluacji projektów realizownych przez organizacje pozarządowe / Marcin J. Sochocki // Trzeci Sektor. – 2006, nr 7, s. 89-94
 21. Finansowanie organizacji pozarządowych / Magdalena Krzyżanowska // Marketing i Rynek. - 2000, nr 1, s. 2-7
 22. Finansowanie organizacji pozarządowych w Polsce / Adrian Fołtyn // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - 2001, nr 1, s. 149-157
 23. Finansowanie sektora pozarządowego / Anna Kolodey // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2006, Z. 70, s. 155-165
 24. Fundatorzy organizacji niedochodowych - mecenat i sponsoring / Krzysztof  Tańczuk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. – 2002, Nr 2, s. 127-136
 25. Instytucje charytatywne pozarządowe na terenie regionu kujawsko-pomorskiego / Ireneusz Pyrzyk // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 34-36
 26. Instytucje pozarządowe świadczące pomoc dla bezdomnych / Renata Wielgos-Struck // Praca Socjalna. - 2000, nr 4, s. 5-17
 27. Instytucjonalne formy realizacji zadań sektora nonprofit w Polsce / Krystyna Piotrowska-Marczak, Krystyna Kietlińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2002, [Z.] 161, s. 7-22
 28. Inwestowanie - ryzyko czy racjonalna gospodarka środkami finansowymi? : o zarządzaniu finansami organizacji pozarządowych / Teresa Zagrodzka, Tomasz Bruski  // Trzeci Sektor. – 2005, Nr 2, s. 117-126
 29. Jak pomóc organizacjom non-profit w działalności komercyjnej / Heinz-Peter Elstrodt, Anamaria Schindler, Andrea C. Waslander. Tł. z ang.  // Trzeci Sektor. – 2005, Nr 3, s. 121-127
 30. Jakie prawo dla organizacji pozarządowych? / Tomasz Schimanek // Trzeci Sektor. – 2004, Nr 1, s. 133-136
 31. Jakość usług w organizacjach non-profit - problemy kształtowania / Barbara Iwankiewicz-Rak // Zarządzanie i Marketing. – 2000,  Nr 16, s. 33-43
 32. Kilka słów o standardach etycznych w organizacjach pozarządowych / Tomasz Schimanek // Trzeci Sektor. – 2005, nr 3, s. 143-149
 33. Linie produktu organizacji non-profit : (donatywne i komercyjne) / Barbara Iwankiewicz-Rak // Zarządzanie i Marketing. – 1996, Nr 4, s. 95-100
 34. Marketing organizacji niedochodowych : wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich / Barbara Iwankiewicz-Rak // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. – 1997, Nr 756, s. 3-195
 35. Marketing społeczny w kształtowaniu wizerunku organizacji pozarządowych / Barbara Iwankiewicz-Rak // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2006, Nr 5, s. 28-31
 36. Marketing usług organizacji non-profit / Beata Żołędowska  // Finananse Zarządzanie Inżynieria. - 2000, nr 1, s. 42-47
 37. Naprawiacze świata : fragm. książki / Jadwiga Koralewicz. // Polis. - 1996,  nr 1/2, s. 5-13 Motywy działalności w organizacjach społecznych
 38. Niektóre aspekty współpracy władz publicznych z sektorem pozarządowym - niewykorzystane możliwości i mankamenty systemowe / Tomasz Tracz // Trzeci Sektor. – 2005, Nr 3, s. 32-41
 39. Nowa sytuacja organizacji nie nastawionych na zysk / W.P. Ryan ; oprac. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji. - 1999, nr 3, s. 40-42
 40. O europejskich instytucjach nonprofit / Barbara Firla // Transformacje. - 2004, nr 3/4 / 2005, nr 1/4, s. 251-257
 41. Ocena działalności organizacji non profit : (na przykładzie instytucji kulturalnych) / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2004, nr 1, s. 103-112
 42. Od uczestnictwa do dyplomacji społecznej? : udział organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych / Renata Koźlicka-Glińska // Trzeci Sektor. – 2006, nr 5, s. 118-124
 43. Odbiorcy usług organizacji non profit / Hubert Kołodziejski // Acta Elbingensia. – 2006, T. 4, s. 197-205
 44. Organizacja pożytku publicznego / Jarosław Ruszewski // Państwo i Prawo. – 2005,  z. 7, s. 81-94
 45. Organizacje nonprofit / Ewa Leś // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 4, s. 9-13 Społeczne organizacje w krajach zachodnich
 46. Organizacje pozarządowe - aktywny podmiot stosunków międzynarodowych / Barbara Mikołajczyk // Miscellanea Iuridica. – 2006, T. 8, s. 139-152
 47. Organizacje pozarządowe : przyczynek do analizy socjologicznej / Tadeusz Stoszek  // Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. – 2006, Z. 28, s. 55-70
 48. Organizacje pozarządowe : tendencje i perspektywy / Marco Aquini ; tł. Tadeusz Żeleźnik // Społeczeństwo. - 2001, nr  3/4, s. 479-486
 49. Organizacje pozarządowe formą aktywności społecznej / Zbigniew Zawadzki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 3, s. 20-33
 50. Organizacje pozarządowe i ewaluacja / Jarosław Chojecki // Zarządzanie i Edukacja. - 2003, nr 3, s. 85-101
 51. Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej / Stanisław Kamiński // Nauki Humanistyczne. – 2004, nr 9, s. 274-283
 52. Organizacje pozarządowe na rynku pracy : unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje? / Maria Rogaczewska, Joanna Tyrowicz // Rynek Pracy. - 2006, nr 1, s. 13-84
 53. Organizacje pozarządowe o przestrzeganiu praw dziecka w RP / Halina Górecka // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 3, s. 95-106
 54. Organizacje pozarządowe - trzeci sektor współczesnego społeczeństwa / Jerzy Hausner  // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 714, s. 5-21
 55. Organizacje pozarządowe w Polsce - wybrane problemy finansowania / Barbara Iwankiewicz-Rak, Agata Zemska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - 2001, nr 1, s. 139-148
 56. Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet / Joanna Moczydłowska // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 8-11
 57. Organizacje pozarządowe wobec problemu uchodźców w Polsce / Roman Stawicki // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 20-24
 58. Organizacje pozarządowe wspierające rozwój rodziny bezrobotnej / Wacław Maślanka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 57-67
 59. Organizacje publiczne a nierówności społeczne / Andrzej Zubrycki // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003, Z. 2, s. 177-185
 60. Polityka państwa wobec trzeciego sektora : nie tylko jedna ustawa / Marek Ryksza // Trzeci Sektor. – 2005, nr 3, s. 2-10
 61. Posługa wolontariuszy w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Magdalena Wałachowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2006, nr 1, s. 12-27
 62. Postrzeganie polskiego trzeciego sektora i jego otoczenia społecznego przez personel organizacji pozarządowych / Magdalena Dudkiewicz // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 5, s. 67-75
 63. Pozarządowe organizacje praw człowieka / Joanna Weschler // Sprawy Międzynarodowe. -       1998, nr 3, s. 143-160
 64. Pozarządowe organizacje ratownicze a edukacja dla bezpieczeństwa / Magdalena Kąklewska-Brodawka, Michał Łazowski  // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2003, nr 4, s. 24-29
 65. Prawne aspekty podejmowania i wykonywania działalności pożytku publicznego / Katarzyna Kozioł // Samorząd Terytorialny. – 2006, nr 3, s. 34-49
 66. Proces pozyskiwania wolontariuszy i zasobów przez organizację non profit / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2004, nr 1, s. 33-46
 67. Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy doświadczeń krajów Europy Środkowej / Zbigniew Woźniak // Trzeci Sektor. – 2004, Nr 1, s. 126-132
 68. Reprezentatywność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / Piotr Frączak, Marzena Mendza-Drozd // Trzeci Sektor. – 2007, Nr 10, s. 116-126
 69. Rola organizacji non profit w społeczeństwie obywatelskim / Marta Maceˆko // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. – 2006, Z. 29, s. 127-137
 70. Rola organizacji pozarządowych na płaszczyźnie komunalnej / Klaudia Wiercicka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. – 2003, Nr 35, s. 39-46
 71. Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego / Katarzyna Anna Głębicka // Praca Socjalna. – 2005, [nr] 1, s. 96-102
 72. Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społecznych inicjatyw lokalnych / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // Management. - 2001, nr 2, s. 47-57
 73. Rola organizacji pozarządowych w mieście / Anja Grünberg ; tł. z niem. Urszula Bonter // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. – 2003, Nr 35, s. 203-206 Dot. Lipskala
 74. Rola organizacji pozarządowych w systemie pomocy społecznej / Teresa Zbyrad // Społeczeństwo i Rodzina. – 2006, nr 1, s. 121-131
 75. Rola pozapaństwowych podmiotów polityki społecznej w kreowaniu społeczeństwa      obywatelskiego / Katarzyna Głębicka // Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2006, nr 2, s. 7-13
 76. Siła wizerunku organizacji pozarządowej / Barbara Iwankiewicz-Rak  // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 5, s. 30-36
 77. Słabości trzeciego sektora i partnerstwa publiczno-prywatnego / Ryszard Szarfenberg // Trzeci Sektor. – 2005/2006, Nr 4, s. 118-127
 78. Specyfika marketingu organizacji niekomercyjnych / Hubert Kołodziejski // Acta Elbingensia. – 2003, T. 1, s. 149-156
 79. Standardy działania organizacji pozarządowych / Iwona Wasyluk // Studia Europejskie (Warszawa). - 2006, nr 3, s. 213-226
 80. Status finansowy fundacji typu "non for profit" / Jan F. Gajewski // Studia Prawnoustrojowe. – 2005, [T.] 4, s. 57-63
 81. Status organizacji pożytku publicznego / Jarosław Ruszewski // Administracja Publiczna. -       2004, nr 1, s. 146-157
 82. Teorie uzasadniające istnienie sektora non-profit / Anna Kolodey // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2006, Z. 68, s. 159-169
 83. Tożsamość organizacji pozarządowych : lokalny obraz tożsamości w świetle badań jakościowych / Maria Gagacka // Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2006, nr 2, s. 100-106
 84. Trzeci sektor a podstawowe zasady życia społecznego / Jerzy Gocko // Roczniki Teologiczne. - 2003, z. 3, s. 145-158
 85. Trzeci sektor i jego ograniczenia / Ryszard Szarfenberg // Praca Socjalna. - 2004, nr 2, s. 28-43
 86. Trzeci sektor na rozdrożu - kondycja organizacji pozarządowych w Polsce w świetle wyników badań / Jan Herbat  // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 8, s. 61-70
 87. Typologia polskich organizacji pozarządowych / Joanna Hernik // Przegląd Organizacji. - 2006, nr 12, s. 26-28
 88. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej : (wybrane zagadnienia) / Kazimierz Bandarzewski // Casus. – 2003, Nr 27, s. 28-36
 89. Udział organizacji non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych / Beata Stanisz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003, Z. 2, s. 187-198
 90. Udział podmiotów pozarządowych w międzynarodowej współpracy ekologicznej / Marek Pietraś // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia. – 1998, Vol. 5, s. 9-30
 91. Unijne programy pomocowe dla polskich samorządów i organizacji pozarządowych / Barbara Mrówka // Polska w Europie. - 2002, z. 4, s. 61-81
 92. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie : lifting dotychczasowych unormowań czy urzeczywistnienie kultury pomocniczości / Ewa Leś // Polityka Społeczna. - 2003, nr 7, s. 1-5
 93. Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze / Marek Rymsza // Trzeci Sektor. – 2005/2006, Nr 4, s. 2-12
 94. Uwarunkowania instytucjonalne sukcesu organizacji non-profit na przykładzie fundacji i stowarzyszeń/ Monika Kwieciaka // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańkiego. - 2005, [z.] 5, s. 327-339
 95. Wizerunek polskich organizacji pozarządowych / Agnieszka Ichniowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2006, Z. 5, s. 107-114
 96. Wizerunek trzeciego sektora w opinii publicznej / Sławomir Nowotny  // Trzeci Sektor. – 2006, nr 5,  s. 7-29
 97. Wkład organizacji pozarządowych w promocję i ochronę praw człowieka / Magdalena Symonides, Janusz Symonides  // Stosunki Międzynarodowe. - 2004, nr 1/2, s. 9-24
 98. Wspólnoty obywatelskie i administracja publiczna : warunki dobrej współpracy / Kazimierz W. Frieske // Polityka Społeczna. – 2007, nr spec., s. 19-26
 99. Współpraca organizacji pozarządowych w ujęciu sieciowym / Jadwiga Przewłocka // Polityka Społeczna. – 2007, [R. 34], nr spec., s. 38-43
 100. Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze - perspektywa kadry zarządzającej : wyniki badań empirycznych / Anna Kwiatkiewicz // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 5, s. 105-113
 101. Wybrane problemy komunikacji organizacji non profit / Joanna Hernik  // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczecńäski. – 2006, nr 5, s. 284-289
 102. Wybrane uwarunkowania działalności lokalnych stowarzyszeń na rzecz promocji zdrowia / Izabella Lignowska // Problemy Polityki Społecznej. – 2004, [Nr] 7, s. 131-147
 103. Zarządzanie finansami w polskim sektorze pozarządowym w świetle wyników badań / Marta Gumkowska // Trzeci Sektor. – 2005, Nr 2, s. 127-130
 104. Zarządzanie organizacjami nie nastawionymi na zysk / Paul Jansen, Andrea Kilpatrick ; oprac. z ang. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji. - 2004, nr  4, s. 42-44
 105. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi / Kazimierz Doktor // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 5, s. 94-102
 106. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi - darowizna na zawsze / Stephanie Lowell, Les Silverman, Lynn Taliento // Trzeci Sektor. – 2006, Nr 8, s. 99-105
 107. Zarządzanie zasobami w organizacjach niedochodowych - wyniki badań / Monika Kwiecińska  // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2007, [z.] 2, s. 547-558
 108. Zasada pomocniczości a trzeci sektor / Ivo Colozzi ; tł. Jan Jarco // Społeczeństwo. - 1998, nr 1, s. 127-149 Stosunki między państwem a społeczeństwem a pozarządowe instytucje społeczne.
 109. Znaczenie organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu zjawisku komercjalizacji w kulturze współczesnej Polski / Małgorzata Synowiec-Piłat // Szkice Humanistyczne. - 2003, nr 3/4, s.  59-69
 110. Źródła i sposoby pozyskiwania środków pozabudżetowych przez organizacje niekomercyjne / Hanna Hall // Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej. – 2005,  Nr 4, s. 73-78

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce