Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 3/2009 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 23 września 2009
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 3/2009
Czasopismo, do którego lektury zachęcam w aktualnym Serwisie jest „Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”. Wydawcą periodyku jest Wolters Kluwer – koncern specjalizujący się w publikacji profesjonalnych wydawnictw prawniczych i ekonomicznych.
W numerze 8/2009 redakcja przedstawia czytelnikom Vademecum roku szkolnego 2009/2010. Znajduje się tu rejestr głównych aktów prawnych regulujących życie szkoły, rejestr uporządkowanych tematycznie, ważnych zadań dyrektora, przypomnienie kompetencji instytucji w systemie edukacji wraz z kontaktami, aktualne adresy stron internetowych, na które warto systematycznie zaglądać, aby nie stracić możliwości zdobycia funduszy unijnych na różne szkolne projekty.
W numerze znajdą Państwo także dodatek pt. „Praktyka reformy”, a w nim konkretne rady ekspertów ułatwiające organizację pracy w tym roku szkolnym. Przydatne będą również wskazówki jak opracować programy edukacyjne dla każdego przedszkolaka i ucznia, aby zapewnić ciągłość edukacji dzieciom, które w ciągu najbliższych lat rozpoczną naukę w szkole w wieku 6 i 7 lat. Dla nauczycieli przedszkoli cenne będą wiadomości na temat zasad przeprowadzania diagnozy (kto może ją przeprowadzić, jakimi metodami i w jakich warunkach), a następnie jej wykorzystania do planowania edukacji wspierającej rozwój dziecka.
Tradycyjnie już dołączono płytę CD, na której zebrano nowe akty prawne i programy rządowe, przykładowe wzory dokumentacji szkolnej, encyklopedię szkolnej biurokracji, wskazówki dotyczące planowania pracy szkoły, spis przydatnych w szkole procedur, prezentacje ułatwiające omawianie zmian programowych. Zamieszczono również przykładowy scenariusz sierpniowej rady pedagogicznej i archiwum 1/2009 – 6/2009 „Dyrektora Szkoły”.
Kolejną propozycją jest periodyk „Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone pedagogice specjalnej”. Jest to dwumiesięcznik Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W numerze 3/2009 opublikowano artykuł Barbary Kałdon pt. „Zagadnienia definicyjne pojęcia „dziecko” w ujęciu prawnym” 1. Autorka stwierdza, że „Problematyka dzieci jest niewątpliwie zagadnieniem interdyscyplinarnym. Zajmuje się nią prawo, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia itd. Sformułowaniem dziecko operuje prawo międzynarodowe, czyni to także „Konwencja o Prawach Dziecka”, zaś prawo karne takiego pojęcia wręcz nie zna, albowiem posługuje się nim w całym kodeksie tylko dwa razy 2.
Inną problematykę porusza artykuł Danuty Al.-Khamisy pt.”Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych” 3. Autorka przedstawia wyniki projektu „Szkoła dla wszystkich”, który był realizowany w 5 województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, śląskim; z każdego wybrano po 10 szkół. Projekt był opracowany i wdrażany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Wnioski, które nasunęły się po zrealizowaniu projektu podkreślały, że w procesie wdrażania edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej wsparcia oczekuje nie tylko uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale również nauczyciel.
Kolejny artykuł dotyczy praktyki pedagogicznej. Edyta Kosior – terapeutka i nauczyciel dzieli się swoimi doświadczeniami w pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera 4. Autorka opisuje działania skierowane na dziecko, na rodzinę, na rówieśników i ich opiekunów, na pracowników szkoły. Dopiero koordynacja tych elementów przyniosła efekty. „Mądre postępowanie, zaangażowanie i wzajemna współpraca między rodzicami, nauczycielami i terapeutami może być jedyną szansą na nieodrzucenie ze społeczności tych osób oraz dalsze, w miarę samodzielne ich funkcjonowanie w dorosłym życiu” 5.

1 Kałdon Barbara:  Zagadnienia definicyjne pojęcia „dziecko” w ujęciu prawnym. Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 165-172
2 Tamże, s. 165
3 Al-Khamisy Danuta:  Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych. Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 173-183
4 Kosior Edyta:  Szkoła wobec potrzeb dziecka z Zespołem Aspergera – z perspektywy doświadczeń. Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 204-217
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce